Go to top

Thermische vermoeiing in pijpenwarmtewisselaars

Tijdens bedrijf bestaan de mechanische belastingen op onderdelen veelal uit een combinatie van statische en wisselende componenten. Wisselende (trek)spanningen kunnen resulteren in een zeer plaatselijke plastische vervorming, waardoor er kans op vermoeiingsschade ontstaat.

Ir. Lammert Brantsma, EWE
.

De vermoeiingseigenschappen van metalen, en haar verbindingen worden, voorzover deze bekend zijn, in het algemeen weergegeven middels zogenaamde S-N-curves, waarbij S staat voor de maximumspanning en N voor het aantal belastingscycli voor breuk. Het effect van de temperatuur op de vermoeiingssteekte is
duidelijk: de vermoeiingssteekte neemt af met toenemende temperatuur. Deze invloed is echter sterk afhankelijk van het materiaaltype. Ook wordt het vermoeiingsgedrag sterk negatief beïnvloed als er van een combinatie van kruip en vermoeiing sprake is. Dat mechanische trillingen niet de enige bron van wisselende belastingen zijn, wordt duidelijk als temperatuurgradiënten in ogenschouw worden genomen. 
Indien temperatuurgradiënten namelijk ook een wisselend karakter hebben leiden deze tot wisselende mechanische spanningen, namelijk de wisselende thermische spanningen, die uiteindelijk ook de oorzaak kunnen vormen voor falen van componenten. 
Er wordt dan gesproken van thermische vermoeiing. In vele gevallen, waarbij de bedrijfsteroperatuur in het
kruipgebied voor het materiaal ligt, worden de thermische spanningen gesuperponeerd op kruip, hetgeen de verwachte levensduur van een installatie sterk kan reduceren.

Thermische vermoeiing in pijp/pijpplaatlassen


Pijpenwarmtewisselaars zijn globaal opgebouwd uit pijpplaten, pijpen en een cilindervormige wand. De wisselaars zijn onder te verdelen in verschillende typen: die met de pijpen vast tussen twee pijpplaten (rechte pijpen) en die met de pijpen aan beide einden vast in een pijpplaat (pijpen in een U-bocht).

Tijdens bedrijf bevindt zich om de pijpen een ander medium dan in de...

Dit artikel los kopen? Klik hier (€ 9,95 incl. BTW)

Heeft u al een account? Log dan eerst in en klik nogmaals op de "Artikel kopen"-link.

Na betaling van € 9,95 incl. BTW heeft u direct toegang tot het artikel.

Toegang tot alle artikelen? Klik hier (€ 299,00 excl. BTW)

Na betaling van € 299,00 excl. BTW heeft u 12 maanden 24/7 onbeperkt toegang tot alle artikelen in de Kennisbanken van Aluminium en Roestvast Staal.

  • 24 uur per dag onbeperkt surfen door de enorme kennisbank gevuld met honderden studies, artikelen, verhalen, cases, praktijkvoorbeelden, tabellen en verhandelingen;
  • Wekelijks updates van de content door gerenommeerde metallurgen en mensen uit de praktijk;
  • Grootste online kennisbank op het gebied van de materialen Aluminium en Roestvast Staal van de Benelux.

Heeft u een account of bent u abonnee? Log hier in.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht