Go to top

Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 3 - Lassen en troubleshooting


 

In deel 1 - Aluminiumlegeringen - en deel 2 - Keuze van lastoevoegmaterialen - zijn de basismaterialen en lastoevoegmaterialen omschreven. Voor het maken van een lasverbinding zijn niet alleen basismateriaal en lastoevoegmateriaal nodig, echter ook een derde belangrijke component: het lasproces. In deel 3 - Lassen en troubleshooting - zal, zoals de naam weergeeft, uitgebreid aandacht worden besteed aan de stappen die nodig zijn om tot een homogene lasverbinding te komen. Enkele veel voorkomende lasfouten die kunnen optreden bij het lassen van aluminium legeringen zullen kort omschreven worden en in de vorm van een tabel overzichtelijk worden weergegeven.

Om betrouwbare en duurzame aluminium constructies te maken is de lastechniek zeer belangrijk; een vitale schakel in een succesvol productieproces.Bij het lassen van aluminium moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen. Vanwege de specifieke fysische eigenschappen als een relatieflaag smeltpunt, een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt en de relatief lage hardheid, worden specifieke eisen gesteld aan de toepasbare lasprocessen en de lasapparatuur. Dit artikel biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van 10 gedefinieerde individuele stappen binnen het hele proces van met name het MIG-lassen. Voor- en nadelen van de verschillende opties komen aan de orde om de definitieve resultaten van de gelaste constructie te optimaliseren. Aan de hand van praktische toepassingen zullen de verschillende keuzes en mogelijkheden worden gevisualiseerd.
 

Het “S2F” of “Start to Finish”-concept
 

Om een optimaal resultaat te bereiken heeft Lincoln Electric een concept ontwikkeld, dat het hele proces van lassen in 10 stappen beschrijft en waar mogelijk aanbevelingen doet ter optimalisatie van iedere stap in het proces. Omdat het concept alle aspecten van het proces van het begin tot het einde beschrijft, is de naam voor dit concept “S2F” ofwel “Start to Finish”.De individuele stappen binnen het...

Dit artikel los kopen? Klik hier (€ 9,95 incl. BTW)

Heeft u al een account? Log dan eerst in en klik nogmaals op de "Artikel kopen"-link.

Na betaling van € 9,95 incl. BTW heeft u direct toegang tot het artikel.

Toegang tot alle artikelen? Klik hier (€ 299,00 excl. BTW)

Na betaling van € 299,00 excl. BTW heeft u 12 maanden 24/7 onbeperkt toegang tot alle artikelen in de Kennisbanken van Aluminium en Roestvast Staal.

  • 24 uur per dag onbeperkt surfen door de enorme kennisbank gevuld met honderden studies, artikelen, verhalen, cases, praktijkvoorbeelden, tabellen en verhandelingen;
  • Wekelijks updates van de content door gerenommeerde metallurgen en mensen uit de praktijk;
  • Grootste online kennisbank op het gebied van de materialen Aluminium en Roestvast Staal van de Benelux.

Heeft u een account of bent u abonnee? Log hier in.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht