Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Handboek Roestvast Staal

 • 3-D printen van roestvast staal componenten

  De berichtgevingen over 3D printen van metaalonderdelen stapelen zich de laatste tijd steeds verder op. Er gaat haast geen vakbeurs of congres meer voorbij of men kan kennismaken met deze geavanceerde manier van produceren. Was men enige jaren geleden over dit thema nog als een roepende in de woestijn en nauwelijks serieus genomen, tegenwoordig is dat geheel anders omdat de moderne maatschappij daar blijkbaar gewoon aan toe is.

  Lees verder

 • 18Al-Zn-Mg-Cu Legeringen (7XXX reeks)

  Deze legeringen ontvingen speciale aandacht omdat er al lang werd ingezien dat ze van alle aluminium legeringen de grootste respons gaven op verouderingsharding. Al in 1917 werden sterktewaarden gemeten van 580 MPa voor een samenstelling van Al-20Zn-2,5Cu-0,5Mg-0,5Mn, terwijl die van het als sterk bekend staande Duraluminium 420 MPa bedroeg.

  Lees verder

 • 160 jaar metaalprijzen

  Onlangs publiceerde David S. Jacks van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research From Boom to Bust, een studie naar de prijsontwikkeling van dertig belangrijke basismaterialen over een periode van 160 jaar. De resultaten werpen nieuw licht op de ontwikkeling van metaalprijzen waar iedereen in de metaalbranche zijn voordeel mee kan doen.

  Lees verder

 • Algemene effecten van het legeren van aluminium (deel 1)

  Hoewel de overheersende reden voor legeren het verhogen is van de mechanische sterkte, is ook de invloed op andere karakteristieken van gelegeerd aluminium onmiskenbaar. Een aantal van deze invloeden zal hier worden behandeld.

  Lees verder

 • Algemene effecten van het legeren van aluminium (deel 2)

  Hoewel de overheersende reden voor legeren het verhogen is van de mechanische sterkte , is ook de invloed op andere karakteristieken van gelegeerd aluminium onmiskenbaar.

  Lees verder

 • AlMgSi-gietlegeringen

  Lichtgewicht onderdelen, vervaardigd van in metalen matrijzen gegoten aluminium en magnesium, ondergaan een gestage groei in toepassing bij de automobielindustrie. Beide metalen bezitten een hoge sterkte/gewichtverhouding, goede gietbaarheid, beter corrosieweerstand vergeleken met staal en goede maatvastheid

  Lees verder

 • Aluminium, hét materiaal van verleden, nu en in de toekomst?

  Aluminium wordt in tegenstelling tot een element als goud niet in zuivere vorm in de natuur aangetroffen. Het is namelijk een tamelijk onedel metaal, wat betekent dat het relatief sterk gebonden is aan andere elementen, vooral aan zuurstof. Dit betekent ook dat het materiaal relatief moeilijk winbaar is en soms moeilijk verwerkbaar.

  Lees verder

 • Aluminium - Aanduiding naar bewerking of leveringstoestand en aanduiding volgens de chemische samenstelling en van de toestand

  Kneedlegeringen zijn legeringen die door kneden (walsen, extruderen, trekken, smeden) tot halffabrikaat worden verwerkt. Tot deze categorie behoren hoogzuivere technisch zuiver aluminium en aluminiumlegeringen.

  Lees verder

 • Aluminium-gietlegeringen

  Aluminium-gietlegeringen zijn het veelzijdigst van alle gangbare gietlegeringen en bezitten in het algemeen de hoogste gietbaarheidswaarden. Aluminium-gietwerk wordt routinematig geproduceerd via spuitgieten, gieten in permanente matrijzen, gieten in groen zand en in droog zand, verloren-wasgieten. Aluminium-gietlegeringen worden ook makkelijk gegoten met vacuüm, lage-druk, centrifugaal en vormgerelateerde processen zoals verloren-schuim.

  Lees verder

 • Aluminium-lagerlegeringen

  De ruimschootse beschikbaarheid van aluminium en zijn betrekkelijk stabiele prijs vormden aanleiding tot een voortdurende ontwikkeling in zijn gebruik voor gewone lagers. Aluminium in de vorm van een enkel metaal, als binaire en ternaire legering, kan nu worden gebruikt in hetzelfde belastinggebied als babbitts, koper-loodlegeringen en hoog-loodhoudende tinbronzen. Daar komt nog bij de uitstekende corrosievastheid van aluminium dat de laatste jaren een steeds belangrijker bron van overweging vormt bij de keuze van een materiaal. Een en ander heeft geleid tot verspreid gebruik van aluminiumlegeringen voor lagers in automobielen en heeft daarmee de koper-loodlegeringen en loodhoudende bronzen verdrongen.

  Lees verder

 • Aluminium-lagerlegeringen

  De ruimschootse beschikbaarheid van aluminium en zijn betrekkelijk stabiele prijs vormden aanleiding tot een voortdurende ontwikkeling in zijn gebruik voor gewone lagers. Aluminium in de vorm van een enkel metaal, als binaire en ternaire legering, kan nu worden gebruikt in hetzelfde belastinggebied als babbitts, koper-loodlegeringen en hoog-loodhoudende tinbronzen. Daar komt nog bij de uitstekende corrosievastheid van aluminium dat de laatste jaren een steeds belangrijker bron van overweging vormt bij de keuze van een materiaal. Een en ander heeft geleid tot verspreid gebruik van aluminiumlegeringen voor lagers in automobielen en heeft daarmee de koper-loodlegeringen en loodhoudende bronzen verdrongen.

  Lees verder

 • Aluminium-matrix composieten (deel 1)

  Metaal-matrix composieten (MMC’s) vormen een materiaalklasse op zich. Ze zijn geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen dan hun basismetaal tegenhangers. Door bepaalde aanpassingen kunnen hun sterkte, stijfheid, warmtegeleidbaarheid, slijtvastheid, kruipsterkte of maatvastheid worden verbeterd

  Lees verder

 • Aluminium-matrix composieten (deel 2)

  Voor het verspanen van MMC’s worden zowel traditionele als niet-traditionele verspaningsmethodes gebruikt. Gereedschapsmateriaal, snijvormen, snijsnelheden en aanzetten worden grotendeels bepaald door de verspaningseigenschappen van het versterkingsmateriaal.

  Lees verder

 • Aluminium-matrix composieten (deel 3)

  De ingrediënten voor de fabricage van versterkte aluminium composieten omvatten de aluminiumlegering, een stikstofatmosfeer en de aanwezigheid van magnesium. Tijdens verwarmen tot de infiltratietemperatuur (~750°C), reageert het magnesium met de stikstofatmosfeer waarbij magnesiumnitride (Mg3N2) wordt gevormd

  Lees verder

 • Aluminium: vierhonderd jaar massaproductie

  De producttoepassingen breiden uit als in 1906 het materiaal gelegeerd wordt met koper en magnesium. Het proces van winnen van bauxiet tot de productie van aluminium, verandert daarna nauwelijks, verbeteringen in efficiency en milieubescherming daargelaten. Het is nu, na staal, het meest gebruikte metaal in de wereld. De hedendaagse aluminiumindustrie staat voor grote uitdagingen

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 1; aluminium, aluminiumlegeringen, aluminiumlagen, aluminiumoxidelagen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 2; bewerken, eloxeren, extruderen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 3; gietbaarheid, guinier-preston-zones, kneedlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 4; korrelverfijningsmiddelen, lassen van aluminium, legeringsaanduidingen volgens AA, non-ferro gietlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 5; oververoudering, precipitatieharding, slinkholtes, spuitgieten

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 6; Uitscheiding, uitscheidingsharding, veroudering, vezelversterkt aluminium, mechanische eigenschappen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium als bekistingsmateriaal

  Tegenover hout en staal als traditionele bekistingamaterialen in Nederland, neemt het gebruik van aluminium slechts een marginale plaats in. Dit in tegenstelling tot met name Amerika, Canada en de Scandinavische landen, waar aluminium voor deze doeleinden reeds vele jaren is ingeburgerd. Merkwaardig indien men beseft dat deze landen bekend staan om hun enorme rijkdom aan hout. De geringe toepassing in ons land van aluminium als bekistingamateriaal wordt vooral geweten aan de onbekendheid met de mogelijkheden en de kostenaspecten. Daarom dit oriënterende artikel.

  Lees verder

 • Aluminium als bouwsteen in de vliegtuigbouwindustrie tussen linnen-ijzeren buis en vezel- versterkte kunststof vliegtuigrompen

  Volgend jaar is het een eeuw geleden dat Anthony Fokker als vliegtuigbouwer begon met rompen bestaande uit stalen met linnen omspannen. Twee decennia daarna was een aluminium romp een feit. Tegenwoordig vliegen honderden vliegtuigen met een vezelversterkte kunststof romp rond. Echter aluminium legeringen blijven deel uit maken van de vliegtuigconstructie. Tijd om terug te blikken, maar ook om vooruit te zien.

  Lees verder

 • Aluminium als verpakkingsmateriaal

  Aluminium is, na zuurstof en silicium, het derde meest voorkomende element in de aardkorst (8% aanwezig). De productie van het primaire aluminium vergt veel energie, maar eens geproduceerd vergt het slechts 5% van de initiële energie om het te recyclen.

  Lees verder

 • Aluminium als verpakkingsmateriaal (2)

  Aluminium en zijn legeringen worden sinds jaar en dag gebruikt voor zeer uiteenlopende verpakkingsdoeleinden. Het gaat hierbij om tal van factoren zoals het behoud van kleur en smaak, het tegengaan van bederf, het gemakkelijk doseren en het op aantrekkelijke wijze presenteren van een product. Omdat aluminium vrij gemakkelijk in allerlei vormen kan worden gebracht, is het een voor verpakkingsdoeleinden zeer geschikt materiaal.

  Lees verder

 • Aluminium en enkele verschijningsvormen van corrosie

  Aluminium (Al) komt als element op de tweede plaats van de meest voorkomende metalen in de aardkorst. Ondanks dat aluminium in ruime mate aanwezig is, kon het pas omstreeks 1930 op commerciële schaal worden gewonnen. De reden hiervan is de zeer grote affiniteit van aluminium met zuurstof.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 1; Inleiding, effect van spanning, spanningsverlaging

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 2; effect van korrelstructuur en spanningsrichting, invloed van het milieu, spanningscorrosie ranglijsten

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 3; 2xxx-legeringen, 5xxx legeringen, 6xxx legeringen, 7xxx legeringen die koper bevatten

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 4; kopervrije 7xxx legeringen, gietlegeringen, SSC-beproeving van aluminiumlegeringen

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 5; testen met gladde proefstukken, wisselende onderdompeling in 3.5% NaCI, continue onderdompeling in kokend 6% NaCI

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 6; de opgedrukte-stroomtest voor 5xxx legeringen, andere testmedia

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 7; testen met voorgescheurde proefstukken, langzame-rekproef

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium extrusieprofielen

  In aluminiumextrusie worden profielen gevormd door een voorverwarmd blok aluminium door een matrijsopening te persen. Door de hoge temperatuur wordt het aluminium kneedbaar, zonder dat het smelt

  Lees verder

 • Aluminium extrusieprofielen Deel 1

  In aluminiumextrusie worden profielen gevormd. Het proces bestaat uit het persen van een voorverwarmd blok aluminium door een opening in een persgereedschap. Elk profiel vereist een specifiek gereedschap, de extrusiematrijs. Door de hoge temperatuur wordt het aluminium kneedbaar, zonder dat het smelt. Onder invloed van de hoge kracht van de extrusiepers vervormt het aluminium en neemt het de vorm aan van de opening in de matrijs.

  Lees verder

 • Aluminium extrusieprofielen Deel 2

  In aluminiumextrusie worden profielen gevormd. Het proces bestaat uit het persen van een voorverwarmd blok aluminium door een opening in een persgereedschap. Elk profiel vereist een specifiek gereedschap, de extrusiematrijs. Door de hoge temperatuur wordt het aluminium kneedbaar, zonder dat het smelt. Onder invloed van de hoge kracht van de extrusiepers vervormt het aluminium en neemt het de vorm aan van de opening in de matrijs. Met deze techniek kunnen zowel volprofielen als holprofielen worden geproduceerd.

  Lees verder

 • Aluminium gedurende de afgelopen 20 jaar

  Aluminium wordt inmiddels op grote schaal toegepast en de vraag naar het metaal is dermate groot dat niet alleen gebruik wordt gemaakt van primair aluminium, maar ook hergebruik ervan een factor van belang is geworden. Voorts kent aluminium inmiddels tal van toepassingen, o.m. warmtewisselaars in automobielen.

  Lees verder

 • Aluminium gereedschap bespaart kosten van serievormen

  Bij een verscheidenheid aan vormtoepassingen maakt Keronite Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) het mogelijk om aluminium te gebruiken als vervanging van duur stalen gereedschap, voor de verbetering van zowel de duurzaamheid als de lossingseigenschappen van het oppervlak

  Lees verder

 • Aluminium Gevelbouw

  Aluminium wordt al sinds jaar en dag veel toegepast als materiaal voor gevelbekleding.

  Lees verder

 • Aluminium honingraatstructuren: als het licht en toch sterk moet zijn

  ‘Honingraatstructuren’ is een verzamelterm voor lichtgewicht- halffabrikaten gebaseerd op de zeskant- of hexagonale vorm. Ze zijn inmiddels in veel uitvoeringen verkrijgbaar, vervaardigd van uiteenlopende materialen als thermoplastische kunststof, glasvezel, geïmpregneerd papier en - niet in de laatste plaats - aluminium.

  Lees verder

 • Aluminium in Europa; afval, recycleren en hergebruik

  Als onderdeel van zijn “Europe 2020” strategie, geeft de Europese Unie (EU) prioriteit aan een “Resource Efficient Europe” als een van zijn zeven slagschip initiatieven die zijn bedoeld om banengroei te stimuleren in een tijd van economische crisis en snelle uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 1

  Professor James Gordon beschrijft in zijn boek 'The New Science of Strong MateriaIs, or why you don't fall through the floor', belangrijke eigenschappen van constructieve materialen op zijn typisch britse en anecdotische wijze.

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 2

  Voordat het materiaal aluminium efficiënt kan worden toegepast in dragende ruimtelijke constructies, is een studie van de materiaaleigenschappen die in constructief opzicht van belang zijn, onmisbaar.

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 3

  In dit derde deel van de serie over aluminium in ruimtelijke constructies wordt nader ingegaan op de constructies zelf. Hoe zijn ze geconstrueerd, wat zijn de voor- en nadelen van aluminium als constructiemateriaal voor deze toepassingen, en hoe zien de knooppunten eruit?

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 4

  In dit vierde deel van de serie over aluminium in ruimtelijke constructies wordt een groot aantal door de auteur uitgevoerde constructies getoond, vervaardigd in het ontwerp- en produktieproces zoals omschreven in het eerste artikel, met materiaaleigenschappen zoals omschreven in het tweede artikel, en met constructieprincipes zoals omschreven in het derde artikel.

  Lees verder

 • Aluminium in voedsel en milieu

  Aluminium is niet alleen alomtegenwoordig in grote hoeveelheden in ons milieu, maar ook het brede scala van technologische toepassingen die voor aluminium zijn gevonden heeft geresulteerd in een enorm wereld verbruik

  Lees verder

 • Aluminiumlassen binnen de automobielindustrie

  Het lijdt geen twijfel dat het gebruik van aluminium en de ontwikkeling van de aluminiumlastechnologie in de automobielindustrie blijven voortgaan. De voortschrijdende ontwikkelingen van aluminium binnen deze industrie kunnen primair worden toegeschreven aan de vele aantrekkelijke fysische eigenschappen van dit materiaal.

  Lees verder

 • Aluminiumlegeringen voor anodiseren

  Aluminiumlegeringen voor anodiseren. Hoewel er varianten bestaan, komt de meest voorkomende reeks van handelingen bij het anodiseren van aluminium neer op materiaalkeuze - ontvetten - etsen - reinigen - anodiseren, gevolgd door eventueel elektrolytisch kleuren en tenslotte sealen

  Lees verder

 • Aluminium matrix composieten (deel4)

  Metaal-matrix composieten (MMC's) vormen een materiaalklasse op zich. Ze zijn geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen dan hun basismetaal tegenhangers. Door bepaalde aanpassingen kunnen hun sterkte, stijfheid, warmtegeleidbaarheid, slijtvastheid, kruipsterkte of maatvastheid worden verbeterd.

  Lees verder

 • Aluminium met verhoogde mechanische eigenschappen

  Aluminium is een zeer veelzijdig metaal dat zowel gelegeerd als ongelegeerd wordt toegepast in diverse marktsegmenten. Enige nadelen kunnen nog wel eens zijn de beperkte corrosiebestendigheid en veelal relatief lage mechanische waarden. Om de corrosiebestendigheid te verbeteren heeft men met legeren en/of anodiseren veel kunnen bereiken. Dit blog gaat echter vooral over het sterk verbeteren van de mechanische waarden dat men bereiken kan door een speciale warmtebehandeling dat ook wel precipitatieharding wordt genoemd. De vraag is wat deze activiteit nu precies inhoudt.

  Lees verder

 • Aluminium plaat

  Vlakke producten omvatten dikke en dunne plaat en folie. Ze worden gefabriceerd door hetzij warm of warm-en-koud walsen. Ze zijn rechthoekig in dwarsdoorsnede en bezitten een uniforme dikte.

  Lees verder

 • Aluminium platen vanuit ionische vloeistoffen bijna klaar voor industriële toepassing

  Aluminium coatings worden nu nog vaak thermisch of doormiddel van cladden op staal of andere substraten aangebracht.

  Lees verder

 • Aluminium smeedmethodes

  Keuze van een optimale smeedmethode voor een gegeven smeedvorm berust op de gewenste ontwerpvorm, het raffinement van het smeedontwerp en de kosten. In veel gevallen worden twee of meer smeedmethodes gecombineerd om te komen tot de gewenste smeedvorm alsmede het behalen van een grondige smeedstructuur

  Lees verder

 • Aluminium Toepassingen Deel 1

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-terralegeringen en staal. Uitgebreid artikel (2 delen) over: Aluminiumlegeringen, Aluminium-gietlegeringen, Aluminiumlagen, Bewerken, Eloxeren, Extruderen, en Guinier-preston-zones

  Lees verder

 • Aluminium Toepassingen Deel 2

  Aluminium Toepassingen Deel 2. Aandacht voor onder andere: Kneedlegeringen, Korrelverfijningsmiddelen, Lassen van aluminium, Legeringsaanduiding volgens AA, Non-Ferro Gietlegeringen, Slinkholtes, Uitscheidingsharding en Mechanische eigenschappen

  Lees verder

 • Aluminium Vliesgevels

  Een vliesgevel is een niet-dragende gevel die vóór de draagconstructie langs wordt aangebracht. Een vliesgevel is slechts een omlijsting van het skelet. Omdat de verdiepingsstructuren hierdoor minder of niet zichtbaar zijn, worden vliesgevels ook wel gordijngevels of continue gevels genoemd.

  Lees verder

 • Austenitisch met mangaan gelegeerd roestvast staal: De AISI 200 serie (deel 2)

  Het eerste deel uit de reeks der mangaan gelegeerde roestvast staal soorten zal hoogst waarschijnlijk meer in het aandachtsveld gelegen hebben van overwegend metaalkundig georiënteerde technici. Voorliggend, en op deel 1 aansluitend artikel, beoogt een veel bredere groep lezers te interesseren en mogelijk te enthousiasmeren voor deze enigszins onbekende en daarom wellicht minder populaire roestvast staal categorie. In deel 2 ligt het accent voornamelijk op de mechanische eigenschappen en de daaruit resulterende toepassingsmogelijkheden van de AISI 200 serie.

  Lees verder

 • Automatische optische sortering van aluminiumlegeringen na selectieve chemische kleuring

  De automobielindustrie is al jaren een van de grootste verbruikers van aluminium. De toegepaste hoeveelheid aluminium in auto's neemt echter gestaag toe: een auto uit 1980 bevat gemiddeld 3,5% aluminium.

  Lees verder

 • Behandelingen van de smelt - Aluminium

  De alkalimetalen lithium, natrium en calcium zijn ware verontreinigingen die afkomstig zijn van productie van primair aluminium en ze kunnen schadelijke gevolgen hebben op de stollings- en gietintegriteit als ze niet worden verwijderd.

  Lees verder

 • Beheersing laskwaliteit van Aluminium

  Wanneer lasconstructies continu van hoge kwaliteit dienen te zijn komt er meer kijken dan alleen een eenvoudige eindinspectie van de lasnaden. Niet alleen het controleren is duur, ook het repareren van gebreken is een kostbare aangelegenheid en is ook vaak niet zo eenvoudig

  Lees verder

 • Beitsen van aluminium

  Aluminium is een onedel metaal dat in contact met zuurstof uit de lucht spontaan oxideert. Hierbij wordt het aluminium bedekt met een oxidehuid van aluminiumoxide.

  Lees verder

 • Bepaling van het waterstofgehalte van gesmolten aluminium

  Waterstof is het enige gas dat in aanzienlijke mate oplosbaar is in aluminium en zijn legeringen. Zijn oplosbaarheid varieert rechtstreeks met de temperatuur en de vierkantswortel uit de druk.

  Lees verder

 • Beproeven van aluminium en aluminiumproducten

  Bij de beproeving van halffabrikaten en gietstukken moet de beproeving ervoor zorgen dat de in de diverse normen vastgelegde kwaliteitseisen worden nageleefd. Deze vorm van beproeven dient ook als lopende kwaliteitsbewaking, waarmee fouten tijdens fabricage kunnen worden opgespoord en verholpen

  Lees verder

 • Bescherming tegen galvanische corrosie van aluminium en zijn legeringen

  In tal van constructies worden aluminium en zijn legeringen in combinatie met andere metalen en legeringen gebruikt. Dit kan onder bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot galvanische corrosie. Het is dus zaak om enig inzicht te hebben welke combinaties tot corrosieschade zullen en welke niet en wat er tegen deze vorm van corrosie kan worden ondernomen.

  Lees verder

 • Bestrijding van corrosiepokken op aluminium.

  De relatief goede corrosiebestendigheid van aluminium is te danken aan de bijzondere eigenschap van het aluminiumoppervlak om passief voor haar omgeving te worden. M.a.w. het reactieve c.q. onedele aluminium gedraagt zich edel dankzij dit oppervlak. Dit gebeurt doordat het aluminium direct met zuurstof reageert dat in de omgeving aanwezig is. Dat gebeurt zelfs zonder de aanwezigheid van een elektrolyt c.q. water. Een dunne amorfe oxidelaag wordt op deze wijze gevormd en dat wordt ook wel de aluminafilm genoemd. Deze laag, die maximaal slechts 10?nanometer dik is, beschermt het metaal tegen corrosie omdat deze huid het onderliggende metaal hermetisch afsluit.

  Lees verder

 • Bewerken: Invloed van temperatuur en spanningen op de extrusiesnelheid van gelegeerd aluminium

  Bij overschrijding van een bepaalde uittreesnelheid van het geëxtrudeerde product kunnen er scheuren in het oppervlak van het product ontstaan. De hoogte van deze kritische uittreesnelheid is afhankelijk van de in het product opgewekte temperatuur en spanningen.

  Lees verder

 • Bewerken van aluminium plaat

  Tot de eigenschappen die van belang zijn bij het bewerken van aluminium plaat behoren de oppervlaktetoestand en de toestand waarin de legering verkeert. Deze verschillen nogal per legeringstype. Verder zijn het gereedschap en de smeermiddelen van invloed op het succes waarmee gelegeerd aluminium plaat kan worden vervormd.

  Lees verder

 • Bouwen met aluminiumplaat

  Dunne plaat en band behoren tot de halffabrikaten voor plaatconstructies. Verder behoren tot deze groep plaat-en bandprofielen alsmede voorgevormde plaatdelen, zoals dieptrek-en strekdelen, die soms tot de standaard halffabrikaten behoren en soms voor bijzondere gevallen dienen. Het handelsaanbod van profielplaat is zeer veelzijdig.

  Lees verder

 • Chemisch en elektrolytisch glanzen van aluminium

  Chemisch glanzen maakt het oppervlak van aluminium producten glad en glanzend. Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat het aluminiumoppervlak in verscheidene baden kan oplossen, alsmede van het feit dat er aan het oppervlak kleine potentiaalverschillen heersen.

  Lees verder

 • Chemische voorbehandeling: de weg naar chroomvrij

  Wereldwijd wordt er gezocht naar geschikte alternatieven voor het gebruik van zeswaardig chroom in voorbehandelingsprocessen. Zoals bekend is chroom in de zeswaardige vorm giftig en carcinogeen. Als alternatieven heeft men producten ontwikkeld op basis van complexe fluorides van zirconium en titanium, molybdaten, silanen (sol-gel), self-assembling molecules, geleidende polymeren en cerium componenten

  Lees verder

 • Chroom-6 in de metaalindustrie wat is Chroom-6?

  Dat chroom-6 (hexavalent chroom) giftig is en kankerverwekkend is, is nu wijdverbreid bekend. Door wet en regelgeving komen er steeds meer beperkingen in toepassing van chroom-6 bij de oppervlaktebehandeling van metalen. Chroom-6 staat voor hexavalent chroom, ook bekend als het chroom ion Cr 6+. Chroom-6 is met name giftig als het verstuift in de atmosfeer en als mensen het dan inademen. Bij defensie is dit verstuiven berucht omdat het op grote schaal gebeurde bij het schuren aan de vliegtuigen en het rijdend en varend materieel en bij het spuiten hiervan.

  Lees verder

 • Constructeurs kunnen gedrag aluminium bij brand voorspellen

  Aluminiumlegeringen worden toegepast in dragende constructies zoals helikopterdekken, personeelsverblijven op boorplatforms, gebouwen en schepen. Voor een aantal van deze constructies worden in de wetgeving eisen gesteld aan de tijd dat de dragende of scheidende functie behouden blijft bij blootstelling aan brand (de brandwerendheid). Ten gevolge van de relatief snelle opwarming van aluminiumlegeringen, in combinatie met de snelle afname van de sterkte bij toenemende temperatuur, zijn aluminium constructies meestal relatief gevoelig voor blootstelling aan brand. Daarom is het ontwerp voor brandwerendheid relatief belangrijk in het totale ontwerp van bovengenoemde constructies.

  Lees verder

 • Conversiedeklagen

  Methoden voor de bescherming van aluminium en zijn legeringen, gebaseerd op de vorming van een chemische conversielaag, zijn geruime tijd in gebruik. Ze worden toegepast als op zichzelf staande beschermingsmethode en als voorbewerking voor het aanbrengen van organische deklagen. De belangrijkste conversielagen zijn onder te verdelen in drie typen, respectievelijk gebaseerd op het dikker worden van de natuurlijk aanwezige oxidehuid, de vorming van fosfaten en/of chromaten, of de toepassing van speciale deklagen.

  Lees verder

 • Corrosiebescherming aluminium voor vliegtuigen

  Conversielagen zijn metaalafwerkingsprocessen waarbij het aanbrengen van een deklaag op een ondergrond de corrosieweerstand daarvan verhoogt en het oppervlak geschikt maakt voor additionele deklagen.

  Lees verder

 • Corrosie en corrosiebestrijding van en met aluminium

  Als een stalen plaatje in een 1M (= concentratie van 1 mol/liter) oplossing ijzersulfaat wordt gehangen en een koperen plaatje in een 1M kopersulfaatoplossing wordt gehangen, dan ontstaat een elektrochemische cel. Voorwaarde is dat de twee vloeifstoffen elektrolytisch met elkaar verbonden zijn door een membraam (bijvoorbeeld een aardewerk plaat).

  Lees verder

 • Corrosie en de bestrijding ervan

  Corrosie komt in de praktijk in verschillende vormen voor. Iedere corrosievorm vraagt de nodige aandacht van de constructeur en procestechnoloog met het oog op corrosiepreventie. Het ontstaan en het voorkomen van corrosiemechanismen hangen dan ook nauw met elkaar samen. Onwetendheid heeft in de praktijk al tot zeer veel onnodige schade geleid. Feitelijk kan gesteld worden dat de meeste corrosie voorkomen had kunnen worden, mits er voldoende kennis aanwezig was geweest. De wens is dan ook dat dit artikel bij zal dragen om corrosie verder terug te dringen.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van aluminium en zijn legeringen: Deel 1

  Aluminium ontleent zijn uitstekende corrosieweerstand aan een oxidelaag die sterk aan het metaaloppervlak hecht en die zich, indien beschadigd, onmiddellijk herstelt in de meest milieus.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van aluminium en zijn legeringen Deel 2

  Aluminium, zoals aangeduid door zijn positie in de elektrochemische reeks, is een thermodynamisch reactief metaal, van de constructiemetalen zijn alleen beryllium en magnesium reactiever.

  Lees verder

 • Corrosie van aluminium

  Aluminium beschikt doorgaans over een uitstekende corrosievastheid in zowel natuurlijke milieus, zoet water, zeewater, tal van bodemsoorten en chemicaliën en de meeste voedingswaren. Deze corrosievastheid is te danken aan de aanwezigheid van een passieve oxidefilm op het metaaloppervlak. Toch kan het voorkomen dat deze beschermende oxidefilm wordt doorbroken en er corrosieve aantasting kan optreden.

  Lees verder

 • corrosievermoeiing van gelast aluminium in zeewater

  “De effectiefste manier om vermoeiingsgedrag van AA5083, een legering die in de scheepsbouw wordt toegepast, te verbeteren is door het lasproces te veranderen.” Dat zegt Saskia Benedictus - De Vries, die promoveerde aan de TU Delft. Onderwerp van het proefschrift is ‘corrosievermoeiing van gelast aluminium in zeewater, specifiek 5083, een legering met 4,5 procent magnesium en net iets minder dan 0,7 procent mangaan’. Momenteel vindt er veel scheurvorming plaats in dit materiaal bij high speed ferries.

  Lees verder

 • Corrosieweerstand van deklagen op aluminium

  Corrosie is een oppervlakteverschijnsel en de gevolgen van slecht voorbehandelde oppervlakken, ruwe texturen en complexe vormen kunnen buitengewoon schadelijk zijn. Ontwerpbeperkingen maken het aanbrengen van een beschermende deklaag noodzakelijk om schade ten gevolge van corrosie zo niet te verhinderen dan toch zoveel mogelijk te beperken.

  Lees verder

 • De chemische oppervlaktebehandeling van aluminium

  In de bouwindustrie, in de lucht-en ruimtevaart-, in de coil-coating-en automobielindustrie, bij de fabricage van huishoudelijke en elektrische apparaten en tenslotte in de verpakkingsindustrie (aluminium cans), spelen chemische oppervlaktebehandelingsprocessen van aluminium een belangrijke rol bij de kwaliteit van de finishing. Het doel van de chemische oppervlaktebehandeling op aluminium is tweedelig: -verbetering van de corrosieweerstand. -verbetering van de hechting van een aan te brengen verfsysteem. Vooral in de bouwindustrie is de toepassing van gelakt aluminium steeds belangrijker geworden. Verwerking vindt plaats in gevels, ramen, deuren, gevelbeplating, binnenwanden, plafonds, balkonhekken, enz. Een goede chemische voorbehandeling van aluminium plaat, extrusieprofielen en aluminium band (coil-coating toepassing) is noodzakelijk voor het bereiken van de huidige hoge kwaliteitseisen.

  Lees verder

 • De invloed van het lassen op de eigenschappen van aluminium

  Aluminium wordt geleverd in gagloeide (spanningsarme) of veredelde toestand afhankelijk van de geschiktheid van de betreffende legering voor warmtebehandelingen. De letter H is de aanduiding voor niet veredelbare legeringen; de letter T is een veredelbare legering. Met uitzondering van de gegloeide aluminium-legeringen zullen alle andere aan sterkte verliezen als zij door lassen worden verwarmd. De niet veredelde legeringen zullen een zachte overgangszone naast de las krijgen ongeacht de lasmethode die wordt toegepast. Echter, afhankelijk van de leveringstoastand zullen de eigenschappen van het te lassen materiaal worden beïnvloed. Hoe sneller de lasmethode des te geringer zal de warmte-inbreng zijn. M.a.w. het MIG-lassen verdient hier de voorkeur boven TIG-lassen. De sterkte-eigenschappen van zacht (gegloeid) aluminium zullen door het lassen minder worden beïnvloed dan een veredelde aluminiumlegering. Vanzelfsprekend speelt ook de keuze van het juiste toevoegmateriaal een niet onbelangrijke rol. In een tweetal tabellen worden de minimum mechanische eigenschappen van de lasverbinding. alsmede eventuele fouten en hun oorzaken bij het lassen aangegeven.

  Lees verder

 • De lasbaarheid van Aluminium - porositeit en warmscheurgevoeligheid

  Porositeit is een probleem dat zich beperkt tot het lasmetaal. Het ontstaat doordat gas diffundeert in het gesmolten lasmetaal en tijdens stolling wordt ingevangen, zodat er belletjes in de gestolde las aanwezig zijn.

  Lees verder

 • De Metaalmarkt - Deel 1

  In dit artikel staan we stil bij alle facetten van de metaalmarkt, van prijsbepalingen en premiums tot en met de huidige stand van zaken op de markt en de trends voor de toekomst.

  Lees verder

 • De ontwikkeling van een warmtewisselaar voor een natte bol koeler

  Het hart van de koelmachine ‘natte bol koeler’ genoemd, is een warmtewisselaar, die twee luchtstromen van elkaar scheidt. In de natte bol koeler worden buitenlucht en binnenlucht aangezogen. De buitenlucht wordt bevochtigd, waardoor de binnenlucht afkoelt. Door de scheiding van luchtstromen kan de te koelen ruimte volledig gesloten blijven.

  Lees verder

 • De reductie van filiform corrosie op gecoat aluminium door het toepassen van anodiseerlagen

  In het kader van het IOPproject 'Anodiseren als voorbehandeling van duurzaam aluminium' wordt onderzoek gedaan naar de invloed van anodiseren als voorbehandeling op het filiforme corrosiegedrag van gecoat aluminium. In dit onderzoek worden door TNO Industrie en de TU Delft de legeringen Al 3005, Al 3103 en Al 6063 onderzocht. In dit artikel wordt het mechanisme van filiform corrosie op aluminium toegelicht en aangetoond zal worden dat de dikte van de poreuze laag een positieve invloed heeft op de weerstand tegen filiform corrosie. Dit effect is kwalitatief gezien gelijk voor de onderzochte legeringen maar kwantitatief gezien aanzienlijk verschillend.

  Lees verder

 • De toepassing van potentiaalmetingen in de praktijk

  De toepassing van materialen in bepaalde bedrijfscondities kan soms problemen opleveren. Indien vooraf inzicht kanworden verkregen in het gedrag van een materiaal in een bepaald milieu onder bepaalde condities dan kan dit op termijn grote problemen voorkomen. Er zijn diverse methoden om het corrosiegedrag van metalen te onderzoeken. Het eenvoudigst is simulatie van de werkelijkheid door het betreffende materiaal in contact te brengen met het milieu. Nadeel van deze methode is dat er niet, in een relatief korte tijd, een betrouwbaar beeld kan worden verkregen van corrosie-eigenschappen.

  Lees verder

 • Dieptrekken van gelegeerd aluminium

  Voor vrijwel alle dieptrekbewerkingen worden plunjerpersen gebruikt. Soms worden er persremmen gebruikt voor experimentele of voor kleine series. Persen voor staal zijn ook geschikt voor aluminium.

  Lees verder

 • Diverse lasprocessen

  De volgende lasprocessen worden in dit artikel kort behandeld: Lassen met elektroden; MIG/MAG-lassen; TIG-lassen; Lassen onder poederdek; Plasmalassen; Plasma MIG lassen; Stiftlassen; Electroslaklassen; Puntlassen; Weerstandstuiklassen; Rolnaadlassen; Projectielassen; Autogeenlassen; Electronenstraallassen; Laserlassen; Thermietlassen; Diffusielassen: Wrijvingslassen; Kouddruklassen; Elektrogaslassen; Explosief lassen. Afbrandstuiklassen; Ultrasoon lassen. Lassen met elektroden

  Lees verder

 • Diverse ontwikkelingen op het gebied van aluminium voor de luchtvaartindustrie

  Er doen zich voortdurend ontwikkelingen voor op het gebied van aluminiumlegeringen en bewerkingsmethodes. Sommigen blijken in de praktijk goed toepasbaar, anderen minder. Soms sneuvelt een levensvatbare nieuwe legering of nieuwe bewerking, omdat bijvoorbeeld het economisch klimaat tegen zit.

  Lees verder

 • Doe de E-Cursus Roestvast Staal door Ko Buijs

  In deze cursus van 8 modules (ca. 50 miniuten per module) maakt u kennis met het materiaal roestvast staal. Dit kan op zich wel een mensenleven mee, maar dan moet men wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Doet men dat niet, dan kan het al na relatief korte tijd verkeerd gaan. Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk. Hierbij is het opmerkelijk dat roestvast staal, in tegenstelling tot veel andere constructiematerialen, over het algemeen zonder deklaag wordt gebruikt.

  Lees verder

 • Doorgroeien van preventief onderhoud naar een betrouwbaarheidsstrategie

  Preventief onderhoud is de kern van elke verbeterstrategie op het gebied van onderhoud. Alle bedrijfsmiddelen, inclusief reserve of redundante equipment, moeten zijn voorzien van een kosteneffectief onderhoudsconcept. Zeker als het gaat om kritische apparatuur dient het onderhoudsconcept volledig te zijn en alle ongeplande storingen te voorkomen

  Lees verder

 • Dunnelaag technologie Aluminium

  In de zoektocht naar chromaatvrije voorbehandelingprocessen voor aluminium was de meest voor de hand liggende poging het element Chroom in het chromateerproces te vervangen door een atoom dat wel eens dezelfde eigenschappen zou kunnen hebben, niet carcinogeen zou zijn en in grote mate verkrijgbaar

  Lees verder

 • Dunnere lagen Glare voor Airbus A380

  Nieuw vliegtuigmateriaal ontwikkeld, Glare, met zeer grote voordelen.

  Lees verder

 • Duurzaam bouwen met aluminium

  Het tekort aan conventionele energiebronnen, hun stijgende prijzen en hun invloed op het milieu, hebben geleid tot een heroverweging van de algemeen gangbare bouwontwerppraktijken en het gebruik van luchtbehandelingsapparatuur.

  Lees verder

 • Duurzaam of desastreus, de invloed van metaal op onze energievoorziening

  Wie aan groene energie denkt, denkt zelden aan metaal. Staal en aluminium spelen weliswaar een belangrijke ondersteunende rol als constructiemateriaal, maar andere materialen zoals biomassa en siliconen zijn de echte sterren van de show. Toch zijn er ten minste zeven metalen die onmisbaar zijn voor het opwekken van groene energie

  Lees verder

 • Economisch en ecologisch reinigen van aluminium onderdelen

  Als gevolg van constant toenemende eisen met betrekking tot reinheid van onderdelen, worden de reinigingsvereisten ook steeds strikter in de aluminiumverwerkende industrie. Tegelijkertijd is er vraag naar kostenbesparende en ecologische reiniging. De reinigingssector biedt hiervoor verscheidene oplossingen

  Lees verder

 • Eerste metalen 3D geprint fietsframe

  Renishaw, de enige producent in het Verenigd Koninkrijk van machines voor additieve productie van metalen onderdelen, heeft in samenwerking met een vooraanstaand Brits bedrijf dat fietsen ontwikkelt en produceert het eerste 3D geprinte metalen fietsframe ter wereld gecreëerd

  Lees verder

 • Elektrolytisch kleuren met zwak-zuur nikkelzout en wisselstroom

  In een voorgaand artikel (Principes en achtergrond van elektrolytisch kleuren van geanodiseerd aluminium) is ingegaan op het kleuren van aluminium. In dit artikel zal dit onderwerp verder worden behandeld en zal iets over elektrolytisch kleuren met zwak-zuur nikkelzout worden besproken.

  Lees verder

 • Emailleren van aluminium

  Van het grote aantal commercieel verkrijgbare aluminiumlegeringen zijn er maar enkele geschikt voor emailleren en sommige vereisen een chemische voorbehandeling ter verzekering van maximale hechting tussen email en metaal

  Lees verder

 • Enige kanttekeningen bij lassen van aluminium

  Aluminium en legeringen onderscheiden zich voor wat betreft de laseigenschappen globaal als volgt van on-en laaggelegeerd staal. - De warmscheurgevoeligheid van aluminiumlegeringen is meestal groter dan die van staal, onder andere omdat het stoltraject van aluminiumlegeringen groter is dan dat van staal. Voor meer informatie over het ontstaan van warmscheuren tijdens het lassen wordt verwezen naar het artikel 'Warmscheuren tijdens lassen' door Scheepers en Brantsma, Schielab b.v., in Roestvast Staal, februari 1997. - De gevoeligheid voor verontreinigingen is groot bij aluminium, evenals de neiging tot het ontstaan van porositeiten. - De laswarmte heeft in het algemeen in sterkere mate dan bij staal een ongunstige invloed op de eigenschappen van aluminium. - Aluminium heeft een ongeveer tweemaal zo grote lineaire uitzettingscoëfficiënt en een drie-tot viermaal zo groot warmtegeleidingsvermogen.

  Lees verder

 • Enige wenken bij het verwerken van aluminium en aluminiumlegeringen

  Voor het merendeel kan aluminium worden bewerkt met dezelfde machines, welke ook voor andere metalen, zoals staal en koper worden gebruikt. Bij gebruik van aluminium en aluminiumlegeringen, dienen echter de volgende eigenschappen in gedachten te worden gehouden: Aluminium heeft een zachter oppervlak dan staal. Aluminium heeft een uitgesproken neiging tot terugveren na buigen. Aluminium is kerfgevoelig. Aluminium heeft een hoge termische uitzettingscoëfficiënt en hoge warmtegeleiding.

  Lees verder

 • Enige wenken bij het verwerken van aluminium en aluminiumlegeringen

  Voor het merendeel kan aluminium worden bewerkt met dezelfde machines. welke ook voor andere metalen. zoals staal en koper worden gebruikt. Bij gebruik van aluminium en aluminiumlegeringen, dienen echter de volgende eigenschappen in gedachten te worden gehouden: Aluminium heeft een zachter oppervlak dan staal. Aluminium heeft een uitgesproken neiging tot terugveren na buigen. Aluminium is kerfgevoelig. Aluminium heeft een hoge termische uitzettingscoëfficiënt en hoge warmtegeleiding.

  Lees verder

 • Enkele aspecten waarop moet worden gelet bij het frezen van aluminiumlegeringen

  Aluminiumlegeringen zijn over het algemeen vlot te verspanen. Het materiaal beschikt echter over een aantal eigenschappen die een weloverdachte bewerkingstechniek noodzakelijk maken. Enkele daarvan zullen hier nader worden belicht.

  Lees verder

 • Epoxies - Expoxieharsen

  Sinds de commerciële introductie, na de tweede wereldoorlog, hebben epoxyharsen met succes hun weg naar de markt gevonden. Dit succes is hoofdzakelijk te danken aan de verscheidenheid en het gemak waarmee epoxyharsen met andere producten kunnen reageren tot een ongekende waaier van veeleisende toepassingen en producten.

  Lees verder

 • Event Industrieel Printen 2016 geeft verhelderende inzichten

  Eind mei organiseerde IIR het event Industrieel Printen. Ruim 40 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld en zij werden in de loop van de dag getrakteerd op acht presentaties en een paneldiscussie op het gebied van uiteenlopende aspecten van Additive Manufacturing oftewel 3D (metaal) printen.

  Lees verder

 • Explosief gecladde verbindingselementen

  Explosief gecladde verbindingselementen t.b.v. de aluminiumindustrie ook wel ETJ's (Electrical Transition Joints). Hoofdzakelijk komen de claddings ter sprake die voor de anodehangers worden gebruikt omdat deze steeds zwaarder thermisch belast worden vanwege de steeds hogere eisen die men stelt t.a.v. een grotere aluminiumproductie.

  Lees verder

 • Explosief vervormen van onderdelen van gelegeerd aluminium

  Explosief vervormen is een vervormingproces dat gepaard gaat met hoge energie-uitwisseling dat onder andere wordt gebruikt voor het vervaardigen van onderdelen van gelegeerd aluminium. Het proces wordt vaak gebruikt om objecten te maken waarvan de afmetingen de grenzen van conventionele apparatuur te boven gaan of waarvoor de wanddikte persdrukken vereist die niet kan worden gehaald met conventionele apparatuur

  Lees verder

 • Externe factoren spelen belangrijker rol in vermoeiingsscheuren aluminium

  De omgeving speelt een veel belangrijker rol op ermoeiingsscheuren van aluminium dan aangenomen. Het onderzoek ging in het bijzonder over aluminium 5083, een legering uit de 5000 serie dat veel wordt gebruikt in de scheepvaart omdat dit materiaal een goede corrosieweerstand heeft en tevens goed lasbaar is.

  Lees verder

 • Extrusie van aluminium en aluminiumlegeringen

  Aluminium en aluminium­legeringen worden het vaakst geëxtrudeerd. De meeste commercieel verkrijgbare aluminiumlegeringen kunnen worden geëxtrudeerd. Belangrijke toepassingen omvatten onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart, pijpen en buizen, draad, staf en holle vormen, kabelbekleding, onderdelen voor architectonische en bouwkundige toepassingen en onderdelen voor autocarrosserieën.

  Lees verder

 • Extrusie van aluminium vormen

  Een vorm is een product dat lang is ten opzichte van zijn dwarsdoorsnede en heeft een andere vorm in dwarsdoorsnede dan die van dikke of dunne plaat, staf, draad of buis. De meeste vormen worden vervaardigd door middel van extrusie of extrusie plus koud nabewerken

  Lees verder

 • Fouten voorkomen, rekening houden met invloeden Deel 1

  Moderne laagdiktemeters die het magneetinductieve meetprincipe (DIN EN ISO 2178) of het amplitudegevoelige wervelstroommeetprincipe (DIN EN ISO 2360) gebruiken, moeten eenvoudig en snel door iedereen bediend kunnen worden. Dit betekent: meetsonde erop zetten – waarde aflezen – klaar!

  Lees verder

 • Fouten voorkomen, rekening houden met invloeden Deel 2

  Deel 2 beschrijft vijf andere invloeden die kunnen leiden tot meetfouten bij het gebruik van de genoemde meetprincipes. Bovendien worden er op de praktijk gerichte aanwijzingen gegeven om dergelijke meetfouten te voorkomen of te beperken.

  Lees verder

 • frezen van aluminiumlegeringen

  Aluminiumlegeringen zijn over het algemeen vlot te verspanen. Het materiaal beschikt echter over een aantal eigenschappen die een weloverdachte bewerkingstechniek noodzakelijk maken. Enkele daarvan zullen hier nader worden belicht.

  Lees verder

 • Galvaniseren van aluminium

  Decoratie en bescherming van aluminium en zijn legeringen door middel van galvanische processen resulteert in een zeer aantrekkelijke combinatie van waardevolle eigenschappen van het basismetaal met zijn wenselijke opper vlakteattributen.

  Lees verder

 • Gelegeerd aluminium als materiaal voor fietsframes

  Van staal wordt beweerd dat het zachter wordt met het verstrijken der jaren en dat het oneffenheden beter verwerkt, aluminium stug is, titanium zwiept. Dit alles is onjuist. Fietsframes kunnen van elk constructiemateriaal worden vervaardigd en de eigenschappen van een fiets hangen in zeer sterke mate af van het ontwerp, waarin wel rekening moet worden gehouden met de kenmerkende eigenschappen van het gebruikte materiaal.

  Lees verder

 • Gelegeerd aluminiumpoeder

  Fabricage en bewerking van gelegeerd aluminiumpoeder kan zich in hernieuwde belangstelling verheugen mede als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van 3D printen.

  Lees verder

 • Geoptimaliseerd aluminium voertuigfrontsectie

  Met gestaag stijgende brandstofprijzen en wagengewicht, is het gebruik van lichtgewicht materiaal voor automobielen een veel bediscussieerde benadering voor de verbetering van de voertuigeconomie. Binnen deze context biedt de carrosserie een aanzienlijk besparingspotentieel. Het effect van gewichtsreductie op brandstofverbruik het sterkst is bij stadsverkeer, waar kleinere auto’s het meest worden gebruikt.

  Lees verder

 • Geringere plaatdiktes en kritisch construeren stellen hogere eisen aan lasproces

  Om aluminium efficiënt én kwalitatief hoogwaardig te lassen, mag het lasproces niet te veel warmte aan de aluminium delen overdragen. Welke moderne technieken zijn hiervoor beschikbaar en welke andere recente ontwikkelingen zijn er voor het lassen van aluminium? We maken een rondgang langs enkele leveranciers op lasgebied.

  Lees verder

 • Gieten: Levervormen van aluminium

  Gieten is een techniek waarbij producten worden vervaardigd door een vloeibare substantie, bijvoorbeeld gesmolten metaal, in een vorm, een matrijs, te schenken. Deze vormgevingstechniek bestaat al duizenden jaren. Gieten is veelal de kortste weg tot een product.

  Lees verder

 • Glare en varianten ook buiten luchtvaartindustrie veelbelovend constructiemateriaal

  Glare en varianten ook buiten luchtvaartindustrie veelbelovend constructiemateriaal

  Lees verder

 • Goedkoop voorbehandelen en de sterkte van gelijmde aluminium constructies

  Lijmen van aluminium. Welke lijmen moet ik gebruiken? Moet het aluminium nog voorbehandeld worden? Hoe sterk is mijn verbinding en valt het niet na een jaar uit elkaar?

  Lees verder

 • Grensvlakeigenschappen en stabiliteit van gelijmd aluminium

  Het grensvlak tussen een aluminium ondergrond en een epoxylijm is uitvoerig onderzocht. Er werd gevonden dat er een overgangsgebied bestaat tussen het substraatoppervlak en de lijm, waarbinnen de fysische en/of chemische eigenschappen van de polymeer verschillen van die van de bulkpolymeer.

  Lees verder

 • Harden van niet-warmtebehandelbare legeringen

  Versteviging in niet-warmtebehandelbare legeringen is het gevolg van de vorming van in vaste toestand opgeloste bestanddelen, tweede-faze bestanddelen, fijn verdeelde uitscheidingen en/of deformatieharding.

  Lees verder

 • Hardsolderen van aluminium middels inductief verwarmen

  Speciale inductieverwarmingseenheden maken het hardsolderen van aluminium werkstukken mogelijk met hoge betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid.

  Lees verder

 • Heet isostatisch persen van aluminium gietwerk

  Het verdichten van gietwerk met behulp van heet isostatisch persen (HIP) werd voor het eerst uitgevoerd in de jaren 60 bij precisiegietstukken voor gasturbines. De daarvoor gebruikte legeringen waren titaanlegeringen en superlegeringen op basis van nikkel.

  Lees verder

 • Het anodiseren van aluminium

  Anodiseren is een elektrochemisch proces waarbij langs kunstmatige weg een dikke oxidelaag wordt verkregen. Niet alleen aluminium kan op deze manier beter worden beschermd, ook titaan, magnesium en zink kunnen op deze manier worden behandeld

  Lees verder

 • Het behandelen van aluminium met schokgolven

  Bewerken van aluminium m.b.v. schokgolven die ontstaan tijdens het exploderen van springstoffen. Door de explosie van springstoffen ontstaan zeer hoge energiedichtheden die m.b.v. speciale technieken aangewend kunnen worden om metalen te bewerken. Hierbij moet gedacht worden aan het vormen, het lassen en het bekleden van onderdelen.

  Lees verder

 • Het explosief lassen van aIuminium- magnesium gelegeerde pijpen

  In verband met de goede zoutwaterbestendigheid van aluminium-magnesium legeringen van het type 54-S en 50-S werden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij in de loop der tijd enkele 4' transportleidingen van dit materiaal vervaardigd. Het in het veld lassen van deze legeringen is echter geen eenvoudige zaak. Als nadelige bijkomstigheid worden zowel de strekgrens als de treksterkte en de corrosiebestendigheid in de direkte omgeving van de las nadelig beïnvloed als gevolg van de ontwikkelde laswarmte.

  Lees verder

 • Het filtreren en ontgassen van aluminium

  Tijdens het smelten van aluminium zijn oxidevorming, nitridevorming en waterstofopname nooit te voorkomen. Om de smelt toch zo zuiver mogelijk te maken, wordt deze gereinigd en ontgast. Er is tegenwoordig een scala van mogelijkheden om een aluminiumsmelt te raffineren. Het zou in dit bestek te ver voeren alle systemen en processen te bespreken, daarom zullen slechts enkele 'nieuwe' ontwikkelingen op dit gebied belicht worden. Allereerst zal een stuk theorie onontbeerlijk zijn om de principiële werking van de processen te kunnen begrijpen.

  Lees verder

 • Het gebruik van fluxmiddelen

  Flux slaat op alle toevoegingen aan en behandelingen van gesmolten aluminium, waarbij chemische stoffen worden gebruikt.

  Lees verder

 • Het gedrag van een lasnaad in aluminium

  Het gedrag van een lasnaad wordt door verschillende factoren beïnvloed, waaronder legering, vorm en warmtebehandelingstoestand van het basismetaal, lastoevoegmetaallegering en lasproces, afkoelsnelheid van de las, het naadontwerp, alle mechanische en thermische behandelingen na het lassen en de gebruiksdoeleinden

  Lees verder

 • Het gedrag van lassen in aluminium

  Het gedrag van een lasnaad wordt door verschillende factoren beïnvloed waaronder legering, vorm en warmtebehandelingstoestand van het basismetaal, lastoevoegmetaallegering en lasproces, afkoelsnelheid van de las, het naadontwerp, alle mechanische en thermische postlasbehandelingen en de gebruiksdoeleinden.

  Lees verder

 • Het gieten van aluminium (algemeen)

  Het gieten als fabricagemethode biedt de kortste weg van uitgangsmetaal tot kant-en-klaar onderdeel en vervult in veel gevallen de voornaamste eisen gesteld aan de vormgeving van constructie-onderdelen van velerlei aard.

  Lees verder

 • Het kiezen van een geschikte laslegering aluminium

  De geleidbaarheid van warmte is voor aluminium ongeveer zesmaal hoger dan die van staal. Hoewel de smelttemperatuur aanzienlijk lager ligt dan die van ijzerlegeringen, is toch hogere warmte-inbreng nodig voor het lassen van aluminium vanwege zijn hoge soortelijkewarmte.

  Lees verder

 • Het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen Deel 1

  Aluminium en zijn legeringen genieten als constructiemateriaal een nog steeds toenemende belangstelling en toepassing. Zeker houdt dit ook verband met de ontwikkelingen in de lastechnologie en de verdieping en verbreding van de kennis, welke in de laatste dertig jaar hebben plaatsgevonden omtrent de toepassing van deze technologie op voornoemde materiaalgroep.

  Lees verder

 • Het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen Deel 2

  De lasprocessen voor het lassen van aluminium en de legeringen daarvan

  Lees verder

 • Het lassen van aluminium en alumiumlegeringen

  Als we kijken naar de mondiale productiecijfers van aluminium, zien we dat het gebruik van aluminium en zijn legeringen gestaag toeneemt. Zetten we het totale gebruik vanaf het jaar 1900 grafisch uit, dan zien we na de tweede wereldoorlog een exponentiële groei van de productie van aluminium.

  Lees verder

 • Het lijmen van aluminium kent vele voordelen

  Wat het lijmen van aluminium betreft geldt vaak nog ‘onbekend maakt onbemind’. Terwijl het lijmen grote voordelen biedt ten opzichte van traditionele verbindingstechnieken zoals het aanbrengen van bouten/moeren en het lassen

  Lees verder

 • Het ontwerpen van een gebogen extrusieprofiel

  Bij extrusie wordt gebruik gemaakt van de goede vervormbaarheid van aluminium. Deze unieke eigenschap zorgt er ook voor dat extrusie profielen zeer goed te buigen zijn. Gebogen aluminium profielen worden in diverse sectoren toegepast zoals in de architectuur, bouw, transport, machinebouw en in diverse consumentenproducten zoals kinderwagens, verlichting en caravans. De mogelijkheid om gebogen aluminium profielen te integreren in een constructie geeft een ontwerper meer ontwerp vrijheid. Echter is niet ieder profiel goed te buigen, waar moet je nu op letten tijdens het ontwerpen?

  Lees verder

 • Het optimaliseren van het roestvast staal oppervlak

  Door alle decennia heen hebben onderzoekers gezocht naar optimale en efficiënte technieken om het oppervlak van roestvast staal na afloop van diverse bewerkingen afdoende te reconditioneren. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk nut van het vervaardigde apparaat of systeem te krijgen. Men kan dan denken aan bewerkingen die nodig zijn vanwege het lassen, door mechanische bewerkingen of onverhoopt ontstane contaminaties. Dit reconditioneren komt dan veelal neer op het verkrijgen van voldoende corrosiebestendigheid.

  Lees verder

 • Het spuitgieten van aluminiumlegeringen

  Alhoewel het spuitgieten van metaallegeringen inherent heel wat voordelen te bieden heeft blijft het voor vele bedrijfsleiders en ingenieurs een betrekkelijk weinig gekend domein. Dit verschijnsel treedt nog meer op de voorgrond wanneer het zich handelt omtrent de moderne produktiemethodes die borg staan voor een voorheen ongekende nauwkeurigheid van de bekomen resultaten. Een der toonaangevende bedrijven terzake bevindt zich bij onze zuiderburen in Oudenaarde, waar Pedro Spuitgieterij, winnaar van de Grote Oscar voor de Nijverheid in 1985, gevestigd is.

  Lees verder

 • Het vergroten van de smeltcapaciteit van aluminium smeltovens

  In de afgelopen jaren is de draaitrommeloven weer een interessant smeltaggregaat geworden door toepassing van Oxy-fuel (= zuurstof/brandstof) branders in plaats van de normale luchtbranders. De ombouw naar Oxy-fuel branders is voor gietijzer een ingeburgerde techniek. De gedachte bestond echter dat het voor aluminium, vanwege de relatief lage smelttemperatuur, niet interessant was. In de laatste jaren heeft AGA veel inspanningen verricht om aan te tonen dat ook in aluminium smeltovens het vervangen van de normale branders door Oxyfuel branders zeer interessant kan zijn. Dit blijkt uit de tientallen conversies die de laatste jaren zijn uitgevoerd.

  Lees verder

 • Het verven van aluminium met anorganische materialen (deel 2)

  Het verven met anorganische stoffen. Deze zijn in de praktijk van wat minder belang dan de organische verven omdat de te verkrijgen kleurenreeks beperkter is. De kleuren zelf zijn wat beter bestand tegen warmte, terwijl ze doorgaans niet zo helder zijn als organische kleuren.

  Lees verder

 • Het verven van geanodiseerd aluminium (1)

  Geanodiseerd aluminium kan worden voorzien van een veelheid aan kleuren, aangebracht door het onder te dompelen in een verfbad. In een tweetal afleveringen zullen enige aspecten van deze verfbehandeling de revue passeren.

  Lees verder

 • Het voorkomen van porositeit en zwarte aanslag bij MIG/TIG-lassen van aluminium

  Zwarte aanslag bij lassen aluminium is een veelvoorkomend probleem dat kan leiden tot porositeit in de lasnaad. Dit kan de kwaliteit en sterkte van uw laswerk aanzienlijk verminderen. Porositeit en de invloed van MIG/TIG-lassen Bij het MIG- en TIG-lassen wordt het smeltbad en de directe omgeving beschermd tegen de nadelige invloeden van de omringende lucht door de toevoeging van een beschermgas. Maar zelfs met een juiste keuze van het beschermgas kan er porositeit ontstaan of kan de las en zijn directe omgeving een zwarte aanslag krijgen. Dit gebeurt vooral als gevolg van vocht. De oorzaak: waterstof Porositeit in aluminium wordt altijd veroorzaakt door waterstof. Deze waterstof kan overal vandaan komen: uit vocht in de lucht, uit vocht in de oxidelaag op het werkstuk of uit olie en vetten op het metaal. Het is daarom cruciaal om voorzorgsmaatregelen te nemen om de aanwezigheid van vocht en waterstof te verminderen voordat met het lassen wordt begonnen. Effectieve voorzorgsmaatregelen Er zijn verschillende voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om porositeit te voorkomen en de kwaliteit van uw laswerk te verhogen. Enkele van deze maatregelen zijn onder andere het zorgvuldig ontvetten en drogen van alle aluminium componenten voor het lassen, het reinigen van de lasnaad en zijn directe omgeving met een roestvaststalen borstel, en het opslaan van toevoegmateriaal in een geconditioneerde ruimte of kast. Door deze maatregelen te volgen, kunt u de kans op zwarte aanslag bij lassen aluminium aanzienlijk verminderen, en de kwaliteit en duurzaamheid van uw laswerk verhogen.

  Lees verder

 • Hoe zit dat eigenlijk met δ-Ferrieten rouging?

  In de Biotechnische en Farmaceutische industrie wordt als transportmiddel veelvuldig gebruik gemaakt van Roestvaststalen buis, fittingen en appendages. Ze worden aan elkaar gelast met behulp van Orbitaal (rondgaand/cirkelvormig) TIG (Tungsten Inert Gas) apparatuur en gesloten laskoppen. Ook Roestvaststaal “roest” in de omringende lucht. In tegenstelling tot roest wat zich op ijzer vormt is deze laag niet poreus en beschermt het het onderliggende materiaal tegen corrosieve aanvallen. We noemen dit de “passieve” laag.

  Lees verder

 • Hogedrukgieten van Aluminium precisieproducten

  Het hogedrukgieten vond zijn oorsprong tegen het einde van de negentiende eeuw, toen een Amerikaanse militair metaal onder druk in een gietvorm bracht om kogels preciezer en sneller te produceren. Deze methode werd al gauw gebruikt voor minder gewelddadige toepassingen, zoals voor het vervaardigen van de lettervormen in zetterijen

  Lees verder

 • Hoogwaardige legeringen: Aluminium-poederlegeringen

  Commercieel leverbare aluminium-poederlegering (P/M-legeringen) samenstellingen bestaan uit mengsels van geatomizeerde aluminiumpoeders die zijn vermengd met poeders van verscheidene legeringselementen zoals zink, koper, magnesium en silicium.

  Lees verder

 • Hydrovorming van buisvormige voorwerpen

  Hydrovorming van buis is al bekend vanaf de jaren 1950. Het proces is echter dankzij de recente ontwikkelingen op het gebied van computerbesturing en hydraulische systemen die hoge drukken kunnen ontwikkelen een bruikbare methode geworden voor massaproductie, zeker als er gebruik wordt gemaakt van interne drukken van 400 bar.

  Lees verder

 • Interferentiekleuren Aluminium

  Conventioneel elektrolytisch kleuren in bijvoorbeeld een elektrolyt op basis van nikkelzouten gedurende toenemende tijd leverde een opeenvolging op van kleuren lopend van blauwgrijs via grijsgroen en geelbruin tot, in sommige gevallen, zelfs purpertinten

  Lees verder

 • Internationale normering als hulpmiddel voor het beheersen van de kwaliteit van gelaste producten

  Sinds het verdrag van Rome in 1985 is Europa naarstig aan het zoeken naar een optimale Europese Regelgeving. Dit om vrije doorgang van producten te verkrijgen en technische handelsbelemmeringen weg te nemen binnen de landen die aangesloten zijn bij de EU!

  Lees verder

 • Invloed structuur op de uitstroomsnelheid bij extruderen aluminium

  Een van de belangrijkste extrudeerbaarheidskarakteristieken van aluminiumlegeringen is de maximaal toelaatbare uitstroomsnelheid. Dit is de snelheid waarbij, als deze wordt overschreden, oppervlaktescheuren ontstaan in geëxtrudeerde halffabrikaten

  Lees verder

 • Invloed van metallurgische factoren op de bewerkbaarheid van gelegeerd aluminium

  Door middel van legeren kunnen de eigenschappen van aluminium in sterke mate worden gevarieerd.

  Lees verder

 • Is aluminium geschikt als constructiemateriaal voor verkeersbruggen?

  Aluminium wordt reeds veelvuldig toegepast als dragend materiaal voor voetgangersbruggen. De gunstige sterkte-gewichtsverhouding en de goede weerstand tegen uniforme corrosie van veel legeringen bieden voordelen voor deze constructies ten opzichte van andere materialen. In veel gevallen kan bijvoorbeeld een coating achterwege worden gelaten, mits aandacht wordt besteed aan het voorkomen van galvanische corrosie. Maar is aluminium ook geschikt voor verkeersbruggen?

  Lees verder

 • Keiharde aluminium coatings voor straalmotoren

  Vanwege die exceptionele omstandigheden (en het veiligheidsrisico als een motor plotseling faalt) stellen straalmotoren grote uitdagingen aan materiaaldeskundigen. Zo moeten ze bestand zijn tegen hogere temperaturen, omdat de motor daarbij zijn kerosine efficiënter verbrandt. Daarnaast is gewichtsbesparing van groot belang.

  Lees verder

 • Keiharde coatings -ceramic matrix composites

  Straalmotoren van vliegtuigen moeten bestand zijn tegen helse omstandigheden. Zowel extreme hitte als bittere kou vergen het uiterste van de coating. Materiaalkundige dr.ir.Wim Sloof puzzelt met atomen om heel harde coatings te kunnen ontwikkelen. De uitvinding hierin heet ceramic matrix composites. Sloof tekende een overeenkomst met verschillende partijen om dit materiaal verder te onderzoeken.

  Lees verder

 • Kenmerken van Aluminiumfolie

  Kort nadat Charles Martin Hall in 1886 in zijn, welhaast spreekwoordelijke schuurtje achter zijn huis voor het eerst aluminium maakte volgens een technisch bruikbaar proces, begonnen in 1898 de gebroeders Ball met het gebruik van aluminium deksels voor de welbekende ‘mason jars’. Het allereerste gebruik van metaalfolie vond plaats in 1913 voor het verpakken van Life Savers, chocoladerepen en kauw gom

  Lees verder

 • Keuzes maken om concurrerend te produceren

  Een laser (light amplification by the stimulated emission of radiaton) brengt een coherente bundel licht voort met een nagenoeg constante golflengte. Als deze bundel wordt scherpgesteld op een oppervlak dan wordt er voldoende energie geconcentreerd in het focus om het materiaal aldaar te laten smelten of verdampen

  Lees verder

 • Klaar voor de volgende stap met De Brabantse Metaaldagen

  Het nieuwe evenement De Brabantse Metaaldagen is een unieke combinatie van vakbeurs en congres en vindt van 10 t/m 12 april 2019 plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het belooft een productief en inspirerend event te worden, met interessante sprekers, exposanten en een zeer relevant thema: procesoptimalisatie, digitalisering en productieverbetering in de metaal- en maakindustrie. Je krijgt hier, kortom, vele oplossingen aangereikt die je helpen bij de overstap naar een hoognodige Smart Industry.

  Lees verder

 • Korrelverfijning bij gietwerk

  Een aantal factoren definieren de metallurgische structuur van aluminium gietstukken. Van primair belang zijn de dendrietcelafmetingen of afstanden tussen de dendrietarmen, de vorm en verdeling van microstructuurfasen en tenslotte de korrelgrootte.

  Lees verder

 • koudscheuren bij hoge sterkte aluminium te voorkomen

  Goed gecontroleerde gietcondities en homogeen gesmolten materiaal vormen twee belangrijke uitgangspunten om koudscheuren bij hoge sterkte aluminium te voorkomen

  Lees verder

 • Krimp beheersen, de grootste uitdaging in Aluminium jachtbouw

  Het lassen van aluminium vraagt om hoogwaardig vakmanschap vanwege de specifieke materiaaleigenschappen. Door de warmte-inbreng vertoont het materiaal verschijnselen van materiaalontwaarding en krimp.

  Lees verder

 • Kwaliteitsborging bij het verlijmen van aluminium

  Het is nog steeds niet mogelijk om de integriteit van een lijmverbinding te meten zonder deze verbinding te beschadigen. Dit ondanks uitgebreid onderzoek dat wordt verricht rond de ontwikkeling van NDO-(Niet-Destructief Onderzoek)-methodes. Zo onderscheiden we: Visuele controle, Lektest, Akoestische emissie, Kloptest, Fokker bondtester, Ultrasoon onderzoek, Röntgenstraling, Shearography, IR-thermography en NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie).

  Lees verder

 • Lasbaarheid van aluminium-lithiumlegeringen

  Het gebruik van aluminium-lithiumlegeringen vereist geen veranderingen in de fabricagemethodes en -technieken. Deze legeringen blijken met name goed lasbaar te zijn in tegenstelling tot andere hoogsterke aluminiumlegeringen zoals 7075 en 2024.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van warmtebehandelbare aluminiumlegeringen

  Warmtebehandelbare aluminiumlegeringen bezitten ook bepaalde karakteristieken, die inherent zijn aan alle aluminiumlegeringen en waarmee bij het lassen rekening moet worden gehouden

  Lees verder

 • Lascoördinatie anno 2019?

  Een paar jaar geleden werd in de ISO-normcommissie TC 44 begonnen met de vernieuwing van een voor de lasindustrie belangrijke norm die de positionering van een lascoördinator beschrijft. Een norm die niet meer paste bij de uitgangspunten van CEN en ISO met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving. In de nieuwe editie van deze norm (ISO 14731:2019) is de oude bijlage A daardoor verdwenen (hoewel deze "informatief" was). De specifieke reden was dat verwijzingen naar opleidingsprogramma's van andere organisaties niet in overeenstemming zijn met CENCENELECGids 31 (“Mededingingsrecht voor deelnemers aan CEN/CENELEC-activiteiten; Editie 1, 2015-12”). De ISO 14731 wordt in veel recente en/of ondersteunende normen genoemd en is daarom een erg essentiële norm voor het beheersen van de laskwaliteit in de productie. Maar hoe hanteren wij deze nieuwe norm optimaal?

  Lees verder

 • Laserharding met diodelasers

  Laser-oppervlakteharding staat, ondanks dat de techniek al een aantal jaren mogelijk is, nog steeds in de kinderschoenen. Het proces gaat gepaard met het gebruik van laserstralen van grote intensiteit om het metaaloppervlak te verhitten.

  Lees verder

 • Laserlassen van aluminium

  Laserlassen is een technologie waarbij het licht van een hoogvermogen laser – van enkele honderden Watts tot soms wel 20 kW lichtvermogen – wordt gefocusseerd op het werkstuk in een spot kleiner dan een halve millimeter doorsnede. Hierdoor wordt lokaal het materiaal gesmolten en vaak zelfs tot aan de verdampingstemperatuur gebracht (keyhole- of dieplassen).

  Lees verder

 • Laserlassen van aluminium

  Laserlassen vindt plaats met behulp van de warmte die wordt opgewekt door een fotonen(licht)bundel met een hoge energiedichtheid, waarmee het metaal tot smelten wordt gebracht. Omdat de laserbundel zeer scherp kan worden gesteld, kunnen lassen die met een laser zijn gemaakt zeer diep binnendringen in betrekkelijk dikke verbindingen en daarbij zeer smal zijn, hetgeen tevens gepaard gaat met een betrekkelijk smalle warmtebeïnvloede zone (WBZ), in vergelijking met andere lasprocessen. Omdat er een kleiner volume metaal wordt gesmolten, komt er minder warmte in het basismetaal terecht.

  Lees verder

 • Lasermarkeren van aluminium

  Bij verandering van het aluminium oppervlak zal er een goede inkoppeling van het laserlicht mogelijk zijn.

  Lees verder

 • Lassen: De lasbaarheid van aluminium

  Aluminium en zijn legeringen zijn prima te lassen. Er kunnen zich echter een aantal moeilijkheden voordoen, die dit materiaal in laskringen een slechte reputatie hebben bezorgd. Als deze moeilijkheden echter worden onderkend en er afdoende maatregelen tegen zijn genomen, dan staat niets een vlotte lasbewerking in de weg. Hier zal nader worden ingegaan op twee verschijnselen die voor veel last zorgen, te weten porositeit en warmscheurgevoeligheid.

  Lees verder

 • Lassen: Snijden en lassen van aluminium met lasers

  Een laser (light amplification by the stimulated emission of radiaton) brengt een coherente bundel licht voort met een nagenoeg constante golflengte.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 1 - Aluminium legeringen

  Zuiver aluminium heeft een relatief lage sterkte maar daarentegen een grote taaiheid zelfs tot zeer lage temperaturen. Door zuiver aluminium koud te vervormen of te legeren kan men de sterkte verhogen, maar ook betere corrosie eigenschappen verkrijgen

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 2 – Keuze van lastoevoegmaterialen

  In deel 2 worden de meest toegepaste lastoevoegmaterialen beknopt omschreven alsmede welke keuze van lastoevoegmateriaal we moeten maken voor welke legering. De keuze van welk type toevoegmateriaal indien 2 of meerdere typen Al-legering(en) aan elkaar gelast moeten worden is van eenvoudig tot zeer complex

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 3 - Lassen en troubleshooting

  Lassen en troubleshooting - zal, zoals de naam weergeeft, uitgebreid aandacht worden besteed aan de stappen die nodig zijn om tot een homogene lasverbinding te komen. Enkele veel voorkomende lasfouten die kunnen optreden bij het lassen van aluminium legeringen zullen kort omschreven worden en in de vorm van een tabel overzichtelijk worden weergegeven.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 4 – Lasprocessen

  De lasprocessen welke in aanmerking komen voor het lassen van aluminium en haar legeringen zou men kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk de: • Standaard lasprocessen als elektrode-, TIG-, MIG- en Plasma lassen; • Bijzondere lasprocessen als weerstand-, elektronenstraal-, laser-, Plasma-MIG- en wrijvingslassen.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen deel 5

  De serie – Lassen van aluminium en haar legeringen – omvat in totaal 7 artikelen. Van deze serie gaan de delen 3 tot en met 7 over - Lassen en trouble shooting – waarvan bijgaand het derde artikel Deel 5 – beschermgassen en invloed oppervlaktegesteldheid lastoevoegmateriaal.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen deel 6

  Voor een optimale stroomoverdracht van de stroombron naar de lasdraad is het draadmondstuk een essentieel onderdeel. Het is een absolute voorwaarde dat een lasser het draadmondstuk regelmatig controleert.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen deel 7

  Om lasporeusheid te voorkomen, dient het aluminium schoon en droog te zijn wanneer het gelast wordt. Waterstofhoudende verbindingen zoals olie, vet, oplosmiddelen en vocht zullen ontleden in onder andere atomair waterstof dat in het smeltbad terecht komt en zodoende poreusheid kan veroorzaken

  Lees verder

 • Levensduur turbineschoepen door betere coatingmethode met factor vier verlengd

  De turbineschoepen in gasturbine­motoren van vliegtuigen en elektriciteitscentrales dienen bestand te zijn tegen extreem hoge temperaturen en een zeer agressieve omgeving. Dit vereist een combinatie van geavanceerde materialen, te weten een substraat bestaande uit een nikkel-aluminiumsuperlegering, een tussenliggende bondcoating, bestaande uit een MCrAlY (M= Ni en/of Co)-legering, en een keramische thermische barrièrecoating, bestaande uit zirconiumoxide

  Lees verder

 • Lichtere auto's met staal - aluminium verbindingtechniek

  Door staal aan aluminium te verbinden is het mogelijk lichte constructies te maken waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillende eigenschappen van beide materialen. Vooral in de auto-industrie, scheeps-en treinbouw, lucht -en ruimtevaart speelt gewichtsbesparing een belangrijke rol

  Lees verder

 • Life-cycle analyse van producten aluminium

  De resultaten van life-cycle analyse kunnen worden gebruikt voor identificatie van mogelijkheden ter verbetering van de prestaties van producten en productiesystemen ten aanzien van hun invloed op onder andere het gebruik van grondstoffen en het milieu

  Lees verder

 • Lijmen en klinken als alternatief voor lassen bij de bouw van geavanceerde speedboten

  Silvestris Aquamotive B.V. te Loosdrecht, ontwerper en bouwer van aluminium hightech speedboten, heeft een geheel nieuwe constructiemethode ontwikkeld en gepatenteerd. In plaats van een reeks spanten als dragende constructie heeft Silvestris een zeer stijf aluminium buizenframe ontwikkeld en vervolgens wordt de beplating van de romp niet aan het aluminium buizenframe bevestigd door lassen, maar maakt men gebruik van een combinatie van klinken en lijmen. Eén van de voordelen hiervan is dat de sterkte volledig behouden blijft en er geen vervorming optreedt.

  Lees verder

 • Lijmverbindingen van Aluminium (deel 1)

  Lijmverbindingen worden op grote schaal gebruikt in de vliegtuigbouw, voor onderdelen en samenstellingen, waar structurele integriteit kritisch is.

  Lees verder

 • Lijmverbindingen van Aluminium (deel 2)

  de thermoplasten en thermoharders, die veel worden toegepast voor het verbinden van aluminium en zijn legeringen

  Lees verder

 • Loodvrij verspanen

  Zo beoogt de EU onder andere het element lood uit aluminium­legeringen te bannen, met als gevolg dat fabrikanten de samenstelling van loodhoudende aluminium legeringen aanpassen door een lager percentage lood, danwel het vervangen ervan door andere elementen. Maar wat betekent de RoHS-stoffenrichtlijn voor uw bedrijfsvoering en in welke mate hebben de legeringaanpassingen effect op uw bewerkingsprocessen

  Lees verder

 • Magnesium essentieel voor aluminium (AA5XXX)-legeringen

  Magnesium speelt een belangrijke rol in de AA5XXX-legeringsreeks als hoofdelement van de legering.

  Lees verder

 • Magnesiumextrusie - eigenschappen, toepassingen en legeringsontwikkeling

  Legeringsontwikkeling is een voortdurend proces bij het onderzoek naar constructielegeringen die hogere sterkte en ductiliteit bezitten en betere corrosieprestaties leveren. De vraag naar legeringen die minder verschillen vertonen in eigenschappen in langs- en dwarsrichting vormen nog steeds even zovele uitdagingen aan de toepassing van geëxtrudeerde onderdelen.

  Lees verder

 • Magnesiumonderzoek in Australië

  Het magnesiumonderzoek in Australië blijft echter zeer actief en er is redelijk potentieel voor groei op langere termijn met het gebruik van magnesium in de automobielindustrie, vanwege zijn lichte gewicht en stijgende maatschappelijke en regelgevende druk met betrekking tot brandstofbesparing

  Lees verder

 • Magnesium smeedstukken voor lichtgewicht constructies in transportmiddelen (MAGFORGE)

  MAGFORGE wordt uitgevoerd in het kader van het Sixth Framework Programme van de Europese Commissie (EC) als een collectief onderzoeksproject. Er zijn drie typen deelnemers: Industriële branche-organisaties (IAG’s; die de smeed-, gereedschapsindustrie en de automobieltoeleveranciers representeren), kleine/middelgrote ondernemingen (SME’s; voornamelijk bestaande uit smeedbedrijven) en onderzoeks- en technologische ontwikkelingsinstellingen (RTD-instellingen; universiteiten en onderzoeksorganisaties).

  Lees verder

 • Mechanisch bevestigen van aluminium aan gelijksoortig en ongelijksoortig materiaal

  Geboute verbindingen zijn zeer effectief bij het bouwen vanwege het feit dat het mogelijk is om sterk uiteenlopende materialen met élkaar te verenigen, het gemak van eenvoudige installatie te velde en de mogelijkheid om de constructie weer eenvoudig te demonteren.

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 1

  De basisvereiste voor een legering of deze in staat is tot verouderingsharding is een afname van de oplosbaarheid in de vaste toestand van een of meer van de legeringselementen bij dalende temperatuur.

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 2

  Hoewel vroege pogingen ter verklaring van de hardingsmechanismen in verouderingsgeharde legeringen beperkt moesten blijven vanwege gebrek aan experimentele gegevens, zijn er toch twee belangrijke postulaten geformuleerd. De ene was dat harding, of liever de gestegen weerstand van een legering tegen vervorming, het resultaat was van de invloed van precipitaatdeeltjes op het afschuiven van kristalvlakken. De ander was dat maximum harding samenhing met een kritische deeltjesgrootte.

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 3

  Vroeg werk met betrekking tot de hoogvastere aluminiumlegeringen was voornamelijk gericht op het maximaliseren van de treksterkte-eigenschappen van materiaal voor vliegtuigconstructies. Daarna verschoof de nadruk in de ontwikkeling van legeringen weg van de treksterkte als allesoverheersend kenmerk en werd er meer aandacht geschonken aan het gedrag van legeringen onder de grote verscheidenheid aan omstandigheden die zich bij het dagelijks gebruik voordoen

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 4

  Het is bekend dat, in tegenstelling tot staal, de toename die wordt bereikt in de treksterkte van de meeste non-ferrolegeringen niet gepaard gaat met evenredige verbetering van de vermoeiingseigenschappen. Dit verschijnsel wordt geïllustreerd door afbeelding 13, waarop het verband is te zien tussen de vermoeiingssterktegrens (5 x 108 wisselingen) en de treksterkte voor verschillende legeringen.

  Lees verder

 • Meer kennis nanokristallen leidt tot betere kwaliteit aluminium

  Door meer te weten over nanokristallen, kunnen we een betere hardheid van aluminium bewerkstelligen.

  Lees verder

 • Mesoporeuze zeolieten verkregen door siliciumextractie

  Er is een doorbraak bereikt bij het gebruik van zeolieten als katalysator, zodat efficiënter chemische verbindingen kunnen worden gemaakt. “We hebben met succes op een gecontroleerde wijze silicium uit het zeoliet gehaald, in plaats van aluminium, waardoor we een zeoliet veel efficiënter kunnen gebruiken

  Lees verder

 • Metalliseren van aluminium en zijn legeringen

  Voor sommige toepassingen is de oxidelaag die van nature op aluminium aanwezig is niet toereikend, of bezit niet de gewenste eigenschappen. Er moet dan een andersoortige deklaag worden aangebracht. Eén van de methodes die voor dit doel ter beschikking staat, Is het metalliseren.

  Lees verder

 • Methodes voor het kleuren van geanodiseerd aluminium

  Geanodiseerd aluminium kan op verscheidene manieren worden gekleurd aan de hand van totaal verschillende principes. Sommigen berusten op de invloed van het onderliggende metaal op de kleur van het anodische oxide. Voor commerciële doeleinden hangt een overgrote meerderheid af van het gebruik van de poriën die ontstaan in de oxidelaag.

  Lees verder

 • Microstructuren van aluminiumlegeringen

  Onderzoek van microstructuren is een van de belangrijkste middelen om legeringen en producten te evalueren ter bepaling van de effecten van allerlei bewerkingen en warmtebehandelingen.

  Lees verder

 • MIG lassen van aluminium

  Het MIG lasproces, maakt in de regel gebruik van gelijkstroom met de elektrode verbonden met de positieve pool van de energiebron (DC positive of reverse polarity in Amerikaans spraakgebruik).

  Lees verder

 • Mondiale Aluminiumindustrie: 40 jaar sinds 1972

  Een mondiaal forum voor aluminiumproducenten. De IAI heeft 26 leden, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% (zo’n 28 Mt) van de jaarlijkse wereldproductie van primair aluminium.

  Lees verder

 • Neerslagcorrosie en interkristallijne corrosie

  Bij het ontwerpen van aluminiumlegeringen is het voor voldoende corrosieweerstand van belang te bedenken dat ionen van verscheidene metalen reductiepotentialen bezitten die kathodischer zijn dan de oplospotentiaal van aluminium en daarom door het aluminium kunnen worden gereduceerd tot hun metallische toestand

  Lees verder

 • NEN-EN 1090, ook voor aluminium bouw!

  De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staal en aluminium constructies. De EN 1090 is van essentieel belang; alle volgens Eurocode 9 (EN 1999-serie) gefabriceerde onderdelen moeten voldoen aan EN 1090.

  Lees verder

 • Niet alle soorten Aluminium zijn te gieten.

  Met gieten kan vrijwel iedere vorm worden verkegen. Maar de keuze voor het gietproces wordt bepaald door de gieteigenschappen van het materiaal en de omstandigheden. Zuiver aluminium heeft een slink van circa 6% waardoor het slecht bruikbaar is als gietmateriaal

  Lees verder

 • Nieuwe technologie maakt een einde aan verouderde opvattingen over plasmasnijden

  Plasmasystemen worden al meer dan vijftig jaar gebruikt voor het snijden van metaal. Vergeleken met andere manieren van snijden hebben plasmasystemen een groot aantal voordelen. Waarom snijdt dan niet iedereen met plasma? Sommige mensen denken dat plasmasystemen te duur zijn of dat het erg moeilijk te leren is.

  Lees verder

 • Ontwerpen van aluminium gietstukken

  Veel gietstukken zijn al tot mislukking gedoemd in het ontwerpstadium. Lang niet alle ontwerpen zijn acceptabel voor de gieter als hij zijn zinnen heeft gezet op het maken van een kwaliteitsgietstuk. Als het ontwerp eenmaal vaststaat, is het moeilijk om er wijzigingen in aangebracht te krijgen

  Lees verder

 • Ontwerp van aluminium chassis

  Steeds meer vlooteigenaren geven de voorkeur aan transportvoertuigen van aluminium omdat ze van mening zijn dat een mooi en verzorgd uiterlijk van de vrachtwagens de beste reclame is. Ook de corrosieweerstand van aluminium draagt bij aan het succes bij commerciele voertuigen.

  Lees verder

 • Ontwikkeling in vrijwingsroerlassen van Aluminium

  Het wrijvingsroerlassen is een relatief jong verbindingsproces, dat zich vooral leent voor aluminium componenten. Op een aantal punten biedt het proces specifieke voordelen t.o.v. traditionele smeltlasprocessen. Het kent ook beperkingen, waarvan het ontstaan van een eindkrater aan het einde van de lasnaad de belangrijkste is.

  Lees verder

 • Opbouw en eigenschappen van een aantal veel voorkomende aluminiumlegeringen

  De eigenschappen van aluminium hangen af van een hele reeks factoren. Daarbij spelen in het bijzonder de met opzet toegevoegde of toevallig aanwezige andere elementen een zeer belangrijke rol. Met uitzondering van zeer zuiver aluminium Al99,99 wordt in de techniek alleen gebruikgemaakt van aluminium waaraan andere elementen zijn toegevoegd. Ook de eigenschappen van zuiver aluminium in de gradaties van Al99 tot Al99,99 worden in niet geringe mate bepaald door het gehalte aan ijzer (Fe) en silicium (Si). Aluminiumlegeringen bevatten naast het basismetaal aluminium meestal verscheidene legeringselementen.

  Lees verder

 • Opbouw van een aantal aluminiumlegeringen

  Bij gelegeerd aluminium wordt onderscheid gemaakt in kneed- en gietlegeringen. Bij kneedlegeringen staat de plastische vervormbaarheid in de voorgrond, bij gietlegeringen het vormvullend vermogen en gietbaarheid

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling: Invloed van oppervlaktebehandeling op deklaaghechting op AA2024-T3 bij verscheidene temperaturen

  De legering 2024-T3 is zo’n legering die koper en ijzer bevat en een verouderingsbehandeling heeft ondergaan. Op het metaaloppervlak komen deeltjes voor, zoals Al- Cu-Mg-deeltjes die zijn omringd door een, als gevolg van het verdwijnen van de legeringselementen Al en Mg, met koper verrijkt gebied

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandelingen van Aluminium profielen

  Dankzij de goede corrosiebestendigheid van aluminium is het zelden nodig om alleen voor het verbeteren van de corrosiebestendigheid een oppervlaktebehandeling toe te passen. Er zijn echter vele andere redenen om profielen een oppervlaktebehandeling te geven

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 1) Stralen – Ontbramen – Trommel polijsten

  Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 2) Trillen – Polijsten en lederpolijsten – Satijnafwerking en chemisch reinigen

  Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 3) Chemisch electrolytisch glanzen – Stroomloos metalliseren – Verven – Emailleren

  Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.

  Lees verder

 • Optimalisering voorbehandeling voor anodiseren van aluminium

  Voor er tot het feitelijke anodiseren kan worden overgegaan, dienen er een aantal voorbereidende stappen plaats te vinden, die van grote invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat. Hier volgt een bespreking van enkele van die voorbereidende stappen.

  Lees verder

 • Plasmasnijden van Aluminium

  Een plasmastraal kan worden gebruikt voor zowel snijden als lassen van aluminium en is verreweg het meest toegepaste thermische proces voor het handmatig, gemechaniseerd of volledig automatisch snijden van aluminium en gelegeerd aluminium

  Lees verder

 • Porositeit bij het lassen van aluminium

  Wie vaak aluminium last weet het al: porositeit en aluminium zijn schijnbaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het lijkt er zelfs op dat de ergernis over dit verschijnsel meer bepaald wordt door de mate waarin poriën worden toegelaten dan door de feitelijke aanwezigheid ervan

  Lees verder

 • Porositeiten in aluminium en aluminiumlegeringen

  Porositeiten in aluminium en in aluminiumlegeringen zijn een veelvoorkomend verschijnsel. De porositeiten kunnen de mechanische eigenschappen sterk beïnvloeden.

  Lees verder

 • Precipitatiehardende legeringen

  Het overheersende doel bij het ontwerpen van aluminiumlegeringen is het verhogen van de sterkte, hardheid en weerstand tegen slijtage, kruip en vermoeiing. De mate waarin dit zal lukken hangt af van het feit of de legering wel of niet warmtebehandelbaar is. Bij warmtebehandelbare legeringen kunnen deze eigenschappen worden verkregen door precipitatie (uitscheiding) van bepaalde structuurbestanddelen, zodat er ook wel wordt gesproken over precipitatiehardende legeringen.

  Lees verder

 • Principes en achtergrond van elektrolytisch kleuren van geanodiseerd aluminium

  Het proces werd na de oorlog opgepikt in Japan, waar het verder werd verfijnd. Tahei Asada vroeg zijn aanvankelijke patent aan in 1960. Dit berustte op het gebruik van wisselstroom als energiebron en het schrijft het gebruik voor van nikkel, kobalt, koper, zilver en selenium zouten als belangrijke bestanddelen van het kleurbad

  Lees verder

 • Principes van het wrijvingsroerlasproces

  Wrijvingsroerlasproces is een verbindingsmethode die in de vaste toestand aanvankelijk alleen werd toegepast op luminiumlegeringen.

  Lees verder

 • Promotie rond microstructuur stolling aluminium

  “Er is aangetoond dat overgangen in de microstructuur van aluminium tijdens stolling een effect hebben op de uiteindelijke structuur, in het bijzonder segregatie (structuurverschillen). Daarom kunnen ze van invloed zijn op de vorming van gietfouten, vooral warmtescheuren. Verder moeten onderzoekers in de toekomst voorzichtig zijn met de interpretatie van tweedimensionale foto’s, want in 3D kan het er heel anders uitzien.”

  Lees verder

 • Pulserend lassen

  Pulserend MIG/MAG-lassen is al een tiental jaren gemeengoed als het gaat om kwalitatief hoogwaardig laswerk; voornamelijk in aluminium en roestvast staal. Door pulserend te gaan lassen kan men voor elke draad-/gascombinatie (draadsoort en -diameter in combinatie met het gebruikte beschermgas) een ideale lasinstelling vinden vanaf het kortsluitbooggebied tot in het openbooggebied. Hierdoor wordt het verwerkingsgebied (plaatdikte, laspositie en nabewerking) van roestvast staal, maar met name ook van aluminium, aanzienlijk vergroot.

  Lees verder

 • Puntlassen van aluminium

  Puntlassen is de voornaamste verbindingstechniek die wordt toegepast in de automobielindustrie, omdat het goedkoop en snel is en omdat het ongevoelig is voor variaties in de maatnauwkeurigheid van de diverse onderdelen, waardoor het bij uitstek geschikt is voor automatisering.

  Lees verder

 • Puntlassen van aluminium en aluminiumlegeringen

  Gezien het feit dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van aluminium plaatwerk in diverse takken van industrie, en niet in de laatste plaats de automobielindustrie, ter vervanging van staalplaat, is het wenselijk dat er gebruik kan worden gemaakt van bestaande verbindingstechnieken, waaronder puntlassen. Puntlassen wordt op grote schaal gebruikt voor het verbinden van staalplaat. Met enkele betrekkelijk kleine aanpassingen is deze lasmethode zonder meer geschikt te maken voor het puntlassen van aluminium plaat.

  Lees verder

 • Putcorrosie van aluminium

  Corrosiegedrag van aluminium in waterige milieus. Speciale aandacht voor het verschijnsel putcorrosie.

  Lees verder

 • Roerlassen van ongelijksoortige aluminiumlegeringen

  Roerlassen is een nog redelijk nieuw verbindingsproces. Toepassing ervan vindt inmiddels plaats bij de fabricage van transportmiddelen, zoals schepen, spoorwagons, automobielen, vliegtuigen en brandstoftanks van raketten.

  Lees verder

 • Roestvast Staal in de voedingssector

  De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor bedrijven die voedingsmiddelen produceren want deze moeten uiteraard veilig zijn. Dit dient ter bescherming van mens en dier. De Rijksoverheid controleert bovendien bedrijven dat zij een voedselveiligheidsplan opstellen en dat zij regels naleven t.a.v. de voedselbereiding.

  Lees verder

 • Rol van vervorming op mangaanevolutie

  De productie van aluminiumplaat is een complex proces. Niet alleen moet de dikte van het oorspronkelijke gietblok van circa 500 mm via een redelijk groot aantal mechanische walsstappen naar het gewenste niveau van 1-3 mm teruggebracht worden, maar tevens moet het materiaal een aantal gloeibehandelingen (thermische behandelingen) ondergaan. Promovendus Rias Lok ontwierp aan de TU Delft in het kader van het Europese VIR[*]-programma een model om het effect van vervorming op de mangaanevolutie in aluminiumlegeringen duidelijker te maken.

  Lees verder

 • SCHADE analyse

  Vanwege zijn lage soortelijke massa en zijn goede corrosiebestendigheid in de atmosfeer en in diverse waterige milieu's is aluminium een veel toegepast bouwmateriaal. Om de bewerking en de mechanische eigenschappen van aluminium te verbeteren worden vaak enkele legeringselementen (zoals koper, silicium, mangaan, magnesium, e.d.) toegevoegd. Dergelijke legeringen met een hoge sterkte zijn vaak minder corrosiebestendig. De corrosiebestendigheid kan onder andere worden verbeterd door aan het oppervlak van dergelijke legeringen een laag aluminium aan te brengen (alclad), hetgeen de onderliggende aluminiumlegering kathodisch beschermt.

  Lees verder

 • Slagextrusie: het onbekende alternatief voor aluminium producten in grote series

  Het vervaardigen van massieve, holle of busvormige producten van aluminium met een (alzijdig) symmetrische geometrie kan op verschillende manieren. Zijn de series klein, dan zal verspaning op een draai(frees)machine vaak de aangewezen methode zijn. Bij grotere aantallen komen niet verspanende technieken in beeld, omdat de gereedschapkosten per product dan afnemen. Naast bekende technieken als spuitgieten en dieptrekken vormt slagextruderen een interessant alternatief voor veel aluminium onderdelen. Vanwege het ontbreken van een grootschalige automobielindustrie is deze techniek in ons niet zo bekend. De techniek kan echter ook in andere sectoren een economisch interessant alternatief vormen.

  Lees verder

 • Slagextrusie van aluminium

  Binnen de verschillende productietechnieken heeft slagextrusie van aluminium reeds langere tijd zijn plaats veroverd. Toepassingen in voorwerpen welke we dagelijks gebruiken (zoals spuitbussen, tubes, batterijen en elektrolytische condensatoren, maar ook brandblussers en duikflessen) zijn inmiddels bekend en vanzelfsprekend.

  Lees verder

 • Slijtvaste aluminium legeringen

  Reeds vanaf ongeveer 1940 worden aluminium legeringen gebruikt voor tribologische doeleinden, toen gegoten aluminium-tin lagers werden geïntroduceerd voor zware machinerieën. De ontwikkeling van aluminium-silicium legeringen wekte nog grotere belangstelling voor lichtgewicht aluminium legeringen voor slijtvaste onderdelen.

  Lees verder

 • Smeden van gelegeerd aluminium

  Voor een gegeven vorm van een smeedstuk van gelegeerd aluminium kunnen de drukeisen bij het smeden sterk uiteenlopen, in de eerste plaats afhankelijk van de chemische samenstelling van de te smeden legering, het gebruikte smeedproces, de vervormingssnelheid tijdens het smeden, het type smeedstuk, de smeringscondities en de temperatuur van smeedstuk en matrijs.

  Lees verder

 • Snelle stolling van aluminium

  Met deze snelle stolling en daarvan afgeleide varianten kunnen aluminiumlegeringen worden vervaardigd met zeer interessante eigenschappen.

  Lees verder

 • Solderen van aluminium en aluminiumlegeringen

  Solderen is een verbindingsmethode welke vrij vaak wordt toegepast. Tijdens het vervaardigen van een soldeerverbinding wordt een gesmolten metaal-of metaallegeringslaagje op of tussen de te verbinden oppervlakken aangebracht, welke na afkoeling stolt en op de twee te verbinden oppervlakken hecht. Deze hechting wordt in de regel gerealiseerd doordat het soldeer met het basismetaal een legering vormt, m.a.w. het soldeermetaal diffundeert in het basismetaal. Het stolpunt (bij een metaal of een eutectische legering) of de liquiduslijn (bij een 'normale' legering) van het soldeermetaal dient minstens 35°C lager te zijn dan het smeltpunt of smelttraject van het te solderen metaal.

  Lees verder

 • Spaanloos vervormen van aluminium

  Voor het spaanloos vervormen van aluminium produkten kan men gebruik maken van diverse typen buigmachines. In onderstaand artikel wordt op een drietal types ingegaan, t.w.: doornbuigmachines compressiebuigmachines pijpeindbewerkingsmachines Deze beperking is met opzet gedaan. In de praktijk blijkt namelijk dat de specifieke toepassing, het te vervormen materiaal en de gewenste produktiegrootte ertoe leiden dat van het standaardtype moet worden afgeweken.

  Lees verder

 • Stiftlassen van aluminium

  Stiftlassen is een algemene term voor het verbinden van een metalen stift met een werkstuk. Er kan gebruik worden gemaakt van een aantal lasprocessen, maar booglassen wordt toch wel het meest gebruikt.

  Lees verder

 • Stroomloos vernikkelen

  Stroomloos vernikkelen is een dompelproces waarbij nikkel wordt neergeslagen uit een oplossing zonder gebruik te maken van elektrische stroom.

  Lees verder

 • Structurele verlijming van aluminium

  Om de ruime mogelijkheden van het aluminium-lijmen goed te kunnen voorspellen en te beheersen, de elementen juist en snel te positioneren, de lijm juist te doseren en de lijmcyclustijd beperken, is het van belang de lijmsoorten en de technologische aspecten van de constructiecriteria, alsook de oppervlaktebehandelingen goed te kennen.

  Lees verder

 • Structuur van aluminium gietlegeringen

  Een aantal factoren bepalen de metallurgische structuur van aluminium gietwerk. Van primair belang zijn de afstanden tussen de dendrieten, vorm en verdeling van microstructuurfazen en korrelgrootte. Gieters kunnen de fijnheid van de dendrietstructuur sturen aan de hand van de stollingssnelheid.

  Lees verder

 • Thermisch verzinken voorkomt corrosie

  Thermisch verzinken is een metaalkundig proces waardoor staal beschermd wordt tegen corrosie. Het staal krijgt een beschermende laag. Als die laag wordt doorbroken, dan treedt het zink op als offeranode

  Lees verder

 • Titaan: een ongekende optie voor raffinaderijen

  In Nederland is het gebruik van titaan in raffinaderijen laag te noemen in vergelijking met landen als de Verenigde Staten en Japan. De oorzaak hiervan is deels onbekendheid en deels het onjuist interpreteren van de kengetallen. Vaak valt titaan af door een onjuiste inschatting van de prijs en verkrijgbaarheid, en vanwege de gewoonte om een alternatief niet in te zetten omdat het gebruikte materiaal het al zo lang heeft uitgehouden. Worden alle details in ogenschouw genomen, dan zal het gebruik van titaan in raffinaderijen sterk kunnen toenemen omdat de unieke eigenschappen daar ongetwijfeld aanleiding toe geven.

  Lees verder

 • Toepassing en onderhoud van aluminiumgevels, wenken voor opdrachtgevers en beheerders in de bouw

  Een beheersingsinstrument voor technische en bouwkundige beoordeling van zowel nieuwbouw als onderhoud van gevels is van belang voor opdrachtgevers en beheerders van gebouwen. Dit beheersingsinstrument, bijvoorbeeld in de vorm van een werkdocument, dient om betrouwbaar te zijn, opgesteld te worden vanuit praktijkervaringen en gegevens uit de beheerfase. Gebruik van een dergelijk instrument draagt bij aan een adequate kwaliteitsbewaking tijdens de levenscyclus van een bouwdeel. Hierdoor kunnen de verouderingsverschijnselen, waaraan ieder bouwdeel onderhevig is, tot een minimum worden beperkt. De kans op gebreken ten gevolge van ontwerpfouten, verkeerde detailleringen, vergissingen of onnauwkeurigheden bij de uitvoering en nalatigheid tijdens de beheerfase, vooral ten aanzien van reiniging, kunnen worden voorkomen. In verband met constatering van enkele gevallen van corrosie bij gevels die in aluminium zijn uitgevoerd is een aantal onderzoeken verricht.

  Lees verder

 • Toepassingen van aluminium kneedlegeringen

  De unieke combinatie van eigenschappen van aluminium en zijn legeringen maken hen tot veelzijdig, economisch en attractief materiaal voor een breed scala van toepassingen, variërend van zacht verpakkingsfolie tot veeleisende technische toepassingen.

  Lees verder

 • Trends in Aluminiumrecycling

  Aluminium dat wordt gebruikt voor de productie van tal van voorwerpen is steeds vaker afkomstig van gerecycled aluminium producten. De toename van het beschikbare gerecyclede metaal vormt een gunstige trend, omdat de productie van secundair aluminium uit gerecycled metaal ongeveer 2,8 kWh/kg vergt, tegen 45 kWh/kg voor de fabricage van primair aluminium.

  Lees verder

 • Triplate: de ultieme oplossing om aluminium aan staal te lassen

  Sinds vele jaren maakt de scheepsbouw dankbaar gebruik van zogenaamde transition joints c.q. verbindingsstrippen om aluminium aan staal te lassen. Transition joints worden meestal vervaardigd m.b.v. het explosieve lasproces dat in de regel in de open lucht op afgelegen plekken plaatsvindt. Explosief lassen is in feite kouddruklassen en onderzoek heeft uitgewezen dat de verbindingen hoogwaardiger worden indien dit in een vacuümconditie plaatsvindt. Op dit moment is er één bedrijf ter wereld die dit doet en dat is Shockwave Metalworking Technologies b.v. in Holland, producent van 'Triplate'. Zoals het woord al zegt, bestaat Triplate uit drie lagen metaal, namelijk staal 52-3N als basismateriaal, commercieel zuiver aluminium 99,5 (AIIoy 1050A) als overgangslaag en het corrosiebestendige AIMg4,5 Mn (AIIoy 5083) als bovenlaag.

  Lees verder

 • Twee veel gebruikte meettechnieken voor onderzoek van oppervlakken: AES en XPS

  Bij onderzoek aan vaste stoffen, waaronder aluminium en gelegeerd aluminium, en dan met name oppervlakken, wordt veel gebruik gemaakt van Auger elektronen spectroscopie (AES) en van röntgen foto-elektron spectroscopie (XPS). Beide zullen hier nader worden behandeld.

  Lees verder

 • Ultrasone trillingen bij metaaldraaien

  Het gadeslaan van mechanische processen is niet alleen van belang bij productie, maar ook bij meten en regelen. Er worden naarstig pogingen ondernomen om technologieën te ontwikkelen voor het verkrijgen van processen met hogere productiviteit, omdat er vraag is naar kortere productietijden en betere oppervlaktekwaliteit van de producten

  Lees verder

 • Ultrasoonpuntlassen

  Ultrasoonpuntlassen biedt voordelen wat betreft kosten alsmede prestaties, bij het verbinden van aluminium carrosserieonderdelen in de automobielindustrie. Lichtgewicht materiaal biedt uitkomst bij het reduceren van het wagengewicht, terwijl er tevens wordt tegemoet gekomen aan eisen betreffende prestaties, waaronder verminderd geluid en trillingen en botsingsweerstand, en betrouwbaarheid

  Lees verder

 • Verlaging van het ozongehalte bij het TIG- en MIG lassen van aluminium

  Ozon ontstaat bij het lassen door de ultraviolette straling van de lasboog. Ozon is zeer schadelijk voor de gezondheid. De MAC-waarde is daarom laag namelijk 0,1 ppm. De ozonconcentratie is het grootst direct rondom de boog. Als de temperatuur rondom de las hoog genoeg is, wordt spontaan stikstofmonoxyde gevormd uit de lucht. Het vermindert de ozonconcentratie omdat het met ozon reageert. De hoeveelheid natuurlijk gevormde stikstofmonoxyde is echter onvoldoende om alle gevormde ozon weg te nemen.

  Lees verder

 • Verlaging van het ozongehalte bij het TIG en MIG lassen van aluminium

  Ozon ontstaat bij het lassen door de ultraviolette straling van de lasboog. Ozon is zeer schadelijk voor de gezondheid. De MAC-waarde is daarom laag namelijk 0,1 ppm. De ozonconcentratie is het grootst direct rondom de boog. Als de temperatuur rondom de las hoog genoeg is, wordt spontaan stikstofmonoxyde gevormd uit de lucht. Het vermindert de ozonconcentratie omdat het met ozon reageert. De hoeveelheid natuurlijk gevormde stikstofmonoxyde is echter onvoldoende om alle gevormde ozon weg te nemen. In de rookpluim resteert een hoge ozonconcentratie afhankelijk van onder andere de lasomstandigheden. Dit is door emissiemetingen bepaald.

  Lees verder

 • Verloren-Was-Gieten

  Het productieproces bij het verloren-was-gieten begint met een zeer nauwkeurige matrijs welke veelal uit aluminium of kunststof is vervaardigd. In deze matrijs wordt de productwas onder hoge druk ingespoten, waardoor een wasmodel met een uitstekende contourscherpte ontstaat

  Lees verder

 • Verspanend bewerken van aluminium en gelegeerd aluminium

  Legeringen met meer dan 10% silicium zijn het moeilijkst te verspanen, omdat harde deeltjes bestaande uit vrij silicium snelle gereedschapsslijtage veroorzaken.

  Lees verder

 • Versterking van aluminium buizen met vezel wikkelingen interessant voor veiligheid

  Het gepresenteerde onderzoek is relevant voor transportveiligheid. In het bijzonder voor de automobielindustrie, maar ook voor de vliegtuigbouw vanwege de gebruikte materialen en de huidige ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie

  Lees verder

 • Vervaardigen van aluminium verpakkingsmateriaal

  Voor de vervaardiging van verpakkingsmateriaal wordt uitgegaan van aluminium gietblokken, die door middel van verdere bewerking in de vorm van warm- of koudwalsen worden omgezet in - plaat (dikte >1 mm); - dunne plaat (dikte 350 mm - 1 mm); - dunne band (dikte 20 mm - 350 mm); - folie (dikte 7 mm - 20 mm).

  Lees verder

 • Vervormen van aluminium plaat en pijp

  Het vraag naar aluminium voor automobiel carrosserieën en dan in het bijzonder onderdelen die moeten worden vervaardigd van aluminium plaatmetaal is sterk toegenomen. Er staan hierbij echter een aantal obstakels in de weg als wordt gepoogd om aluminium panelen te vervormen met bestaande technologieën die zijn ontwikkeld voor plaatstaal.

  Lees verder

 • Verwijderen van waterstof uit vloeibaar aluminium

  Waterstof is het enige gas dat in aanzienlijke hoeveelheden oplosbaar is in aluminium en in aluminiumlegeringen. De oplosbaarheid varieert recht evenredig met de temperatuur en de wortel van de druk. Op afbeelding 1 is te zien dat de oplosbaarheid van waterstof veel hoger is in vloeibaar aluminium dan in vast aluminium. De oplosbaarheid in vloeibaar en in vast aluminium bedragen respectievelijk 0,65 en 0,034 ml/100 g. Deze waarden variëren lichtelijk met het gehalte legeringselementen. Tijdens afkoeling en stolling van gesmolten aluminium kan er dan ook waterstof in moleculaire vorm uitscheiden, hetgeen resulteert in holten in het vaste metaal.

  Lees verder

 • Vloeiboren

  Bij verbinden van metalen wordt in de techniek veelal gedacht aan lassen, Waarbij een verbinding tot stand gebracht wordt door het smelten van de te verbinden materialen, vaak onder gebruikmaking van een gesmolten lastoevoegmateriaaL Door het lassen worden de eigenschappen van de te verbinden materialen over een klein gebied, de warmte-beïnvloede zone, gewijzigd. Immers de eigenschappen van materialen, bijvoorbeeld van de diverse aluminiumsoorten, zijn verkregen door het volgen van speciale procedures. Vaak bestaan deze uit een combinatie van warmtebehandelingen (veredelen en/of teruggloeien) en deformatie (koud walsen, extrusie). Bij lassen moet dan ook rekening worden gehouden met de veelal negatieve invloeden van de warmte-inbreng op de eigenschappen van de materialen direct naast de las.

  Lees verder

 • Voor en nadelen van gelijmde verbindingen

  Lijmen is een verbindingsproces waarbij een lijm wordt aangebracht tussen aanliggende oppervlakken en vervolgens uithardt tot een blijvende verbinding. Aluminiumlegeringen die vaak worden gelijmd zijn onder andere 2024(T3, T6 en T8), de legeringen uit de 3xxx-reeks, 5052-H39, 5056-H39 en 7075-T6.

  Lees verder

 • Voorkom corrosie van metalen

  Ik begin dit artikel met het aanhalen van Steve Jobs die zijn I-phone presenteerde, één apparaat wat alles kon, iets waar de wereld geen weet van had en hij wist dat de wereld dit nodig ging hebben en waar mensen voor in de rij zullen gaan staan. Helaas is er zoiets nog niet op materiaalkundig gebied. Met zo’n 3000 staalsoorten en ca 300 aluminiumlegeringen wordt er nog al eens een foute keuze gemaakt en is er niet één materiaal wat overal voor geschikt is. Zaak dus om hier bij stil te staan.

  Lees verder

 • Voorspellen van warmscheuren

  In dit proefschrift wordt de gevoeligheid van aluminium voor warmscheuren beschreven tijdens het semicontinu gieten van aluminiumlegeringen.

  Lees verder

 • Waaraan moet hardsoldeer voor gelegeerd aluminium voldoen

  Het gebruik van hardsoldeertechnieken voor verscheidene belangrijke aluminiumlegeringen wordt beperkt door het feit dat hun smeltpunt lager ligt dan dat van het beschikbare hardsoldeer.

  Lees verder

 • Walsplaat of gietplaat

  Gegoten (gefreesde) platen, ofwel 'tooling plates', worden steeds meer toegepast bij het vervaardigen van high-tech producten.

  Lees verder

 • Warmscheuring van lassen in aluminium

  Aluminiumlegeringen zijn gevoelig voor stollingsscheuren en ze kunnen verbrossing vertonen alsmede scheuring bij temperaturen onder de stollingslijn. De legeringen met hogere mechanische sterkte kunnen ook bezwijken als gevolg van scheurvormende spanningscorrosie (SSC).

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 1

  Een overzicht van betreffende mogelijkheden en onmogelijkheden van aluminiumgebruik, be- en verwerking, en bescherming waarbij bepaalde technische aspecten voortdurend aan toepassingavoorbeelden gekoppeld zullen worden.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 2

  In dit deel zullen de verschillende gietmethoden en gietlegeringen behandeld worden. De voornaamste gietprocessen: zand-, kokille- en spuitgieten.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 3

  Aluminiumlegeringen welke goed plastisch vervormbaar zijn, zijn vaak slecht verspaanbaar. Een goed vervormbare aluminiumlegering is zacht, zachte legeringen zijn vanwege het 'smerende' karakter moeilijk te verspanen.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 4

  Aluminium dankt zijn populariteit voor een groot gedeelte aan de corrosiebestendigheid. Vooral tegen weersinvloeden is het metaal goed bestand, wat in de bouw tientallen toepassingen heeft opgeleverd.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 5

  Verschillende technieken om aluminium met aluminium of met andere materialen te verbinden. Deze verbindingstechnieken zijn in vier groepen in te delen, namelijk: 1. mechanische verbindingen (b.v. schroeven, felsverbindingen, popnagelen en klinken) 2. lassen 3. solderen 4. lijmen.

  Lees verder

 • Weerstanddruklassen van aluminium en aluminiumlegeringen

  Door de te verbinden delen wordt een hoge stroom gestuurd. De inwendige weerstand van de werkstukken, de overgangsweerstand tussen elek- troden en werkstukken en vooral tussen de te verbinden werkstukken, 1 veroorzaken een dermate hitte, dat het metaal zacht wordt en hier en daar gaat smelten. Na uitschakelen van de stroom worden de werkstukken tegen elkaar gedrukt, waardoor de lasverbinding tot stand komt.

  Lees verder

 • Weerstandspuntlassen van aluminium en aluminiumlegeringen

  Vanwege zijn hogere elektrische en thermische geleidbaarheid vergt aluminium wezenlijk hogere lasstromen en machinevermogen dan koolstofstaal. De lastijd wordt zo kort mogelijk gehouden om verhitting tot boven de feitelijke lastemperatuur te vermijden opdat zich geen schadelijke structuurveranderingen zullen voordoen. Het lassen zelf moet zich beperken tot de raakvlakken van de werkstukken.

  Lees verder

 • Welk lastoevoegmateriaal bij welke aluminium toepassing?

  Bij het kiezen van een optimale laslegering moeten het uiteindelijke gebruik van de las en de gewenste prestaties voorop staan. Veel legeringen en legeringcombinaties kunnen met elkaar worden verbonden met behulp van een aantal laslegeringen, maar slechts één lastoevoegmetaal is de beste voor een bepaalde aluminium toepassing.

  Lees verder

 • Willem Vermeend 3D printing verandert de wereld spectaculair

  Over twintig jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Sterker nog: in combinatie met internet, robotica en open software zal 3D printing leiden tot een nieuwe industriële revolutie met ingrijpende gevolgen voor onze economie, bedrijven en het onderwijs. Dat is de stellige overtuiging van internetondernemer en bijzonder hoogleraar Economics and E-business dr. Willem Vermeend, oud Staatssecretaris van Financiën en voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwijs is daarbij van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een nieuwe maakindustrie.

  Lees verder