Go to top

Beproeven van aluminium en aluminiumproducten

Bij de beproeving van halffabrikaten en gietstukken moet de beproeving ervoor zorgen dat de in de diverse normen vastgelegde kwaliteitseisen worden nageleefd. Deze vorm van beproeven dient ook als lopende kwaliteitsbewaking, waarmee fouten tijdens fabricage kunnen worden opgespoord en verholpen. Tot dit doel vinden beproevingen en analyses plaats aan het uitgangsmateriaal en aan voor levering gerede producten. De resultaten van de continu uitgevoerde beproevingen van de mechanische eigenschappen vormen de basis voor de volgens statistische methodes in normen vastgelegde minimum- en maximumwaarden van de sterkte en 0,2-rekgrens. Voor de beproevingen zijn dan ook beproevingsmachines nodig die op hun beurt zijn genormeerd.

Artikel uit Aluminium Gids 1998

Beproevingsomvang en monstername


Beproeven vormt een kostenpost. Aantal en omvang van de beproevingen mogen dan ook een technisch zinvolle omvang niet overschrijden. De vereiste beproevingsomvang moet al bij aanvraag en bestelling worden overeengekomen of door opgave van afnamevoorschriften worden vastgelegd.
Kwaliteitsbeheersingssystemen volgens EN ISO 9000 en verder tonen wegen waarmee het aantal fabricagefouten al van tevoren kan worden ingeperkt. Steeds vaker wordt door klanten gevraagd of de leverancier in het bezit is van deze kwaliteitsnormen. De omvang van de te beproeven monsters is een bepaalde hoeveelheid gefabriceerde artikelen, waarvan de eigenschappen door de beproeving worden gerepresenteerd. Het tot een bepaalde monsterhoeveelheid behorend materiaal moet volgens een geldende norm voor de samenstelling zijn gemaakt en moet in een en dezelfde toestand verkeren (gegoten, zachtgegloeid, geleidelijk koudverstevigd, koud- of warmverouderd). Met uitzondering van producten waarvoor bepaalde afnamevoorschriften gelden (bijvoorbeeld halffabrikaten voor drukvaten) mag de tot een bepaalde monstername behorende materiaalhoeveelheid niet afkomstig zijn uit dezelfde gietcharge of dezelfde...

Dit artikel los kopen? Klik hier (€ 9,95 incl. BTW)

Heeft u al een account? Log dan eerst in en klik nogmaals op de "Artikel kopen"-link.

Na betaling van € 9,95 incl. BTW heeft u direct toegang tot het artikel.

Toegang tot alle artikelen? Klik hier (€ 299,00 excl. BTW)

Na betaling van € 299,00 excl. BTW heeft u 12 maanden 24/7 onbeperkt toegang tot alle artikelen in de Kennisbanken van Aluminium en Roestvast Staal.

  • 24 uur per dag onbeperkt surfen door de enorme kennisbank gevuld met honderden studies, artikelen, verhalen, cases, praktijkvoorbeelden, tabellen en verhandelingen;
  • Wekelijks updates van de content door gerenommeerde metallurgen en mensen uit de praktijk;
  • Grootste online kennisbank op het gebied van de materialen Aluminium en Roestvast Staal van de Benelux.

Heeft u een account of bent u abonnee? Log hier in.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht