Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Artikellijst RVSRSS

 • 'Corrosiewerende pigmenten, lood-en chromaatvrij' Wat is de juiste keuze?

  Een paar belangrijke factoren die het noodzakelijk maken voorwerpen, met name staalprodukten, te voorzien van (te bedekken met) een organische of anorganische deklaag zijn: -Bescherming tegen corrosie; Volgens Prof. Dr. P.J. Gellings schommelt de corrosieschade voor Neder.land tussen de tien à twaalf miljard gulden per jaar. Daarvan kan 20% worden voorkomen als de juiste maatregelen worden getroffen. Dat wil zeggen dat circa 2 miljard kan worden teruggevoerd op roestschadel [Lit.1].· -Het verkrijgen van een beter esthetisch uiterlijk.

  Lees verder

 • 'Droog' vaststellen van weerstand tegen interkristallijne corrosie

  Voldoende gestabiliseerd roestvast staal bezit een goede weerstand tegen zowel interkristallijne corrosie als tegen spanningscorrosie in tal van waterige procesoplossingen bij verhoogde temperatuur en druk.

  Lees verder

 • 3-D printen van roestvast staal componenten

  De berichtgevingen over 3D printen van metaalonderdelen stapelen zich de laatste tijd steeds verder op. Er gaat haast geen vakbeurs of congres meer voorbij of men kan kennismaken met deze geavanceerde manier van produceren. Was men enige jaren geleden over dit thema nog als een roepende in de woestijn en nauwelijks serieus genomen, tegenwoordig is dat geheel anders omdat de moderne maatschappij daar blijkbaar gewoon aan toe is.

  Lees verder

 • 300 VS 200 reeks Roestvast Staal, welke alternatieven passen?

  Materiaalselectie moet worden geleid door een zorgvuldig onderzoek van de toepassing. Voordat u overstapt, is het belangrijk om de sterke en zwakke punten en toepasbaarheid van een legering op uw constructie volledig te onderzoeken.

  Lees verder

 • Adhesieve slijtage van Roestvast Staal

  Roestvast staal kan op meerdere manieren slijten en dat wordt in de praktijk ingedeeld in adhesieve en vretende slijtage, indien er geen vreemde deeltjes in het spel zijn. Dit in tegenstelling tot erosie waar wel vreemde deeltjes verantwoordelijk zijn voor de ontstane slijtage. Dat zijn deeltjes die vanuit een gasstroom of vloeistof op het roestvast staaloppervlak terecht zijn komen. In dit artikel wordt hoofdzakelijk stilgestaan bij adhesieve en vretende slijtage en het mogelijk voorkomen ervan.  

  Lees verder

 • Alloy C-276 als materiaal voor tankbouw

  Tankbouw, In dit artikel zal worden ingegaan op de bewerking en verwerking van Alloy C-276

  Lees verder

 • Aluminiumbrons, een koperlegering om rekening mee te houden

  Zij die nog nooit in aanraking zijn geweest met het materiaal 'aluminiumbrons' zullen snel de neiging hebben om te denken dat een dergelijk artikel als dit thuishoort in bijvoorbeeld het vakblad 'Aluminium'. Hoewel dat helemaal niet zou misstaan, is het toch logischer dat een dergelijke publikatie verschijnt in het vakblad 'Roestvast Staal' omdat dit tijdschrift ook ruimte laat voor andere hoogwaardige legeringen. Onder deze laatstgenoemde categorie kunnen we zonder meer de aluminiumbronzen scharen, omdat aluminiumbrons in veel gevallen kan wedijveren met deze legeringen.

  Lees verder

 • Anaconda metalen slangen (deel 2) - Flexibiliteit in roestvast staal Karakteristieke toepassingen

  Metalen slangen worden gebruikt voor het transporteren van vloeistoffen en gassen op plaatsen waar de continuïteit van processen en veiligheid van mens en milieu van doorslaggevende betekenis zijn. In dit artikel komen een aantal karakteristieke eigenschappen van metalen slangen aan de orde, met daarbij behorende toepassingen.

  Lees verder

 • Analyse van thermische deklagen en oxide films

  Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zal worden getoond hoe met AES, SIMS, RBS en XPS de nodige informatie kan worden vergaard en welke conclusie dan kunnen worden getrokken

  Lees verder

 • ASTM-tests ter bepaling van gevoeligheid voor interkristallijne corrosie

  Interkristallijne corrosie is een verschijnsel dat tot enorme schade kan leiden. Het is daarom niet onverstandig om roestvast staal alvorens het in te kopen een of meer controles op gevoeligheid voor dit verschijnsel te laten ondergaan. In ASTMA A 262 zijn vijf van dergelijke tests opgenomen. Dit artikel wil hiervan een overzicht geven.

  Lees verder

 • Atmosferische corrosie van gelast roestvast staal

  Roestvast staal wordt op grote schaal toegepast in de proces- en voedingsmiddelenindustrie. Een toepassingsgebied in opkomst is de architectuur. Gevelbekleding en dakbekleding worden steeds meer uitgevoerd in roestvast staal.

  Lees verder

 • Austenitisch met mangaan gelegeerd roestvast staal: de AISI 200 serie (deel 3)

  In voorliggend en laatste deel over mangaanhoudend roestvast staal wordt een beschrijving gegeven van de corrosiebestendigheid. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt met equivalente roestvast staal typen uit de AISI 200 serie. Met name als het gaat om de corrosiebestendigheid in specifieke milieus blijken enkele kwaliteiten uit de AISI 200 serie zeer geschikt te zijn of vertonen zelfs buitengewoon hoge corrosiebestendigheid t.o.v. de AISI 300 typen.

  Lees verder

 • Bacterien ook destructief voor RVS

  Leidingsystemen worden in de zuivelindustrie veelvuldig uitgevoerd in roestvast staal van het type AIS I 304. Roestvast staal wordt in de zuivelindustrie toegepast omwille van de corrosievastheid, de hygiëne, de inertie ten opzichte van het product en daarmee het voorkomen van verontreiniging van het product.

  Lees verder

 • Basis Roestvast staal les 1

  Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

  Lees verder

 • Basis Roestvast staal les 2

  Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk.

  Lees verder

 • Beeldvorming bij radiografie NDO

  Radiografie is een niet-destructieve methode van onderzoek die voor talrijke toepassing geschikt is. Vooral in de laswereld wordt er intensief gebruik van gemaakt. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de toepasbaarheid en de beperkingen en zal de meeste aandacht worden geschonken aan de beeldvorming die met deze onderzoekstechniek wordt verkregen.

  Lees verder

 • Behandeling van RVS-leidingwerk behoud en corrosieweerstand

  Roestvast staal wordt in de petrochemische en chemische industrie breed toegepast. Met name de goede corrosieweerstand van roestvast staal is een doorslaggevende reden bij de keuze om leidingwerk en andere procesapparatuur uit dit materiaal te construeren.

  Lees verder

 • Beitsbaar ontwerpen en construeren in roestvast staal

  Oppervlaktebehandeling van roestvast staal kan meer dan één doel dienen. Verfraaiing is er een van. Het voorkomen van procesverontreiniging een tweede. Verbetering van de corrosiebestendigheid is echter een aspect dat vrijwel altijd meespeelt en vaak de belangrijkste reden is. Omdat de doeleinden van de oppervlaktebehandeling sterk kunnen verschillen, evenals de problemen die moeten worden opgelost, bestaan er veel methoden, die elk hun voor- en nadelen hebben. Het beitsen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

  Lees verder

 • Beitsen en passiveren van roestvast staal

  Roestvast staal (RVS) wordt verkregen wanneer er minimaal 12% vrije chroom aanwezig is in het rooster. Bij oxidatie op hoge temperaturen en voldoende zuurstof wordt een poreuze thermische oxidelaag gevormd zoals bij de meeste andere metalen. Echter, bij oxidatie op lage temperaturen en voldoende zuurstof ontstaat een uiterst dunne ‘kleurloze’ chroom-oxidelaag (Cr2O3), ook wel passiveerlaag genoemd. Het materiaal gedraagt zich passief (zie tabel 1), zoals in alledaagse toepassingen bekend is. Beschadiging van deze passiveerlaag zal op natuurlijke wijze worden ‘gerepareerd’ (autopassiveren). Onderstaand artikel is geschreven op basis van literatuurstudie.

  Lees verder

 • Beitsmethode van duplex RVS-Leidingwerk

  Dit artikel gaat over het herstellen van corrosieweerstand van duplex RVS soorten. Met name duplex RVS Leidingwerk. In de praktijk blijkt dat ook duplex roestvast staal in bepaalde milieus gevoelig kan zijn voor corrosie, met name daar waar verkleuringen (oxiden) door warmte-inbreng niet zijn verwijderd.

  Lees verder

 • Bepalen van de gevoeligheid voor spanningscorrosiescheuring van RVS in zeer zuiver water bij hoge temperatuur

  In de voedings- en genotmiddelenindustrie is er een trend waarneembaar naar het gebruik van steeds zuiverder water met steeds hogere temperatuur. De agressiviteit van een dergelijk milieu heeft geleid tot veel onverwachte schade aan roestvaststalen leidingen, apparaten en installaties.

  Lees verder

 • Bescherming tegen corrosie van statische verbindingen in de zuivel-, voedings-en genotmiddelenindustrie

  Toepassing van smeermiddelen in de levensmiddelenindustrie kan een probleem zijn. Vooral als de kans bestaat dat het smeermiddel in aanraking komt met het produkt. Toch zijn ook in voedselverwerkende installaties anticorrosie-en anti-vreetsmeermiddelen onontbeerlijk. De problemen bij demontage van vastgeroeste bouten en moeren zijn legio. Daarbij optredende galvanische werking, koudlas en vastvreten maken onderhoudswerk extra moeilijk. Inspecties van Volksgezondheid zien erop toe, dat er uitsluitend anti-corrosiesmeermiddelen worden gebruikt die geen gevaar opleveren als ze per ongeluk in aanraking komen met levensmiddelen. In de Verenigde Staten is hiervoor door de FDA (Federal Drugs Administration) zelfs een speciaal toelatingsnummer vastgesteld. Ook de horeca en ziekenhuizen bijvoorbeeld vallen onder deze regels.

  Lees verder

 • Betrouwbare corrosievastheid 255-legering voor FGD-toepassingen

  Tegenwoordig hebben diverse industriële verwerkingstechnieken speciale verontreinigingsbewakingssytemen nodig om gasvormige en vloeibare emissies te beperken tot een voor het milieu acceptabel niveau. In op kolen werkende energiecentrales worden met name gasvormige zwavelemissies door FGD-systemen gereguleerd. Voor gebruik in gasvormige en vloeibare slurrydelen van de FGD-installatie is gekozen voor FERRALIUM 255, een 25 CR (Cu + N) duplex roestvast-staaltype.

  Lees verder

 • Bewerken van roestvast staal

  Roestvast staal kan worden gestanst, doorboord, vervormd en getrokken met behulp van in wezen dezelfde pers - gereedschappen en machines als die welke worden gebruikt voor andere metalen.

  Lees verder

 • Bewerken van roestvast staal constructies

  Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

  Lees verder

 • Bewerking van roestvast staal

  Voor het frezen van roestvast staal wordt in het algemeen gebruik gemaakt van snijgereedschap dat is gemaakt van snelstaal, hoewel ook gereedschap kan worden gebruikt dat is voorzien van carbide-inzetstukken, met name voor legeringen die moeilijk zijn te verspanen.

  Lees verder

 • Bijzonderheden van diverse lasmethoden

  Roestvast staal is goed lasbaar. Toch vraagt dit materiaal van de ontwerper en van de opsteller van lasprocedures een iets andere benadering ten opzichte van koolstofstaal. In dit en een hieropvolgend artikel zullen deze verschillen per lasproces worden bekeken.

  Lees verder

 • Biofilms in roestvaststalen leidingen en installaties

  Biofilm engineering is een relatief nieuwe technische discipline die de laatste jaren sterk in de belangstelling staat vanwege problematiek met ziekteverwekkers als legionella en salmonella en met corrosie. Aan de andere kant kunnen blofilms ook voordelen opleveren getuige sterke belangstelling voor de ontwikkeling van 'biofilm reactors' waarbij de micro-organismen in blofilms worden gebruikt voor de fabricage van allerlei stoffen. Vanwege corrosieproblemen en gezondheidsaspecten (Arbo) groeit de aandacht voor blofilmvorming bij de olie en gaswinning, raffinaderijen en bij de procesindustrie.

  Lees verder

 • Biologische aangroei op oppervlakken

  Van roestvast staal wordt doorgaans aangenomen dat er zich, gezien het uitgebreide gebruik voor allerlei hygiënische toepassingen, weinig tot geen organisch stoffen op het oppervlak afzetten. Niets is echter minder waar. Ook roestvast staal is niet immuun voor de vorming van bacteriekolonies.

  Lees verder

 • Blog Ko Buijs - Aluminiumbrons

  Aluminiumbrons betreft een legering van koper en aluminium. Daarnaast zijn er ook geregeld andere legeringelementen aanwezig zoals nikkel, mangaan, ijzer en silicium. De veelzijdigheid van dergelijke legeringen komen vooral tot uiting in de gunstige combinatie van mechanische sterkte en corrosiebestendigheid

  Lees verder

 • Blog Ko Buijs - Het stabiliseren van roestvast staal

  Over het stabiliseren van roestvast staal zijn nuttige dingen geschreven maar ik maak ook regelmatig mee dat er opmerkingen worden gemaakt die a.h.w. mijn tenen enigszins laten krommen. Termen als ‘meer hittebestendig’ en ‘meer corrosiebestendig’ als een gevolg van het stabiliseren blijken in de praktijk meestal onterecht te zijn.

  Lees verder

 • Blog Ko Buijs - Hittebestendig titanium

  Titanium is een metaal dat niet onbeschermd verhit mag worden boven de 300⁰C want boven deze temperatuur zal het oppervlak allerlei gassen in zich opnemen. Voorbeelden zijn gassen zoals zuurstof, waterstof, stikstof e.d. Het titaan metaalrooster biedt namelijk boven die temperatuur de gelegenheid om deze gassen te laten diffunderen in het oppervlak waardoor verbrossing ontstaat. Dat is ook de reden dat tijdens het lasproces de afkoelende las ook beschermd moet worden met het inerte argon. Dat betekent dat achter de toorts een extra schoen aanwezig moet zijn die het argongas als een deken op de afkoelende las neerlegt. Een voorbeeld hiervan is te zien op afbeelding 1.

  Lees verder

 • Blog Ko Buijs - Polijsten van RoestvastStaal

  Polijsten van roestvast staal is op zich prima uitvoerbaar; dit kan zowel mechanisch als elektrolytisch plaatsvinden. Bij het mechanisch polijsten van roestvast staal is veelal een fijn geslepen metaaloppervlak als startsituatie van belang. In principe is het een glad drukkende bewerking waarbij heuvels en punten van het ruwe metaaloppervlak in de dalen wordt gedrukt. Tijdens het polijstproces ontstaat een mooie spiegelglans. Polijsten is een activiteit die de corrosiebestendigheid laat toenemen omdat er minder vuilafzettingen kunnen ontstaan die veelal 'broeinesten' voor putcorrosie of ‘under deposit corrosion’ kunnen vormen.

  Lees verder

 • Breuk van een roestvaststalen opslagtank

  Een geïsoleerde roestvaststalen opslagtank voor warm water met een inhoud van 20.000 liter begaf het na vijf jaar dienst te heben gedaan, als gevolg van het uitbreken van een deel van de wand in de nabijheid van de tankbodem. Bij nader onderzoek werden er diverse scheuren in de buitenste tankwand aangetroffen.

  Lees verder

 • Buigen en expanderen van roestvast stalen pijp en buis

  Roestvast stalen pijpen en buizen maken meestal deel uit van een groter geheel. Voor dit doel worden over het algemeen standaard lengtes gebruikt. Om een leidingsysteem te construeren dient meer dan eens een bocht te worden aangebracht. Soms kunnen hiervoor losse bochten worden gebruikt maar sommige bochten zijn van dien aard dat een pijp/buis moet worden gebogen om te komen tot de vereiste geometrie. Soms moet ook de diameter aan de uiteinden worden vergroot.

  Lees verder

 • Buisvormige toepassingen van SAF 2304

  Er wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan duplex roestvast staal boven standaard austenitisch roestvast staal. De reden daarvan zijn een aantal technische voordelen, die in combinatie met goede verkrijgbaarheid de basis vormen voor prijsgunstige ontwerpen. Dit artikel geeft een overzicht van de basiseigenschappen van het moderne duplex roestvast-staaltype SAF 2304 en het geeft voorbeelden van typische gevallen waarin dit type met succes wordt toegepast. Verder wordt er een algemeen beeld geschetst van de brede toepasbaarheid van het duplextype SAF 2304.

  Lees verder

 • Cavitatie in afsluiters en pompen

  Cavitatie is het snel verdampen en condenseren van een vloeistof. Het proces vertoont enige overeenkomst met koken. Door de temperatuur te verhogen, terwijl de druk constant blijft, ontstaan er bij het koken uit zogenaamde ‘kiemen’ dampbelletjes in de vloeistof. Naarmate de temperatuur toeneemt, zullen deze dampbelletjes tenslotte het vloeistofoppervlak bereiken. Terwijl de dampbelletjes opstijgen, zetten ze uit door de afnemende omringende vloeistofdruk en toenemende verdamping. Aan het oppervlak spatten de dampbelletjes uiteen en maken de weg van de opgesloten damp vrij naar de atmosfeer.

  Lees verder

 • Chroom-6 in de metaalindustrie wat is Chroom-6?

  Dat chroom-6 (hexavalent chroom) giftig is en kankerverwekkend is, is nu wijdverbreid bekend. Door wet en regelgeving komen er steeds meer beperkingen in toepassing van chroom-6 bij de oppervlaktebehandeling van metalen. Chroom-6 staat voor hexavalent chroom, ook bekend als het chroom ion Cr 6+. Chroom-6 is met name giftig als het verstuift in de atmosfeer en als mensen het dan inademen. Bij defensie is dit verstuiven berucht omdat het op grote schaal gebeurde bij het schuren aan de vliegtuigen en het rijdend en varend materieel en bij het spuiten hiervan.

  Lees verder

 • Construeren van Roestvast Stalen buisleidingen

  Buisleidingen hebben de neiging om in lengte te variëren, zodra er veranderingen optreden in belasting en temperatuur. Dit geldt zonder uitzondering voor elke buisleiding, want na ingebruikneming heersen altijd andere omstandigheden dan tijdens montage. Of een lengteverandering als groot of klein moet worden bestempeld, hangt niet zozeer af van haar absolute grootte maar veelmeer van het vermogen van de leiding om aan deze veranderingen te kunnen toegeven.

  Lees verder

 • Controleren van de reinheid van metaaloppervlakken

  Afhankelijk van de vereiste reinheidsgraad variëren verontreinigingen van ongewenste verontreinigingen, zoals corrosieprodukten, stof en bezwete handen tot corrosiewerende stoffen, smeermiddelen en vetten die met opzet tijdens de desbetreffende bewerkingsstappen op het metaaloppervlak zijn aangebracht. De methoden die worden toegepast om de mate van reinheid te beproeven zijn daarom net zo gevarieerd als de optredende vormen van verontreiniging.

  Lees verder

 • controles voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie

  Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen­indus­trie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast. Immers, iedere verontreiniging veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, achtergebleven product of corrosieproduct kan verontreiniging van het uiteindelijke te maken product betekenen, en dat is niet toelaatbaar.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 4: Scheurvormende spanningscorrosie

  Er wordt een groot aantal methoden toegepast voor het beproeven van de gevoeligheid voor scheurvormende spanningscorrosie. De meeste onderzoeksmethoden hebben als doel het vergaren van informatie over het spanningscorrosiemechanisme en het bepalen van eventuele grenswaarden die in bepaalde milieus gelden voor mechanische spanning of concentraties van bestanddelen uit het milieu.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 5 Putcorrosie en spleetcorrosie

  Voor plaatselijke corrosievormen zoals putcorrosie of spleetcorrosie hebben gewichtsafnamemetingen, die bij uniforme corrosie een duidelijk beeld van de te verwachten corrosiesnelheid geven, weinig betekenis. Om de weerstand van verschillende, vaak passieve, legeringen met elkaar te kunnen vergelijken zijn speciale versnelde corrosietests ontwikkeld.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 6: Interkristallijne corrosie

  Het beproeven van roestvast staal op gevoeligheid voor interkristallijne corrosie is kritiek voor de procesindustrie en energieopwekkende industrie. Voor dergelijke doeleinden is het essentieel dat de legeringen in optimale metallurgische conditie verkeren willen ze weerstand kunnen bieden aan de diverse vormen van corrosie die worden veroorzaakt door uitscheidingen van carbiden op korrelgrenzen of van sigma-fase.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 7: Uniforme corrosie

  De corrosieresultaten van proeven waarbij de verliezen uniform zijn worden gewoonlijk uitgedrukt in mm per jaar. Vanzelfsprekend kunnen die worden omgezet in andere eenheden (zie de conversie tabel).

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal: Deel 8: Beproeving op vermoeiingscorrosie, erosie-corrosie, galvanische corrosie

  Al deze beproevingen worden uitgevoerd met een gevarieerd instrumentarium, dat is ontworpen voor specifieke doeleinden en waarmee merendeels slechts vergelijkende resultaten van diverse materialen zijn te behalen.

  Lees verder

 • Corrosiebeproeving van roestvast staal Deel 1, 2 en 3

  Net als andere materialen behoeft roestvast staal een eigen evaluatie van de mechanische en corrosie eigenschappen om er zeker van te kunnen zijn dat het geschikt is voor een bepaalde toepassing. De mechanische eigenschappen zijn belangrijk omdat ze bepalend zijn voor de mogelijkheid om er wat van te maken en voor het vermogen van een onderdeel om de bedrijfslasten te weerstaan

  Lees verder

 • Corrosiebestendige legeringen voor hoge sterkte toepassingen

  De toepassing van materialen in zeer corrosieve milieus en onder zware belastingen vereist materiaalsoorten welke een hoge (spannings-) corrosiebestendigheid verbinden met hoge mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Corrosie bron van zorg, ook bij roestvast staal

  “In de praktijk wordt vaak gekozen voor roestvast staal. Men denkt dat het overal tegen kan, maar dat is een misvatting. Elk materiaal heeft zijn toepassingsgebied en heeft zijn toepassingsbeperkingen. Roestvast staal kan wel degelijk corroderen”, aldus Karin van Thoor, corrosie-ingenieur. Zij is momenteel adviseur van de Corrosie Advies Dienst van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC).

  Lees verder

 • Corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen

  In dit artikel zal nader worden ingegaan op de corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen in verschillende agressieve milieus.

  Lees verder

 • Corrosie en de bestrijding ervan

  Corrosie komt in de praktijk in verschillende vormen voor. Iedere corrosievorm vraagt de nodige aandacht van de constructeur en procestechnoloog met het oog op corrosiepreventie. Het ontstaan en het voorkomen van corrosiemechanismen hangen dan ook nauw met elkaar samen. Onwetendheid heeft in de praktijk al tot zeer veel onnodige schade geleid. Feitelijk kan gesteld worden dat de meeste corrosie voorkomen had kunnen worden, mits er voldoende kennis aanwezig was geweest. De wens is dan ook dat dit artikel bij zal dragen om corrosie verder terug te dringen.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van autenitisch roestvast lasmetaal

  Austenitisch roestvast lasmetaal beschikt in het algemeen over een geringere corrosieweerstand in vergelijking met het basismetaal van hetzelfde type. Dit is het gevolg van het feit dat lasmetaal een stengelvormige en ongelijkmatige microstructuur bezit waarin uitscheidingen aanwezig zijn van hoofdlegeringselementen, zoals Cr, Mo en Ni alsmede nevenelementen zoals S en P.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van hoog gelegeerd RVS-lastoevoegmetaal, lassen en oplassingen in gestandaardiseerde corrosieproeven

  Dit artikel geeft een overzicht van de gestandaardiseerde proeven die voor praktijkgebruik voor typische materiaalsoorten gangbaar zijn. Verder worden er enige resultaten getoond van proeven met lassen en lastoevoegmetaal waaruit de invloed van de verschillende thermische cycli, legeringen, oppervlaktetoestanden en beschermgassen op het corrosiegedrag kan worden afgeleid.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van nikkel en zijn legeringen

  Nikkel is thermodynamisch stabiel in neutrale en matig basische oplossingen, maar niet in zure of sterk basische oplossingen. Het metaal zal naar verwachting oplossen in zure oplossingen waarbij Ni2+ ionen worden gevormd en er H2 vrijkomt.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van roestvast staal en met TiN bekleed Ti-6AI-4V-legeringen

  De titaanlegering Ti-6AI-4V, die zeer bestand is tegen plaatselijke aantasting en die gemakkelijk passiveerbaar is, is een ideale ondergrond voor TiN-deklagen. In dit artikel wordt het corrosiegedrag besproken van AISI 304 en Ti-6AI-4V-Iegeringen in chloride bevattende oplossingen voordat en nadat ze door middel van PVD van een deklaag zijn voorzien. Titaannitride (TiN) is zeer corrosiebestendig en wordt gebruikt als deklaag voor de bescherming van staal tegen corrosie. Onderzoek toont echter aan dat de bescherming die door TiN wordt geboden alleen bij passiveerbare metalen effectief is [1-3]. Deze beperking is het gevolg van de aanwezigheid van microbeschadigingen in de deklaag (kolomstructuren, microscopisch kleine gaatjes) waardoor vloeistof tot aan de ondergrond kan binnendringen, en een galvanisch koppel induceert. In dit artikel wordt ook het cor.rosiegedrag besproken in chloridebevattende oplossingen van TiN-deklagen die door PVD op AISI 304L en Ti-6AI-4V zijn afgezet.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van roestvast staal in organische zuren

  Organische zuren vormen een groep van de belangrijkste chemicaliën die in de industrie worden gebruikt. De zuren worden eerder geproduceerd als uitgangsstof voor andere chemicaliën dan als eindproduct op zichzelf. Azijnzuur is het bekendste lid van

  Lees verder

 • Corrosie in chemische milieus

  Bij warmte-overdrachtstoepassingen, zoals in het geval van warmtewisselaars, resulteert een hogere wandtemperatuur in hogere corrosiesnelheden dan zou worden verwacht aan de hand van de lagere temperatuur van de bulkoplossing. Deze en andere zaken vergen aandacht bij de keuze van een geschikt RVS-type.

  Lees verder

 • Corrosie in waterige milieus Deel 1

  In dit eerste deel komen de factoren aan de orde welke van invloed zijn op het corrosiegedrag van metalen en legeringen. Voorbeelden zijn: de pH-waarde, het chloridegehalte, de aanwezigheid van micro-organismen, de temperatuur, de stroomsnelheid, de legeringssamenstelling van het materiaal en de oppervlaktegesteldheid van het materiaal.

  Lees verder

 • Corrosie in waterige milieus Deel 2

  De aantasting van betonconstructies in de civiele gezondheidstechniek wordt nader beschouwd. Er wordt ingegaan op een aantal mechanismen, welke bij de biochemische aantasting een rol spelen. De (uiteraard ook mogelijke) fysische of mechanische aantasting wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

  Lees verder

 • Corrosie in waterige milieus Deel 3

  In dit laatste deel wordt vanuit meer praktische hoek verder ingegaan op de componenten welke van invloed zijn op corrosie in waterige milieus. Ditmaal wordt er uitgegaan van de verschillende watertypen als leidingwater, afvalwater, oppervlaktewater en zeewater.

  Lees verder

 • Corrosiemonitoring volgens het elektrische weerstand principe

  In de olie- en gasproductie wordt 'corrosiemonitoring middels het meten van de elektrische weerstand van het metaal" sind de zestiger jaren wijdverbreid toegepast. De markt voor deze meetsystemen loopt in de tientallen miljoenen euro's per jaar. Niet alleen corrosie wordt gemeten maar ook dikteafname t.g.v. erosie.

  Lees verder

 • Corrosie onder invloed van voedingswaren

  Voedingswaren zijn, net als alle andere chemische stoffen in alle fasen van bewerking, inclusief verpakking, verantwoordelijk voor corrosieve invloeden van uiteenlopende aard op de constructiematerialen. Deze invloeden worden op hun beurt weer beïnvloed door de procesomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de heersende temperatuur, stromingssnelheid, zeker in geval van erosie onder invloed van hoge stromingssnelheden, en door wisselende spanningen die in een onderdeel van de procesapparatuur kunnen optreden; dit effect wordt aangeduid als spanningscorrosie. Het al of niet aanwezig zijn van zuurstof is in het algemeen van grote invloed op het corrosiegedrag van metalen en legeringen. Op de corrosieve inwerking van enkele voedingswaren zal in dit artikel wat dieper worden ingegaan.

  Lees verder

 • Corrosieonderzoek met electrochemische-ruisanalyse

  Gedurende de afgelopen dertig jaar zijn er nieuwe elektrochemische testmethodes ontwikkeld die meer en sneller informatie verschaffen over corrosiereacties. Analyse van het dynamische gedrag van een corrosiesysteem vereist speciale technieken, die essentieel afwijkend zijn van de conventionele gelijkstroomtechnieken, zoals het meten van de evenwichtspotentiaal, polarisatiekrommen, gewichtsverlies, of andere fysisch-chemische parameters. Elektrochemische-ruisanalyse is een van die nieuwe technieken.

  Lees verder

 • Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 1: algemene corrosie)

  De chemische en petrochemische industrie zijn zeer kapitaalintensief en dat heeft twee belangrijke implicaties voor de ontwerper van een installatie. De kapitaal dat nodig is voor het financieren van een nieuwe fabriek is een alles bepalende factor bij het bepalen of een dergelijke investering levensvatbaar is of niet

  Lees verder

 • Corrosie overwegingen bij het ontwerpen van chemische en petrochemische fabrieken en installaties (deel 2: Lokale Corrosie)

  De diverse vormen van lokale corrosie zijn een grotere bron van zorg voor de ontwerper (en beheerder) van een installatie of fabriek omdat het doorgaans moeilijk is om een accurate penetratiesnelheid te voorspellen, moeilijk is te volgen en het kan als gevolg daarvan, met name in het geval van scheurvormende spanningscorrosie, onverwacht plaatsvinden.

  Lees verder

 • Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

  Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

  Lees verder

 • Corrosieproeven als hulp procesapparatuur

  Het komt meer dan eens voor dat een apparaat wordt gebouwd of aangeschaft zonder dat er wordt stilgestaan bij het te verwerken medium. Het is ook lastig om van allerlei processtoffen gegevens te vinden aangaande de corrosiviteit voor bepaalde legeringen.

  Lees verder

 • Corrosietests in het laboratorium (deel 1)

  Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van corrosietesten in het laboratorium of daarbuiten. Tests die worden uitgevoerd buiten het laboratorium zijn er meestal op gericht om in een bepaalde praktijksituatie een doelgerichte verbetering te bewerkstelligen. Laboratoriumtests zijn vaker (uitsluitend) bedoeld als kwaliteitsproef, hoewel in het laboratorium ook praktijksituaties kunnen worden nagebootst. In die gevallen blijft het echter vrijwel altijd een, meer of minder realistische, benadering van de werkelijkheid. Een aantal bij Schielab B.V. regelmatig op roestvast staal toegepaste laboratoriumtests wordt hieronder kort behandeld.

  Lees verder

 • Corrosie van austenitisch roestvast staal in chloorhoudende milieus

  Chroom-nikkelstaal dient alleen dan te worden gebruikt in chloorhoudende milieus, als de aanvaardbare mate van corrosie in geval van laaggelegeerd staal te hoog is. Onder dergelijke omstandigheden wordt nogal eens uitgegaan van de veronderstelling 'veel is goed, meer is beter' en er wordt dan een hooggelegeerd staaltype toegepast, dat het tot ieders verbazing na betrekkelijk korte tijd laat afweten. Soms is een gewoon standaardtype roestvast staal de beste keus.

  Lees verder

 • Corrosie van enkele nikkellegeringen in anorganische zuren

  Nikkellegeringen veel minder gevoelig dan roestvast staal voor scheurvormende spanningscorrosie, putcorrosie en spleetcorrosie in hete, chloridehoudende oplossingen.

  Lees verder

 • Corrosie van fluoriden

  Fluoriden, waarbij hier uitsluitend metaalzouten worden bedoeld van waterstoffluoride en ammoniumfluoride, worden in tal van chemische processen toegepast, als bestanddeel van beitsoplossingen en, in gesmolten toestand, als koelmiddel in kernreactoren. Talrijke technische materialen, zoals laaggelegeerd staal, zijn bestand tegen neutrale fluorideoplossingen, bijvoorbeeld NaF, KF, LiF. De zure fluoriden, bijvoorbeeld NH4HF2, NaHF2 en KHF2, zijn aanzienlijk agressiever, zodat alleen hoogwaardige materialen, zoals nikkellegeringen of kunststoffen, kunnen worden gebruikt. Onder bepaalde omstandigheden, als toevoegingen aan de oplossing geen invloed uitoefenen, kunnen er inhibitoren worden gebruikt.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen (deel 1)

  Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen (deel 2)

  Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik

  Lees verder

 • Corrosie van lassen in duplex roestvast staal

  Dit artikel gaat over de prestaties van duplex RVS welke kunnen worden beïnvloed door lassen. Corrosie van lassen in RVS duplex.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen in ferritisch roestvast staal

  Ferritisch roestvast staal kan worden ingedeeld in drie groepen. Groep I omvat de standaard, eerste generatie legeringen. Groep II de tweede generatie legeringen, in feite zijn dit gemodificeerde eerste generatie legeringen. Groep III omvat legeringen die een laag gehalte interstitiële elementen bevatten, of stabiliserende elementen ter verhoging van de weerstand tegen corrosie en de lasbaarheid.

  Lees verder

 • Corrosie van nikkellegeringen

  Nikkel en nikkellegeringen zijn van vitaal belang voor de moderne industrie vanwege hun vermogen om weerstand te bieden tegen een grote verscheidenheid van bedrijfsomstandigheden, waaronder corrosieve milieus, hoge temperaturen, hoge mechanische spanningen en combinaties van deze factoren.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 1

  Roestvast staal roest, maar de manier waarop, wijkt dermate af van wat we gewend zijn bij koolstof staal, dat het niet altijd als zodanig wordt herkend.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 2

  Zoals de naam al doet vermoeden; putcorrosie is een vorm van lokale aantasting, welke het ontstaan van putjes in het oppervlak tot gevolg heeft. Deze corrosievorm is vooral gevaarlijk als de putten het metaal perforeren. Uit economisch oogpunt wordt vorming van brede ondiepe putten in sommige gevallen aanvaard.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 3

  Spleetcorrosie is een corrosievorm welke alleen voor kan komen in nauwe ruimten als spleten. Vele constructies bevatten spleten, hierbij kan b.v. aan spleten tussen flenzen in leidingsystemen of spleten welke t.g.v. overlappingsnaden ontstaan worden gedacht.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 4

  Interkristallijne corrosie van rvs komt meestal voor na een warmtebehandeling. Hierbij kan aan b.v. lassen worden gedacht. Vandaar dat bij het lassen van roestvast staal waakzaamheid m.b.t. interkristallijne corrosie is geboden.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 5

  Corrosievormen als put-, spleet- en interkristallijne corrosie zijn te verklaren aan de hand van galvanische corrosie. Spanningscorrosie wordt veroorzaakt door een combinatie van spanningen en een corrosief milieu.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast Staal door water, zout en anorganische zuren

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Corrosie van roestvast staal in alkaliën en hypochloriet

  Bijtende soda (NaOH), kaliloog (KOH) en gecalcineerde soda (Na2CO3) zijn ware alkalische chemicaliën. Technisch gesproken zijn hypochlorieten alkalische oxiderende zouten, maar ze vertonen een gedrag dat sterk verschilt van dat van alkaliën.

  Lees verder

 • Corrosie van RVS leidingen onder ongedefinieerde bedrijfsomstandigheden

  Bedrijfsomstandigheden kunnen afwijken van eerdere uitgangspunten tijdens de engineeringsfase en daardoor kunnen er grote afwijkingen van het verwachte corrosiegedrag optreden.

  Lees verder

 • Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

  De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

  Lees verder

 • Corrosieweerstand van gesinterd roestvast staal

  Zowel poeder als verwerkingsvereisten voor het verbeteren van de corrosieweerstand zijn vandaag de dag goed gedefinieerd en er zijn roestvast-staalpoeders verkrijgbaar met uitstekende eigenschappen.

  Lees verder

 • Corrosiviteit van voedingsmiddelen

  Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen (inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur, stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuur. De aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.

  Lees verder

 • Cryogene temperaturen, invloed op metaal en enkele toepassingen

  De bepaling van de sterkte van materialen bij cryogene temperaturen is van vitaal belang om te kunnen komen tot een veilig ontwerp van cryogene apparaten, omdat lage temperaturen een uitgesproken invloed hebben op de fysische eigenschappen van vele materialen en in veel gevallen een rampzalige mate van brosheid veroorzaken

  Lees verder

 • Cryogene temperaturen, invloed op metaal en enkele toepassingen

  Zodra vloeibare lucht, vloeibare waterstof en vloeibaar helium beschikbaar kwamen rond de eeuwwisseling werd de aandacht gericht op de effecten die de temperaturen van deze produkten hadden op de eigenschappen van materialen. Zo ontstonden de gangbare demonstratieexperimenten zoals het bevriezen van holle rubberbal in vloeibare lucht die dan in scherven viel als geprobeerd werd er mee te stuiteren of het maken van een veer van een stukje looddraad en het maken van een luidklok van een klokvormig stuk lood dat bij kamertemperatuur doffe klanken geeft maar na onderdompeling in vloeibaar lucht heldere tonen teweegbrengt.

  Lees verder

 • De behandeling van roestvast staal na brandschade

  Het gebruik van austenitisch roestvast staal heeft in de chemische, farmaceutische en levensmiddelenindustrie sterk aan betekenis gewonnen. Roestvast staal ontleent zijn corrosiewerende eigenschappen aan een zeer dunne chroomoxydehuid die spontaan in een oxyderand milieu wordt gevormd. We spreken met opzet van roestvast staal in plaats van roestvrij staal; roestvrij zijn dergelijke materialen niet. Er bestaan een groot aantal vormen van corrosie van roestvast staal. In dit artikel worden de condities belicht, waaronder corrosie van austenitisch roestvast staal na brandschade kan optreden.

  Lees verder

 • De doorlaszijde, vaak een vergeten gebied

  In de praktijk blijkt veelal dat men de kwaliteit van een lasverbinding in leidingsystemen beoordeelt aan wat men aan de buitenkant ziet. Het is echter maar zeer de vraag of een mooi uitziende buitenkant automatisch inhoudt dat de lasverbinding inderdaad van voldoende kwaliteit is.

  Lees verder

 • De Elasticiteitsmodulus

  De elasticiteitsmodulus E is een maat voor de elasticiteit van een materiaal. Deze waarde wordt ook wel de evenredigheidsconstante genoemd. Bovendien kan gesteld worden dat deze waarde ook het nodige zegt over de stijfheid c.q. starheid van een bepaald materiaal. Een andere uitdrukking voor deze waarde is de Youngs Modulus en dat refereert aan het werk van de Engelse natuurkundige Thomas Young. Hij heeft zich als wetenschapper bezig gehouden met dit opmerkelijke begrip over elasticiteit.

  Lees verder

 • Deformatieharding in koudgestuikte en schroefgerolde schroeven van austenitisch roestvast staal

  Koudvervormen heeft over het algemeen een nadelige invloed op de corrosieweerstand van austenitisch roestvast staal en het kan inwendige trekspanningen introduceren die na verloop van tijd aanleiding kunnen geven tot scheurvorming.

  Lees verder

 • De geschiedenis van Roestvaststaal

  Omstreeks 3000-2000 v.Chr. begon in onze regionen het bronzen tijdperk. Het waren de Kelten (figuur1), een groep van stammen, over West-Europa verspreid, die de grote ijzersmeden werden. Hun “metaalcultuur” bereikte reeds grote hoogte, enkele eeuwen voor de Romeinen. Grote vechtlust en voor die tijd superieure “ijzeren” wapenen maakte hen de onbetwiste heersers over een gebied, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot Ierland, met als grens de Alpen. Ze zullen het zich nooit gerealiseerd hebben, maar hun ijzer roestte lang zo vlug niet als het onze!

  Lees verder

 • De keuze van het beschermgas voor het gasbooglassen van roestvast staal

  Het gekozen beschermgas beïnvloedt behalve de kwaliteit van de las ook de laseconomie en de arbeidsomstandigheden. Het lassen van roestvast staal vereist gassen met specifieke eigenschappen.

  Lees verder

 • De opmars van metaalcomposieten

  Reeds vele jaren heeft de industrie gezocht naar coatings die qua uiterlijk zoveel mogelijk op een metaal lijken, en daar is men qua kleurstelling behoorlijk goed in geslaagd. De meeste van deze deklagen worden synthetisch bereid en dankzij hoogwaardige pigmenten kan men inmiddels bevredigende resultaten bereiken

  Lees verder

 • De oppervlaktegesteldheid van roestvast staal

  Het oppervlak van roestvaststaal ondergaat tijdens de de produktie veel bewerkingen. Gezien de speciale aard van het roestvast stalen oppervlak moet bij bewerkingen zoals het verwijderen van de hogetemperatuur oxidehuid, afbramen, slijpen, schuren en polijsten met een aantal zaken rekening gehouden worden. Dit artikel gaat in op enige specifieke problemen die zich voordoen bij het bewerken van het roestvaststalen oppervlak.

  Lees verder

 • De praktijk van het laserlassen

  Laserlassen wordt voor een groot aantal toepassingen en even zovele verschillende materialen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere bij de produktie van transmissies voor automobielen zoals synchronisatietandwielen en koppelingshuizen, het dichtlassen van hart pacemakers, koelkastdeuren en warmtewisselaars.

  Lees verder

 • De winst van het testen, of het verlies van het wel geloven Deel1

  Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van certificaten of keurmerken. Die certificaten en/of keurmerken moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

  Lees verder

 • De winst van het testen, of het verlies van het wel geloven Deel2

  Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan. Dat goedkoop nog veelvuldig duurkoop blijkt te zijn, zal in dit artikel worden geïllustreerd.

  Lees verder

 • Dieptrekken-van-Roestvast Staal Deel1

  Dieptrekken wordt vooral gebruikt voor de fabricage van holle voorwerpen, uitgaande van een vlak stuk dunne plaat. Het goede trekgedrag van roestvast staal maakt dat dit vervormingsproces veel wordt toegepast op dit materiaal.

  Lees verder

 • Dieptrekken van Roestvast Staal deel 2

  Dieptrekken wordt vooral gebruikt voor de fabricage van holle voorwerpen, uitgaande van een vlak stuk dunne plaat. Het goede trekgedrag van roestvast staal maakt dat dit vervormingsproces veel wordt toegepast op dit materiaal.

  Lees verder

 • Diffusie-hardsolderen van roestvast staal en andere metalen

  Het is heel goed mogelijk om met behulp van diffusie-hard-solderen austenitisch roestvast staal te verbinden, maar ook austenitisch roestvast staal met andersoortig materiaal. Diffusie-solderen berust op het houden op de soldeertemperatuur gedurende een dermate lange tijd, dat soldeermetaal de gelegenheid krijgt om in het basismetaal te diffunderen en dat elementen uit het basismetaal op hun beurt in het soldeermetaal diffunderen.

  Lees verder

 • Diverse lasprocessen

  Over lasprocessen is in de afgelopen decennia al veel informatie verschenen in diverse technische media. Dit artikel beoogt in kort bestek een indruk te geven over de meest voorkomende lasprocessen, met daarin de karakteristieken en een mogelijke motivatie waarom dat specifieke proces in bepaalde omstandigheden wordt toegepast. Het lasproces heeft altijd ten doel om m.b.v. warmte en/of druk twee metalen aan elkaar te verbinden dankzij een metaalbinding.

  Lees verder

 • Diverse toepassingen van roestvast staal

  Roestvast staal wordt voor tal van toepassingen gebruikt. Voor sommigen van die toepassingen moesten bestaande roestvast-staaltypen worden aangepast en soms moesten er geheel nieuwe legeringen worden ontworpen. Hier volgt een kort overzicht.

  Lees verder

 • Diverse vormen van oppervlakteschade Roestvast Staal

  De toestand van het oppervlak van roestvast staal is in hoge mate bepalend voor de prestaties tijdens gebruik. Er wordt veel moeite gedaan om het oppervlak in een conditie te brengen die ervoor zorgt dat het onderliggende metaal wordt beschermd tegen allerlei schadelijke inwerkingen. Het is dan ook van het allerhoogste belang om tijdens opvolgende bewerkingen dit oppervlak zoveel mogelijk in takt te houden. Dat dat niet altijd lukt wordt hier getoond aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

  Lees verder

 • Draagbare analyse-instrumenten

  De veelzijdigheid van de XRF-techniek in het algemeen is alom bekend. De beperkingen van draagbare XRFtoestellen in het bijzonder werden voor lief genomen omdat er voor PMI geen veelzijdiger alternatief is

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 1

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 2

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 3

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol.

  Lees verder

 • Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen deel 1

  Er worden steeds hogere eisen gesteld door de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie aan de toe te passen materialen. Daarbij zijn corrosie- en hittebestendigheid belangrijke eigenschappen. Deze eigenschappen, die stand moeten houden onder hoge en lage temperaturen en drukken, vindt men terug in zeer bijzondere typen corrosievast staal en in nikkellegeringen. In dit drieluik wordt dieper ingegaan op de toepassing van nikkel en nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 2

  In het eerste deel van de drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, zijn de vereiste eigenschappen van genoemde materialen binnen deze omgevingen behandeld. In deel twee van deze drieluik wordt dieper ingegaan op de effecten van warmtebehandelingen en op aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 3

  Toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, vereist bepaalde eigenschappen van genoemde materialen. Warmtebehandeling kan de mechanische eigenschappen beïnvloeden en er zijn specifieke aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen. Hierover is reeds meer geschreven in deel 1 en 2 van dit drieluik. In deel 3 komen de lasprocessen zelf aan bod; welke lasprocessen kunnen worden ingezet bij nikkellegeringen en wat zijn de regels daarbij?

  Lees verder

 • Drie toepassingen van Micropeenen, theorie en praktijk

  Het voorkomen van scheurspanningscorrosie en corrosievermoeiing. Micropeenen bouwt een drukspanning op in een oppervlaktelaag van ongeveer 200 µm. Deze drukspanning kan met Röntgen diffractie worden gekwantificeerd.

  Lees verder

 • Droog ijsstralen van roestvaststaal

  Er zijn veel misverstanden over de corrosieprestaties van roestvast staal in zeewater maar zeker ook bij het gebruik in de buurt van de kust. In het algemeen wordt gesteld dat het RVS- type AISI 316 geschikt is in maritieme omgevingen maar daar kan het nodige over gezegd worden omdat het vaker mis loopt dan dat het goed gaat

  Lees verder

 • Dunne keramische lagen ter bescherming van Roestvast Staal

  Om slijtage aan machineonderdelen en gereedschappen te verminderen wordt al sinds geruime tijd gebruik gemaakt van dunne, harde keramische lagen, zoals titaannitride en titaancarbide. Deze lagen worden bij Philips CMTI aangebracht via Chemicl Vapour Deposition (CVD). Dergelijke lagen worden bij corrosie- en slijtageproblemen met roestvast staal nog weinig toegepast. In dit artikel worden twee toepassingen beschreven voor het beschermen van roestvast staal met CVD-Iagen.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal (2)

  Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks-en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn. Aangezien de bestaande lastechnieken zich voornamelijk hebben gericht op austenitisch rvs, is het wenselijk ze ook toe te passen voor duplex rvs. De afwijkende eigenschappen van het duplex rvs vergen echter bepaalde aanpassingen, zowel van het staal als van de lasparameters.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast staal (3)

  In dit laatste artikel zal wat nader worden ingegaan op de mogelijke stollingsmechanismen en de invloed daarvan op de microstructuur. Verder zal aandacht worden besteed aan een aantal secundaire fasen, die niet of nauwelijks voorkomen bij austenitisch roestvast staal, maar wel bij het ferriet houdende duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 1, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over de historische ontwikkelingen van duplex RVS, Duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 2, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Vervormen en verspanen. Koudvervormen, duplex roestvast staal bezit hogere mechanische sterkte en lagere ductiliteit in vergelijking met austenitisch roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 3, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over de fysische en meganische eigenschappen van duplex RVS.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 4, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  De corrosie-eigenschappen van duplex roestvast staal en van roestvast staal in het algemeen, worden hoofdzakelijk bepaald door het vermogen om te passiveren en in de passieve toestand te blijven in het bedrijfsmilieu. Er bestaan echter fundamentele verschillen in het legeringsontwerp van duplex en van austenitisch roestvast staal, hetgeen leidt tot aanzienlijke variaties in hun corrosiegedrag, met name in milieus waar uniforme corrosie plaats vindt. Daar staat tegenover dat austenitisch en duplex roestvast staal met equivalente PREN vaak overeenkomstige kritische putcorrosie- en spleetcorrosietemperaturen vertonen in chloride milieus.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 5, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Een van de meest voorkomende breukmechanismen in roestvast staal is door chloride geïnduceerde scheurvormende spanningscorrosie (SSC). Vooral conventioneel austenitisch roestvast staal is gevoelig voor deze vorm van breuk.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 6, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over het lassen van duplex RVS.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 7, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Eigenschappen van lassen, gesteld dat er gebruik is gemaakt van geschikt duplex lastoevoegmetaal, staat niets in de weg om te voldoen aan de treksterktewaarden zoals die zijn gespecificeerd voor het basismetaal binnen het temperatuurtraject dat normaal wordt gehanteerd voor duplex roestvast staal. Er is verder weinig verandering waar te nemen in de trekeigenschappen over een breed gebied aan ferrietniveaus in het lasmetaal

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal deel 1

  Duplex roeatvast staal is een legering, die globaal bestaat uit 50% austeniet en 50% ferriet. Om tot eert dergelijke samenstelling te komen Is een bepaalde mengverhouding nodig van de legeringaelementen chroom en nikkel, welke aan het ijzer worden toegevoegd. De aanwezigheld van ferriet maakt het staal gevoelig voor fase overgangen, die in austenitlsch roeatvast staal niet voorkomen.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal deel 2

  Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal deel 3

  In dit laatste artikel zal wat nader worden ingegaan op de mogelijke stollingsmechanismen en de invloed daarvan op de microstructuur. Verder zal aandacht worden besteed aan een aantal secundaire fasen, die niet of nauwelijks voorkomen bij austenitisch roestvast staal, maar wel bij het ferriet houdende duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex roestvast staal voor chemische en petrochemische toepassingen

  Duplex roestvast staal wordt op ruime schaal toegepast in chemische en petrochemische installaties voor buisleidingen, vaten en vloeistofverwerkende apparatuur zoals pompen en afsluiters. Legeringen van deze soort bieden hogere corrosieweerstand, met name tegen scheurvormende spanningscorrosie, dan austenitisch roestvast staal. Bovendien gaat dit gepaard met hogere mechanische sterkte en erosieweerstand. De keuze van een geschikt duplextype kan de noodzaak van een duurder austenitisch type met hoog nikkelgehalte of een nikkellegering ongedaan maken.

  Lees verder

 • Duplexstaal, de eerste toepassing in Nederland bij de olie- en gaswinning

  De nieuwe ontwikkelingen die produktiemaatschappijen toepassen op materiaalgebied vloeien voort uit corrosieproblemen die zich voordoen zowel bij de olie- als gaswinning van het ondergronds en bovengronds materieel. Eveneens hebben eisen van overheidswege in verband met planologie, milieugroepen en de veranderde houding van de bevolking ten aanzien van produktieactiviteiten geleid tot duurdere, resistentere constructiematerialen.

  Lees verder

 • Duplex staal: kort verleden doch een grote toekomst (1/2)

  Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen ferritisch Cr-staal, martensitisch Cr-staal, austenitisch Cr-Ni-staal en duplex staal. Elke hoofdgroep kan weer onderverdeeld worden in meerdere subgroepen. Bij elk van de genoemde RVS-soort is het element Cr het meest belangrijke element. Het element Cr draagt zorg voor de corrosievastheid. In bepaalde media en bij bepaalde temperaturen spelen ook de elementen Mo-Ti-Nb- en stikstof een belangrijke rol.

  Lees verder

 • Duplex staal: kort verleden doch een grote toekomst (2/2)

  Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen ferritisch Cr-staal, martensitisch Cr-staal, austenitisch Cr-Ni-staal en duplex staal. Elke hoofdgroep kan weer onderverdeeld worden in meerdere subgroepen.

  Lees verder

 • Een merkwaardig aantastingsbeeld van Roestvast Stalen pijpen

  Soms kan een aangetast voorwerp een wel heel afwijkend schadebeeld te zien geven, dat op geen enkele manier aansluit bij wat er zoals ter tafel komt. Voor degene die met het aangetaste object zit opgescheept betekent het toch al de nodige pijn in het hoofd, maar voor degene die de schadeanalyse uitvoert zijn dit soort gevallen de krenten in de pap.

  Lees verder

 • Een putcorrosie test in de praktijk

  Een grote variëteit aan producten wordt in tankwagens over de weg vervoerd. Om ongewenste verontreinigingen van deze producten (bijvoorbeeld met ijzer-ionen) te voorkomen worden de tanks die voor bulktransporten worden gebruikt meestal gemaakt van roestvast staal. Voor de meeste producten voldoet daarbij het type AISI 316 resp. AISI 316L. Om te voorkomen dat kleine restanten van het ene transport in de tanks achter kunnen blijven (en vervolgens nog aanwezig zijn bij het volgende transport),

  Lees verder

 • Een tweede generatie zeewaterbestand superaustenitisch roestvast staal

  De eerste generatie van superaustenitische 6Mo-staalsoor.ten zoals 254 SMO® zijn verder ontwikkeld tot een nieuw soort staal -654 SMO™ -waarin veel legeringselementen voorkomen die een zeer gunstige invloed hebben op de weerstand tegen lokale corrosie. 654 SMO werd vergeleken met andere roestvast-staaltypen en nikkellegeringen. Hiertoe werden proeven in verschillende soorten zeewater genomen. Uit alle onderzoeken bleek dat de nieuwe staal.soort superieur is aan het 6Mo-staal. In de meeste proeven kon het met de legering C-276 worden vergeleken. De meeste kans op corrosievorming in de onderzochte omstan.digheden bleek in een zeewatersysteem te zijn waarin aërobe en anaërobe gebieden naast elkaar voorkomen.

  Lees verder

 • Effect van chemische oppervlaktebehandelingen van duplex RVS op spleetcorrosie in zeewater

  Tot dusverre is er geen systematische studie ondernomen om het effect van beitsen en passiveren op het voortschrijden van spleetcorrosie in zeewater vast te stellen. Er bestaat echter behoefte om dit effect te begrijpen teneinde optimale corrosievastheid van roestvast staal te verzekeren.

  Lees verder

 • Effect van micropeenbehandeling

  Lees verder

 • Eigenschappen van enkele veelvoorkomende roestvaststaaltypen

  In dit artikel zal aandacht worden geschonken aan enkele veelvoorkomende austenitische en duplex roestvaststaaltypen. Er zal kort worden ingegaan op hun kenmerkende eigenschappen en karakteristieken. In volgende artikelen zullen een aantal ferritische en precipitatiehardende roestvaststaaltypen worden behandeld.

  Lees verder

 • Eigenschappen van roestvast staal bij lage temperaturen

  Alle constructiemetalen ondergaan veranderingen in eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder het vriespunt.

  Lees verder

 • Eigenschappen van RVS bij hoge temperaturen

  Austenitisch RVS staat bekend om zijn hoge sterkte en buitengewone taaiheid en vervormbaarheid. Als een klasse vertoont het aanzienlijk betere corrosieweerstand dan martensitisch en ferritisch RVS en het bezit ook uitstekende weerstand tegen oxidatie bij verhoogde temperaturen.

  Lees verder

 • Elasticiteitscriterium voor leidingsystemen

  Bij de planning van buisleidingen die een medium vervoeren dat een hogere temperatuur bezit dan de omgeving zal de buisleiding warmte opnemen, in temperatuur stijgen en uitzetten, gaat het erom vast te kunnen stellen of het systeem kan meegeven.

  Lees verder

 • Electrochemische studie betreffende het toepassen van duplex RVS in beton

  De austenitische roestvast-staaltypen AISI 304 en 316 die voor deze toepassing werden voorgesteld beschikken over lage rekgrenswaarden. Wapeningsstaal met hogere mechanische sterkte kan worden verkregen door koudtrekken of door een ander type roestvast staal te kiezen. Vanwege zijn hoge mechanische sterkte en goede corrosievastheid is duplex roestvast staal zeer interessant. Dit werk heeft betrekking op het corrosiegedrag van wapening gemaakt van duplex roestvast staal van het type 23Cr4Ni in met chloride verontreinigd beton. Het vormt tevens een revisie van eerder gepubliceerd werk [11] en doet verslag van de eindresultaten.

  Lees verder

 • Electrochemisch gedrag van austenitisch en duplex RVS in gesimuleerde 'sour' milieus

  Exploitatie van nieuwe olievelden of chemische veranderingen in het milieu van bestaande velden komt doorgaans neer op produktie onder agressieve omstandigheden. Dit is het gevolg van hogere temperaturen en drukken of van toegenomen hoeveelheden waterstofsulfide, kooldioxyde of chloriden. De veranderde omstandigheden houden ook in dat de onderhoudskosten en de corrosie-eisen met betrekking tot het constructiemateriaal hoger worden. Om aan de veranderde materiaaleisen tegemoet te komen en om het onderhoud te beperken, worden nieuwe materialen geïntroduceerd voor de offshore-industrie en worden er corrosievastere legeringen gebruikt voor offshore-constructies.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 1 en 2, uniforme aantasting: Uniforme corrosie in de passieve toestand.

  Zoals eerder gezegd veroorzaakt uniforme corrosie een gelijkmatige wanddikteafname. De corrosievorm is minder gevreesd omdat de corrosiesnelheid vaak uit ervaring of aan de hand van metingen goed kan worden voorspeld.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 3, uniforme aantasting: Uniforme corrosie in de actieve toestand.

  Een lage corrosiesnelheid is behalve in de passieve toestand ook mogelijk als het roestvast staal in de actieve toestand verkeert. Deze toestand komt overeen met corrosiepotentiaal 1 (Ecorr-1) op afbeelding 1 met bijbehorende netto-stroomdichtheid i1. Deze situatie doet zich voor bij roestvast staal dat in aanraking komt met verdund zwavelzuur. Het roestvast staal corrodeert actief.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 4, uniforme aantasting: Transpassief corrosiegedrag

  In salpeterzuur vertoont roestvast staal met 18% chroom doorgaans een passief corrosiegedrag in een wijd gebied van concentraties en temperaturen.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 5, uniforme aantasting: Uniforme corrosie van roestvast staal in diverse milieus

  Milieus waarin uniforme corrosie van roestvast staal optreedt zijn te verdelen in anorganische zuren, organische zuren en basen. Om inzicht te verkrijgen aangaande de toepassing van welke roestvaststaaltypen onder welke omstandigheden zal een reeks gangbare media nader worden besproken. I

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 6, uniforme aantasting: Natriumhydroxide

  Uit ervaring is bekend dat een hoger mechanisch spanningsniveau in het roestvast staal, bijvoorbeeld door koudvervorming, bij een hoge concentratie NaOH en hoge temperatuur een wat hogere aantastingssnelheid veroorzaakt ten opzichte van spanningsarm roestvast staal. Handelszuiver nikkel is bij uitstek geschikt voor toepassing in natriumhydroxide. De corrosiesnelheid ligt aanzienlijk lager dan die van austenitisch roestvast staal en bovendien is handelszuiver nikkel 200 en 201 vrijwel ongevoelig voor spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 7, uniforme aantasting: Atmosferische corrosie

  Atmosferische corrosie doet zich voor bij metalen die worden blootgesteld aan weersinvloeden. Atmosferische corrosie van koolstofstaal heeft een gelijkmatige wanddikteafname tot gevolg en is hiermee een voorbeeld van uniforme corrosie. De mate waarin corrosie optreedt wordt bepaald door twee belangrijke factoren: de vervuiling van de lucht (vaste en gasvormige verontreiniging) en het vochtgehalte van de lucht.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 8, uniforme aantasting: Duplex roestvast staal

  In de voorgaande verhandeling over de weerstand van diverse roestvaststaaltypen tegen uniforme corrosie in zuren en natriumhydroxide is duplex roestvast staal niet genoemd. De reden hiervoor is dat het corrosiegedrag van roestvast staal in diverse specifieke milieus al in een vroeg stadium zeer grondig is onderzocht. Veel corrosiegegevens waarvan nu gebruik wordt gemaakt zijn relatief lang geleden verzameld.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 1 en 2 Inleiding

  Roestvast staal dankt zijn nog steeds toenemende toepassingsbereik, evenals zijn naam aan het gunstige corrosiegedrag dat het materiaal onder vele omstandigheden vertoont. Het kiezen van een geschikt roestvaststaaltype voor een bepaalde toepassing vangt aan met het beoordelen van de corrosieweerstand van een aantal kandidaat-legeringen in het betreffende milieu.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 3 Corrosievormen

  Uniforme corrosie kenmerkt zich door een redelijk gelijkmatige wanddikteafname. Deze corrosievorm wordt doorgaans als minst gevaarlijk beschouwd omdat de corrosiesnelheid uit ervaring bekend is of door experimenten en metingen vrij nauwkeurig is vast te stellen. Hierdoor is de levensduur voorspelbaar en kunnen aan de hand van eenvoudige wanddiktemetingen controles

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 4, Corrosiepotentiaal

  de kathodische en anodische deelreacties, die verlopen aan een aan zichzelf overgelaten stuk metaal in een waterig milieu. Na verloop van tijd stelt zich een toestand in waarin de stroomsterkten die met deze deelreacties gepaard gaan gelijk zijn aan elkaar.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: fundamentele begrippen: Deel 5, Actief en passief corrosiegedrag

  Tot hiertoe zijn, om de bespreking wat te simplificeren de effecten van de reacties die volgen op de anodische metaaloplosreactie buiten beschouwing gelaten. De vorming van beschermende oppervlaktelagen en neerslagen van corrosieproducten kan de anodische metaaloplosreactie bemoeilijken waardoor het corrosiegedrag en de corrosiepotentiaal drastisch worden beïnvloed.

  Lees verder

 • Elektrochemische NDO-methode voor bepaling gevoeligheid van austenitisch roestvast staal voor ic

  Gevoeligheid voor interkristallijne corrosie van austenitisch roestvast staal kan zich voordoen na bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld als gevolg van lasbewerkingen of gloeien.

  Lees verder

 • Elektrochemisch verspanen

  Bij het elektrochemisch verspanen vindt het verwijderen van metaal plaats door anodisch oplossen. Wil dit proces technisch bruikbaar zijn dan moet de metaalverwijdering met de nodige nauwkeurigheid kunnen worden bestuurd. Dit laatste is mogelijk en met goede maatnauwkeurigheid maar vereist wel voor elk nieuw werkstuk een nieuw ontwerp van het gereedschap, dat in dit geval dus de kathode is.

  Lees verder

 • Elektrolytisch glanzen van roestvast staal

  De farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de verwerkers van poeders, detergenten, lijmen, rubber en latex hebben dagelijks te kampen met problemen van reiniging, aankleven in trechters, filters, leidingen, afvulapparaten en reservoirs. Elektrolytisch glanzen van roestvast staal kan hier de oplossing brengen.

  Lees verder

 • Elektrolytisch polijsten van roestvast staal

  Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan één onderhoudsbeurt. Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben wordt het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing brengen.

  Lees verder

 • Elektrolytisch reinigen, elektrolytisch polijsten, galvaniseren

  Langs elektrolytische weg kunnen verscheidene oppervlaktebehandelingen worden uitgevoerd bij roestvast staal. Er zal hier nader worden ingegaan op het reinigen, polijsten en galvaniseren van roestvast staal.

  Lees verder

 • Energie- en kosten besparen door inzet van moderne laserbronnen

  In de Nederlandse maakindustrie staan naar schatting 3.500 lasersnijmachines, circa 25 laserlasinstallaties en naar schatting 5 lasercladinstallaties opgesteld. Deze werken zonder problemen, maar de daarin toegepaste laserbronnen (de CO2- laserbron voor het snijden en de Nd:YAG laserbron voor het lassen) hebben een zeer laag energetisch rendement. Circa 2% van het ingangsvermogen van een Nd:YAG laserbron wordt omgezet in de werkzame laserbundel.

  Lees verder

 • Enige fabricageprocessen van onder meer roestvast stalen

  Wat koperdraad en koperbanen zijn voor de elektrotechniek en elektronica dat zijn buizen en pijpen voor vrijwel alle andere takken van bedrijvigheid en industrie en niet te vergeten het huishouden. Dit artikel is geschreven ten tijde van strenge vorst en ten huize van de auteur zijn toen de buizen van de badkamer dichtgevroren, waardoor hem de rol van buizen, al zijn ze dan niet altijd van roestvast staal, krachtig onder de aandacht zijn gebracht. In het nu volgende worden enkele fabricageprocessen beschreven voor de vervaardiging van naadloze en langsnaadgelaste buizen.

  Lees verder

 • Enige gedachten over kwaliteitscontrole omtrent metaalproducten van Staal, Roestvast Staal en Aluminium

  De moderne metaalindustrie produceert meer dan dertig basistypen van metalen in een grote diversiteit aan legeringen en typen. Deze veelheid wordt vervolgens verwerkt tot een aantal vormen zoals dunne plaat, haspels, draad, staf, gietelingen en plakken, elk met zijn eigen kwaliteitsproblemen. Ondanks de ontelbare veranderingen in de metalen en vormen, bestaat er grote overeenkomst in de ten grondslag liggende controleprincipes die worden aangewend om tegemoet te komen aan de gebruiksgeschiktheid. Deze overeenkomst wordt goed geïllustreerd door de problemen en praktijken in de staal-en aluminiumindustrie.

  Lees verder

 • Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

  Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

  Lees verder

 • Enkele wetenswaardigheden over Zirkoon

  Veel metalen en metaallegeringen hebben een passief gedrag: zij reageren dus niet met hun omgeving. Deze passiviteit, die ontstaat door een goed sluitende oxidehuid, staat garant voor een zekere corrosiebestendigheid. Voor het ontstaan van de oxidefilm heeft men zuurstof nodig en de vorming wordt sterk bevorderd door oxiderende reagentia. Een zeer bekend zuur dat deze oxidehuid opbouwt, is salpeterzuur. Daarom wordt een dergelijk zuur ook gebruikt ten behoeve van het passiveren van gebeitst roestvast staal. Ook heeft men vastgesteld dat nitraationen een inhibiterende (corrosieremmende) uitwerking hebben op het metaaloppervlak in bepaalde chemische milieus. Een dergelijke corrosieremmer wordt ook wel een inhibitor genoemd. Ondanks al deze plezierige feiten blijkt in de praktijk dat er vele bekende passieve metalen totaal niet bestand zijn tegen salpeterzuur dat tot boven het kookpunt wordt verhit. Dit bewerkt dat er in de praktijk voor bijvoorbeeld de salpeterzuurbereiding veelal zware volumineuze apparatuur moet worden gemaakt die vanwege deze corrosie toch ook nog relatief veel onderhoudskosten met zich meebrengen. Ook zijn allerlei gevaren voor werknemers niet te onderschatten omdat deze corrosie zich ook plaatselijk kan manifesteren, met alle gevolgen van dien.

  Lees verder

 • Erosie in leidingsystemen

  Slijtage die wordt veroorzaakt door deeltjes die inslaan op een oppervlak wordt erosie genoemd. Zulke deeltjes kunnen worden meegevoerd door een gasstroom of door een vloeistof. De snelheden die de deeltjes kunnen bezitten liggen tussen de 5 en 500 m/s, hoewel buiten dit snelheidsgebied de term erosie evengoed kan gelden. Als de deeltjes worden meegevoerd door een vloeistof, dan wordt zo'n systeem ook wel slurrie genoemd.

  Lees verder

 • Event Industrieel Printen 2016 geeft verhelderende inzichten

  Eind mei organiseerde IIR het event Industrieel Printen. Ruim 40 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld en zij werden in de loop van de dag getrakteerd op acht presentaties en een paneldiscussie op het gebied van uiteenlopende aspecten van Additive Manufacturing oftewel 3D (metaal) printen.

  Lees verder

 • Explosief plateren onder vacuüm

  De tendens van de laatste jaren laat zien, dat er steeds edeler en daardoor ook duurder materiaal wordt verwerkt in onder andere de nucleaire industrie, chemie, apparatenbouw, offshore, ontziltings-en ontzwavelingsindustrie. Redenen voor gebruik en toepassing van deze edelere metalen zijn: -verhogen van de levensduur, waardoor kostbare onderhouds-en reparatietijd aanmerkelijk worden gereduceerd; -hogere eisen ten aanzien van het materiaal, vanwege hogere druk, hogere temperatuur en agressievere media.

  Lees verder

 • Extrusie van roestvast stalen buis

  Extrusie van stalen buis en vooral als er wordt uitgegaan van gelegeerd staal vergt zware apparatuur. Kracht is de doorslaggevende factor, die wordt gemanipuleerd door middel van hoge druk hydraulica. Om de opgewekte krachten efficiënt te laten werken en om zeker te kunnen zijn van een goede oppervlaktekwaliteit van het werkstuk zowel in-als uitwendig, zijn aangepaste smeermiddelen nodig.

  Lees verder

 • Fabricage en karakterisering van technische oppervlakken

  Oppervlakteafwerking behoort tot die categorie van parameters, die moeilijk zijn te definiëren en dus ook te specificeren. Oppervlakteafwerking heeft betrekking op uiterlijk en textuur van een, in dit geval, metaaloppervlak als gevolg van de diverse tijdens de fabricage doorlopen stadia, zoals warm-of koudwalsen, warmtebehandelingen en chemische behandelingen. Daarnaast zijn er nog talloze oppervlaktebehandelingen die een werkstuk kan ondergaan, zoals verspanen, slijpen, polijsten, aanbrengen van al of niet permanente deklagen.

  Lees verder

 • Fabricage en karakteristieken van roestvast-staalpoeders

  Poedermetallurgische (PM) voorwerpen die zijn gemaakt van corrosievaste legeringen vormen een groeiend bestanddeel van PM toepassingen, waarvan roestvast staal PM legeringen in diverse takken van industrie worden aangetroffen, waaronder lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, chemische procesindustrie, medische apparatuur.

  Lees verder

 • Factoren die van invloed zijn op de corrosie van lassen

  Er zijn tal van factoren die hun nadelige invloed kunnen doen gelden op de corrosieweerstand van lassen in roestvast staal. Hier wordt een aantal van de belangrijkste ervan nader beschreven.

  Lees verder

 • Farmacie schakelt meer over op rvs

  “In de farmacie is een trend gaande dat wordt overgegaan van gecoat staal naar rvs. Er wordt overgegaan op rvs vanwege de interessantere kostprijs en de strengere regelgeving.” Dat zegt Meindert Vellinga, vestigingsleider voor de vestiging AKOS Projects in Joure. AKOS is een engineeringbureau voor projecten (project-support), met name in de werktuigbouwkunde.

  Lees verder

 • Ferrietgetal versus ferrietpercentage

  De ferrietgetalschaal is een willekeurige schaal. Zij is gedefinieerd in termen van magnetische aantrekking tot niet-magnetische deklaagstandaarden.

  Lees verder

 • Ferritisch RVS in Grootkeukentoepassingen

  De belangrijkste eigenschap – de corrosiebestendigheid – wordt bekomen door tijdens het smeltproces minstens 10,5% chroom aan de reeds vanuit het koolstofstaal gekende legeringselementen ijzer en koolstof toe te voegen.

  Lees verder

 • Frezen van roestvast staal

  Gedurende de laatste jaren is het gebruik van roestvast staal haast explosief toegenomen. Naast de toenemende vraag in verschillende toepassingsgebieden worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit. Deze nieuwe eisen zorgden voor de ontwikkeling van steeds nieuwere types roestvast staal. In België en in Nederland vindt men zowat 35 soorten die veelvuldig worden toegepast. In de VS wordt minstens het dubbele hiervan bewerkt. In dit artikel zal worden ingegaan op de problemen bij het bewerken van roestvast staal.

  Lees verder

 • FSM Inspection Tool’ (FSM-IT) systeem

  De FSM is een gevoelige monitoring techniek welke met name in de offshore en onshore olie- en gasproductie wordt toegepast sinds 1991 op meer dan 80 locaties wereldwijd, zowel ‘subsea’ als ‘topside’.

  Lees verder

 • Functie van legeringelementen in roestvast staal en nikkellegeringen

  Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

  Lees verder

 • Functie van legeringelementen in RVS en nikkellegeringen

  Een legering is een metaalmengsel dat in vloeibare toestand tot stand is gekomen waarbij de structuur en eigenschappen afhangen van het oplossend vermogen van de metalen in elkaar. Door staal met andere elementen te legeren kan men de technologische en mechanische eigenschappen van het staal binnen ruime grenzen beinvloeden.

  Lees verder

 • Fysische eigenschappen van de laspoel

  Het fysische gedrag van de laspoel is van grote invloed op de praktijk van het fusielassen en fysische effecten kunnen het bereik van de lasparameters waarbij een bepaald lasproces werkt, beperken. Zo kan bijvoorbeeld verhoging van de lasstroom een toename van de boogdruk te zien geven, waarbij ten slotte een punt wordt bereikt waarbij de resulterende turbulentie holten of andere defecten in de las veroorzaakt.

  Lees verder

 • Fysische eigenschappen van roestvast staal (deel 1)

  Fysische eigenschappen die belangrijk zijn voor succesvol gebruik van roestvast staal omvatten dichtheid en elasticiteitsmodulus, thermische eigenschappen, waaronder smelttraject, uitzettingscoëfficiënt, geleidbaarheid en soortelijke warmte, magnetische eigenschappen en dan met name magnetische permeabiliteit en elektrische weerstand.

  Lees verder

 • Fysische eigenschappen van roestvast staal (deel 2)

  Het magnetisch gedrag van roestvast staal varieert aanzienlijk, lopend van paramagnetisch (niet-magnetisch) bij volledig austenitische typen, tot hard of permanent magnetisch gedrag bij de geharde martensitische typen, tot zacht magnetisch bij ferritisch roestvast staal.

  Lees verder

 • Gekleurd roestvast staal

  Sinds de introductie in 1972 blijkt gekleurd roestvast staal volgens het lnco proces een duurzaam corrosiebestendig materiaal te zijn, dat geschikt is voor het aanbrengen van kleurpatronen. Gekleurd roestvast staal wordt wereldwijd in de architectuur en op andere terreinen toegepast. Dit artikel geeft een overzicht van de procestechnologie, de fysische achtergrond van de kleur en de eigenschappen en toepassing van gekleurd roestvast staal.

  Lees verder

 • Gekleurd roestvast staal

  De stabiliteit en de gunstige gebruikseigenschappen van roestvast staal leiden tot een toenemend gebruik van dit materiaal op gebieden, die tot nu toe het domein van andere materialen waren. Voor enkele toepassingen zoals de architectuur en consumptiegoederenindustrie, waarbij ook decoratieve aspecten meebeslissen, bleek tot nu toe het gebrek aan kleur een rem te zijn voor toepassing op grotere schaal.

  Lees verder

 • Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

  Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

  Lees verder

 • Gevaren bij het lassen van roestvast staal (1)

  Aangaande het verwerken van roestvast staal bestaat nog veel onbegrip en zelfs gebrek aan kennis. Vooral ten aanzien van het verbinden van componenten met behulp van het thermische lasproces blijkt veel onkunde te zijn, waardoor regelmatig onnodig corrosieschade ontstaat. In drie artikelen wordt getracht meer duidelijkheid te geven aan iedereen die bij het verwerken van roestvast staal betrokken is. Naast de kansen en bedreigingen die gepaard gaan met het lasproces, wordt ook beperkt ingegaan op het metallurgische aspect van het fenomeen roestvast staal.

  Lees verder

 • Gevaren bij het lassen van roestvast staal (2 en 3)

  Het lassen van roestvast staal vereist de nodige kennis om kwalitatief goede verbindingen te verkrijgen, zonder onverwachte calamiteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de lasaspecten en de eventuele risico's die voortvloeien bij onoordeelkundig lassen van roestvast staal. Verder in dit artikel, warmscheuren als gevolg van het lassen en een samenvattend overzicht van bepaalde lasaspecten.

  Lees verder

 • Gevulde draad voor het lassen van roestvast staal

  Evenals dat bij koolstofstaal het geval is, geldt voor roestvast staal dat men om economische redenen gedwongen wordt sneller te lassen en kortere doorlooptijden te realiseren. De eis van een consistente hoge kwaliteit blijft echter onverminderd van kracht. Dit leidde tot de behoefte aan nieuwe en snellere lasprocessen voor het lassen van roestvast staal. Het MIG/MAG proces met gevulde draad heeft in dit verband in de afgelopen tijd aan invloed gewonnen.

  Lees verder

 • Gevulde nikkel-draadelektrodes

  Gevulde nikkel-draadelektrodes worden met succes gebruikt voor het lassen van homogene en heterogene verbindingen, cryogene verbindingen en moeilijke herstellingswerken, waar er vraag is naar specifiek toevoegmateriaal.

  Lees verder

 • Gietwerk in roestvast staal voor pompen en afsluiters en enkele andere toepassingen

  Roestvast staal is eigenlijk een wat achterhaald begrip. Beter is het om van corrosiebestendige staalsoorten te spreken, want op het gebied van corrosiebestendigheid liggen de vele toepassingen. Omstreeks 1910 werd al gevonden dat staal met een chroomgehalte boven 12% onder atmosferische condities niet roest. Sinds die tijd zijn corrosiebestendige staalsoorten enorm in betekenis toegenomen, mede door de ontwikkeling van industrieën, die zonder deze groep van materialen nauwelijks mogelijk was geweest. Het gaat hier met name om de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de papierindustrie, de scheepsbouw en de elektriciteitsopwekking met turbines. In dit artikel wordt even ingegaan op de achterliggende principes van corrosiebestendigheid, de metallurgie van een aantal elementen die wezenlijk zijn voor de corrosiebestendigheid, waarna gegoten roestvast staal voor een aantal toepassingen wordt behandeld.

  Lees verder

 • Handleiding voor ontwerpers en gebruikers van titaan pijpsystemen

  De buitengewone en unieke prestaties van het metaal titaan in zeewater, pekeloplossingen, brak, verontreinigd en gewoon water hebben zich nu al vele decennia bewezen in allerlei toepassingen. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat titaan tegenwoordig steeds frequenter wordt gekozen bij het fabriceren van zeewatergekoelde warmtewisselaars en pijpsystemen; als condensormateriaal bij elektriciteitscentrales en allerlei apparatuur op schepen zoals bijvoorbeeld handlingsystemen. Tot nu toe is gebleken dat de toepassing van titaan een garantie is voor het afdoende oplossen van corrosieproblemen in specifieke milieus. Titaan dient in principe altijd overwogen te worden, zowel on-als offshore, zodra er chloridehoudende milieus of koolwaterstofverbindingen in de processtroom aanwezig zijn. Financiële voordelen en prestaties hebben zich in de praktijk reeds bewezen en de ontwerp-en verwerkingsparameters zijn afdoende vastgelegd.

  Lees verder

 • Hardfacing legeringen

  Hardfacing legeringen beslaan een groot aantal legeringen, carbiden en combinaties hiervan. Conventionele hardfacing legeringen worden gewoonlijk geclassificeerd als carbiden (WC-Co), nikkel legeringen, kobalt legeringen en ferro legeringen (hoog-chroom wit ijzer, laaggelegeerd staal, austenitisch mangaan staal en roestvast staal).

  Lees verder

 • Hardsolderen van roestvast staal

  Roestvast staal hardsolderen is niet makkelijk, maar is praktisch toch uitvoerbaar. Hier zal nader worden ingegaan op bruikbare hardsoldeertypen alsmede op enkele specifieke kenmerken van enkele roestvast-staaltypen.

  Lees verder

 • Hechting van bacterien op RVS

  Adhesie van bacteriën is in de voedingsmiddelenindustrie niet alleen verantwoordelijk voor tal van hygiënische problemen maar ook voor economische problemen, omdat de productie regelmatig moet worden stopgezet om de apparatuur te reinigen.

  Lees verder

 • Het aan beide zijden oplassen van een 250 mm dikke pijpplaat

  Bronswerk Heat Transfer in Nijkerk is gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van warmtewisselaars, luchtkoelers en centrifugaalventilatoren. De toepassingen zijn niet alleen beperkt tot ongelegeerd, laaggelegeerd en hooggelegeerd staal maar hebben ook betrekking op bijvoorbeeld nikkel-en nikkellegeringen en duplex roestvast staal. Vijftig jaar ervaring en specialisme staan borg voor een kwaliteitsprodukt op maat. Recent is een warmtewisselaar in opdracht verkregen, waarbij een 250 mm dikke TT St E 355 pijpplaat aan beide zijden voorzien werd van een minimaal 8 mm dikke corrosievaste laag superduplex roestvast staal. Deze rapportage bericht over de eisen en de wijze van vervaardigen. Gebleken is, dat de gevulde draad Tetra-8 D 57 van Welding Alloys Nederland uitkomst bood om tot een economisch verantwoorde oplossing te komen, waarbij de chemische samenstelling aan de eisen voldeed.

  Lees verder

 • Het aanbrengen van deklagen van roestvast staal

  Een met roestvast staal bekleed metaal of legering is een composiet die bestaat uit een dunne laag roestvast staal in de vorm van een fineerlaag die integraal is verbonden met beide oppervlakken van de ondergrond.

  Lees verder

 • Het beitsen van roestvast staal

  Al naar gelang zijn bewerking ondergaat roestvast staal een aantal specifieke overgangen die afhangen van het uiteindelijke gebruiksdoel. De voornaamste van deze overgangen zijn warm-of koudwalsen om platte produkten te verkrijgen en strekken om langwerpige produkten te maken. Tijdens dergelijke behandelingen reageert het metaaloppervlak met de omgeving en vormt verschillende oxydelagen.

  Lees verder

 • Het bestrijden van roestvorming op roestvast staal

  In de praktijk blijkt vaak hoezeer men er onterecht van uitgaat dat roestvast staal een onderhoudsvrij materiaal is omdat het immers een roestvrij materiaal zou betreffen.

  Lees verder

 • Het bijzondere van water (4) - Colloïdale systemen

  Colloïdale systemen spelen een grote rol in de natuur. Het is zeker geen laboratoriumfenomeen. Een zeer alledaags voorbeeld, met soms zeer ingrijpende maatschappelijke gevolgen, is mist. Colloïdale systemen worden ook in de techniek toegepast. Een voorbeeld daarvan is de verfindustrie, waar op grote schaal van dit verschijnsel gebruik wordt gemaakt. In deze aflevering van de serie over water meer hierover.

  Lees verder

 • Het construeren in en het lassen van corrosievaste staalsoorten

  In de meeste gevallen wordt roestvaststaal toegepast vanwege de weerstand tegen verschillende vormen van corrosie in een bepaalde omgeving. Voor een aantal toepassingen is echter de sterkte van primair belang, hetzij om dunner te kunnen construeren of vanuit praktische overwegingen voor de specifieke toepassing.

  Lees verder

 • Het corrosieverloop van thermisch verzinkte deklagen in de atmosfeer

  De oxidelaag op staal is poreus; vocht en zuurstof dringen hier gemakkelijk doorheen en tasten het staal aan, waarbij volumineuze corrosieprodukten gevormd worden. Wanneer geen maatregelen worden genomen, gaat 1 dit proces gestaag door.

  Lees verder

 • Het dieptrekken van roestvaststaal met behulp van aluminium brons uitgeruste matrijzen

  Het in Engeland met 'Narite' en in Europa met 'Ampco-Metal aangeduide materiaal bestaat uit 8 tot 14% aluminium, uit 2,5 tot 6,5% ijzer en bij bepaalde legeringen tot 6,5% nikkel (hetgeen de glijeigenschappen niet gunstig beïnvloedt) en kleine hoeveelheden legeringsbestanddelen zoals silicium, mangaan en andere; de rest - ca. 80% - is koper. Voor de gereedschapmakerij komen slechts die legeringen in aanmerking die de noodzakelijke hardheid hebben van ongeveer 300 tot 400 hardheid Brinell. De bijzondere metaalkundige structuur van het Ampco materiaal maakt het in combinatie met de hoge hardheid, die nog hoger wordt tijdens de produktie mogelijk, om bijvoorbeeld slecht te vervormen, roestvaste staalsoorten diep te trekken. Het grote voordeel ten opzichte van andere materialen is dat Ampco-aluminium brons door zijn gunstige wrijvingsgedrag het oppervlak van het diep te trekken voorwerp ontziet, waardoor het ontstaan van vouwen, groeven en krassen in de meeste gevallen vermeden wordt, evenals het koud oplassen (anlegieren/pick-up) van matrijsdeeltjes.

  Lees verder

 • Het effect van oppervlakteafwerking op het corrosiegedrag van roestvast staal

  Bij de verwerking van roestvast stalen walsproducten tot een eindproduct ondergaat het oppervlak aanzienlijke ver anderingen. De veranderingen omvatten onder meer mechanische beschadigingen (bijvoorbeeld krassen en slijppatronen), ingedrukte ijzerdeeltjes, effecten van lassen of andere warmtebehandelingen en algemene ver ontreiniging van het oppervlak. De meeste fabrikanten van roestvast stalen apparatuur zullen het oppervlak een nabehandeling geven om de corrosieweerstand te herstel len. Hierbij speelt de vraag welke methode het meest geschikt is voor het verkrijgen van de optimale corrosie weerstand. Daarnaast is ook de oppervlaktetoestand waarin het uitgangsmateriaal wordt geleverd van belang voor het corrosiegedrag dat het eindproduct in de praktijk zal vertonen.

  Lees verder

 • Het explosief lassen van metalen in een vacuüm omgeving

  Er is door de jaren heen al wat geschreven over het fenomeen explosieve metaalbewerking. Hierbij denkt men dan vooral aan het explosief lassen en plateren van metalen hoewel explosieven ook gebruikt kunnen worden voor vormgeving, snijden en oppervlakteharding van metalen. In diverse literatuur is het nodige te vinden over dit onderwerp en regelmatig leest men dat er diverse theorieën zijn ontstaan over het bindingsmechanisme.

  Lees verder

 • Het falen van boutverbindingen

  Je ziet ze bijna in alle samengestelde constructies, boutverbindingen. In allerlei vormen, formaten, typen en materialen. Keuze genoeg om de goede te kiezen, maar als je niet exact weet wat je moet toepassen is de kans op een verkeerde keuze groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het kiezen van de juiste boutverbinding. Als namelijk een goede keuze van de boutverbinding is gemaakt kan deze alsnog verkeerd toegepast worden, door foutieve montage of door andere boutbelastingen in de constructie dan waarvan uitgegaan is. Gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed, niet zo zeer omdat de boutverbinding juist uitgelegd is, maar eerder omdat een boutverbinding vaak veel meer kan verdragen dan waar in beginsel vanuit gegaan wordt.

  Lees verder

 • Het gebruik van roestvast staal voor drinkwaterleidingen

  Overal ter wereld investeert de waterindustrie miljoenen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar water. Roestvast staal kan hierin een rol van betekenis spelen omdat het beschikt over de volgende eigenschappen:

  Lees verder

 • Het gedrag van duplex roestvast staal bij organische zuren

  Organische zuren worden vandaag de dag op grote schaal gebruikt in de chemische industrie. Een belangrijke reden is de reactieve carboxylgroep (-COOH) in organische zuren, die een basis vormt voor de fabricage van verscheidene chemische verbindingen, uiteenlopend van geneesmiddelen tot kunststoffen. De gangbaarste organische zuren zijn mierenzuur (HCOOH), azijnzuur (CH3COOH), propionzuur (CH3CH2COOH) en boterzuur (CH3CH2CH2COOH). Vetzuren die zes of meer koolstofatomen bevatten komen ook vrij vaak voor. Voorbeelden van deze zuren zijn stearinezuur en denneolie. Een ander gangbaar zuur is te reftaalzuur, dat als tussenstof wordt gebruikt bij de verwerking van polyestervezels.

  Lees verder

 • Het gedrag van een aantal geselecteerde typen roestvast staal in tropisch en gematigd zeewater

  Er is onderzoek gedaan naar de spleetcorrosie van een aantal geselecteerde typen roestvast staal waarbij een vergelijking is gemaakt tussen het gedrag bij expositie in natuurlijk, gematigd zeewater en in tropisch zeewater. Ook potentiaal metingen, die uitgevoerd werden tijdens de expositie, gaven informatie over het optreden van spleetcorrosie. De potentialen gemeten in tropisch zeewater lagen hoger dan die gemeten in het koelere water, hetgeen duidt op een grotere kans op corrosie in het eerstgenoemde milieu. De onderzochte roestvast-staaltypen bleken gevoeliger voor spleetcorrosie te zijn in tropisch zeewater, terwijl ook de corrosiesnelheden aanzienlijk hoger waren. Bovendien kunnen in een tropisch milieu zoutafzettingen op het staaloppervlak worden gevormd tengevolge van verdamping en condensatie. Als dit eenmaal heeft plaatsgevonden, treedt er sterke plaatselijke corrosie op onder de zoutlaag. In dit artikel wordt aangetoond dat, hoewel een aantal specifieke typen roestvast staal zonder enig bezwaar in gematigd zeewater gebruikt kunnen worden, er toch de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij gebruik van deze legeringen in de tropen.

  Lees verder

 • Het hardsolderen van RVS

  De kennismaking met solderen begint veelal met het lood-tin zachtsoldeer en de elektrische bout. Solderen kan ook leiden tot technisch hoogwaardige verbindingen die aan extreme omstandigheden kunnen worden blootgesteld. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de gebruiksmogelijkheden van zilverhardsoldeer bij RVS.

  Lees verder

 • Het lassen van conventioneel RVS, hoogcorrosievaste legeringen en hogetemperatuurlegeringen (Update 2023)

  In de (petro)chemische industrie worden allerlei legeringen ingezet afhankelijk van het procesmedium; van koolstofstaal tot exoten als titanium- en zirconiumlegeringen. Van de roestvaste legeringen zijn 304L en 316L de bekende “werkpaarden”, die zich uitstekend laten lassen. Ze tolereren grote variaties in warmte-inbreng en zijn niet gevoelig voor verbrossing of scheurvorming indien ze juist worden toegepast.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaste staalsoorten voor toepassing op hoge temperatuur

  De eigenschappen die aan roestvaststaal voor toepassingen op hoge temperatuur worden gesteld zijn te onderscheiden in twee belangrijke categorieën. Ten eerste is dat de weerstand tegen hoge temperatuurcorrosie, zoals de bestendigheid tegen oxidatie, carburisatie, sulfidatie en chlorinatie. Ten tweede zijn dat de mechanisch/metallurgische eigenschappen op hoge temperatuur zoals sterkte, kruipsterkte, kerftaaiheid, weerstand tegen verbrossing en de gevoeligheid voor warmscheuren.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvast staal (deel 2)

  In publikaties en artikelen, waarin sprake is van metalen en legeringen en de vele manieren waarop die aan elkaar kunnen worden verbonden, duikt dikwijls het begrip TIG lasproces op. Onderstaand artikel wil nader ingaan op een aantal facetten van dit lasproces. opdat duidelijk mag worden waar en hoe dit proces het voordeligst kan worden toegepast.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvast staal (deel 3)

  Plasmalassen is afgeleid van het TIG-lassen. Bij het TIG-lassen wordt in een beschermgas een elektrische boog getrokken tussen een niet afsmeltende elektrode en het werkstuk. Het beschermgas, in de regel is dit argon, wordt geïoniseerd en dient voor het ontsteken en onderhouden van de boog én voor de bescherming van het smeltbad tegen invloeden van de omringende atmosfeer. De boog is vrij en wordt niet ingesnoerd of gestuurd. Bij het plasmalassen wordt de boog ingesnoerd door deze te laten passeren door een zich tussen de elektrode en het werkstuk bevindend diafragma. De gastoevoer door het diafragma is onvoldoende voor de bescherming van het smeltbad, daardoor wordt er een aparte ringvormige gasbescherming toegepast. Voor principe plasmalasproces zie afb. 1

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaststaal (deel 4)

  Het is mogelijk om met hardsoldeertechnieken verbindingen te maken, die even sterk of zelfs sterker zijn dan de basismetalen. Hardgesoldeerde verbindingen zijn netjes en de vrij uniforme verhitting en afkoeling die er bij te pas komen zorgen ervoor dat het hardgesoldeerde werkstuk een minimum aan restspanningen en vervorming bevat. Andere voordelen van hardsolderen zijn: - vele verbindingen zijn met automatische methoden aan te brengen; - er kan een gecombineerde soldeer/warmtebehandeling worden uitgevoerd; - het merendeel van de gangbare metalen en legeringen en onderling verschillende metalen en legeringen kunnen worden hardgesoldeerd. De voornaamste nadelen van hardsolderen zijn: - de verbindingen dienen zodanig te zijn ontworpen, dat er capillaire werking kan optreden; - de combinatie van verschillende materialen kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot corrosie, hoewel dit laatste door een geschikte materiaalkeuze tot een minimum kan worden beperkt.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaststalen leidingen voor cryogeen gebruik

  Austenitisch roestvast staal is zeer geschikt voor opslagvaten en leidingwerk voor gebruik bij cryogene temperaturen, omdat het dan nog steeds beschikt over uitstekende mechanische eigenschappen. Gassen worden vaak op efficiënte wijze opgeslagen en vervoerd als vloeistoffen bij cryogene temperaturen. Zuivere gassen die gewoonlijk worden opgeslagen bij temperaturen onder hun kookpunt zijn onder andere zuurstof -183°C, argon -186°C, stikstof -196°C, waterstof -253°C en helium -269°C.

  Lees verder

 • Het maken van titaan componenten en de gevolgen hiervan

  Tijdens het mechanisch bewerken van metalen ontkomt men er niet aan dat er metaalspanen ontstaan. Deze spanen voldoen op zich qua chemische analyse volledig aan de gestelde eisen en kunnen als zodanig omgesmolten worden tot nieuwe halffabricaten. Dat vraagt echter veel energie en overeenkomstig veel CO2 uitstoot c.q. milieubelasting. Bovendien ervaart men in toenemende mate de nadelige en ondermijnende effecten van de aanwezige snijolie en residuen op de uiteindelijke kwaliteit van het gerecupereerde product. Een goed voorbeeld hiervan zijn spanen en residuen van titaan.

  Lees verder

 • Het metaal nikkel

  De belangstelling van de industrie voor nikkel en nikkellegeringen blijft nog steeds toenemen ondanks de relatief hoge prijs in de afgelopen jaren. De reden hiervoor is dat men steeds meer behoefte heeft gekre­gen aan metalen die een hogere weerstand bieden tegen allerlei agressieve chemische belastingen

  Lees verder

 • Het metaal tantaal

  Tantaal is een witgrijs metaal en het wordt door elektrolyse vrijgemaakt uit het tantaliet- en columbieterts. Er worden steeds meer tantaallegeringen op de markt gebracht en het wordt ook als legeringelement gebruikt in bepaalde staalkwaliteiten en nikkelsuperlegeringen. Tantaal is vooral populair als legeringelement in allerlei metaallegeringen t.b.v. turbinebladen voor zowel stationaire als vliegende turbines (vliegtuigmotoren).

  Lees verder

 • Het metaal titaan

  Titaan is een bijzonder en relatief licht metaal met een zilverachtige kleur dat bepaald niet schaars aanwezig is in de aardbodem. Sterker nog, het is op vier na het meest voorkomende element in onze aardkorst. De vraag is dan ook gerechtvaardigd waarom dit metaal zo relatief duur is en dat komt voor een groot deel door de kostbare winning.

  Lees verder

 • Het metaal Zirkoon

  Zirkoonsilicaat (ZrSiO4) kan dankzij het Kroll-proces kan men door een vrij gecompliceerd reductieproces er metallisch zirkoon van maken.

  Lees verder

 • Het met band oplassen van corrosievaste lagen

  Roestvaststaal en andere corrosievaste legeringen worden alom en in ruime mate toegepast. In vele gevallen worden deze metalen over de volle wanddikte toegepast, doch bij grotere wanddikten kan uit sterkte- of kostenoverweging een on- of laaggelegeerd staal als dragend materiaal worden toegepast, waarop dan de corrosievaste laag is aangebracht. Naast het cladden d.m.v. walsenen/of explosief plateren, kunnen deze lagen ook worden aangebracht middels een booglasproces. Uit het grote assortiment booglasprocessen kan men dat proces kiezen, waarmee zo economisch mogelijk gewerkt kan worden.

  Lees verder

 • Het meten met wervelstroom

  Wervelstroommeting is een zeer veelzijdige elektrische meetmethode. In dit artikel wordt het basisprincipe van deze meettechniek besproken. Verder worden een aantal meetspoelvormen behandeld en worden een aantal toepassingsvoorbeelden gegeven.

  Lees verder

 • Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

  Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

  Lees verder

 • Het onderschatte gevaar van biologische corrosie in brandblussystemen en leidingen - MIC

  Er zijn in de dagelijkse praktijk diverse corrosiemechanismen bekend waarvoor men terecht vreest; enige voorbeelden hiervan zijn put- en spleetcorrosie alsmede galvanische en spanningscorrosie. Indien de term biologische corrosie wordt genoemd dan wordt er veelal wat schouderophalend gereageerd onder het motto ‘het zal wel’. Toch is er een vorm van biologische aantasting die tot zeer ernstige gevolgen kan leiden en dat is microbieel geïnduceerde corrosie dat kortweg MIC wordt genoemd.

  Lees verder

 • Het optimaal beheersen van biofouling, corrosie en scalingvorming in warmtewisselaars

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Het orbitaal lassen van buizen

  Waar mogelijk dienen stompe lassen in buizen te worden uitgevoerd met het TIG-lasproces en wel met behulp van een orbitale lasmachine. Als het niet mogelijk is om de buis te roteren, dan kan gebruik worden gemaakt van de orbitale lastechniek. Voor het merendeel van de buisleidingen kan zo'n 80-90% van alle stompe lassen met een orbitale lasmachine worden gelegd.

  Lees verder

 • Het tappen van Roestvast Staal

  Waar mogelijk is het aan te bevelen om verspaanbare typen te gebruiken voor tappen, zeker als blinde gaten zijn gespecificeerd. Dit alles ter vermindering van verwijderen en afvoeren van spanen. De zich rubberachtig gedragende, langgerekte spanen die ontstaan bij het verspanen van niet speciaal verspaanbare typen vormen een bron van moeilijkheden bij tappen.

  Lees verder

 • Het tegengaan van corrosie in maritieme omgevingen die het gevolg is van biofilms

  Onderzoek naar invloed en eigenschappen van biofilms die zich afzetten op hooggelegeerd roestvast staal in Europese kustwateren. Als roestvast staal wordt blootgesteld aan zeewater, dan wordt er een verschuiving waargenomen van de vrije potentiaal naar edeler waarden. Deze verschuiving blijkt onafhankelijk te zijn van het seizoen waarin de expositie plaatsvindt en van de geografische ligging [1-4]. Dit verschijnsel kan grote gevolgen hebben

  Lees verder

 • Het toepassen en het verwerken van nikkellegeringen t.b.v. ontzwavelingssystemen (deel 2)

  In de industrie worden tegenwoordig diverse nikkellegeringen gebruikt in gasreinigingssystemen. Een goed voorbeeld zijn de ontzwavelingsinstallaties die in rookgaskanalen staan opgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen van diverse nikkellegeringen en dat vooral met betrekking tot de corrosiebestendigheid die nodig is in de zure chlorideoplossingen met lage pH-waarden die in afvalgasstromen kunnen voorkomen. Bovendien zal de verwerking en het verantwoord lassen van deze legeringen behandeld worden. Ook zal met het oog op een verantwoorde kostprijs ingegaan worden op ontwerpcritera en keuzen aangaande het materiaalsoort en uitvoering. Deel 1 van dit artikel verscheen in Roestvast Staal 10, 1996.

  Lees verder

 • HIBRO Compensatoren Rubber, Weefsel, Roestvast staal Toepassingen en selectie-criteria

  In veel installaties kan men hinder ondervinden van bijverschijnselen van bijvoorbeeld pompen en verhitten. De hier bedoelde verschijnselen zijn onder meer uitzetting en krimp in leidingen, voortplanting van trillingen en geluid door leidingen. Compensatoren zijn bij uitstek geschikt deze hinderlijke factoren geheel of gedeeltelijk weg te nemen. In dit artikel bespreken we de algemene kennis die nodig is bij het verantwoord omgaan met compensatoren, waarbij hier de nadruk zal liggen op compensatoren waarvan de balg vervaardigd is uit een roestvaste staalsoort.

  Lees verder

 • Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating

  Hoe om te gaan met corrosie op roestvast stalen gevelbeplating. In de utiliteitsbouw wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van metalen gevelbeplating. Veel daarvan wordt voorzien van een deklaag die zowel metallisch als niet metallisch kan zijn.

  Lees verder

 • Hoe verwijdert en voorkomt men vliegroest op roestvast staal?

  Vliegroest, ook wel vlugroest genoemd, wordt o.a. veroorzaakt door kleine staaldeeltjes die op een roestvast staaloppervlak neerkomen c.q. neerdwarrelen. Met vocht gaan deze snel in oplossing vanwege het onedele karakter van de staaldeeltjes.

  Lees verder

 • Hoge-temperatuur corrosie van roestvast staal

  Metalen of legeringen zijn in het algemeen gevoelig voor opkoling als ze worden blootgesteld aan milieus die CO, CH4 of ander koolwaterstof gassen, zoals propaan (C3H8) bij hoge temperaturen. Opkoling leidt in het algemeen tot de vorming van inwendige carbiden, die vaak verbrossing van de legering tot gevolg hebben alsmede degradatie van andere mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Hoge druk hoge snelheid opspuitsystemen (HP/HVOF) voor metaal- en carbidedeklagen

  Hitte, slijtage, corrosie en erosie zijn vier belangrijke schadeoorzaken die huishouden onder industriële installaties en apparaten. Oplossingen voor deze problemen werden gezocht in hoogvastere materialen zoals roestvast staal, titanium en keramiek. Aanbrengen van een beschermende laag via thermisch spuiten van hoogvast materiaal vormde een andere benadering van het probleem. Recente ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot toepassingen die tot voor kort niet mogelijk waren met een thermisch gespoten deklaag.

  Lees verder

 • Hoge temperatuur corrosie

  Hoge-temperatuur corrosie speelt een belangrijke rol bij de keuze van materiaal voor tal van industriële toepassingen variërend van gasturbines tot leidingwerk. Oxidatie is de belangrijkste corrosiereactie bij hoge temperatuur. Vaak zijn legeringen afhankelijk van de oxidatiereactie om een beschermende oxidelaag te kunnen vormen die hen beschermt tegen verdere aantasting in de vorm van bijvoorbeeld sulfadatie, opkoling en corrosie onder as/zout-neerslagen. Milieus worden in termen van

  Lees verder

 • Hooggelegeerde roestvast staal soorten en nikkellegeringen

  Daar waar conventioneel roestvast staal niet meer kan worden toegepast gaat de praktijk over naar stabiel hoger gelegeerd roestvast staal en naar nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Hoog gelegeerd gevulde draad vindt steeds meer toepassing de apparatenbouw

  Lassen van laag gelegeerd staal met gevulde draad is een verbindingsproces dat zich heeft bewezen bij zowel nieuwbouw als bij het instandhouden en repareren van versleten werkstukken. De laatste tijd heeft ook het elektrode booglasproces met hoog gelegeerd gevulde draad aan betekenis gewonnen: bijvoorbeeld bij het met elkaar verbinden van corrosievast chroom-nikkelstaal in de chemische apparatenbouw of voor het onderling verbinden van ongelijksoortig staal, zie afbeelding 1. Messer Griesheim levert als enige Duitse aanbieder twee soorten gevulde draad: het door TUV beproefde draad van het type Grinox® met rutiel slakvormer of met legeringselementen in de vorm van metaalpoeder in de vulling, zie afbeelding 2.

  Lees verder

 • Hoogtemperatuursolderen van roest-vast staal: een bewuste keuze

  Hoogtemperatuursolderen is een verzamelnaam van verbindingstechnieken waarbij in een beheerste atmosfeer onderdelen met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt met een gesmolten metaal of legering op een temperatuur van 800 C of hoger. Bij het verbinden van onderdelen uit roestvast staal moet rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van dit materiaal. Door het kiezen van een juiste soldeertemperatuur, afhankelijk van de soldeersoort, heeft men invloed op het behoud van de goede eigenschappen van het roestvast staal. De soldeerverbinding zelf moet echter ook bestand zijn tegen het milieu waarin het onderdeel of de samenstelling moet functioneren.

  Lees verder

 • Hoogtemperatuursolderen van roestvast staal

  Hoogtemperatuur (HT) solderen is een vrij onbekende verbindings technologie waaraan hoge eisen gesteld kunnen worden. Een deel van het toepassingsgebied betreft roestvast stalen produkten.

  Lees verder

 • HVOF-spuittechnologie

  HVOF thermisch spuiten wordt steeds vaker gebruikt voor nieuwe toepassingen als resultaat van voortdurende vorderingen op het gebied van spuitapparatuur en deklaagmaterialen. HVOF (high-velocity oxyfuel) thermisch spuiten is de significantste ontwikkeling in de thermische spuitindustrie sedert de ontwikkeling van het plasmaspuiten. Volgens een recent marktonderzoek, uitgevoerd door J.W. Kaufman & Co., wordt de waarde van de HVOF-deklaagindustrie in de Verenigde Staten geschat op jaarlijks $80 miljoen. Het getal voor buiten de Verenigde Staten, inclusief Canada, de Europese gemeenschap, de landen rondom de Stille Oceaan en Zuid-Amerika is nagenoeg hetzelfde.

  Lees verder

 • Hydrovorming van buisvormige voorwerpen

  Hydrovorming van buis is al bekend vanaf de jaren 1950. Het proces is echter dankzij de recente ontwikkelingen op het gebied van computerbesturing en hydraulische systemen die hoge drukken kunnen ontwikkelen een bruikbare methode geworden voor massaproductie, zeker als er gebruik wordt gemaakt van interne drukken van 400 bar.

  Lees verder

 • Inchromeren

  Machineonderdelen die worden gebruikt voor het produceren en verwerken van bepaalde chemicaliën, voedingsmiddelen en kunststoffen zijn in het algemeen onderhevig aan corrosie, respectievelijk slijtage. Het ligt voor de hand dat voor de bewuste machineonderdelen materialen worden gekozen die weerstand tegen deze verschijnselen kunnen bieden. Materiaalkeuze op grond van alleen deze gegevens is niet voldoende. Er moet ook rekening worden gehouden met de functie van de onderdelen in de constructie en dus met de mechanische eigenschappen. In de meeste gevallen moet er dan een compromis worden gesloten.- Bij de tot nog toe gebruikte materialen blijkt goede slijtvastheid niet zonder meer samen te gaan met goede corrosievastheid. De vraag is nu: wat kan hieraan gedaan worden?

  Lees verder

 • INCONEL 725 en INCOLOY 925, materiaal voor sour gas putten

  Aardgas is een van de voornaamste energiebronnen voor de gehele wereld, en dat zal zo blijven tot ver in de 21e eeuw. Maar het 'zoete gas' (sweet gas), gewonnen uit relatief ondiepe aardlagen, raakt langzamerhand op. Een aantal grote oliemaatschappijen realiseerde zich al zo'n twintig jaar geleden dat dit stond te gebeuren en begonnen onderzoekingen naar de mogelijkheid van gaswinning op grotere diepte. Technieken voor diepboren zijn inmiddels met succes ontwikkeld: men boort nu zonder noemenswaardige problemen tot zo'n 4500 meter diepte en op dit moment ligt het letterlijke dieptepunt op ongeveer 9000 meter.

  Lees verder

 • Industriële toepassing van duplex roestvast staal

  In dit artikel wordt een industriële toepassing behandeld van duplex roestvast staal in de petrochemische industrie. Hierbij wordt getoond hoe soms onbekende, niet herkende of over het hoofd geziene feiten kunnen leiden tot slopende effecten. Daarnaast wordt er een beschouwing gegeven over wat er moet worden ondernomen om te komen tot bevredigend gebruik van duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Invloed van dieptrekken van roestvast staal op de corrosievastheid

  Bij diepgetrokken werkstukken in austenitisch roestvast staal ontstaan er als gevolg van de aanzienlijke deformatie die het materiaal hierbij ondergaat inwendige mechanische spanningen. Deze inwendige spanningen kunnen in daarvoor gevoelige roestvast staaltypen martensietvorming veroorzaken en ze kunnen in geval van blootstelling aan een corrosief milieu scheurvormende spanningscorrosie op gang brengen. Afgezien van nabehandelingen die de diepgetrokken werkstukken kunnen ondergaan om de corrosievastheid te verbeteren en die doorgaans prijsverhogend werken, kan ook een geschikte materiaalkeus in combinatie met optimale bewerkingsparameters een zo bestendig mogelijk produkt opleveren.

  Lees verder

 • Invloed van legeringselementen op de sterkte van austenitisch roestvast staal

  Austenitisch roestvast kan niet worden gehard met de methodes die gangbaar zijn voor koolstofstaal, omdat het bij verwarmen niet overgaat in ferriet, waarna bij afschrikken vanaf voldoende hoge temperatuur de harde martensietfaze kan ontstaan. Harding en versteviging moet komen van de invloed van de diverse aanwezige legeringselementen.

  Lees verder

 • Invloed van legeringselementen op doorlassing

  Er bestaat sterk experimenteel bewijs dat erop duidt dat toevoeging van legeringselementen aan roestvast staal de lasbaarheid bepaalt. Zo bevorderen sommige elementen in roestvast staal de doorlassing terwijl andere elementen de doorlassing juist reduceren. Dit verschijnsel veroorzaakt problemen bij het lassen van roestvast staal.

  Lees verder

 • Invloed van stikstof op lasverbindingen in UNS S31803

  Lassen heeft een grote invloed op de structuur van duplex ferritisch-austenitische roestvaste stalen. Het is duidelijk vastgesteld, dat zowel de corrosie-als de mechanische eigenschappen van duplex roestvast stalen lasverbindingen sterk afhankelijk zijn van de ferriet-austeniet balans. Zo kan bijvoorbeeld de bestendigheid tegen pitting en interkristallijne corrosie zowel als de kerfslagtaaiheid nadelig beïnvloed worden door een hoog ferrietgehalte. Grote aandacht is besteed aan het onder controle houden van de ferrietausteniet verhouding in lassen door beperking van de las-parameters. De ruime grenzen voor de legeringaelementen volgens UNS 531803 kunnen echter leiden tot grote variaties van de microstructuur in de las-zone.

  Lees verder

 • Invloed van temperatuur op verloop spleetcorrosie van hooggelegeerd RVS in natuurlijk zeewater

  Gedurende de afgelopen 10 tot 15 jaar is er een nieuwe groep van roestvast staal met een hoger gehalte aan legeringselementen ontwikkeld. Vanwege de verbeterde corrosie-eigenschappen van deze legeringen worden ze vaak uitgekozen voor zeewaterverwerkende systemen. Studies naar de gevoeligheid van deze materialen voor spleetcorrosie hebben aangetoond dat de kritische putcorrosie-en spleetcorrosietemperaturen tamelijk hoog liggen. In natuurlijk zeewater ligt de gemiddelde kritische putcorrosietemperatuur rond de 53°C voor gewalst materiaal en rond de 50°C voor hoogwaardige lassen.1.2

  Lees verder

 • Juiste keuze beperkt toekomstig falen warmtewisselaars Deel1

  Warmtewisselaars zijn doorgaans onopvallende apparaten in een proces zolang ze het goed doen. Het is echter een veel besproken onderwerp zodra ze falen. En vaak heeft de oplossing verregaande consequenties op de plant lay-out door optreden van ruimtegebrek.

  Lees verder

 • Juiste oppervlaktebehandeling vermindert kans op corrosie

  Er zijn verschillende redenen om na het vervaardigen van een RVS-constructie een oppervlaktebehandeling uit te voeren. Uit esthetisch oogpunt, om een egaal uiterlijk te verkrijgen, maar belangrijker ook uit kwaliteits- en productietechnische overwegingen. Het is van groot belang om de corrosieweerstand van roestvast staal na een bewerking te herstellen en zo een lange levensduur van het materiaal te kunnen garanderen.

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (1)

  Kathodische bescherming is een proces, waarbij het (tegen corrosie) te beschermen metalen object geheel tot kathode wordt gemaakt.

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (3)

  Noodzakelijke voorzieningen aan een kathodisch te beschermen buizennet. Met name dient er gelet te worden op de bekleding der buizen, de isolatie t.o.v. andere geleiders en buizenstelsels, die de beschermingsstroom onbenut zouden laten wegvloeien.

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (4)

  Kathodische bescherming op begraven stalen tanks en buisleidingen. Voor de tanks maakt men meestal gebruik van opofferingsanaden bestaande uit zink of uit een speciale magnesium-legering. Voor pijpleidingen zal men meestal zijn toevlucht nemen tot de installatie van een gelijkrichter met een bijbehorend grondbed.

  Lees verder

 • Kathodische en anodische bescherming van roestvast staal

  Kathodische bescherming kan veel kosten kan besparen, in gevallen waarbij een kans bestaat op het optreden van lokale corrosie (putcorrosie, spleetcorrosie of selectieve aantasting van lassen) in een zeewater omgeving.

  Lees verder

 • Kleine metaalvreter ontmaskerd als mogelijke veroorzaker van snel penetrerende putcorrosie, met name in koperen waterleidingpijp

  Velen van u zijn ze weleens tegengekomen: kleine speldenprikachtige gaatjes die zomaar plotseling en op moeilijk te verklaren wijze kunnen ontstaan, vooral in koperen pijp. Meestal betreft het dan ook nog vrijwel perfect ronde gaatjes, waaruit een dun, nauwelijks zichtbaar, straaltje water naar buiten spuit.

  Lees verder

 • Kleuren van roestvast staal

  Al vroeg in de geschiedenis is de mens begonnen met het kleuren van metaal om uiteenlopende redenen; zoals bescherming, fraai uiterlijk, het maken van onderscheid door middel van coderingskleuren. Voor dit doel zijn tal van methodes bedacht die wel of geen succes hadden. Ook roestvast staal, dat eigenlijk geen extra oppervlaktebedekking van node heeft, onkwam niet aan de kleurwoede.

  Lees verder

 • KMWE 3DP en DutchAero: samenspel tussen nieuw en oud vakgebied

  DutchAero, sinds februari 2014 onderdeel van KMWE in Eindhoven, is onder andere specialist in thermal spray coatings voor aerospace en non-aerospace onderdelen. KMWE 3DP, actief sinds januari 2014, biedt engineering en 3D (metaal)printing services en ondersteunt haar klanten in de technische en commerciële afweging tussen de unieke mogelijkheden van 3D printen en de bestaande verspanende technologieën. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om ieder met de eigen kunde en kennis te komen tot unieke producten.

  Lees verder

 • Ko Buijs: enthousiast metaalkundige en pleitbezorger van Additive Manufacturing

  Duurzaamheid en eigenschappen van 3D-geprinte metaalproducten versus machinaal geproduceerde onderdelen.

  Lees verder

 • Kogelafsluiters

  Het idee om de vorm van de plug in een plugafsluiter te veranderen in een kogel is voor zover is na te gaan, ontstaan in de U.S.A.; hoofdzakelijk in kleinere maten, met als belangrijkste toepassingsgebied: de hydrauliek. De voordelen van een plugafsluiter waren al ontdekt door de Romeinen. Zij gebruikten in de afvoer van hun baden een constructie die vergelijkbaar is met de huidige uitvoering. Het eenvoudig 90° verdraaien van open naar dicht en de relatief gemakkelijk te verpakken spindel maakten het syteem 90° verdraaien populair. De voordelen van toen zijn nog steeds aanwezig. Immers, er is geen type aflsuiter dat het wint van de 90° verdraaiende afsluiter, als het gaat om een goede en weinig onderhoud vragende afdichting van de spindel. Ook de automatisering is ten opzichte van andere typen afsluiters eenvoudig, compact en voordelig te noemen.

  Lees verder

 • Kosten van pijpleidingwerk

  Pijpleidingen vormen een belangrijk bestanddeel in de kosten van chemische procesfabrieken. Deze kosten kunnen in geval van een installatie die voor het overgrote deel werkt met vloeibare stoffen oplopen tot 80 procent van de kosten van aangeschafte apparatuur oftewel 20 procent van de vaste kapitaalinvestering.

  Lees verder

 • Koudvervormen van roestvast staal

  Roestvast staal wordt gewoonlijk gekozen op grond van zijn specifieke eigenschappen, zoals corrosievastheid of weerstand tegen hoge temperatuur, sterkte, taaiheid, enzovoort.

  Lees verder

 • Kruip: een fenomeen om rekening mee te houden

  Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

  Lees verder

 • Kruip: een fenomeen om rekening mee te houden

  Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

  Lees verder

 • Kruip van Roestvast Staal

  Kruip is tijdsafhankelijke vervorming onder constante belasting en dan vooral bij hoge temperatuur. Na het aanbrengen van een spanning cr op werkstuk of proefstuk streeft de rek ε niet naar, zoals dat bij gewone plasticiteit het geval is, een totale rek εtot' die is samengesteld uit een elastisch gedeelte εel en een (irreversibel) plastisch gedeelte εpl.

  Lees verder

 • Kwaliteitszorg bij duplex roestvast staal?

  In het voorjaar 2009 kregen de operators van offshore installaties van een bevoegde instantie het bericht, dat een groot aantal duplex RVS-pijpfittingen van een Italiaanse fabrikant een ondeugdelijke kwaliteit zouden kunnen vertonen. Variaties in de uitvoering van de warmtebehandeling zouden hebben geleid tot een hoger risico op brosse breuk. De operators werd gevraagd te onderzoeken of in hun installaties pijpfittingen van die betreffende fabrikant waren verwerkt en indien dit het geval zou zijn om het risico op brosse breuk te bepalen. Er zouden direct passende maatregelen getroffen moeten worden rekening houdend met die risico-analyse.

  Lees verder

 • Kwantificering van de corrosie weerstand van roestvast staal aan de hand van uitvoerige, dertig jaar durende expositieproeven

  Roestvast staal bezit goede weerstand tegen weersinvloeden en tegen vervuilde lucht. Het roestvast stalen dak van het Chrysler Building te New York, dat al meer dan een halve eeuw oud is, glanst nog steeds, ondanks het feit dat het slechts éénmaal is schoongemaakt, in 1961.

  Lees verder

 • Lage temperatuur thermochemische oppervlaktebehandeling van Roestvast Staal; van wetenschap naar technologie

  Roestvast staal is een veel toegepast materiaal daar waar corrosievastheid van belang is. De corrosiebestendige aard van roestvast staal vindt zijn oorsprong in de aanwezigheid van het legeringselement Cr, dat een zeer stabiele passieve laag vormt die het staal beschermt. Helaas is roestvast staal gevoelig voor intensieve slijtage, bijv. vreten, dat een bredere toepassing van het materiaal belemmert en dat tot problemen in bestaande toepassingen kan leiden.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van duplex roestvast staal

  Dit artikel gaat over de lasbaarheid van duplex roestvast staal. Komt uit de kennisbank van Roestvaststaal.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van ferritisch rvs

  Ferritisch RVS kan worden ingedeeld in groep I-legeringen, dat zijn de standaardtypen, groep II-legeringen, dat zijn aangepaste versies van de groep I-legeringen en dan de groep III-legeringen, die heel weinig interstitiële elementen (koolstof, stikstof en zuurstof) bevatten of stabiliserende elementen ter verbetering van de corrosievastheid en taaiheid in de gelaste toestand.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van roestvast staal

  Roestvast staal is een verzamelnaam waarmee een aantal soorten worden aangeduid. Als er wordt gesproken over lasbaarheid van roestvast staal, dan moet eerst worden aangegeven om welke soort het gaat. In dit artikel wordt de lasbaarheid besproken van ferritisch, martensitisch en austenitisch roestvast staal, alsmede de invloed die het lassen heeft op de kenmerkende eigenschappen van deze roestvast staalsoorten.

  Lees verder

 • Lasbederf en knife-line attack in gelast austenitisch roestvast staal

  Bij temperaturen boven ongeveer 1035°C lossen chroomcarbiden volledig op in austenitisch roestvast staal. Als dit staal echter langzaam wordt afgekoeld van deze hoge temperatuur of opnieuw wordt verwarmd tot in het temperatuursgebied van 425 tot 815°C, dan treedt er uitscheiding op van chroomcarbiden op de korrelgrenzen. Deze carbiden bevatten meer chroom dan de matrix. Als gevolg van deze carbideuitscheiding raakt de aangrenzende matrix verarmd aan chroom.

  Lees verder

 • Lascoördinatie anno 2019?

  Een paar jaar geleden werd in de ISO-normcommissie TC 44 begonnen met de vernieuwing van een voor de lasindustrie belangrijke norm die de positionering van een lascoördinator beschrijft. Een norm die niet meer paste bij de uitgangspunten van CEN en ISO met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving. In de nieuwe editie van deze norm (ISO 14731:2019) is de oude bijlage A daardoor verdwenen (hoewel deze "informatief" was). De specifieke reden was dat verwijzingen naar opleidingsprogramma's van andere organisaties niet in overeenstemming zijn met CENCENELECGids 31 (“Mededingingsrecht voor deelnemers aan CEN/CENELEC-activiteiten; Editie 1, 2015-12”). De ISO 14731 wordt in veel recente en/of ondersteunende normen genoemd en is daarom een erg essentiële norm voor het beheersen van de laskwaliteit in de productie. Maar hoe hanteren wij deze nieuwe norm optimaal?

  Lees verder

 • Laserbundel Lassen

  Technisch bezien is een laser een apparaat dat energie kan omzetten vanuit een primaire bron, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, in een bundel elektromagnetische straling van een bepaalde frequentie. Alnaargelang de soort laser kan deze bundel een dermate energiedichtheid bereiken dat er metaal mee kan worden gesmolten en wel op een heel klein oppervlak. Om kort te gaan: een laserbundel is een geschikt medium om lasverbindingen mee te leggen.

  Lees verder

 • Laserfusielassen

  Metaalbinding gaat gepaard met het uitwisselen van elektronen tussen een of meer metaalatomen. De metaalatomen kunnen dezelfde of verschillende atoomstructuren hebben. Metaalatomen hebben de neiging om de elektronen uit hun buitenste elektronrnschillen los te laten, waardoor er min of meer vrij bewegende elektronen onstaan die tezamen het 'elektronengas" vormen.

  Lees verder

 • Lasertechnologie: een overzicht: Laserlassen, lasersnijden, lasergraveren.

  Lasertechnologie komen we in diverse industrieën tegen en het aandeel laser in de productieprocessen neemt steeds meer toe. Deels komt dat door de ontwikkelingen in het vakgebied, deels ook omdat langzaam aan steeds meer bedrijven de voordelen van laser als productiemiddel voor hun bedrijf inzien. Wel heeft de laser te kampen met een aantal vooroordelen zoals de hoge investering. In dit artikel een overzicht over de mogelijkheden van moderne lasertechnologie bij de bewerking van RVS.

  Lees verder

 • Lasprocedure voor dikwandige leidingsystemen in Super Duplex 2507

  Super Duplex 2507 wordt vaak gebruikt in toepassingen waar extra hoge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid. Om aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever te voldoen is een correct uitgevoerde lasprocedure van cruciaal belang.

  Lees verder

 • Lasprodukten voor het ureumsynthese proces

  Ureum is een hoog stikstofhoudende meststof die wordt gemaakt uitgaande van ammoniak en koolstofdioxide. Onder hoge druk (150 - 250 kg/ cm2) en hoge temperaturen (200 - 250°C) ondergaan NH3 en CO2 de volgende basisreacties: NH3 + CO2 → NH2 COONH4 (ammoniumcarbamaat) NH2 COONH4 → H2O + NH2 - CO - NH2 (ureum) Het complete proces bestaat in verscheidene varianten waarbij een ander produktieschema wordt gevolgd doch de basisreactie blijft dezelfde. Ammoniak en kooldioxide zijn niet erg corrosief doch het ammoniumcarbamaat dat bij hun reactie vrijkomt is zeer corrosief.

  Lees verder

 • Lasrookmetingen

  Een meetprotocol voor het meten van lasrook. Na het succes van de Verbetercheck Lasrook is het Meetprotocol Lasrook het nieuwste product van 5xBeter, Werken is gezond. Het lijkt echter een overbodige toevoeging nu bedrijven met behulp van de Verbetercheck digitaal en zonder dure metingen kunnen berekenen of ze aan de grenswaarde lasrook voldoen. Waarom dan toch nog een meetprotocol? 'Er zijn altijd situaties waarbij de Verbetercheck niet helemaal naadloos aansluit', legt Verbetercoach Peter Kanters uit. 'Voor dat soort situaties is het meetprotocol in het leven geroepen.'

  Lees verder

 • Lassen en oplassen van hoog-molybdeenhoudende materialen, toegepast in de chemische industrie

  Verhoging van het procesrendement is momenteel het hoofddoel in de chemische, petrochemische, olie-, gas-, papier-en andere industrieën. Factoren zoals temperatuur, druk, concentraties, aanwezigheid van putcorrosie veroorzakende elementen zoals chloriden, toepassing van zout water als koelmedium, aanwezigheid van zwavel en andere factoren beïnvloeden de keuze van materialen voor een speciale toepassing. Vaak worden hoger gelegeerde materialen gekozen op grond van hun betere corrosieweerstand en hun betere mechanische eigenschappen. Dit artikel beschrijft een aantal lastoevoegmaterialen en technieken die zijn en worden toegepast voor het verbinden en oplassen van deze speciale legeringen zoals duplex en super-duplex roestvast-staal soorten, volledig austenitische roestvast-staalsoorten en legeringen op basis van nikkel.

  Lees verder

 • Lassen m.b.v. schokgolven explosieve

  Een vrij onbekende lasmethode is de methode m.b.v. explosieve schokgolven. Deze methodiek is een vorm van kouddruklassen en de benodigde druk komt tot stand door de explosie van geselecteerde springstoffen. In de afbeeldingen 1 en 2 wordt dit schematisch voorgesteld.

  Lees verder

 • Lassen van duplex roestvast staal toegepast in chemicaliën tankers

  In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van een lasprocedure en de selectie van lastoevoegmetaal besproken voor de talrijke verbindingen tussen duplex roestvast staal onderling en met andersoortige metalen zoals die zich voordoen in een chemicaliën tanker. Uitgaande van de laspositie en materiaalcombinatie zijn die lasprocessen en lastoevoegmetalen gekozen en beproefd, die zo geschikt mogelijk zijn en een optimaal economisch rendement opleveren bij de constructie van het schip. Er is studie gemaakt van rendementsaspecten en er zijn lasmonsters geproduceerd en beproefd. Er zal een overzicht worden gegeven van de beproevingsresultaten, behaald met de diverse lasprocedures. De lasprocedures in kwestie zijn SAW, SMAW, GMAW en FCAW. Andere onderwerpen zoals hechtlassen, het lassen van trappen en andere inwendige onderdelen alsmede stiftlassen voor de diverse assemblage hulpmiddelen zullen eveneens worden besproken. Het werk zoals in dit artikel wordt besproken, berust op ervaring die is verkregen bij de bouw van de chemicaliën tanker 'Genève' op de YVC scheepswerf.

  Lees verder

 • Lassen van martensitisch roestvast staal

  Het lassen van austenitisch roestvast is redelijk recht toe recht aan, omdat vrijwel alles zich afspeelt binnen het bereik van een faze: de austenietfaze. Bij martensitisch roestvast staal ligt dit geheel anders. Er doen zich bij het doorlopen van de diverse temperatuurgebieden, verscheidene fazen voor met elk hun eigenaardigheden. Dit alles maakt dat het lassen van dit roestvast staal meer aandacht vergt.

  Lees verder

 • Lassen van roestvast staal: constitutie diagrammen

  Roestvast lasmetaal kan gevoelig zijn voor zowel warmscheuring als koudscheuring. Welke van de twee zou kunnen optreden hangt in sterke mate af van de structuur: is het lasmetaal volledig austenitisch of is er ook wat ferriet aanwezig

  Lees verder

 • Lassen van roestvast staal aan regels gebonden…

  Sinds 1 januari 2011 is een vernieuwde Europese norm, de EN 1090-1, geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat wanneer men volgens deze norm werkt, het vermoeden van conformiteit mag worden uitgesproken ten opzichte van de Europese wetgeving, de European Construction Products Directive, “CPD”. (Zie Publicatieblad van de Europese Unie C344 van 17 december 2010.) Deze “Directive” (richtlijn) betreft niet alleen bouwdelen van staal maar ook van roestvast staal en zelfs aluminium.

  Lees verder

 • Lassen van super duplex roestvast staal met flux en met metaal gevulde draad

  Artikel over het lassen van super duplex roestvast staal met flux en metaal gevulde draad. Kennisbank Roestvaststaal

  Lees verder

 • Lastechnisch construeren van RVS apparaten

  Lastechnisch construeren in rvs apparaten, noodzakelijk voor de realisatie van betrouwbare verbindingen, vereist kennis van lasmetaalkunde, lastechnologie en gebruiksomstandigheden.

  Lees verder

 • Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

  Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

  Lees verder

 • Lean duplex toepassingen in petrochemie

  Zuivere koolwaterstoffen zijn niet corrosief. De hulpstoffen, katalysatoren en verontreinigingen kunnen zeer corrosief zijn. Materiaalkeuze in de petrochemie is een complex proces. De volgende corrosieve media, ook combinaties, kunnen aanwezig zijn: zeewater, zwavel-waterstof (H2S), zoutzuur, zwavelzuur, waterstof fluoride, natronloog, organische zuren.

  Lees verder

 • Lijmverbindingen in de architectuur

  Lijmverbindinigen in roestvaststalen constructies. Het gaat daarbij dan vooral om plaatmateriaal waarbij het vermogen van lijm om ongelijksoortige materialen met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld bekleden van kernmateriaal), terwijl dit zonder ontsierende mechanische verbindingen aan het zichtbare oppervlak plaats kan vinden.

  Lees verder

 • lncoloy alloy MA956 voor industriële toepassingen bij hoge temperatuur

  De ontwikkeling en de eigenschappen van een nieuwe, ijzer-gebaseerde superlegering vervaardigd door het mechanisch legeren van poeders wordt hier beschreven door M.J. Shaw, Marketing Engineer bij lnco Alloys International Ltd, Wiggin Works, Hereford, Engeland, en Ph. J. Aeckerlin, Gerard de Bruyn BV, Capelle a/d IJssel.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 1 en 2

  Lokale corrosiemechanismen die zich afspelen bij passiveerbare metalen, waarbij roestvast staal de eerste plaats inneemt, bepalen in hoge mate de grenzen waarbinnen ze kunnen worden gebruikt in milieus waar uniforme corrosie nihil is als gevolg van de beschermende passieve laag. Lokale corrosie gaat gepaard met een anodische oplosreactie die zich beperkt tot een klein deel van het metaaloppervlak, terwijl de rest van het metaaloppervlak beschermd blijft door een passieve laag.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 3: Invloed van de samenstelling van het milieu

  Putpotentiaal De putpotentiaal is de potentiaal waarbij de passiviteit van het roestvaststaaloppervlak plaatselijk wordt doorbroken. De putpotentiaal kan voor een bepaalde metaal-milieucombinatie worden afgelezen uit een polarisatiecurve die is bepaald in het betreffende milieu met een proefstrip van het betreffende roestvast staal.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 4: Invloed van de legeringssamenstelling

  De weerstand van roestvast staal tegen putcorrosie is in eerste instantie afhankelijk van de legeringssamenstelling. Om de weerstand tegen putcorrosie van verschillende roestvast - staaltypen met elkaar te kunnen vergelijken is het bepalen van de putpotentiaal een zeer geschikte en vooral snelle methode.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 5: Invloed van metallurgische variabelen

  Er is eerder gesteld dat putcorrosie wordt geïnitieerd door de adsorptie van agressieve ionen op zwakke plaatsen in het passieve oppervlak. In een ideale legering zullen roosterfouten zoals korrelgrenzen en dislocaties de belangrijkste verzwakkingen veroorzaken. In werkelijkheid blijkt dat de belangrijkste bron van zwakke plaatsen in het passieve oppervlak wordt gevormd door uitscheidingen en insluitsels die zich aan het metaaloppervlak bevinden.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 6: Invloed van oppervlakteafwerking

  Omdat de weerstand tegen putcorrosie in grote mate afhankelijk is van de kwaliteit van de passieve laag aan het metaaloppervlak en van potentiële initiatiepunten in de vorm van verzwakkingen die hierin aanwezig zijn, speelt de oppervlakteafwerking een belangrijke rol. Om te kunnen beslissen over een eventueel nog uit te voeren oppervlaktebehandeling moet er eerst bekendheid zijn met de manier waarop de oppervlaktebehandeling de corrosieweerstand verbetert. De uiteindelijke toepassing is ook van belang bij het kiezen van een geschikte oppervlaktebehandeling.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: putcorrosie: Deel 7: Preventie

  Bescherming op materiaalniveau De keuze van een materiaal dat voor de heersende condities beschikt over een voldoende hoge putpotentiaal is van doorslaggevend belang. Er mag hierbij niet over het hoofd worden gezien dat de putpotentiaal geen materiaaleigenschap is. Deze potentiaal hangt in sterke mate af van de wijze waarop het oppervlak is bewerkt. Materialen waarvan bekend is dat ze putcorrosie vertonen in een gegeven milieu of neigen tot putcorrosie moeten niet worden toegepast voor het vervaardigen van een installatie die dienst moet doen in dat milieu.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 1: Het Mechanisme

  Sterke plaatselijke aantasting doet zich vaak voor in spleten en aan andere afgeschermde delen van metalen oppervlakken die zijn blootgesteld aan een corrosief milieu. Dit type aantasting wordt doorgaans gekenmerkt door een klein volume stilstaande oplossing veroorzaakt door holtes, aanliggende metaaloppervlakken, oppervlakken onder pakkingmateriaal, overlapnaden en spleten onder bouten en klinknagels. Om deze reden wordt er gespoken van spleetcorrosie en soms van ‘under deposit attack’ (corrosie onder afzettingen). Spleetcorrosie is een verschijnsel dat zich niet tot roestvast staal beperkt en zich ook voordoet bij titanium-, aluminium- en koperlegeringen. Met name in zeewater is spleetcorrosie een veelvoorkomend probleem.

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 2: Chloride spanningscorrosie

  Spanningscorrosie is een corrosievorm waarbij de gelijktijdige aanwezigheid van mechanische spanningen en specifiek corrosief milieu resulteren in scheurvormige aantasting. Spanningscorrosie doet zich voor bij een aantal min of meer specifieke combinaties van legeringen en milieus. Als voorbeelden van voor spanningscorrosie gevoelige

  Lees verder

 • Lokale corrosievormen: spleetcorrosie Deel 3: Waterstofverbrossing

  Waterstofverbrossing is een probleem dat zich voordoet bij hoogsterke staaltypen. De informatie die is verzameld op dit gebied heeft niet specifiek betrekking op roestvast staal maar is zeker van toepassing op de hoog-vaste martensitische en precipitatiehardende roestvaststaaltypen.

  Lees verder

 • Magnetisch-roerlassen en ultrasoon onderzoek

  Austenitisch roestvast staal vertoont een enkelfasige, kubisch vlakken gecentreerde structuur, die over een groot temperatuurtraject in stand blijft. Deze structuur is het resultaat van een evenwicht in die legeringselementen die de austenietfase stabiliseren vanaf hoge temperaturen tot cryogene temperaturen. Afhankelijk van de legeringssamenstelling kan austenitisch roestvast staal na het lassen stollen met een microstructuur die wat restferriet bevat bij kamertemperatuur.

  Lees verder

 • Martensietvorming in austenitisch roestvast staal van het type 18/8

  Austenitisch roestvast staal kan onder bepaalde omstandigheden martensietvorming vertonen. Het verloop hiervan wijkt enigszins af van die, welke bij lagergelegeerde staalsoorten optreedt. Bovendien blijkt de rol van een aantal legeringselementen bij de martensietvorming een totaal andere te zijn dan bij andere omzettingsmechanismen in austenitisch roestvast staal.

  Lees verder

 • Materiaaleisen voor procesapparatuur in de voedingswarenindustrie

  Bij het verwerken van voedingswaren worden tal van processen gevolgd die tezamen met de verwerkte voedingswaren elk hun eigen eisen stellen aan apparatuur en het materiaal waarvan deze apparatuur is vervaardigd. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van een aantal veelvoorkomende processen alsmede van de eigenschappen van een aantal voedingsmiddelen.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze: roestvast staal als pompmateriaal

  De keuze van het materiaal van een pomp is afhankelijk van een groot aantal factoren. Een van de factoren is de corrosiebestendigheid tegen de te verpompen vloeistof. De keuze van het materiaal alleen laten afhangen van de corrosiebestendigheid op zich brengt de nodige risico's met zich mee. Men dient zich altijd af te vragen of de gekozen constructievorm geen aanleiding zal geven tot de plaatselijk optredende corrosievormen. Deze corrosievormen zijn veel verradelijker en dikwijls de oorzaak van het voortijdig falen van een pomp. In het navolgende zal het begrip corrosie nader worden toegelicht waarna een aantal plaatselijke corrosievormen wordt opgesomd.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze bij de fabricage van detergenten

  In de procesindustrie wordt men geconfronteerd met tal van stoffen, uiteenlopend van grondstoffen tot halffabrikaten en eindproducten. Al deze stoffen moeten in eerste instantie worden vervoerd en opgeslagen. Ze ondergaan diverse bewerkingen in verscheidene installaties, waarbij uiteenlopende reacties verlopen onder soms zeer uiteenlopende condities van temperatuur en druk.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze roestvast staal Deel 1

  De prestaties van ieder materiaal, maar zeker van roestvast staal, zijn in grote mate afhankelijk van de conditie waarin het materiaal wordt geleverd

  Lees verder

 • Materiaalkeuze roestvast staal Deel 2

  Veel materialen worden aangekocht met materiaalcertificaten, bijvoorbeeld volgens EN 10204. Ook worden producten vaak voorzien van keurmerken en geleverd met certificaten. Die keurmerken en/of certificaten moeten vertrouwen geven aan de koper van het materiaal. De koper mag juistheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk verwachten. Als de koper zoekt naar de combinatie van betrouwbaarheid van de gegevens op het certificaat en/of van het keurmerk en een laagste prijs voor het materiaal of product, dan moet hij/zij zich werkelijk afvragen of goed en goedkoop wel echt samengaan.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze van bevestigingsmiddelen en ophangconstructies in de atmosfeer van binnenzwembaden

  De atmosfeer in binnenzwembaden behoort tot de meest corrosieve milieus die zich in bouwwerken kunnen voordoen. Tot de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn behoren het warme, vochtige milieu met een hoge concentratie aan chlooraminen.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze voor pompen

  Het pomphuis van centrifugaalpompen voor algemene doeleinden, die water, oplosmiddelen en sterk basische oplossingen moeten verpompen zijn gewoonlijk gemaakt van gietijzer met waaiers van gietijzer of van brons. Voor het verpompen van zwak zure vloeistoffen wordt hiervoor doorgaans brons of roestvast staal genomen. Als het medium bestaat uit agressievere zuren dan kan gebruik worden gemaakt van zuurvast roestvast staal, silicium gietijzer of titaan.

  Lees verder

 • Materiaalkeuze voor Roestvast Stalen apparaten en leidingen

  Lekkage en scheuren vormen de nachtmerrie van elke beheerder van procesapparatuur. Het veroorzaakt in veel gevallen productverontreiniging en leidt niet zelden tot een voortijdige bedrijfsstop. Wat kan er worden gedaan om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen? In de praktijk van alle dag staan voor dit doel slechts enkele mogelijkheden ter beschikking. Welke dat zijn, zal in het nu volgende nader uiteen worden gezet.

  Lees verder

 • Materialen voor warmtewisselaars

  Er worden aan warmtewisselaars zeer uiteenlopende eisen gesteld. Zo moet het rendement optimaal zijn, de gebruiksduur zo lang mogelijk zijn, er mag geen verontreiniging van het produkt optreden als gevolg van corrosievorming, er mogen geen perforaties ontstaan die vermengen van het ene medium met het andere kunnen veroorzaken. Het apparaat moet niet te groot zijn, niet te zwaar. Kortom, de arme constructeur moet oordelen vellen die de wijsheid van koning Salomo te boven zouden gaan. Hopelijk vormt dit artikel een handreiking.

  Lees verder

 • Materialen voor Warmtewisselaars

  Warmtewisselaars zijn er in vele maten en soorten, en kunnen worden gemaakt van diverse materialen, voornamelijk metalen. Zo zijn er platenwisselaars of warmtewisselaars met bundels bestaande uit rechte, spiraalvormige pijpen of gevinde pijpen. Ieder type warmtewisselaar heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen en ook een eigen theoretisch maximaal vermogen van warmteoverdracht.

  Lees verder

 • Mechanische eigenschappen van gelaste dunne roestvast stalen plaat

  De mechanische eigenschappen van roestvast stalen dunne plaat in gelaste toestand zijn vooral van betekenis voor het gedrag tijdens gebruik van constructie onderdelen. Afhankelijk van de specifieke toepassing is het gedrag onder wisselende of onder statische belasting van belang. Verder is er een significante invloed waarneembaar van de diverse lasmethodes. Kennis hiervan kan leiden tot optimalisering van de betreffende eigenschappen.

  Lees verder

 • Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

  Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C. De grootste verande ringen van hun eigenschappen treden op als het metaal wordt gekoeld tot zeer lage temperaturen in de buurt van de kookpunten van vloeibaar waterstof en van vloeibaar helium. Maar zelfs bij minder lage temperaturen onder het nulpunt, zoals worden aangetroffen in poolgebieden, waar de laagste gemeten temperatuur -71°C bedroeg, wordt koolstofstaal bros.

  Lees verder

 • Mechanische eigenschappen van RVS bij temperaturen onder nul

  Alle constructiemetalen ondergaan verandering van hun eigenschappen als ze worden afgekoeld van kamertemperatuur tot temperaturen onder 0°C De grootste veranderingen van hun eigenschappen treden op als het metaal wordt gekoeld tot zeer lage temperaturen in de buurt van de kookpunten van vloeibaar waterstof en van vloeibaar helium. Maar zelfs bij minder lage temperaturen onder het nulpunt zoals worden aangetroffen in poolgebieden, waar de laagste gemeten temperatuur -71°C bedroeg, wordt koolstofstaal bros.

  Lees verder

 • Mechanische verbindingen in de architectuur

  Als delen van een constructie demontabel moeten zijn, wordt er meestal gebruikgemaakt van boutverbindingen of combinaties van draadeinden met moeren. Dergelijke verbindingen zijn relatief kostbaar.

  Lees verder

 • Meetmethode voor de controle van een kathodische bescherming (2)

  Chemische controle-mogelijkheden voor beklede en begraven stalen buisleidingen, niet gebaseerd is op theoretische principes, maar op de resultaten van duizenden proefmetingen.

  Lees verder

 • Metaalbescherming met magnesium

  Een nieuwe coating op basis van magnesium, ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, is veelbelovend als chromaatvrij, hoogwaardig corrosiebestrijdingssysteem.

  Lees verder

 • Metalen en legeringen in maritieme omgevingen

  Roestvast staal is een materiaal dat ook in ruime mate zijn weg heeft gevonden in maritieme toepassingen. Er is echter ook veel fout gegaan op het gebied van corrosie. De voornaamste reden is een onjuiste legeringskeuze, waardoor het gekozen materiaal te zwaar chemisch wordt belast. Daarnaast speelt ook de oppervlaktegesteldheid een belangrijke rol alsmede de condities van het zeewater.

  Lees verder

 • Meting van werktuigkundige installaties, een praktijkvoorbeeld

  Een grote kraaninstallatie werd uitgerust met een nieuwe bandrem. Alle subsystemen en componenten waren geleverd door gerenommeerde leveranciers. Na korte tijd trad er breuk op aan een van de spanners van de remband (zie afbeelding 3). Inspectie van de breukoppervlakken toonde onmiskenbaar aan dat hier sprake was van vermoeiingsbreuk.

  Lees verder

 • Micropeenbehandeling tegen scheurvormende spanningscorrosie

  Bij de micropeenbehandeling wordt het metaaloppervlak gehamerd met ronde glaspareltjes, waarvan de diameter ligt tussen 50 en 5000 mm. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van het medium maar ook het vakmanschap van de uitvoerder en de bijbehorende apparatuur bepalend voor het resultaat.

  Lees verder

 • Microstructuur van austenitisch roestvast kneedstaal

  microstructuur van austenitisch roestvast kneedstaal kan vrij complex zijn. Matrixstructuren variëren al naar gelang het soort staal, zoals ferritisch, austenitisch, martensitisch, precipitatiehardend en duplex.

  Lees verder

 • Modern hardsolderen van roestvast staal

  Atmosfeerintegriteit en atmosfeerbeheersing zijn sleutels voor het met succes hardsolderen van roestvast staal. Als gevolg van de sterke bindingsneiging van roestvast staal met zuurstof bij hoge temperatuur, zal in de ovenatmosfeer aanwezig zuurstof of vocht het RVS-oppervlak oxideren met als gevolg een defectieve soldeerverbinding

  Lees verder

 • Naspeurbaarheid van samenstelling, essentieel voor de toepassing van metalen producten

  Verschillende materialen worden om steeds weer andere redenen toegepast, van esthetiek en constructief tot redenen vanwege corrosie- of oxidatiebestendigheid, of gewoon vanwege de kostprijs en verkrijgbaarheid. In het ontwerp- en constructieproces is de materiaalkeuze dus essentieel. Immers, de gebruiksomstandigheden zoals druk, temperatuur, en medium zijn bepalend voor de toepasbaarheid van een bepaald materiaal met haar specifieke eigenschappen.

  Lees verder

 • NDO met ultrasoon geluid

  Niet-destructief onderzoek (NDO) wordt al gedurende vele tientallen jaren beoefend met aanvankelijk zeer snelle ontwikkelingen in het instrumentarium, aangespoord door technologische ontwikkelingen die zich voordeden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende defensie-inspanningen.

  Lees verder

 • NEN-EN 1090, ook voor roestvast staal verwerkende industrie!

  De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staalconstructies. EN 1990 behandelt de (algemene) grondslagen voor het ontwerp en de berekening. De EN 1991-serie geeft de voorschriften voor de belastingen. De EN 1993-serie (Eurocode 3) geeft voorschriften en rekenregels voor het ontwerp (berekening) van staalconstructies

  Lees verder

 • Niet-destructief microstructuuronderzoek m.b.v. de replicatechniek

  De microstructuur van een materiaal is bij veel toepassingen een belangrijke parameter. Deze bepaalt namelijk het gedrag van het materiaal tijdens bedrijf, zoals het gedrag in het milieu waaraan het materiaal is blootgesteld. Tijdens de nieuwbouwfase wordt dan ook veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de juiste microstructuur. De microstructuur wordt dan vaak op een destructieve manier bepaald, d.w.z. een sectie van het te onderzoeken materiaal wordt uitgenomen en geprepareerd voor onderzoek met de lichtmicroscoop. I

  Lees verder

 • Nieuwe constructieve toepassingen van roestvast staal

  Een nieuw door Centro lnox (Italiaans genootschap ter ontwikkeling van roestvast staal) gedurende de afgelopen 5 tot 6 jaar ontwikkeld concept is het beschouwen van dit materiaal als constructie-element voor bepaalde toepassingen. Het is hierbij de bedoeling om de typische staaleigenschappen te combineren met die eigenschappen die samenhangen met edeler legeringen.

  Lees verder

 • Nieuwe technologie plasma snijden

  Voor veel metaalbedrijven is het goed kunnen doorsteken van metaalplaten een eerste vereiste. Gebruikmaking van plasma geniet de voorkeur in plaats van zuurstofgas voor verschillende redenen. Plasma betekent sneller doorsteken, sneller snijden en een schoner eindproduct. En iedereen weet dat een hogere snelheid zich vertaalt in een hogere productiviteit en een hogere winstgevendheid.

  Lees verder

 • Nieuw soort sterk RVS ontwikkeld voor toepassing in luchtvaartindustrie’

  ‘Niemand ter wereld heeft computermodellen ontwikkeld zoals wij, waarmee we metalen kunnen bedenken met optimale eigenschappen. We hebben inmiddels een nieuw soort RVS ontwikkeld, voor het toepassen in de luchtvaartindustrie. Deze kan goed concurreren met titaan en koolstofcomposieten.’

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen (deel 1 - archief 1988)

  Nikkel is een zeer geschikt constructiemateriaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en goed vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als bij hoge temperatuur. Nikkel is uitstekend bestand tegen hoge temperatuursoxidatie en heeft een hoge weerstand tegen corrosie in een veelheid aan milieus. Er zijn slechts weinig metalen, die kunnen tippen aan de aantrekkelijke eigenschappen van nikkel. Het grootste nadeel van nikkel dat een ruime toepassing ervan in de weg staat is de hoge prijs. Nikkel en nikkellegeringen worden dan ook alleen dan toegepast, als er echt geen goedkopere oplossing bestaat.

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen Deel 1

  Nikkel is een zeer geschikt constructiemateriaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en goed vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als bij hoge temperatuur.

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen Deel 2

  Nikkel is een zeer geschikt constructie materiaal voor vele technische toepassingen. Het bezit de FCC kristal structuur, waardoor het taai en vervormbaar is. Het bezit verder goede mechanische eigenschappen, zowel bij lage als hoge temperatuur.

  Lees verder

 • Nikkel en nikkellegeringen Deel 3

  Corrosie eigenschappen van een aantal nikkel legeringen in verschillende agressieve milieus.

  Lees verder

 • Niobium eigenschappen en toepassingen

  Als legeringelement is niobium bekend, doch niet als gebruiksmateriaal. Het materiaal heeft bijzondere eigenschappen die zeker aanleiding kunnen zijn om het meer te gaan toepassen. Niobium is een relatief zacht en duetiel metaal dat probleemloos koudvervormd kan worden tot een deformatie graad van maar liefst 90% voordat gloeien noodzakelijk is.

  Lees verder

 • Nitreren van Roestvast Staal

  Opkolen/Nitreren van roestvast staal zonder nadelige gevolgen voor de corrosievastheid. Een aangepaste vorm van het traditionele oppervlakte-hardingsproces, door middel van opkolen of nitreren, kan ook roestvast staal een harde oppervlaktelaag verschaffen, zonder dat dit gepaard gaat met nadelige gevolgen voor de corrosievastheid.

  Lees verder

 • ODS-legeringen op ijzerbasis met verbeterde mechanische sterkte

  Ontwikkelingen op het gebied van hoge temperatuur warmtewisselaars en andere toepassingen, vereisen hoge mechanische sterkte alsmede oxydatievastheid bij hoge temperaturen. Voor dat doel heeft Dour Metal Oxyde Dispersion Microforged {ODM)® materiaal ontwikkeld, een nieuwe serie door oxyde-uitscheidingen verstevigde oxyde dispersion strengthened ofwel ODS-Iegeringen op ijzerbasis.

  Lees verder

 • Onderhoud en oppervlaktebehandeling bij constructie of installatie

  Wat is onderhoud en hoeveel onderhoud is nodig om een constructie of installatie bedrijfszeker en veilig te houden?

  Lees verder

 • Ontwerpen, bouwen en onderhouden van RVS leidingwerken

  Artikel over RVS leidingsystemen, RVS installatiesystemen en fabrieken. Hoe het juiste ontwerp en keuze van het staaltype, goede specificaties en controle over de fabricagemethodes, correcte bestel- en bedrijfspraktijken voor een lange levensduur zorgen.

  Lees verder

 • Ontwerpen met Roestvast Staal

  Roestvast staal is niet moeilijker te bewerken dan koolstofstaal, het is alleen anders. Het zich bewust zijn van de fysische en mechanische eigenschappen stelt de ontwerper in staat om profijt te trekken van de vele mogelijkheden die roestvast staal biedt, zoals hoge sterkte, hoog spiegelend vermogen en uitstekende reinigbaarheid, om er enkele te noemen.

  Lees verder

 • Ontwikkelingen en ervaringen m.b.t. duplex roestvast staal in de chemische industrie

  Indien staal gelegeerd wordt met chroom, een ferriet vormer, om de corrosievastheid te verbeteren resulteert dit in een material met een bcc kristal rooster. De oplosbaarheid van interstitiëel opgeloste elementen zoals koolstof en stikstof in een bcc rooster is bijzonder gering. Een geringe heat input kan reeds het ontstaan van precipitaten (zoals chroom carbides) veroorzaken welke de corrosieresistentie ongunstig beinvloeden. In aanwezigheid van ca 18% chroom en ca. 10% nickel ontstaat een volledige austeniet structuur met een fcc kristal rooster. Austenitische materialen hebben een beduidend geringere neiging tot het uitscheiden van precipitaten zoals carbides en nitrides maar hebben het nadeel van geringere sterkte en gevoeligheid voor chloride spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Ontwikkeling van een automatische inspectielijn voor warmtewisselaarplaten

  Elke warmtewisselaar is min of meer een vastomschreven ontwerp waarbij een aantal factoren in beschouwing worden genomen, waaronder de in- en uitgangstemperatuur en -druk, stromingssnelheden van de vloeistoffen, de viscositeit, het corrosieve karakter van de vloeistoffen en nog zo het een ander

  Lees verder

 • Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

  Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

  Lees verder

 • Oppervlakteafwerking van roestvast staal

  De oppervlakteafwerking is een belangrijk element in elke specificatie van roestvast staal ongeacht het uiteindelijk gebruik. Voor die toepassingen waar uiterlijk belangrijk is, is afwerking een ontwerpelement en dient te worden gespecificeerd. Voor die toepassingen waar afwerking minder belangrijk is, dient het toch te worden gespecificeerd om te voorkomen dat het staal een afwerking blijkt te hebben die ongeschikt is voor de toepassing in kwestie.

  Lees verder

 • Oppervlakte afwerking van rvs halffabrikaten

  De toestand van het oppervlak van roestvast staal is in hoge mate bepalend voor de prestaties tijdens gebruik. Er wordt veel moeite gedaan om het oppervlak in een conditie te brengen die ervoor zorgt dat het onderliggende metaal wordt beschermd tegen allerlei schadelijke inwerkingen. Het is dan ook van het allerhoogste belang om uitgangsmateriaal te gebruiken met een optimale oppervlakte afwerking voor verdere bewerkingen.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling d.m.v lasersmelten

  Voor constructeurs is het doel van een oppervlaktebehandeling het verkrijgen van betere prestaties van het werkstuk indien het wordt blootgesteld aan slijtage en/of hoge temperaturen en of/corrosieve media.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandelingen: Deel 1 Ontvetten

  Ontvetten van roestvast staal is een belangrijke tussenstap die voorafgaat aan een oppervlaktebehandeling.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandelingen: Deel 3 Beitsen Roestvast Staal

  Al naar gelang hun voorbewerking ondergaat roestvast staal een bepaald aantal specifieke omzettingen die afhangen van het uiteindelijke gebruiksdoel. De voornaamste omzettingsbehandelingen zijn: - warm- of koudwalsen voor het verkrijgen van vlakke producten en trekken voor het verkrijgen van langwerpige producten.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandelingen: Passiveren

  De weerstand van roestvast staal tegen allerlei vormen van corrosie ontleent het hoofdzakelijk aan de aanwezigheid van een passieve oppervlaktelaag.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandelingen Roestvast Staal: Deel 2 Het verwijderen van hoge-temperatuuroxiden

  Nadat het roestvast staal zelf is vervaardigd ondergaat het een aantal kenmerkende omzettingen die afhangen van het uiteindelijke gebruik.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van roestvast staal

  Roestvast staal wordt breed toegepast in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie; het materiaal laat zich gemakkelijk reinigen, en scheidt geen stoffen af die in het eindproduct terecht zouden kunnen komen.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van titaan (deel 1)

  In het algemeen kan men stellen dat oppervlaktebehandelingen van metalen het doel hebben om de slijtvastheid te vergroten, de wrijvingsweerstand te verlagen en om aan bepaalde esthetische eisen te kunnen voldoen. Per definitie levert een oppervlaktebehandeling een verandering van de eigenschappen van dit oppervlak op. In dit opzicht verschilt de doelstelling van een oppervlaktebehandeling niet als we aan het metaal titaan denken. Het oppervlak van titaan kan zowel mechanisch, metallurgisch als chemisch veranderd worden.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van titaan (deel 2)

  Per definitie levert een oppervlaktebehandeling een verandering van de eigenschappen van dit oppervlak op. In dit opzicht verschilt de doelstelling van een oppervlaktebehandeling niet als we aan het metaal titaan denken. Het oppervlak van titaan kan zowel mechanisch, metallurgisch als chemisch veranderd worden.

  Lees verder

 • Oppervlaktetoestand en corrosie van RVS producten

  De toepassing van roestvast staal is gebaseerd op de aanwezigheid van een goed hechtende en goed afsluitende laag chroomoxiden op het oppervlak van betreffende producten. Deze oxidelaag is zeer dun en kan gemakkelijk worden beschadigd. Als dat gebeurt in onvoldoende zuurstofhoudende omgeving zal corrosie van het dan onbeschermde verse roestvast staal optreden.

  Lees verder

 • Oppervlaktetoestand na bewerking

  Als een voorwerp is gefabriceerd, kan de oppervlaktetoestand van het uitgangsmetaal worden gehandhaafd met weinig of geen modificaties afhankelijk van de fabricage eisen. Als het verkregen oppervlak voldoet, zijn er geen verdere oppervlaktebehandelingen noodzakelijk.

  Lees verder

 • Opslag cryogene vloeistof

  Sir James Dewar ontwikkelde in 1892 het vacuüm-geïsoleerde dubbelwandige vat dat tot op de dag van vandaag zijn naam draagt. De ontwikkeling van het dewarvat vormde een dermate verbetering van de opslagvaten voor cryogene vloeistoffen dat het mag worden beschouwd als een doorbraak. De heden ten dage in gebruik zijnde hoogrendements-opslagvaten zijn gebaseerd op het dewarprincipe: een dubbelwandige houder, waarbij de tussenruimte is gevuld met een isolatie en tevens luchtledig is gemaakt.

  Lees verder

 • Optimale corrosiebestrijding met intelligente anodes

  Kathodische bescherming is een bekende wijze om corrosie van metalen te bestrijden. Het wordt al meer dan 100 jaar succesvol toegepast. Een voorwaarde is wel dat er een geleidende vloeistof zoals water aanwezig is. Dat noemt men een elektrolyt.

  Lees verder

 • Orbitaal lassen

  De voornaamste reden om laswerk uit te voeren met een orbitaal-TIG systeem, is de mogelijkheid die het biedt een reproduceerbare las te maken die voldoet aan gestelde kwaliteitseisen. Feiten als een lage heat-input, hogere produktiesnelheid en een grotere onafhankelijkheid van de lasser zijn natuurlijk interessante, maar slechts bijkomende voordelen.

  Lees verder

 • Orbitaal TIG-lassen in de praktijk

  Orbitaal TIG-lassen geniet een toenemende belangstelling. Er worden steeds meer machines van diverse merken aangeboden die eenvoudiger te bedienen zijn. Het is zelfs mogelijk een lasmachine een paar weken te huren en de lassers, of liever gezegd de operators, in een paar dagen op te leiden om met een orbitale lasmachine te werken. Er komt echter veel kijket:~ bij het orbitaal TIG-lassen. Zeer veel voorkomende fouten die bij orbitaal lassen gemaakt worden, zijn: onvolkomen doorlassing, ingevallen las, uitlijningsfout, slingerende las, inwendig verkleurde lassen. Deze fouten zijn het gevolg van het lassen van onnauwkeurige naadvoorbewerking, slijtage aan de elektrode of onvoldoende gecontroleerde of slecht onderhouden apparatuur.

  Lees verder

 • Passend onderzoek ten behoeve van het opsporen van faal- en degradatie mechanisme in austenitisch RVS in de gebruiksfase

  In een breed scala van industrieën wordt gebruik gemaakt van austenische roestvaststalen apparaten en leidingen voor de opslag en bewerking van vloeistoffen en gassen. Deels zal deze apparatuur periodieke keuringen moeten ondergaan op basis van het Warenwetbesluit drukapparatuur. Op de rest van de apparatuur is de zorgplicht van toepassing volgens de Arbowetgeving.

  Lees verder

 • Passiviteit van roestvaststalen tanks

  Roestvaststaal (RVS) in een elektrolyt (water met zout) gedraagt zich in het algemeen passief. Dat wil zeggen dat zich een uitermate dun beschermend laagje van chroomoxide op het oppervlak heeft gevormd. Roestvaststalen tanks in schepen, zeevaart en binnenvaart, bij het wegtransport en het railtransport worden met (grote) regelmaat geleegd en gereinigd. Tijdens het reinigen zal het oppervlak van het RVS zich weer herstellen en passief worden. De mate van passiviteit wordt gemeten met de Oxilyser3.

  Lees verder

 • Praktische aspekten van microbiologisch monitoring

  Micro-organismen veroorzaken neerslag en corrosie en verhinderen het vrij stromen van water. Het in de hand houden van deze organismen is absoluut noodzakelijk. Dit artikel behandelt de praktische problemen van microbiologische analyse.

  Lees verder

 • Praktische toepassingen van electrachemisch corrosieonderzoek

  De keuze voor roestvast staal is dankzij het brede pakket voordelen die de eigenschap 'roestvast ' met zich meebrengt snel gemaakt. Nu rest nog de lastige keuze voor één van de vele verschillende roestvast-staaltypen. Het is noodzakelijk een type te selecteren dat aan de 'roestvaste' verwachting voldoet en bovendien geen nare bijverschijnselen zal vertonen.

  Lees verder

 • Precipitatiehardend roestvast staal in de luchtvaart

  Vliegtulgen worden nog steeds voor het overgrote deel ontworpen en gebouwd, met zeer geavanceerde aluminiumlegeringen, waarbij de eigenschappen nog steeds worden verbeterd. De toepassing van vezelversterkte kunststoffen is gegroeid. Titaniumlegeringen vertonen een constant tot groeiend aandeel in de verschillende gebruikte materialen in de vliegtuigbouw. Een constante hoeveelheid staalsoorten worden en zullen blijvend worden gebruikt.

  Lees verder

 • Precisie gieten van roestvast staal

  Precisie gieten is één van de veelzijdigste methodes om onderdelen te vervaardigen van nagenoeg elk metaal en in geval van roestvast stalen onderdelen biedt het enkele bijzondere voordelen. De nauwe maat toleranties, over het algemeen in de orde van ± 0,125 mm per 25 mm, goede oppervlakte toestand en de complexe vormen, die met deze methode kunnen worden gerealiseerd, hebben tot gevolg dat dure nabewerkingsbehandelingen kunnen worden beperkt en soms geheel achterwege blijven, verspaningsafval tot een minimum beperkt blijft en verspaningsmachine capaciteit beschikbaar komt voor belangrijke oppervlaktebewerkingen.

  Lees verder

 • Principes en toepassingen van waterstraalsnijden

  Het idee om een druk op te bouwen en te gebruiken van zo'n 60.000 PSI voor het opwekken van een waterstraal kan enigszins huiveringwekkend zijn. Als echter het aura van geheimzinnigheid is weggenomen, blijkt dat de apparatuur, nodig om deze hoge drukken op te wekken, eenvoudig en ongecompliceerd is. Het al dan niet slagen van de toepassing van waterstraaltechnieken hangt sterk af van de juiste keuze van de randapparatuur. Zo kunnen opspaninrichting, spuitmondvorm en voortgangscontrole een werk maken of breken.

  Lees verder

 • Principe van vervormen

  Voor vervormen moeten er krachten op het materiaal worden uitgeoefend. Aan de hand van het soort krachten kan een indeling worden gemaakt van het type vervorming. De samenhang met de eigenschappen van het materiaal is van dien aard dat de bereikbare mate van vervorming afneemt volgens de reeks persen, eenassig-trekken, meerassig-trekken. Buigen is een combinatie van trek- en drukbelasting, waarbij de vervormbaarheid van het materiaal vaak door de vervormbaarheid van de uiterste op trek belaste vezels wordt begrensd.

  Lees verder

 • Problematiek rond het gebruik van roestvast staal in warmtewisselaars

  Warmtewisselaars worden voor zeer uiteenlopende industriële processen toegepast en ze komen in aanraking met een veelheid aan milieus, die niet zelden corrosief blijken te zijn. Nog afgezien van de teruggang in warmteoverdragend vermogen, dat kan worden veroorzaakt door neerslagvorming van corrosieprodukten op het verwarmde oppervlak zal voortdurende corrosie tenslotte leiden tot algehele ineenstorting van het betreffende apparaat. Materialen voor warmtewisselaars dienen niet alleen op hun warmteoverdragend vermogen te worden geselecteerd, maar in geval van een corrosief milieu ook op hun corrosievastheid.

  Lees verder

 • Proceskeuze van moderne lastechnieken in roestvast staal

  Het gebruik van specifieke en daardoor vaak dure materialen komt alleen tot zijn recht als de materiaalkeuze gepaard gaat met een verbindingstechniek die de materiaaleigenschappen slechts in geringe mate beïnvloedt. In dit artikel wordt ingegaan op de meest gebruikte en moderne lastechnieken voor het lassen van roestvast staal. De voor- en nadelen van bepaalde lastechnieken worden besproken en er worden een aantal toepassingsgebieden gegeven.

  Lees verder

 • Processen optimaal ingericht met QRM

  De Metaalunie staat voor de MKB in de metaalsector in Nederland. Bedrijven van 1 tot circa 100 medewerkers, zo’n 13.000, van Terneuzen tot Delftzijl. Wat veel MKB-bedrijven gemeen hebben is productie van klantspecifieke producten; maatwerk in kleine series en aantallen. Daarom zijn MKB en QRM twee zaken die uitstekend bij elkaar passen. QRM, voluit Quick Response Manufacturing, is een werkwijze waarmee je bedrijfsprocessen uiterst effectief kunt inrichten.

  Lees verder

 • Putcorrosie en spleetcorrosie in lassen

  Plaatselijke aantasting van het lasmetaal en de warmte­beïnvloede zone (WBZ) treden op in de vorm van putcorrosie en spleetcorrosie, in het bijzonder in waterige, chloorhoudende milieus.

  Lees verder

 • Reactiviteit van met stikstof gesputterde austenitisch roestvast stalen deklagen in zwavelzuur

  De kosten van titaan-stikstof deklagen zijn buitensporig hoog. Vandaar dat er een begin is gemaakt met de ontwikkeling van roestvast staal-stikstof deklagen die beschikken over geschikte tribologische en hardheidseigenschappen. Een logisch gevolg is de keuze voor analyse van het electrochemische gedrag van deze deklagen, met name wat betreft het behoud van de roestvastheid van het staal.

  Lees verder

 • Recente verspaanbare roestvast-staallegeringen

  UGIMA® NSU (volgens Euronorm EN 10088-3: 1.4305; X8CrNiS18-9) De legering wordt gegloeid bij een temperatuur tussen 1000 en 1100°C, gevolgd door snelle koeling in lucht of in water. In deze toestand beschikt de legering over de volgende eigenschappen: - treksterkte: 500-750 MPa - 0,2-rekgrens: 225 MPa - rek bij breuk: 35%

  Lees verder

 • Reinigen, beitsen en passiveren van RVS tanks

  Technisch artikel over het reinigen en passiveren van RVS tanks en RVS leidingen.

  Lees verder

 • Reiniging van RVS warmtewisselaars, behoud en rendement

  De goede corrosieweerstand van roestvast staal is vaak een doorslaggevende reden bij de keuze om een warmtewisselaar en andere procesapparatuur uit dit materiaal te construeren.

  Lees verder

 • Rendementsverbetering bij warmteoverdracht

  De Tornadoflow-buizen zijn aluminium geëxtrudeerde buizen voor gebruik in warmtewisselaars. Om deze buizen breed te kunnen inzetten, worden ze ook geleverd met een buitenmantel van roestvast staal. De aluminium buizen worden dan middels hydroexpanxie in de RVS-buis geperst waardoor er optimale warmteoverdracht kan plaatsvinden.

  Lees verder

 • Roestvast-staal-van-gewoon-tot gewoon-bijzonder

  Het materiaal roestvast staal is gewoon, zoals de naam zegt, volgens velen roestvast. En als een materiaal roestvast is, dan kan je het overal voor gebruiken, onder alle omstandigheden. Was dat maar waar!

  Lees verder

 • Roestvast gietstaal

  Roestvast gietstaal wordt gewoonlijk geclassificeerd als hetzij corrosievast gietwerk (dat wordt gebruikt in waterige milieus beneden 650°C), of als hittevaste gietlegeringen (geschikt voor bedrijfstemperaturen boven 650°C).

  Lees verder

 • Roestvast gietstaal

  Daar waar vroeger gegoten koper legeringen werden toegepast, zoals in gieterij Staalfries B.V. te Sneek de zuivelindustrie, is roestvast staal niet meer weg te denken. Staalfries B.V. giet roestvast staal voor vele toepassingsgebieden. Met de van oudsher wel bekende zandgiet methode wordt nu voor een deel de markt bestreken van stuksgewichten tot maximaal 200 kg. Het gehele gietproces dient in al zijn facetten goed te worden beheerst. Hierbij is erkenning door de diverse keuringsinstanties essentieel. Aan de hand van het nu volgende zal een uiteenzetting worden gegeven van roestvast gietstaal.

  Lees verder

 • Roestvast Staal & corrosiebeproeving (deel 1)

  De fysieke en financiële risico’s waarmee de keuze van roestvast staal voor bepaalde doeleinden gepaard gaat, kan worden gereduceerd door het uitvoeren van corrosieproeven. Er moet echter goed worden nagedacht alvorens een corrosieproef te kiezen. De proef moet zijn gerelateerd aan het bij gebruik te verwachten type corrosie.

  Lees verder

 • Roestvast Staal & corrosiebeproeving (Deel 2)

  De fysieke en financiële risico’s waarmee de keuze van roestvast staal voor bepaalde doeleinden gepaard gaat, kan worden gereduceerd door het uitvoeren van corrosieproeven. Er moet echter goed worden nagedacht alvorens een corrosieproef te kiezen. De proef moet zijn gerelateerd aan het bij gebruik te verwachten type corrosie.

  Lees verder

 • Roestvast Staal, wat is het, wat kan het?

  Roestvast staal is een materiaal dat aan nogal wat mythevorming onderhevig is. Zo werkt de naam alleen al zeer misleidend. De benaming roestvast of liever roestvrij. zoals het algemene spraakgebruik wil. suggereert dat het onder geen enkele omstandigheid roest. Welnu niets is minder waar. Roestvast staal roest, maar de manier waarop wijkt zo sterk af van wat we gewend zijn bij koolstof staal, dat het niet als zodanig wordt herkend.

  Lees verder

 • Roestvast staal 316 met gevulde draad* MIG lassen

  Door gebruik te maken van een roestvast staal gevulde draad kan men de produktiviteit verbeteren. TG Davey, TG Gooch en JL Robinson (Welding lnstitute Engeland) hebben hiernaar een gedetailleerd onderzoek gedaan. In dit artikel wordt het onderzoek programma beschreven en vervolgens worden enige resultaten nader belicht. Tenslotte enkele praktijkervaringen uit Nederland.

  Lees verder

 • Roestvast staal Deel 2

  Plaatselijke aantasting in een chloridehoudende omgeving zoals zeewater, staat bekend als spleetcorrosie en behoort te zamen met putcorrosie en spanningscorrosie tot de hinderlijkste vormen van aantasting waaraan roestvast staal kan lijden.

  Lees verder

 • Roestvast staal Deel 3

  Alle lasbare rvs-typen kunnen worden verbonden met de verschillende booglasmethodes. Variaties in samenstelling en fysische en mechanische eigenschappen zijn echter van invloed op hun relatieve lasbaarheid net als fabricageomstandigheden en gebruikscondities.

  Lees verder

 • Roestvast staal Deel 4

  In het vorige artikel is ingegaan op het lassen van austenitisch roestvast staal. Nu zal de lasbaarheid van de martensitische, semi-ferritische en ferritische soorten worden behandeld. Wat betreft de lasbaarheid verschillen deze soorten nogal van het austenitische roestvaste staal. De kans op scheuring en verbrossing in lasmetaal en warmtebeïnvloede zone is veel groter en vergt dan ook speciale voorzorgsmaatregelen. Bij naleving van deze maatregelen zal echter blijken, dat ook martensitisch, semi-ferritisch en ferritisch roestvast staal zeer wellasbaar zijn.

  Lees verder

 • Roestvast staal Deel 5

  Aangezien de bestaande lastechnieken zich voornamelijk hebben gericht op austenitisch rvs, is het wenselijk ze ook toe te passen voor duplex rvs. De afwijkende eigenschappen van het duplex rvs vergen echter bepaalde aanpassingen, zowel van het staal als van de lasparameters.

  Lees verder

 • Roestvast staal Deel 6

  In dit laatste artikel zal nader worden ingegaan op de verschijnselen, die bij hoge temperaturen optreden, zoals oxidatie, sulfadatie en opkoling. Op de aan deze verschijnselen ten grondslag liggende reactiemechanismen zal niet of nauwelijks worden ingegaan, omdat dit theoretisch nogal ver voert en niet in de laatste plaats, omdat er nogal wat leemten in de kennis aanwezig zijn. Er is veel meer getracht om praktische gegevens te verzamelen die van dienst kunnen zijn bij materiaalselectie.

  Lees verder

 • Roestvast staal en de machu-test

  Gecoate metalen producten worden in de praktijk nog wel eens beproefd met de zogenaamde Machu-test en zo nu en dan blijkt dat deze test ook wel eens wordt gebruikt om de corrosieprestaties van roestvast staal uit te testen.

  Lees verder

 • Roestvast staal en zeewater: een haat-liefdeverhouding

  Op zich is dit wellicht een wat vreemde titel voor een artikel van de redactie dat doorgaans positieve ontwikkelingen en geslaagde toepassingen van roestvast staal publiceert. Anders wordt het wanneer men de oorsprong van dit artikel beschouwt: bij het uitvoeren van schadeonderzoeken komen de, om wat voor reden dan ook, minder geslaagde toepassingen aan het licht. Overigens is dat geen reden om de combinatie roestvast staal en zeewater te vermijden. Naast de enkele mislukkingen staan vele succesvolle toepassingen. Door juist de mislukkingen te analyseren en daaruit lering te trekken, zal het aantal geslaagde toepas.singen alleen maar kunnen toenemen.

  Lees verder

 • Roestvast staal en zuurstof

  Dit artikel gaat dieper in op de rol van zuurstof, en op de passieve chroomoxidelaag op roestvast staal. Een onzichtbare transparante chroomoxidelaag bepaalt de corrosieweerstand van roestvast staal. Dankzij deze laag gedraagt RVS zich als een passieve legering in vele omgevingen zoals de meeste watertypes, salpeterzuur, loog, en vele chemicaliën, dranken en voedingsmiddelen

  Lees verder

 • Roestvast Staal in cijfers

  Dit artikel biedt aan geïnteresseerden feiten en cijfers omtrent roestvast staal en de ontwikkelingen op de mondiale markt voor dit opmerkelijke materiaal.

  Lees verder

 • Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 1)

  Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

  Lees verder

 • Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 2)

  Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen.

  Lees verder

 • Roestvast staal in contact met andere metalen (Deel 3)

  Door complexe ontwerpen kan de mogelijkheid ontstaan om verschillende metalen te combineren binnen eenzelfde component. Ook kunnen dikwijls verschillende combinaties gevonden worden, enkel bepaald door de beschikbaarheid van, bijv. bevestigingsmaterialen of plaatjes. In bepaalde omstandigheden, kan zo’n ontwerp met gemengde materialen, leiden tot corrosie in één van de materialen. Dit fenomeen, veroorzaakt door een slechte combinatie van materialen, wordt galvanische corrosie1 genoemd, waarbij twee verschillende metalen een galvanisch koppel vormen. Door de vorming van galvanische elementen kan een versnelde corrosie van het minder edele materiaal voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een veel hogere corrosiesnelheid dan wat men kan verwachten als er geen contact is met het edelere metaal.

  Lees verder

 • Roestvast Staal in de bouw Deel 1

  Roestvast staal wordt het steeds vaker gebruikt in de bouw voor toepassingen waarbij vooral het fraaie uiterlijk van het staal tot uitdrukking moet komen. Een toepassing in de bouw waarbij het uiterlijk van het roestvast staal geen enkele rol speelt is die als wapening van beton. In het recente verleden zijn er bij tal van bouwwerken ernstige beschadigingen geconstateerd van het gewapende beton. Diverse onderzoekingen hebben uitgewezen dat er sprake was van toetreding van corrosieve milieus. Een voor de hand liggende remedie kan worden gevonden in het gebruik van roestvast staal. De vraag die dan rijst is: welke soort en welk type? Om een goed gefundeerd antwoord op deze vraag te kunnen geven wordt er al gedurende een tiental jaren onderzoek verricht naar het gedrag van roestvast staal in diverse van zijn verschijningsvormen in beton, dat in aanraking komt met allerlei meer en minder agressieve milieus. In het nu volgende zal verslag worden gedaan over de huidige stand van zaken.

  Lees verder

 • ROESTVAST STAAL IN DE BOUW Deel 2

  ROESTVAST STAAL IN DE BOUW

  Lees verder

 • Roestvast staal in de kunst

  De gangbare opvatting die men heeft van een beeldhouwer is iemand die zich met hamer en beitel een weg baant door de materie, geleid door de inspiratie van het moment. Dit beeld komt zelden overeen met de werkelijkheid. De beeldhouwer voegt niet zelden juist kleinere stukken materie samen tot een groter geheel en vaak komen er zelfs geen hamer en beitel aan te pas.

  Lees verder

 • Roestvast staal onderhoudsvrij ?

  Roestvast staal is een ijzerlegering met chroom en vaak ook nikkel dat een zekere vastheid geniet tegen corrosie, mits men aan de voorwaarden voldoet. Daarom mag men dergelijke legeringen ook geen roestvrij staal noemen, want dat is in principe alleen voorbehouden aan edele metalen zoals goud, zilver en platina.

  Lees verder

 • Roestvast staal recycling

  Ruim 80% van het afgedankte RVS schroot wordt gerecycled. Eurofer, de Europese Confederatie van IJzer- en Staalindustrieën, wil deze recovery laten groeien met een betere inzameling. Staalproductie met afgedankt schroot is namelijk goedkoper en milieuvriendelijker dan productie met materiaal bereid uit ertsen.

  Lees verder

 • Roestvast staal t.b.v. drinkwater Deel 1

  Sinds diverse jaren wordt er nationaal en internationaal gesproken over de rol die roestvast staal zou kunnen gaan spelen indien dit materiaal de taak van koper over zou kunnen nemen t.b.v. de drinkwatersector. Daarbij wordt vooral gewezen op de specifieke voordelen van roestvast staal hoewel men ook (meestal onterecht) snel stuit op de beperkingen t.a.v. het verwerken ervan. Daarom volgt onderstaand een opsomming van feiten die de laatste maanden zijn verzameld op verzoek van de Staalfederatie.

  Lees verder

 • Roestvast staal t.b.v. drinkwater Deel 2

  Sinds diverse jaren wordt er nationaal en internationaal gesproken over de rol die roestvast staal zou kunnen gaan spelen indien dit materiaal de taak van koper over zou kunnen nemen t.b.v. de drinkwatersector. Daarbij wordt vooral gewezen op de specifieke voordelen van roestvast staal hoewel men ook (meestal onterecht) snel stuit op de beperkingen t.a.v. het verwerken ervan. Daarom volgt onderstaand een opsomming van feiten die de laatste maanden zijn verzameld op verzoek van de Staalfederatie.

  Lees verder

 • Roestvast Staal voor de voedingsmiddelen- en farmaceitsche industrie

  Roestvast staal (RVS) wordt breed toegepast in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Het materiaal laat zich gemakkelijk reinigen en scheidt geen stoffen af die in het eindproduct terecht zouden kunnen komen. Vandaar dat voor de productie, opslag en transport van voedingsmiddelen gekozen wordt voor RVS als constructiemateriaal. Een van de belangrijkste criteria voor het gebruik van RVS in relatie tot voedingsmiddelen is het hygiëneaspect, dat in directe relatie staat tot de oppervlakteruwheid.

  Lees verder

 • Roestvast staal voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie - kies het juiste materiaal

  Voor de zuivel-, voedings- en genotmiddelen-industrie geldt dat de apparaten die hier worden toegepast schoon moeten zijn en eenvoudig goed schoongemaakt moeten kunnen worden. En daarbij, maar ook bij het gebruik mogen de materialen niet door corrosie worden aangetast

  Lees verder

 • Roestvast staal voor gevelbekleding en dakbedekking

  Van oudsher zijn lood en zink veel toegepaste metalen voor dak-en ook wel gevelbekleding. Van recenter datum zijn weersbestendig staal, aluminium en roestvast staal. Dit betekent dat de keuzemogelijkheden voor de architect zijn uitgebreid. Dat er nu roestvast staal op de markt wordt aangeboden voor architectonische doeleinden wil nog niet zeggen dat dit metaal ongebreideld moet worden toegepast. Het heeft enkele uitgesproken aantrekkelijke eigenschappen maar evenzovele nadelen, die manen tot voorzichtigheid bij de toepassing.

  Lees verder

 • Roestvast stalen fittingen

  De term fittingen dekt al die min of meer buisvormige onderdelen, die nodig zijn bij het installeren van een leidingsysteem. Het gaat dan voornamelijk om bochten, verloopstukken, T-stukken en buiskappen. Bij het horen van de naam fitting zal misschien de gedachte opkomen aan een onderdeel, dat door middel van schroeven of solderen in het leidingwerk wordt gemonteerd. Vandaag de dag worden de diverse fittingen hoofdzakelijk door middel van lasverbindingen geïnstalleerd. Dit artikel bespreekt een aantal van deze voor buisleidingen onontbeerlijke onderdelen.

  Lees verder

 • Roestvast stalen flexibele slang

  De door de industrie aanvaarde definitie van slang is een flexibele buis, die op een of andere manier van een wapening is voorzien, waardoor hij een inwendige of uitwendige druk kan weerstaan. Ongewapende slangen worden daar gebruikt, waar de sterkte van het materiaal voldoende is om de bedrijfsdrukken te weerstaan.

  Lees verder

 • Roestvast stalen lasconstructies die scheuren voor gebruik

  Veelal wordt gedacht dat roestvast stalen lasconstructies zonder problemen in de open lucht kunnen worden opgesteld of opgeslagen. Vaak is dat ook inderdaad mogelijk. Er kunnen zich echter ook tijdens de opslag een aantal typische corrosievormen voordoen

  Lees verder

 • Roestvast stalen leidingwerken

  Technisch artikel over correcte keuze van ontwerp en materiaal (RVS) zorgen voor een lange levensduur van fabriek en/of installatie.

  Lees verder

 • Roestvast Stalen leidingwerk voor hoogzuivere doeleinden in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie

  Technisch artikel over het gebruik van RVS Leidingwerk voor met name hoog zuivere doeleinden. En wat is het verschil tussen RVS pijp en RVS buis. Dit onderscheid is met name van belang bij het automatisch lassen van hoogwaardig RVS leidingwerk.

  Lees verder

 • Roestvast stalen producten… wat valt er te keuren?

  Roestvast staal wordt in de praktijk gekozen omdat dit staal een aantal bijzondere eigenschappen bezit, zoals een verhoogde corrosievastheid, een verhoogde temperatuur oxidatievastheid, een hoge ductiliteit, en voor bepaalde typen hoge mechanische eigenschappen. Het succes bij het toepassen van roestvast staal is, net als bij de toepassing van andere materialen, afhankelijk van de materiaalkeuze en het gehele fabricageproces van het uiteindelijke product.

  Lees verder

 • Roestvast stalen producten... wat valt er te keuren?

  Roestvast staal wordt in de praktijk gekozen omdat dit staal een aantal bijzondere eigenschappen bezit, zoals een verhoogde corrosievastheid, een verhoogde temperatuur oxidatievastheid, een hoge ductiliteit, en voor bepaalde typen hoge mechanische eigenschappen. Het succes bij het toepassen van roestvast staal is, net als bij de toepassing van andere materialen, afhankelijk van de materiaalkeuze en het gehele fabricageproces van het uiteindelijke product.

  Lees verder

 • Rotatiegieten van duplexstalen werkstukken

  Onderdelen die met het rotatiegietproces zijn vervaardigd, doen niet onder voor smeedstukken wat betreft hun dichtheid en inwendige samenhang. Er kunnen vrij complexe vormen worden geproduceerd in kleine series indien gewenst, tegen een lagere prijs en kortere levertijd dan met menig andere produktiemethode. Rotatiegieten is een produktietechniek die met succes kan worden toegepast bij de vervaardiging van bepaalde werkstukken van duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Rutiel gevulde draad voor het lassen van Super Duplex in alle posities

  Het gebruik van Super Duplex neemt toe in industriesegmenten zoals olie en gas, offshore, papier, voedingsmiddelen, waterbehandelings- en ontziltingsinstallaties. Ook in de tankbouw voor opslag van olie en chemicaliën, chemische industrie en rookgasbehandelingssystemen in de energiecentrales.

  Lees verder

 • RVS voor proceswaterinstallaties

  Voor de constructie van apparaten en leidingwerk voor de drinkwatervoorziening kan gebruik worden gemaakt van roestvast staal van de typen AISI 304L (1.4306)en 316L (1.4404). De voornaamste reden om roestvast staal te gebruiken is gelegen in het feit dat ze het proceswater vrijwel niet verontreinigen door het afstaan van metaalionen.

  Lees verder

 • Sandvik SAF 2304- een roestvast staal met hoge mechanische sterkte voor machine- en constructiebouw

  Er zijn tal van toepassingen in de machine-en constructiebouw, waar koolstofstaal niet voldoet aan de corrosiebestendigheidseisen. In de meeste gevallen worden verschillende coatingsmethoden gebruikt, zoals galvaniseren of schilderen, ter verhoging van de corrosiebestendigheid. Toch geven deze methoden vaak onvoldoende bescherming. Bovendien is coaten in vele toepassingen onbruikbaar om technische-of economische redenen. Tot nog toe, wanneer ongelegeerd staal ontoereikend is, is het in de praktijk gebruikelijk te kiezen voor de standaard austenitische roestvast staalsoorten AISI 304 en 316 of de laag koolstofvarianten 304L en 316L. Deze staalsoorten worden wijd en zijd gebruikt om de corrosie problemen op te lossen en nemen vandaag de dag ongeveer 75% van het roestvast staal gebruik voor hun rekening. De sterkte van austenitisch roestvast staal komt overeen met die van ongelegeerd staal. Daaruit volgt dat afgezien van de verhoogde corrosiebestendigheid de roestvaste typen geen grote verbetering bieden. Daarentegen veroorzaakt austenistisch roestvast staal ontwerpproblemen ten gevolge van zijn hogere thermische uitzettingscoëfficiënt. Door recente Sandvik ontwikkelingen zijn de nadelen voor het ontwerpen met conventionele roestvast staalsoorten geëlimineerd. Het nieuwe duplex roestvast staal Sandvik SAF 2304tm is ongeveer tweemaal zo sterk en beter bestendig tegen corrosie dan AISI 304L en 316L. De thermische uitzetting ligt dichtbij die van koolstofstaal. Bovendien is de kostprijs van SAF 2304 lager dan die van 316L. Dit artikel presenteert de eigenschappen van SAF 2304 en hoe deze kunnen worden benut om een beter economisch ontwerp te maken.

  Lees verder

 • Schade-analyse lekvorming bij pijplassen

  Het is algemeen bekend dat het oppervlak van een rvs las en omgeving na het lassen verminderd corrosiebestendig is. Dit is het gevolg van de vorming van een poreuze oxidehuid op het oppervlak. Dit proces wordt 'sealing' genoemd. In ernstige gevallen ontstaat aan de onderzijde van de las zgn. 'bloemkool', wat rood/oranje van kleur is en een uiterlijk heeft van kleine bloemkooltjes (3-5 mm doorsnede). Deze schade-analyse gaat in op lekvorming bij pijplassen ten gevolge van het negeren van deze oxidevorming.

  Lees verder

 • Schade analyse -galvanische corrosie

  Bij vorige schade-analyses werden onder meer putcorrosie, interkristallijne corrosie en spanningscorrosie behandeld. Deze aflevering behandelt galvanische corrosie. Als gevolg van galvanische celvorming tussen lasmetaal/geoxideerd basismetaal en de rest van het basimetaal ontstonden lekkages in de reactieketels.

  Lees verder

 • Schade analyse Roestvast Staal vs. Koolstof Staal

  Veelal wordt ervan uitgegaan dat roestvast staal beter corrosiebestendig is dan koolstofstaal. Er zijn echter uitzonderingsgevallen waarbij deze stelling niet opgaat. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van een toepassing welke eerst in roestvast staal is uitgevoerd en later in koolstofstaal. Naast het feit dat de koolstofstaal versie aanzienlijk goedkoper was, bleek ze ook nog vele malen langer mee te gaan dan de roestvast staal versie.

  Lees verder

 • Schadeanalyse spanningscorrosie

  Een veel voorkomende vorm van schade bij apparaten en constructies vervaardigd van austenitisch roestvast staal is spanningscorrosie. Ook nu is deze vorm van corrosie opgetreden. De reden dat in de kolommen van dit blad hiervan melding wordt gemaakt is geen andere dan om ontwerpers en gebruikers van dit gevaar, dat altijd op de loer ligt, ten volle te doordringen.

  Lees verder

 • Schade voorkomen pijpenwarmtewisselaar

  Bij de productie van diverse levensmiddelen worden warmtewisselaars toegepast. Er zijn qua ontwerp verschillende type warmtewisselaars, zoals pijp in pijpwisselaars, platen warmtewisselaars, zogenaamde kussenplaten en de veel toegepaste warmtewisselaars met een pijpenbundel. Selectiecriteria voor de toepassing van de verschillende typen warmtewisselaars zijn kostprijs, warmteoverdracht vermogen (koelend/verwarmend oppervlak), viscositeit van het te verwarmen/ koelen medium, inspecteerbaarheid en repareerbaarheid, mogelijkheden tot reiniging en voor de warmtewisselaar beschikbare plaats in een productieplant.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie en een schadegeval

  Lassen in austenitisch roestvast staal zijn vaak onderhevig aan corrosieve aantasting. De aard van deze aantasting is een functie van thermische voorgeschiedenis van de las, de bedrijfstemperatuur en milieu, alsmede het spanningsniveau van zowel aangelegde spanningen als inwendige restspanningen. Hier zal de aandacht worden gericht op scheurvormende spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (1/2)

  Gedurende meer dan dertig jaar hebben KWR leidingsystemen, gefabriceerd van austenitisch roestvast staal, te lijden gehad van scheurvormende spanningscorrosie, afgekort SSC. Dit heeft geresulteerd in verlies aan capaciteit, hogere elektriciteitskosten en meer blootstelling aan straling van personeel dat inspecties en reparaties moest uitvoeren.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (2/2)

  Er staan verscheidene technieken ter beschikking om IKSSC in KWRs tegen te gaan. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene categorieën waarin wordt ingegrepen in materiaal, spanning en milieu. Enkele van de remedies werken in op twee van de drie factoren die tegelijkertijd werkzaam moeten zijn wil er IKSSC optreden.

  Lees verder

 • Schoonmaken van roestvast stalen oppervlakken

  Verschillende oppervlaktebehandelingen voor roestvaststalen producten, ter verfraaiing van de oppervlakken, maar ook om een zo optimaal mogelijke chroomoxidelaag te krijgen.

  Lees verder

 • Simulatie van WBZ 1n ZERON 100

  Superduplex roestvast staal met een PRE groter dan 40 wordt op steeds grotere schaal toegepast in de olie-industrie. Het biedt een goed compromis tussen mechanische eigenschappen en corrosievormen als put-, spleet-en spanningscarrosie alsmede weerstand tegen erosie. Het wordt niet alleen gebruikt voor dunwandige gelaste buizen maar ook steeds meer voor procesapparaten en dikwandige (tot 75 mm) drukvaten.

  Lees verder

 • Sinteren van Roestvast Staal

  Sinteren van roestvast staal kan zich in hernieuwde belangstelling verheugen mede als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van 3D printen. Aangezien het met deze manier van onderdelenfabricage ook mogelijk is om werkstukken van metaal te vervaardigen, komt ook roestvast staal in aanmerking. De vraag is alleen in welke vorm. Metaalpoeder is een mogelijk printmateriaal, waarmee een groene vorm kan worden geprint, die vervolgens moet worden gesinterd om tot een bruikbaar werkstuk te komen.

  Lees verder

 • Slijtagevormen die optreden bij roestvaststalen bevestigingsmiddelen

  Van roestvast staal is bekend dat het een sterke neiging tot vreten vertoont en dat het heel lastig is om een goede verbinding tot stand te brengen tussen bijvoorbeeld bouten en moeren: de moer moet met grote zorgvuldigheid op de bout worden geschroefd wil zij niet direct vast gaan zitten. Toch is het heel goed mogelijk om een vlotte verbinding tot stand te brengen, die herhaaldelijk kan worden gelost en weer bevestigd. Het gemak waarmee dit gaat hangt sterk af van de toestand waarin het staal verkeert. Er kunnen zich verder twee vormen van slijtage voordoen die van grote invloed zijn op het gebruik van bevestigingsmiddelen die zijn voorzien van schroefdraad, te weten adhesieve slijtage en vretende slijtage.

  Lees verder

 • Slimme constructie werkt kostenbesparend

  Mogelijkheden om constructie-elementen met elkaar te verbinden zijn bouten, moeren, klinken, popnagelen, lijmen, solderen en lassen. Verbinden, maar lassen en solderen in het bijzonder: een lastig vak voor de constructeur. In dit artikel enige overwegingen.

  Lees verder

 • Smeden van Roestvast Staal

  In termen van smeeddruk- en belastingsvereisten is roestvast staal aanzienlijk moeilijker te smeden dan koolstofstaal of laaggelegeerd staal.

  Lees verder

 • Smeedstukken van titaan

  Ten onrechte wordt in de industrie vaak aangenomen dat smeedstukken van titaan alleen te vinden zijn als onderdelen voor de luchtvaartindustrie en daarom is het van belang om door middel van dit artikel meer duidelijkheid te verstrekken waar dergelijke smeedstukken nog meer hun weg vinden, opdat er mogelijk nog meer toepassingen gevonden kunnen worden. Ook hier geldt 'onbekend maakt onbemind', waardoor men ook de unieke eigenschappen van titaan misloopt. Wat men vaak niet beseft is dat titaan in de vorm van smeedstukken al zo'n 45 jaar worden toegepast met dezelfde afmetingen en vormvrijheid die men ook met andere metaallegeringen heeft.

  Lees verder

 • Snelstaal gereedschap voor het verspanen van roestvast staal

  De mogelijkheden tot het bewerken van een werkstuk van roestvast staal worden reeds bij het ontwerp van het werkstuk bepaald. De keuze van het soort roestvast staal is van doorslaggevende betekenis voor het slagen van de verspanende bewerkingen. Voorts is het bij de bewerking van belang een maximale stabiliteit na te streven bij het opspannen van het werkstuk. Het gereedschap dient zo kort mogelijk te zijn en de opspanning daarvan zeer stabiel. De snijhoek moet klein zijn opdat de deformatieharding wordt vermeden. Het is gebleken dat een oppervlaktebehande.ling van het snijgereedschap door middel van nitreren of het aanbrengen van een TIN coating de levensduur ervan verlengt en/of de produktiekosten reduceert.

  Lees verder

 • Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

  Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.

  Lees verder

 • Spanningscorrosie in warmtewisselaars (deel 1)

  Warmtewisselaars worden gebruikt voor het uitwisselen van warmte tussen twee stromen, meestal door te koelen met water of lucht of te verhitten met stoom. Er zijn echter andere varianten. De ontwerper krijgt meestal te maken met pijpenwarmtewisselaars, die een veelheid van buizen bevatten in een systeem van één tot vier passages door de romp. Pijpenbundels kunnen U-vormig zijn, met een enkele pijpenplaat, ze kunnen ook recht zijn met hetzij vaste hetzij bewegende pijpenplaten. Andere wisselaartypen omvatten plaat-en-frame- (dit zijn meervoudige secties, die aan elkaar zijn geschroefd) en spiraalvormige wisselaars. Ten slotte zijn er nog de platenwisselaars. Een probleem met alle wisselaars is de mogelijkheid van scheurvormende spanningscorrosie (in het vervolg afgekort tot SSC) veroorzaakt aan de stoom-of waterzijde tengevolge van de procesomstandigheden, of door stoffen die zijn voortgebracht door verontreiniging van het proces met stoom of water.

  Lees verder

 • Spanningscorrosieschade in een warmtewisselaar

  Chloridespanningscorrosie in roestvast staal is een veel voorkomend probleem. Ter voorkoming van de schade is het vaak voldoende één van de vier voor het ontstaan noodzakelijke voorwaarden uit te sluiten.

  Lees verder

 • Speciale oppervlakteafwerking van roestvast staal plaat

  De keuze van een afwerking mag nooit worden overgelaten aan de leverancier en de specificatie mag nooit los geformuleerde omschrijvingen bevatten in de trant van ‘type 304 met een geborsteld oppervlak’ of ‘geëmbosseerd oppervlak’.

  Lees verder

 • Spiraalvormige keerschotten in pijpenwarmtewisselaars

  De huidige trend in procesontwerp vereist een hoge mate van warmteterugwinning en vraagt om de plaatsing van een veel groter warmtewisselend oppervlak dan vroeger gewoon was. Het bijplaatsen van nog wat warmtewisselaars in de processtroom resulteerde in hogere drukverliezen en een hoger pompvermogen. Dit is een allesbehalve economische oplossing. Er doen zich situaties voor waarin toevoegen van meer warmtewisselend oppervlak niet mogelijk is, in het bijzonder in het geval van het opknappen van bestaande apparatuur, waarbij de pompcapaciteit kan worden begrensd door de bestaande installatie, en eveneens als het oorspronkelijke ontwerp vanwege beperkte ruimte weinig mogelijkheden overlaat.

  Lees verder

 • Sproeibeitsen van roestvast staal

  Sproeibeitsen is een activiteit die bij veel metaalverwerkende bedrijven uitgevoerd wordt. In de praktijk is het vaak een hele klus om een groot object mooi en egaal te sproeibeitsen. Daarnaast is de verwerking van sproeibeits niet altijd even eenvoudig. Klontjes en verdikkingen zorgen vaak voor verstopping in de vernevel-apparatuur en het is uitermate belangrijk jezelf en het milieu tegen de dampen en afvalstromen, die vrijkomen bij het sproeibeitsen, te beschermen. In dit artikel geeft de auteur een aantal praktische tips en zet een aantal maatregelen en feiten nog eens op een rijtje.

  Lees verder

 • Standaard corrosietests voor roestvast staal

  Bij standaard corrosietests wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testprocedures. De diverse testmilieus en testomstandigheden zijn erop afgestemd elk een bepaalde onvolkomenheid in roestvast staal aan te tonen. De aanwezigheid van de onvolkomenheden waarop het materiaal wordt beproefd kunnen de oorzaak zijn van een sterk afwijkend corrosiegedrag. Standaard corrosietests zijn dan ook bijzonder geschikt om als kwaliteitscontrole te worden ingezet. Er kan worden aangetoond of het aangeleverde roestvast staal daadwerkelijk over voldoende weerstand tegen een specifieke vorm van corrosie beschikt.

  Lees verder

 • Stollings- of warmscheuring bij het lassen van austenitisch roestvast staal

  Het voorkomen van stollingsscheuren (warmscheuren) is het belangrijkste probleem bij het fusielassen van austenitisch roestvast staal, zie afbeelding 1. Lassamenstellingen die primair als austeniet stollen zijn buitengewoon gevoelig voor warmscheuring. Lassamenstellingen die primair stollen als deltaferriet zijn daarentegen het minst gevoelig voor warmscheuring.

  Lees verder

 • Stollingswijzen van opgelast roestvast staal op C-staal

  Het oplassen van een deklaag op het oppervlak van een werkstuk wordt onder andere toegepast ter verhoging van de corrosievastheid, slijtvastheid, weerstand tegen hoge temperaturen.

  Lees verder

 • Sulfidatie van Roestvast Staal

  Zwavel is een van de meest voorkomende corrosieve verontreinigingen in industriële omgevingen waar hoge temperaturen heersen en komt direct op de tweede plaats na oxidatie in frequentie van optreden.

  Lees verder

 • Sulfide spanningscorrosie Deel1

  Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen.

  Lees verder

 • Sulfide spanningscorrosie Deel2

  Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen. Invloed van waterstofsulfide bij het ontstaan van scheuren en de rol die een aantal belangrijke parameters daarbij spelen.

  Lees verder

 • Superduplex in de chemische procesindustrie

  ZERON® 100 is een superduplex roestvast staal dat zowel austeniet als ferriet bevat in een nominale 50/50 fasebalans. De samenstelling is weergegeven in tabel 1, waar ter vergelijking enkele andere gangbare RVS-typen zijn opgenomen. De elementen chroom, molybdeen en stikstof geven alle drie weerstand tegen plaatselijke aantasting in chloridehoudende oplossingen.

  Lees verder

 • Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

  Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

  Lees verder

 • Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 1)

  Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 2)

  Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 2)

  Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAW Iastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof-en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen. Het onderzoek betrof het gebruik van buisvormig lastoevoegmetaal dat betere inbranding geeft bij gebruik van een inert schermgas waarmee meer desoxidatiemogelijkheden mogelijk zijn. Voor de proeven zijn twee buisvormige draadelektrodes beproefd. De invloed van de draadsamenstelling en van het schermgas zijn onderzocht om te komen tot een las met een zo laag mogelijk gehalte aan koolstof en zuurstof, die de best mogelijke mechanische eigenschappen zou moeten geven. Het gebruik van basische fluxtoevoegingen om het zuurstofgehalte van het lasmetaal te verlagen is eveneens onderzocht. (Dee1 1 van dit artikel verscheen in Roestvast Staal 4)

  Lees verder

 • Supermartensitisch pijpenstaal

  Het geleidelijk opraken van vroeger makkelijk bereikbare koolwaterstoffen heeft geleid tot de productie van olie en gas uit diepe, hete putten. Met de ontwikkeling van diepe putten die CO2 en H2S bevatten, grepen veel exploitanten naar corrosievaste legeringen. Er zijn nu verscheidene van zulke legeringen leverbaar in een aantal pijpmaten. Uit kosten overwegingen wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van martensitische roestvast-staaltypen.

  Lees verder

 • Technieken voor het karakteriseren van metalen en legeringen

  Wegens de hoge reactiviteit van metalen in tal van gassen en vloeistoffen, worden zuivere metallische vormen van de meeste metalen niet in de natuur aangetroffen maar komen voor in de vorm van oxiden en mineralen, waaruit ze moeten worden vrijgemaakt. Tijdens gebruik bestaat de kans dat de vrijgemaakte metalen weer terug zullen keren naar hun oorspronkelijke toestand. Het is dan ook van technologisch en wetenschappelijk belang om er achter te komen welke wisselwerking er plaatsvindt tussen zulke vrijgemaakte metalen en legeringen en de vele milieus waarin ze worden gebruikt

  Lees verder

 • Technische aspecten en totaalkosten van kritische leidingsystemen

  Bij het ontwerp en de installatie van roestvast stalen leidingsystemen is een groot aantal factoren beslissend voor de technische kwaliteit en totaalkosten van het project. Het zal niemand vreemd overkomen, dat in de ontwerpfase niet alleen de kwal iteit maar voor een belangrijk deel ook de totaalkosten van een systeem worden bepaald. Een deel van de totaalkosten bestaat uit inkoop van goederen (buizen, fittingen, koppelingen, filters e.d.), het leeuwedeel echter wordt bepaald door de installatiekosten (arbeid) van een leidingsysteem. Uit enkele onderzoeken is gebleken dat vooral bij de inkoop van materialen kostbare fouten kunnen worden gemaakt. Wanneer voor een lagere prijs materialen van een mindere kwaliteit worden ingekocht, zal hierdoor een aanzienlijke kostprijsverhoging optreden in de in stallatiefase (zie praktijkvoorbeeld A, einde artikel). Wanneer voor materialen een duidelijke omschrijving wordt gebruikt, welke is toegespitst op kwaliteit en zekerheid, kunnen zeer hoge kostenbesparingen worden gerealiseerd.

  Lees verder

 • Te weinig kennis over corrosie rvs

  'Er is nog altijd te weinig kennis bij het ontwerp, het lassen en het gebruik van rvs-leidingwerk in de (voedingsmiddelen)industrie." Dat zegt Peter van Houten, metaalkundige/schadeonderzoeker bij het Schielab BV in Breda, een metaalkundig laboratorium dat mechanische testen en chemische analyses doet, en schadeonderzoek. Bij dat laatste moet je met name denken aan breuken en corrosie. Er wordt in dit kader ook onderzoek gedaan aan roestvaststaal, waarbij volgens hem toch nog veel corrosie voorkomt. Regelmatig komen ook problemen binnen vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar veel rvs leidingwerk wordt toegepast.

  Lees verder

 • Theevlekvormige aantasting van RVS-oppervlakken

  Het uiterlijk van roestvast staal kan worden aangetast door de vorming van bruingele vlekken. Deze vlekken hebben geen nadelige invloed op het constructieve gedrag van het roestvast staal, maar ze kunnen de esthetiek ervan danig bederven. De vlekken waarvan hier sprake is, staan bekend als theevlekken.

  Lees verder

 • Thermische vermoeiing in pijpenwarmtewisselaars

  Tijdens bedrijf bestaan de mechanische belastingen op onderdelen veelal uit een combinatie van statische en wisselende componenten. Wisselende (trek)spanningen kunnen resulteren in een zeer plaatselijke plastische vervorming, waardoor er kans op vermoeiingsschade ontstaat.

  Lees verder

 • Thermografie

  Thermografie wordt veel ingezet voor bijvoorbeeld inspectiedoeleinden in verschillende disciplines.

  Lees verder

 • Toepassingen en gebruik van duplex ferritisch/austenitische roestvaste stalen

  Duplex roestvaste stalen bieden een combinatie van sterkte en corrosieweerstand, die ze geschikt maakt voor een veelheid van toepassingen. Op het ogenblik worden ze voornamelijk gebruikt in gas en olie transportleidingen. In dit artikel worden hun constructie-eigenschappen besproken met nadruk op de toepassingen in de chemische en petrochemische industrieën, milieubeheersing, pulp en papier-industrie, voedselproduktie en transport van chemicaliën.

  Lees verder

 • Toepassing van breukmechanica op de uitbreiding vermoeiingsscheuren in austenitisch roestvast staal

  Beschikbare breukmechanische gegevens voor austenitisch roestvast staal beperken zich hoofdzakelijk tot groei van vermoeiingsscheuren in lucht en in verscheidene andere milieus en bij hoge en cryogene temperaturen.

  Lees verder

 • Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 1)

  Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan.

  Lees verder

 • Toepassing van CuNi 90/10 legeringen voor zeewater condensors en koelers (deel 2)

  Gedurende tientallen jaren worden de koperlegeringen 90/10 (90% koper en 10% nikkel) succesvol toegepast als piping materiaal, maar ook als pijpen voor koelers, in de scheepvaart en offshore industrie. Deze legeringen blijken goed bestand te zijn tegen zeewater, zelfs tegen gechloreerd zeewater. Ook blijkt de weerstand tegen MIC (microbiological influenced corrosion) hoog te zijn, koperionen fungeren immers als biocide. Dit impliceert alsmede dat Cu/Ni legeringen biofouling (gedeeltelijk) tegengaan. Deel 1 ging over de invloed van legeringselementen en over algemene corrosie. Dit deel, het laatste deel, gaat over Putcorrosie, MIC, Effecten van vervuild water, Effecten van ijzerverbindingen, Erosie-corrosie, Effecten van chloreren, Galvanische corrosie en Invloeden van kathodische bescherming.

  Lees verder

 • Toepassing van selectieve chemische kleuring voor de recycling van roestvast staal

  Wanneer geschuurde zware non-ferrodeeltjes afzonderlijk van elkaar met zwavelzuur behandeld worden, kleuren roestvaststaal- en zinkdeeltjes binnen enkele minuten donkergrijs. Op basis van zwartwitbeeldanalyse, met een zwarte achtergrond en met als threshold-waarde de laagste grijswaarde waarmee gekleurde roestvaststaaldeeltjes níet gedetecteerd worden, kunnen dan door optische scheiding niet-roestvaststaal- en niet-zinkdeeltjes gedetecteerd en afgescheiden worden

  Lees verder

 • Toepassing van selectieve chemische kleuring voor de recycling van roestvast staal

  Bij het shredden en verwerken van auto-en welvaartsschroot wordt onder andere een stroom zware non -ferrometalen geproduceerd met voornamelijk zink, lood, koper, koperlegeringen en roestvast staal. Het deel van dit materiaal dat groter is dan 64 mm wordt vaak naar lagelonenlanden gestuurd om te laten handsorteren. Deeltjes groter dan 4 en kleiner dan 64 mm worden door een combinatie van technieken gescheiden; het deel dat kleiner dan 4 mm wordt momenteel gestort.

  Lees verder

 • Toevoegingen ter verbetering van de verspaanbaarheid van roestvast staal

  De belangrijkste toevoegingen ter verbetering van de verspaanbaarheid zijn die welke insluitsels vormen in het metaal. Zulke toevoegingen omvatten zwavel, seleen, telluur, lood, bismut en bepaalde oxiden. De rol van deze insluitsels bij het verbeteren van de verspaanbaarheid is onderwerp geweest van tal van studies en theorieën waarbij ook de smering, spaanverbrossing en spanningsconcentratie- effecten werden betrokken als mogelijke mechanismen die de verspaning zouden verbeteren.

  Lees verder

 • Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel1

  Roestvast staal wordt primair gebruikt om corrosieve aantasting het hoofd te bieden in milieus die vrij gematigd zijn, zoals gootsteenbakken in keukens of juist heel zwaar zoals bij leidingwerk in de chemische procesindustrie. Door het chroomgehalte te verhogen en door toevoeging van andere elementen, zoals nikkel of molybdeen, kan er een heel traject van toenemende corrosievastheid worden gerealiseerd.

  Lees verder

 • Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 2

  soorten slijtage die kunnen optreden tijdens bewegend contact van twee gelijksoortige of ongelijksoortige metalen. In dit deel zal een overzicht worden geschetst van de factoren die van invloed zijn op zowel slijtage- als vreeteigenschappen, alsmede een overzicht van de proeven die ter beschikking staan om de weerstand van metalen en legeringen tegen deze vormen van aantasting te bepalen.

  Lees verder

 • Tribologische eigenschappen van roestvast staal Deel 3, Slijtagegegevens

  In dit artikel worden resultaten getoond die zijn behaald voor een groot aantal RVS-typen en speciaal voor slijtagewerende toepassing ontwikkelde legeringen.

  Lees verder

 • Tweeslachtigheid in falen van een warmtewisselaar

  Warmtewisselaars zijn er in vele maten en soorten, en kunnen worden gemaakt van diverse materialen, voornamelijk metalen. Zo zijn er platenwisselaars of warmtewisselaars met bundels bestaande uit rechte, spiraalvormige pijpen of gevinde pijpen. Ieder type warmtewisselaar heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen en ook een eigen theoretisch maximaal vermogen van warmteoverdracht.

  Lees verder

 • Vanadium

  Vanadium is meer dan alleen maar een legeringelement. Vanadium is bij vele technici bekend als een legeringelement in gereedschapsstaal. De oplettende 'sleutelaar' zal ongetwijfeld op zijn steeksleutels de term 'chroom-vanadium' gelezen hebben.

  Lees verder

 • Verbeteren van de oppervlaktehardheid en slijtvastheid(304)

  De diverse lasprocessen zijn grotendeels gedurende de laatste jaren ontwikkeld. De grote souplesse van deze processen staat het gebruik van lassen toe voor verscheidene industriële toepassingen, waarvan oppervlaktebehandeling er een van is.

  Lees verder

 • Verbetering vermoeiingslevensduur van austenitisch roestvast staal door borstelen

  Een eenvoudige behandeling zoals borstelen van een oppervlak van austenitisch roestvast staal kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de weerstand tegen vermoeiing.

  Lees verder

 • Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

  Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

  Lees verder

 • Verbinding tussen koolstofstaal en roestvast staal

  Er komen tal van toepassingen voor in de industrie waarbij er een verbinding moet worden gemaakt tussen koolstofstaal en roestvast staal. Bij gewone lasverbindingen doet zich echter al te vaak breuk voor. Dergelijke breuk wordt in het algemeen toegeschreven aan de scherpe overgang in samenstelling en microstructuur die zich ter plaatse van de las voordoen, alsmede het ontstaan van plaatselijk hoge spanningen als gevolg van het verschil in uitzetting tussen koolstofstaal enerzijds en roestvast staal anderzijds

  Lees verder

 • Verbrossing van roestvast staal (deel 1)

  Roestvast kan gevoelig zijn voor verbrossing, dat wil zeggen het ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De vormen van verbrossing die roestvast staal het meest treffen zijn sensitisering, 475°-verbrossing en sigmafase verbrossing.

  Lees verder

 • Verbrossing van roestvast staal (deel 2)

  Roestvast kan gevoelig zijn voor verbrossing, dat wil zeggen het ernstig verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De vormen van verbrossing die roestvast staal het meest treffen zijn sensitisering, 475°-verbrossing en sigmafase verbrossing.

  Lees verder

 • Verlijmen van warmtewisselaars als alternatief voor (hard) solderen

  Hardsolderen is een verbindingsmethode die al vele jaren wordt gebruikt om een warmtewisselaar te verbinden aan een eindstuk. De methode kent echter diverse nadelen ten aanzien van onder meer de gezondheid en veiligheid tijdens het soldeerproces zelf.

  Lees verder

 • Vermoeiingsscheuren en hun bestrijding

  Omstandigheden waaronder vermoeiingsscheur ontstaan, worden gecreëerd door onwetendheid, hetzij door nalatigheid.

  Lees verder

 • Vermoeiingsscheurinitiatie

  Tests voor de initiatie van vermoeiingsscheuren zijn procedures waarbij proefstukken of onderdelen wordt onderworpen aan cyclische belasting tot er breuk optreedt. Een groot deel van het totale aantal wisselingen bij deze tests zijn nodig voor het initiëren van de scheur

  Lees verder

 • Verspaanbaarheid van roestvast staal

  Verspaanbaarheid heeft betrekking op verscheidene specifieke aspecten van het verspanen van een materiaal en de definitie moet precies worden gegeven voor een bepaalde toepassing. Enkele van de specifieke criteria voor het definiëren van verspaanbaarheid omvatten:

  Lees verder

 • Verspanen van roestvast staal

  Verspaanbaarheid kan door een groot aantal factoren worden beïnvloed, maar er zullen uit praktische overwegingen slechts die worden beschouwd die makkelijk kunnen worden waargenomen of worden gemeten, zoals spaanbreuk, standtijd gereedschap, verspaand oppervlak (ruwheid) en opgenomen vermogen. De productiviteit zal dan afhangen van de snijcondities en van de rangschikking van het te bewerken materiaal met betrekking tot deze criteria.

  Lees verder

 • Vervormbaarheid van roestvast staal

  Roestvast staal wordt in tal van uitvoeringsvormen van warmtewisselaars toegepast. Er wordt in dat soort gevallen een beroep gedaan op de weerstand van het materiaal tegen de milieus waarmee de betreffende warmtewisselaars in aanraking komen, waarbij de geringere warmtegeleidbaarheid op de koop toe wordt genomen. Het is dan ook een groot geluk dat roestvast staal zich zo makkelijk laat vervormen en verbinden. Toch zijn er een aantal aspecten die roestvast staal onderscheiden van koolstofstaal en daarmee moet bij de fabricage van warmtewisselaars terdege rekening worden gehouden. Hier zal de aandacht worden gericht op vervorming van roestvast plaatstaal ten behoeve van platenwarmtewisselaars.

  Lees verder

 • Vervuiling in warmtewisselaars kost Nederlandse industrie €1.75 miljard per jaar!

  Een beschikbare technologie voor verbetering van warmteoverdracht is die door bundels of keerschotten. Verder komen andere typen warmtewisselaars naar voren en het effect van vervuiling in warmtewisselaars.

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(1/3)

  Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten en legeringen op nikkelbasis (Ni-basis) vormen belangrijke groepen van hoogwaardige materialen voor zuurbestendige en hittevaste constructies.

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(2/3)

  Voorbeelden van eigenschappen van de lasmaterialen en hun toepassingen Tabel 4 toont een overzicht van mechanische eigenschappen en corrosie-beproevingsresultaten van lasmaterialen voor natchemische toepassingen. Verder zijn van elk van de lasmateriaaltypen de karakteristieken kort omschreven.

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(3/3)

  Keuze van lastoevoegmaterialen voor lasverbindingen in hittevaste materialen Bij de keuze van lastoevoegmaterialen voor nieuwbouw wordt gestreefd naar lasmaterialen met een overeenkomstige samenstelling als het basismateriaal. Een belangrijke reden hiervoor is geen verschil in oxidatiebestendigheid en lineaire uitzettingscoëfficiënt. Immers een verschil in lineaire uitzetting zoals bestaat tussen CrNi-staalsoorten en nikkelbasislegeringen (afbeelding 9), creëert extra spanningen hetgeen

  Lees verder

 • Voorkom corrosie van metalen

  Ik begin dit artikel met het aanhalen van Steve Jobs die zijn I-phone presenteerde, één apparaat wat alles kon, iets waar de wereld geen weet van had en hij wist dat de wereld dit nodig ging hebben en waar mensen voor in de rij zullen gaan staan. Helaas is er zoiets nog niet op materiaalkundig gebied. Met zo’n 3000 staalsoorten en ca 300 aluminiumlegeringen wordt er nog al eens een foute keuze gemaakt en is er niet één materiaal wat overal voor geschikt is. Zaak dus om hier bij stil te staan.

  Lees verder

 • Waarom roestvast staal in de voedingswarenindustrie?

  Roestvast staal heeft zich sedert zijn ontdekking rond 1912 volledig gevestigd als het materiaal bij uitstek voor gebruik met voedingswaren van allerhande aard. Er bestaat geen twijfel over het gemak waarmee dit materiaal kan worden gereinigd en dat van zichzelf vrijwel geen stoffen afscheidt die ingrediënten en voedingsmiddelen kunnen besmetten [1, 2]. Het metaal heeft zich bewezen als een belangrijk gereedschap ter vermijding van risico's met betrekking tot voedselvergiftiging, voedselbereiding en voedseldistributie.

  Lees verder

 • Warmscheuren tijdens lassen

  Het verschijnsel van warmscheuren bij het lassen is een fenomeen dat een direct gevolg is van het stollingsproces. Dit fenomeen wordt dan ook niet alleen bij lassen aangetroffen maar ook bij gietstukken.

  Lees verder

 • Warmtebehandeling van roestvast staal

  Alle austenitische RVS-typen kunnen worden blank-gegloeid in, of zuivere waterstof of gedissocieerde ammoniak, op voorwaarde dat het dauwpunt van de atmosfeer lager ligt dan -50°C. En de werkstukken bij het binnengaan van de oven, droog en angstvallig schoon zijn. De ovens die worden gebruikt voor blankgloeien dienen ook schoon te zijn, vochtvrij en dicht, wil men lage dauwpunten kunnen handhaven. Als er geen laag dauwpunt wordt gehandhaafd, dan vormt zich een dun groenachtig oxide op het werkstuk.

  Lees verder

 • Warmtebeïnvloede zones in roestvast staal

  De structuurveranderingen die optreden in de warmtebeïnvloede zone (WBZ) van lassen in roestvast staal zijn in staat om de sterkte, taaiheid en corrosieweerstand te verlagen. Het is daarom van belang om te begrijpen welke RVS-typen gevoelig zijn en welke soorten degradatie kunnen optreden.

  Lees verder

 • Warmteoverdracht bij verwerking van voedingsmiddelen (warmtewisselaars)

  De meest voorkomende handelingen die worden verricht in een voedselverwerkend bedrijf zijn het verhitten en koelen van voedsel. In de moderne geïndustrialiseerde levensmiddelenindustrie worden gemeenschappelijke handelingen verricht zoals koelen, diepvriezen, thermisch steriliseren, drogen en verdampen. Deze gemeenschappelijke bewerkingen gaan gepaard met warmteoverdracht tussen een produkt en een verhittings-of koelingsmedium.

  Lees verder

 • Warmtewisselaars, de spanning om te komen tot een oplossing

  Warmtewisselaars bestaan veelal uit een vat met daarin platen of pijpen. Tussen deze onderdelen worden twee of meer van elkaar gescheiden ruimten gecreëerd. In en door deze ruimten worden dezelfde of volledig van elkaar verschillende media gevoerd die warmte aan elkaar moeten overdragen. In een aantal gevallen kan contact door deze media, denk bijvoorbeeld aan water en natrium, desastreuze gevolgen hebben.

  Lees verder

 • Warmtewisselaars, de spanning om te komen tot een oplossing

  Warmtewisselaars bestaan veelal uit een vat met daarin platen of pijpen. Tussen deze onderdelen worden twee of meer van elkaar gescheiden ruimten gecreëerd. In en door deze ruimten worden dezelfde of volledig van elkaar verschillende media gevoerd die warmte aan elkaar moeten overdragen. In een aantal gevallen kan contact door deze media, denk bijvoorbeeld aan water en natrium, desastreuze gevolgen hebben. De ontwerpen zijn dan ook afhankelijk van de media en de bedrijfsomstandigheden. Ontwerpcriteria zijn onder andere warmte-overdragend oppervlak, bedrijfstemperatuur, druk(verschil), media, materiaal en toelaatbaarheid van spleten. Maar ook in geval van een, op basis van bovengenoemde criteria, juist ontwerp kunnen nog problemen ontstaan als gevolg van de fabricagemethoden. In dit artikel wordt een veelvoorkomende vorm van corrosie in austenitisch roestvast stalen warmtewisselaars behandeld alsmede een wijze van testen van het ontwerp.

  Lees verder

 • Warmtewisselaars: een inleiding

  Als een ontwerper apparatuur kiest voor warmteoverdracht dient hij basisprocesvariabelen in beschouwing te nemen en daarnaast nog een veelheid aan andere factoren, zoals temperatuurspanningen, wanddikten van pijpen en omhulling, keerschottypen, pijpschikking en standaard pijplengten. Onder normale omstandigheden dient het mechanische ontwerp te voldoen aan eisen van de ASME of API-ASME veiligheidscodes of enige andere norm met betrekking tot veiligheid. In Amerika publiceert de TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) standaarden over algemene ontwerpmethoden en constructiemateriaal voor pijpenwarmtewisselaars.

  Lees verder

 • Warmtewisselaars in recirculerend-koelwater-service

  Koelwater in de procesindustrie stroomt in vele gedaantes. Om een proceskoeler-warmtewisselaar te ontwerpen en resistente materialen te selecteren is een soms onderschatte taak. Hoewel de gevolgen in termen van directe gevaarzetting niet altijd groot zijn, is een koelwatercircuit wel een essentiële functie voor het proces en kunnen de financiële gevolgen van het down gaan van een fabriek groot zijn

  Lees verder

 • Warmtewisselaars voor gebruik geothermische energie

  Voor het opwekken van geothermische energie voldoet in principe een warmtewisselaar die tot op de bodem van de put wordt neergelaten. Deze warmtewisselaar bestaat uit een simpele U-vormig gebogen pijp, die wordt verbonden met het verwarmingssysteem van het huis of gebouw.

  Lees verder

 • Water als oplosmiddel

  Een oplosmiddel is een vloeistof, waarin andere gasvormige, vloeibare of vaste stoffen kunnen oplossen, zonder dat daarbij het oplosmiddel of de in oplossing gaande stoffen chemisch van eigenschappen veranderen. Bij het maken van oplossingen doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de ene stof wel en de andere niet oplost in een bepaald oplosmiddel. In het nu volgende artikel zal wat nader worden ingegaan op die verschijnselen die zich bij het oplossen voordoen met een zekere nadruk op water als oplosmiddel.

  Lees verder

 • Waterstofverbrossing als gevolg van kathodische bescherming in zee

  Hoogvaste bouten voor onderzeese toepassingen, zoals flensverbindingen, zeewater-inlaatkasten en grout-reparatieklemmen, kunnen bros worden door waterstof die ontstaat als gevolg van de werking van kathodische beschermingssystemen die werken met opgedrukte stroom of met opofferingsanodes

  Lees verder

 • Waterstofverbrossing in bevestigingsmiddelen in de omgevingslucht

  De rol van 'vervalste' bevestigingsmiddelen (dat zijn bevestigingsmiddelen die niet voldoen aan de gestelde voorschriften) heeft veel publiciteit ontvangen. Een potentieel veel groter gevaar, dat van plotselinge breuk van bevestigingsmiddelen als gevolg van waterstofverbrossing, wordt daarentegen nog onvoldoende onderkend.

  Lees verder

 • Waterstofverbrossing in roestvast staal

  Waterstof treedt staal binnen als dat in aanraking komt met een neutrale natriumchloride oplossing bij zowel anodische als kathodische potentialen. Er wordt aangenomen dat bij hoogvast roestvast staal waterstofverbrossing de drijvende kracht is achter de scheurvoortplanting onder zowel anodische als kathodische condities.

  Lees verder

 • Welk Roestvast Staal voor welk milieu: een overzicht

  Dit artikel wil een samenvattend overzicht geven van de invloed van enige veel voorkomende milieus op vaak toegepaste legeringen, zoals roestvast staal-en nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden omtrent het warmtebehandelen van RVS

  Omdat het warmtebehandelen van roestvast staal in de praktijk regelmatig vragen oproept, volgen hieronder diverse praktische aanbevelingen en werkwijzen die nodig zijn bij verschillende kwaliteiten teneinde tot een goed resultaat te komen.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over diverse begrippen in de corrosieleer

  Uit onderzoek van een aantal praktijkgevallen van lekkages in RVS-leidingen komt naar voren dat in neutrale waterige milieus aantasting van het roestvast staal op kan treden onafhankelijk van het lasuiterlijk. De oorzaak van de aantastingen moet zeer waarschijnlijk gezocht worden in de activiteiten van vooral ijzer- en mangaanoxiderende bacteriën

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over diverse begrippen in de corrosieleer

  In de praktijk worden allerlei begrippen en feiten gebruikt die gerelateerd zijn aan de corrosieleer. Om wat meer inzicht te geven in termen die veelal gebezigd worden bij het gebruik van roestvast staal zijn onderstaand enige opsommingen gegeven van zaken die in de praktijk regelmatig voorkomen en waar ook regelmatig verwarring over bestaat.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over lassen van titaan en zirkoon

  Het metaal titaan is uitstekend lasbaar waardoor het mede daardoor steeds meer aan populariteit is gaan winnen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat men zich niet volledig houdt aan de spelregels die voor het lassen zijn opgesteld en de vraag is dan hoe men kan zien of de kwaliteit van de las goed is. Een van de belangrijkste regels is dat de laszone tijdens het lassen zeer goed beschermd moet worden tegen zuurstof vanuit de atmosfeer omdat titaan zo enorm reactief is.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over nikkellegeringen van de 600-serie

  De belangstelling voor nikkellegeringen is in de laatste decennia behoorlijk toegenomen vanwege steeds maar toenemende milieu- en veiligheidseisen alsmede door de arbeidskosten t.b.v. onderhoud en reparatie die per tijdseenheid enorm zijn gestegen.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over speciale verbindingstechnieken t.b.v. roestvast staal

  Roestvast staal wordt door ontelbare bedrijven dagelijks gelast en dat gebeurt meestal met het TIG-lasproces. In mindere mate geschiedt dit ook met het MIG- en STT-lasproces maar ook m.b.v. onderpoederdeklassen en andere speciale technieken zoals het verbinden met explosieven en frictie.

  Lees verder

 • Willem Vermeend 3D printing verandert de wereld spectaculair

  Over twintig jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Sterker nog: in combinatie met internet, robotica en open software zal 3D printing leiden tot een nieuwe industriële revolutie met ingrijpende gevolgen voor onze economie, bedrijven en het onderwijs. Dat is de stellige overtuiging van internetondernemer en bijzonder hoogleraar Economics and E-business dr. Willem Vermeend, oud Staatssecretaris van Financiën en voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwijs is daarbij van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een nieuwe maakindustrie.

  Lees verder

 • Zeewatersystemen ontworpen met roestvast staal en RCP-anodes

  Inwendige kathodische bescherming met behulp van door weerstanden gecontroleerde anodes - Resistor controlled Cathodic Proteetion (RCP) - is ingevoerd als alternatieve methode voor de preventie van plaatselijke corrosie van zeewatertransportsystemen.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

  Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

  Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

  Lees verder