Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Lassen van RVSRSS

 • Beeldvorming bij radiografie NDO

  Radiografie is een niet-destructieve methode van onderzoek die voor talrijke toepassing geschikt is. Vooral in de laswereld wordt er intensief gebruik van gemaakt. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de toepasbaarheid en de beperkingen en zal de meeste aandacht worden geschonken aan de beeldvorming die met deze onderzoekstechniek wordt verkregen.

  Lees verder

 • Bewerken van roestvast staal constructies

  Aan de oppervlaktebehandeling van roestvast staal wordt doorgaans hoge eisen gesteld gezien de vaak decoratieve functie van het materiaal. Mechanisch nabewerken van roestvast staal kan door correct uitvoeren van voorafgaande stappen als snijden, plooien en lassen tot een minimum beperkt worden.

  Lees verder

 • Bijzonderheden van diverse lasmethoden

  Roestvast staal is goed lasbaar. Toch vraagt dit materiaal van de ontwerper en van de opsteller van lasprocedures een iets andere benadering ten opzichte van koolstofstaal. In dit en een hieropvolgend artikel zullen deze verschillen per lasproces worden bekeken.

  Lees verder

 • Blog Ko Buijs - Hittebestendig titanium

  Titanium is een metaal dat niet onbeschermd verhit mag worden boven de 300⁰C want boven deze temperatuur zal het oppervlak allerlei gassen in zich opnemen. Voorbeelden zijn gassen zoals zuurstof, waterstof, stikstof e.d. Het titaan metaalrooster biedt namelijk boven die temperatuur de gelegenheid om deze gassen te laten diffunderen in het oppervlak waardoor verbrossing ontstaat. Dat is ook de reden dat tijdens het lasproces de afkoelende las ook beschermd moet worden met het inerte argon. Dat betekent dat achter de toorts een extra schoen aanwezig moet zijn die het argongas als een deken op de afkoelende las neerlegt. Een voorbeeld hiervan is te zien op afbeelding 1.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van autenitisch roestvast lasmetaal

  Austenitisch roestvast lasmetaal beschikt in het algemeen over een geringere corrosieweerstand in vergelijking met het basismetaal van hetzelfde type. Dit is het gevolg van het feit dat lasmetaal een stengelvormige en ongelijkmatige microstructuur bezit waarin uitscheidingen aanwezig zijn van hoofdlegeringselementen, zoals Cr, Mo en Ni alsmede nevenelementen zoals S en P.

  Lees verder

 • Corrosiegedrag van hoog gelegeerd RVS-lastoevoegmetaal, lassen en oplassingen in gestandaardiseerde corrosieproeven

  Dit artikel geeft een overzicht van de gestandaardiseerde proeven die voor praktijkgebruik voor typische materiaalsoorten gangbaar zijn. Verder worden er enige resultaten getoond van proeven met lassen en lastoevoegmetaal waaruit de invloed van de verschillende thermische cycli, legeringen, oppervlaktetoestanden en beschermgassen op het corrosiegedrag kan worden afgeleid.

  Lees verder

 • Corrosiepreventie door het juiste ontwerp

  Bij design van apparatuur is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met een optimale executieve lasbaarheid. Zoals eerder vermeld heeft lassen veelal de voorkeur boven bout- en klinknagelverbindingen, vooropgesteld dat de lasverbindingen correct zijn uitgevoerd. Indien het optreden van spleetcorrosie is te verwachten dient een spleetvrije ‘full-penetration’ las te worden uitgevoerd.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen (deel 1)

  Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen (deel 2)

  Lassen vertonen kenmerkende microstructuurverschijnselen die dienen te worden onderkend en begrepen teneinde een voorspelling te kunnen doen aangaande hun corrosievastheid tijdens gebruik

  Lees verder

 • Corrosie van lassen in duplex roestvast staal

  Dit artikel gaat over de prestaties van duplex RVS welke kunnen worden beïnvloed door lassen. Corrosie van lassen in RVS duplex.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen in ferritisch roestvast staal

  Ferritisch roestvast staal kan worden ingedeeld in drie groepen. Groep I omvat de standaard, eerste generatie legeringen. Groep II de tweede generatie legeringen, in feite zijn dit gemodificeerde eerste generatie legeringen. Groep III omvat legeringen die een laag gehalte interstitiële elementen bevatten, of stabiliserende elementen ter verhoging van de weerstand tegen corrosie en de lasbaarheid.

  Lees verder

 • Corrosie van Roestvast staal Deel 4

  Interkristallijne corrosie van rvs komt meestal voor na een warmtebehandeling. Hierbij kan aan b.v. lassen worden gedacht. Vandaar dat bij het lassen van roestvast staal waakzaamheid m.b.t. interkristallijne corrosie is geboden.

  Lees verder

 • Corrosieve watersystemen en de invloed van δ-ferriet

  De angst om ziek te worden is zo oud als de mensheid. Iedereen wil gezond zijn. De meeste medicijnen die elke dag duizenden mensenlevens redden zijn niet ouder dan 30 jaar. De medische wetenschap staat dus in de kinderschoenen en ontwikkelingen op dit gebied zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Met name de laatste jaren wordt de druk op producerende bedrijven in de bio-farmacie steeds groter. De kosten om nieuwe ontwikkelingen te kunnen produceren zijn zeer hoog, terwijl de terugverdientijd alleen maar korter wordt. Hierdoor draait alles om de vraag: hoe snel kan een medicijn op de markt worden geïntroduceerd? Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke facetten in dit hele proces: de materiaalkwaliteit, de oppervlaktegesteldheid en de lasverbindingen die bij de ontwikkeling en productie van een medicijn worden toegepast.

  Lees verder

 • De doorlaszijde, vaak een vergeten gebied

  In de praktijk blijkt veelal dat men de kwaliteit van een lasverbinding in leidingsystemen beoordeelt aan wat men aan de buitenkant ziet. Het is echter maar zeer de vraag of een mooi uitziende buitenkant automatisch inhoudt dat de lasverbinding inderdaad van voldoende kwaliteit is.

  Lees verder

 • De keuze van het beschermgas voor het gasbooglassen van roestvast staal

  Het gekozen beschermgas beïnvloedt behalve de kwaliteit van de las ook de laseconomie en de arbeidsomstandigheden. Het lassen van roestvast staal vereist gassen met specifieke eigenschappen.

  Lees verder

 • De praktijk van het laserlassen

  Laserlassen wordt voor een groot aantal toepassingen en even zovele verschillende materialen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere bij de produktie van transmissies voor automobielen zoals synchronisatietandwielen en koppelingshuizen, het dichtlassen van hart pacemakers, koelkastdeuren en warmtewisselaars.

  Lees verder

 • Diverse lasprocessen

  Over lasprocessen is in de afgelopen decennia al veel informatie verschenen in diverse technische media. Dit artikel beoogt in kort bestek een indruk te geven over de meest voorkomende lasprocessen, met daarin de karakteristieken en een mogelijke motivatie waarom dat specifieke proces in bepaalde omstandigheden wordt toegepast. Het lasproces heeft altijd ten doel om m.b.v. warmte en/of druk twee metalen aan elkaar te verbinden dankzij een metaalbinding.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 1

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 2

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol. Te denken valt bijvoorbeeld aan installaties voor de behandeling van vervuild oppervlaktewater, proceswater, bluswaterleidingen, maar ook aan offshore installaties, chemische en petrochemische installaties.

  Lees verder

 • Drieluik over corrosie bij of door lasverbindingen Deel 3

  Bij het ontwerpen van veel installaties speelt de corrosievastheid van het toe te passen materiaal een belangrijke rol.

  Lees verder

 • Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen deel 1

  Er worden steeds hogere eisen gesteld door de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie aan de toe te passen materialen. Daarbij zijn corrosie- en hittebestendigheid belangrijke eigenschappen. Deze eigenschappen, die stand moeten houden onder hoge en lage temperaturen en drukken, vindt men terug in zeer bijzondere typen corrosievast staal en in nikkellegeringen. In dit drieluik wordt dieper ingegaan op de toepassing van nikkel en nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 2

  In het eerste deel van de drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, zijn de vereiste eigenschappen van genoemde materialen binnen deze omgevingen behandeld. In deel twee van deze drieluik wordt dieper ingegaan op de effecten van warmtebehandelingen en op aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Drieluik over toepassing van nikkel en nikkellegeringen Deel 3

  Toepassing van nikkel en nikkellegeringen in de chemische, petrochemische en gaswinningindustrie, vereist bepaalde eigenschappen van genoemde materialen. Warmtebehandeling kan de mechanische eigenschappen beïnvloeden en er zijn specifieke aandachtspunten bij lassen van nikkel en nikkellegeringen. Hierover is reeds meer geschreven in deel 1 en 2 van dit drieluik. In deel 3 komen de lasprocessen zelf aan bod; welke lasprocessen kunnen worden ingezet bij nikkellegeringen en wat zijn de regels daarbij?

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal deel 2

  Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn.

  Lees verder

 • Elektrochemische NDO-methode voor bepaling gevoeligheid van austenitisch roestvast staal voor ic

  Gevoeligheid voor interkristallijne corrosie van austenitisch roestvast staal kan zich voordoen na bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld als gevolg van lasbewerkingen of gloeien.

  Lees verder

 • Energie- en kosten besparen door inzet van moderne laserbronnen

  In de Nederlandse maakindustrie staan naar schatting 3.500 lasersnijmachines, circa 25 laserlasinstallaties en naar schatting 5 lasercladinstallaties opgesteld. Deze werken zonder problemen, maar de daarin toegepaste laserbronnen (de CO2- laserbron voor het snijden en de Nd:YAG laserbron voor het lassen) hebben een zeer laag energetisch rendement. Circa 2% van het ingangsvermogen van een Nd:YAG laserbron wordt omgezet in de werkzame laserbundel.

  Lees verder

 • Enkele warmtebehandelingen van roestvast staal

  Warmtebehandelingen van metalen zijn vooral bekend bij de toepassing van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. Voorbeelden zijn het voorwarmen of spanningsarmgloeien van lasconstructies met grote materiaaldikte of stijfheid, en het harden van gereedschapstalen in de gereedschapsfabricage en de machinebouw. Ook bij roestvast staal kunnen warmtebehandelingen een groot effect hebben op de geschiktheid voor gebruik van het betreffende roestvast staal. In dit artikel zal enig licht geworpen worden op het fenomeen warmtebehandeling bij roestvast staal, met name op het oplosgloeien en het spanningsverlagend gloeien.

  Lees verder

 • Factoren die van invloed zijn op de corrosie van lassen

  Er zijn tal van factoren die hun nadelige invloed kunnen doen gelden op de corrosieweerstand van lassen in roestvast staal. Hier wordt een aantal van de belangrijkste ervan nader beschreven.

  Lees verder

 • Fysische eigenschappen van de laspoel

  Het fysische gedrag van de laspoel is van grote invloed op de praktijk van het fusielassen en fysische effecten kunnen het bereik van de lasparameters waarbij een bepaald lasproces werkt, beperken. Zo kan bijvoorbeeld verhoging van de lasstroom een toename van de boogdruk te zien geven, waarbij ten slotte een punt wordt bereikt waarbij de resulterende turbulentie holten of andere defecten in de las veroorzaakt.

  Lees verder

 • Gelaste roestvast stalen warmtewisselaar pijpen

  Gelaste roestvast stalen pijpen en buizen worden gebruikt in verscheidene toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid, sterkte en corrosie weerstand. De austenitische typen UNS S31254 en UNS N08904 en de ferritisch-austenitische typen UNS S32304, UNS S31803 en UNS S 32750 bezitten een hoge weerstand tegen corrosie. Sleutel tot het succes van deze staaltypen zijn de met behulp van de computer ontworpen chemische samenstellingen met nauwe grenzen voor elk legeringselement om niet alleen de eigenschappen te optimaliseren maar ook de fabricage en laswerk. Belangrijke factoren zijn lassen, warmtebehandeling en beitsen van de buisvormige producten.

  Lees verder

 • Gevaren bij het lassen van roestvast staal (1)

  Aangaande het verwerken van roestvast staal bestaat nog veel onbegrip en zelfs gebrek aan kennis. Vooral ten aanzien van het verbinden van componenten met behulp van het thermische lasproces blijkt veel onkunde te zijn, waardoor regelmatig onnodig corrosieschade ontstaat. In drie artikelen wordt getracht meer duidelijkheid te geven aan iedereen die bij het verwerken van roestvast staal betrokken is. Naast de kansen en bedreigingen die gepaard gaan met het lasproces, wordt ook beperkt ingegaan op het metallurgische aspect van het fenomeen roestvast staal.

  Lees verder

 • Gevaren bij het lassen van roestvast staal (2 en 3)

  Het lassen van roestvast staal vereist de nodige kennis om kwalitatief goede verbindingen te verkrijgen, zonder onverwachte calamiteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de lasaspecten en de eventuele risico's die voortvloeien bij onoordeelkundig lassen van roestvast staal. Verder in dit artikel, warmscheuren als gevolg van het lassen en een samenvattend overzicht van bepaalde lasaspecten.

  Lees verder

 • Gevulde nikkel-draadelektrodes

  Gevulde nikkel-draadelektrodes worden met succes gebruikt voor het lassen van homogene en heterogene verbindingen, cryogene verbindingen en moeilijke herstellingswerken, waar er vraag is naar specifiek toevoegmateriaal.

  Lees verder

 • Het aan beide zijden oplassen van een 250 mm dikke pijpplaat

  Bronswerk Heat Transfer in Nijkerk is gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van warmtewisselaars, luchtkoelers en centrifugaalventilatoren. De toepassingen zijn niet alleen beperkt tot ongelegeerd, laaggelegeerd en hooggelegeerd staal maar hebben ook betrekking op bijvoorbeeld nikkel-en nikkellegeringen en duplex roestvast staal. Vijftig jaar ervaring en specialisme staan borg voor een kwaliteitsprodukt op maat. Recent is een warmtewisselaar in opdracht verkregen, waarbij een 250 mm dikke TT St E 355 pijpplaat aan beide zijden voorzien werd van een minimaal 8 mm dikke corrosievaste laag superduplex roestvast staal. Deze rapportage bericht over de eisen en de wijze van vervaardigen. Gebleken is, dat de gevulde draad Tetra-8 D 57 van Welding Alloys Nederland uitkomst bood om tot een economisch verantwoorde oplossing te komen, waarbij de chemische samenstelling aan de eisen voldeed.

  Lees verder

 • Het construeren in en het lassen van corrosievaste staalsoorten

  In de meeste gevallen wordt roestvaststaal toegepast vanwege de weerstand tegen verschillende vormen van corrosie in een bepaalde omgeving. Voor een aantal toepassingen is echter de sterkte van primair belang, hetzij om dunner te kunnen construeren of vanuit praktische overwegingen voor de specifieke toepassing.

  Lees verder

 • Het dieptrekken van roestvaststaal met behulp van aluminium brons uitgeruste matrijzen

  Het in Engeland met 'Narite' en in Europa met 'Ampco-Metal aangeduide materiaal bestaat uit 8 tot 14% aluminium, uit 2,5 tot 6,5% ijzer en bij bepaalde legeringen tot 6,5% nikkel (hetgeen de glijeigenschappen niet gunstig beïnvloedt) en kleine hoeveelheden legeringsbestanddelen zoals silicium, mangaan en andere; de rest - ca. 80% - is koper. Voor de gereedschapmakerij komen slechts die legeringen in aanmerking die de noodzakelijke hardheid hebben van ongeveer 300 tot 400 hardheid Brinell. De bijzondere metaalkundige structuur van het Ampco materiaal maakt het in combinatie met de hoge hardheid, die nog hoger wordt tijdens de produktie mogelijk, om bijvoorbeeld slecht te vervormen, roestvaste staalsoorten diep te trekken. Het grote voordeel ten opzichte van andere materialen is dat Ampco-aluminium brons door zijn gunstige wrijvingsgedrag het oppervlak van het diep te trekken voorwerp ontziet, waardoor het ontstaan van vouwen, groeven en krassen in de meeste gevallen vermeden wordt, evenals het koud oplassen (anlegieren/pick-up) van matrijsdeeltjes.

  Lees verder

 • Het explosief lassen van metalen in een vacuüm omgeving

  Er is door de jaren heen al wat geschreven over het fenomeen explosieve metaalbewerking. Hierbij denkt men dan vooral aan het explosief lassen en plateren van metalen hoewel explosieven ook gebruikt kunnen worden voor vormgeving, snijden en oppervlakteharding van metalen. In diverse literatuur is het nodige te vinden over dit onderwerp en regelmatig leest men dat er diverse theorieën zijn ontstaan over het bindingsmechanisme.

  Lees verder

 • Het lassen van conventioneel RVS, hoogcorrosievaste legeringen en hogetemperatuurlegeringen (Update 2023)

  In de (petro)chemische industrie worden allerlei legeringen ingezet afhankelijk van het procesmedium; van koolstofstaal tot exoten als titanium- en zirconiumlegeringen. Van de roestvaste legeringen zijn 304L en 316L de bekende “werkpaarden”, die zich uitstekend laten lassen. Ze tolereren grote variaties in warmte-inbreng en zijn niet gevoelig voor verbrossing of scheurvorming indien ze juist worden toegepast.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaste staalsoorten voor toepassing op hoge temperatuur

  De eigenschappen die aan roestvaststaal voor toepassingen op hoge temperatuur worden gesteld zijn te onderscheiden in twee belangrijke categorieën. Ten eerste is dat de weerstand tegen hoge temperatuurcorrosie, zoals de bestendigheid tegen oxidatie, carburisatie, sulfidatie en chlorinatie. Ten tweede zijn dat de mechanisch/metallurgische eigenschappen op hoge temperatuur zoals sterkte, kruipsterkte, kerftaaiheid, weerstand tegen verbrossing en de gevoeligheid voor warmscheuren.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvast staal (deel 2)

  In publikaties en artikelen, waarin sprake is van metalen en legeringen en de vele manieren waarop die aan elkaar kunnen worden verbonden, duikt dikwijls het begrip TIG lasproces op. Onderstaand artikel wil nader ingaan op een aantal facetten van dit lasproces. opdat duidelijk mag worden waar en hoe dit proces het voordeligst kan worden toegepast.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvast staal (deel 3)

  Plasmalassen is afgeleid van het TIG-lassen. Bij het TIG-lassen wordt in een beschermgas een elektrische boog getrokken tussen een niet afsmeltende elektrode en het werkstuk. Het beschermgas, in de regel is dit argon, wordt geïoniseerd en dient voor het ontsteken en onderhouden van de boog én voor de bescherming van het smeltbad tegen invloeden van de omringende atmosfeer. De boog is vrij en wordt niet ingesnoerd of gestuurd. Bij het plasmalassen wordt de boog ingesnoerd door deze te laten passeren door een zich tussen de elektrode en het werkstuk bevindend diafragma. De gastoevoer door het diafragma is onvoldoende voor de bescherming van het smeltbad, daardoor wordt er een aparte ringvormige gasbescherming toegepast. Voor principe plasmalasproces zie afb. 1

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaststaal (deel 4)

  Het is mogelijk om met hardsoldeertechnieken verbindingen te maken, die even sterk of zelfs sterker zijn dan de basismetalen. Hardgesoldeerde verbindingen zijn netjes en de vrij uniforme verhitting en afkoeling die er bij te pas komen zorgen ervoor dat het hardgesoldeerde werkstuk een minimum aan restspanningen en vervorming bevat. Andere voordelen van hardsolderen zijn: - vele verbindingen zijn met automatische methoden aan te brengen; - er kan een gecombineerde soldeer/warmtebehandeling worden uitgevoerd; - het merendeel van de gangbare metalen en legeringen en onderling verschillende metalen en legeringen kunnen worden hardgesoldeerd. De voornaamste nadelen van hardsolderen zijn: - de verbindingen dienen zodanig te zijn ontworpen, dat er capillaire werking kan optreden; - de combinatie van verschillende materialen kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot corrosie, hoewel dit laatste door een geschikte materiaalkeuze tot een minimum kan worden beperkt.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaststalen leidingen voor cryogeen gebruik

  Austenitisch roestvast staal is zeer geschikt voor opslagvaten en leidingwerk voor gebruik bij cryogene temperaturen, omdat het dan nog steeds beschikt over uitstekende mechanische eigenschappen. Gassen worden vaak op efficiënte wijze opgeslagen en vervoerd als vloeistoffen bij cryogene temperaturen. Zuivere gassen die gewoonlijk worden opgeslagen bij temperaturen onder hun kookpunt zijn onder andere zuurstof -183°C, argon -186°C, stikstof -196°C, waterstof -253°C en helium -269°C.

  Lees verder

 • Het met band oplassen van corrosievaste lagen

  Roestvaststaal en andere corrosievaste legeringen worden alom en in ruime mate toegepast. In vele gevallen worden deze metalen over de volle wanddikte toegepast, doch bij grotere wanddikten kan uit sterkte- of kostenoverweging een on- of laaggelegeerd staal als dragend materiaal worden toegepast, waarop dan de corrosievaste laag is aangebracht. Naast het cladden d.m.v. walsenen/of explosief plateren, kunnen deze lagen ook worden aangebracht middels een booglasproces. Uit het grote assortiment booglasprocessen kan men dat proces kiezen, waarmee zo economisch mogelijk gewerkt kan worden.

  Lees verder

 • Het nut van corrosietesten voor bijvoorbeeld dubbelwandige verwarmingssystemen en leidingen

  Technisch artikel over corrosietesten van dubbelwandige RVS opslagvaten, RVS tanks en RVS leidingsystemen.

  Lees verder

 • Het orbitaal lassen van buizen

  Waar mogelijk dienen stompe lassen in buizen te worden uitgevoerd met het TIG-lasproces en wel met behulp van een orbitale lasmachine. Als het niet mogelijk is om de buis te roteren, dan kan gebruik worden gemaakt van de orbitale lastechniek. Voor het merendeel van de buisleidingen kan zo'n 80-90% van alle stompe lassen met een orbitale lasmachine worden gelegd.

  Lees verder

 • Het toepassen en het verwerken van nikkellegeringen t.b.v. ontzwavelingssystemen (deel 2)

  In de industrie worden tegenwoordig diverse nikkellegeringen gebruikt in gasreinigingssystemen. Een goed voorbeeld zijn de ontzwavelingsinstallaties die in rookgaskanalen staan opgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen van diverse nikkellegeringen en dat vooral met betrekking tot de corrosiebestendigheid die nodig is in de zure chlorideoplossingen met lage pH-waarden die in afvalgasstromen kunnen voorkomen. Bovendien zal de verwerking en het verantwoord lassen van deze legeringen behandeld worden. Ook zal met het oog op een verantwoorde kostprijs ingegaan worden op ontwerpcritera en keuzen aangaande het materiaalsoort en uitvoering. Deel 1 van dit artikel verscheen in Roestvast Staal 10, 1996.

  Lees verder

 • Invloed van legeringselementen op doorlassing

  Er bestaat sterk experimenteel bewijs dat erop duidt dat toevoeging van legeringselementen aan roestvast staal de lasbaarheid bepaalt. Zo bevorderen sommige elementen in roestvast staal de doorlassing terwijl andere elementen de doorlassing juist reduceren. Dit verschijnsel veroorzaakt problemen bij het lassen van roestvast staal.

  Lees verder

 • Invloed van stikstof op lasverbindingen in UNS S31803

  Lassen heeft een grote invloed op de structuur van duplex ferritisch-austenitische roestvaste stalen. Het is duidelijk vastgesteld, dat zowel de corrosie-als de mechanische eigenschappen van duplex roestvast stalen lasverbindingen sterk afhankelijk zijn van de ferriet-austeniet balans. Zo kan bijvoorbeeld de bestendigheid tegen pitting en interkristallijne corrosie zowel als de kerfslagtaaiheid nadelig beïnvloed worden door een hoog ferrietgehalte. Grote aandacht is besteed aan het onder controle houden van de ferrietausteniet verhouding in lassen door beperking van de las-parameters. De ruime grenzen voor de legeringaelementen volgens UNS 531803 kunnen echter leiden tot grote variaties van de microstructuur in de las-zone.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van duplex roestvast staal

  Dit artikel gaat over de lasbaarheid van duplex roestvast staal. Komt uit de kennisbank van Roestvaststaal.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van ferritisch rvs

  Ferritisch RVS kan worden ingedeeld in groep I-legeringen, dat zijn de standaardtypen, groep II-legeringen, dat zijn aangepaste versies van de groep I-legeringen en dan de groep III-legeringen, die heel weinig interstitiële elementen (koolstof, stikstof en zuurstof) bevatten of stabiliserende elementen ter verbetering van de corrosievastheid en taaiheid in de gelaste toestand.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van roestvast staal

  Roestvast staal is een verzamelnaam waarmee een aantal soorten worden aangeduid. Als er wordt gesproken over lasbaarheid van roestvast staal, dan moet eerst worden aangegeven om welke soort het gaat. In dit artikel wordt de lasbaarheid besproken van ferritisch, martensitisch en austenitisch roestvast staal, alsmede de invloed die het lassen heeft op de kenmerkende eigenschappen van deze roestvast staalsoorten.

  Lees verder

 • Lasbederf en knife-line attack in gelast austenitisch roestvast staal

  Bij temperaturen boven ongeveer 1035°C lossen chroomcarbiden volledig op in austenitisch roestvast staal. Als dit staal echter langzaam wordt afgekoeld van deze hoge temperatuur of opnieuw wordt verwarmd tot in het temperatuursgebied van 425 tot 815°C, dan treedt er uitscheiding op van chroomcarbiden op de korrelgrenzen. Deze carbiden bevatten meer chroom dan de matrix. Als gevolg van deze carbideuitscheiding raakt de aangrenzende matrix verarmd aan chroom.

  Lees verder

 • Lascoördinatie anno 2019?

  Een paar jaar geleden werd in de ISO-normcommissie TC 44 begonnen met de vernieuwing van een voor de lasindustrie belangrijke norm die de positionering van een lascoördinator beschrijft. Een norm die niet meer paste bij de uitgangspunten van CEN en ISO met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving. In de nieuwe editie van deze norm (ISO 14731:2019) is de oude bijlage A daardoor verdwenen (hoewel deze "informatief" was). De specifieke reden was dat verwijzingen naar opleidingsprogramma's van andere organisaties niet in overeenstemming zijn met CENCENELECGids 31 (“Mededingingsrecht voor deelnemers aan CEN/CENELEC-activiteiten; Editie 1, 2015-12”). De ISO 14731 wordt in veel recente en/of ondersteunende normen genoemd en is daarom een erg essentiële norm voor het beheersen van de laskwaliteit in de productie. Maar hoe hanteren wij deze nieuwe norm optimaal?

  Lees verder

 • Laserbundel Lassen

  Technisch bezien is een laser een apparaat dat energie kan omzetten vanuit een primaire bron, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, in een bundel elektromagnetische straling van een bepaalde frequentie. Alnaargelang de soort laser kan deze bundel een dermate energiedichtheid bereiken dat er metaal mee kan worden gesmolten en wel op een heel klein oppervlak. Om kort te gaan: een laserbundel is een geschikt medium om lasverbindingen mee te leggen.

  Lees verder

 • Laserfusielassen

  Metaalbinding gaat gepaard met het uitwisselen van elektronen tussen een of meer metaalatomen. De metaalatomen kunnen dezelfde of verschillende atoomstructuren hebben. Metaalatomen hebben de neiging om de elektronen uit hun buitenste elektronrnschillen los te laten, waardoor er min of meer vrij bewegende elektronen onstaan die tezamen het 'elektronengas" vormen.

  Lees verder

 • Lasertechnologie: een overzicht: Laserlassen, lasersnijden, lasergraveren.

  Lasertechnologie komen we in diverse industrieën tegen en het aandeel laser in de productieprocessen neemt steeds meer toe. Deels komt dat door de ontwikkelingen in het vakgebied, deels ook omdat langzaam aan steeds meer bedrijven de voordelen van laser als productiemiddel voor hun bedrijf inzien. Wel heeft de laser te kampen met een aantal vooroordelen zoals de hoge investering. In dit artikel een overzicht over de mogelijkheden van moderne lasertechnologie bij de bewerking van RVS.

  Lees verder

 • Lasprocedure voor dikwandige leidingsystemen in Super Duplex 2507

  Super Duplex 2507 wordt vaak gebruikt in toepassingen waar extra hoge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid. Om aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever te voldoen is een correct uitgevoerde lasprocedure van cruciaal belang.

  Lees verder

 • Lasprodukten voor het ureumsynthese proces

  Ureum is een hoog stikstofhoudende meststof die wordt gemaakt uitgaande van ammoniak en koolstofdioxide. Onder hoge druk (150 - 250 kg/ cm2) en hoge temperaturen (200 - 250°C) ondergaan NH3 en CO2 de volgende basisreacties: NH3 + CO2 → NH2 COONH4 (ammoniumcarbamaat) NH2 COONH4 → H2O + NH2 - CO - NH2 (ureum) Het complete proces bestaat in verscheidene varianten waarbij een ander produktieschema wordt gevolgd doch de basisreactie blijft dezelfde. Ammoniak en kooldioxide zijn niet erg corrosief doch het ammoniumcarbamaat dat bij hun reactie vrijkomt is zeer corrosief.

  Lees verder

 • Lassen en oplassen van hoog-molybdeenhoudende materialen, toegepast in de chemische industrie

  Verhoging van het procesrendement is momenteel het hoofddoel in de chemische, petrochemische, olie-, gas-, papier-en andere industrieën. Factoren zoals temperatuur, druk, concentraties, aanwezigheid van putcorrosie veroorzakende elementen zoals chloriden, toepassing van zout water als koelmedium, aanwezigheid van zwavel en andere factoren beïnvloeden de keuze van materialen voor een speciale toepassing. Vaak worden hoger gelegeerde materialen gekozen op grond van hun betere corrosieweerstand en hun betere mechanische eigenschappen. Dit artikel beschrijft een aantal lastoevoegmaterialen en technieken die zijn en worden toegepast voor het verbinden en oplassen van deze speciale legeringen zoals duplex en super-duplex roestvast-staal soorten, volledig austenitische roestvast-staalsoorten en legeringen op basis van nikkel.

  Lees verder

 • Lassen m.b.v. schokgolven explosieve

  Een vrij onbekende lasmethode is de methode m.b.v. explosieve schokgolven. Deze methodiek is een vorm van kouddruklassen en de benodigde druk komt tot stand door de explosie van geselecteerde springstoffen. In de afbeeldingen 1 en 2 wordt dit schematisch voorgesteld.

  Lees verder

 • Lassen van duplex roestvast staal toegepast in chemicaliën tankers

  In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van een lasprocedure en de selectie van lastoevoegmetaal besproken voor de talrijke verbindingen tussen duplex roestvast staal onderling en met andersoortige metalen zoals die zich voordoen in een chemicaliën tanker. Uitgaande van de laspositie en materiaalcombinatie zijn die lasprocessen en lastoevoegmetalen gekozen en beproefd, die zo geschikt mogelijk zijn en een optimaal economisch rendement opleveren bij de constructie van het schip. Er is studie gemaakt van rendementsaspecten en er zijn lasmonsters geproduceerd en beproefd. Er zal een overzicht worden gegeven van de beproevingsresultaten, behaald met de diverse lasprocedures. De lasprocedures in kwestie zijn SAW, SMAW, GMAW en FCAW. Andere onderwerpen zoals hechtlassen, het lassen van trappen en andere inwendige onderdelen alsmede stiftlassen voor de diverse assemblage hulpmiddelen zullen eveneens worden besproken. Het werk zoals in dit artikel wordt besproken, berust op ervaring die is verkregen bij de bouw van de chemicaliën tanker 'Genève' op de YVC scheepswerf.

  Lees verder

 • Lassen van martensitisch roestvast staal

  Het lassen van austenitisch roestvast is redelijk recht toe recht aan, omdat vrijwel alles zich afspeelt binnen het bereik van een faze: de austenietfaze. Bij martensitisch roestvast staal ligt dit geheel anders. Er doen zich bij het doorlopen van de diverse temperatuurgebieden, verscheidene fazen voor met elk hun eigenaardigheden. Dit alles maakt dat het lassen van dit roestvast staal meer aandacht vergt.

  Lees verder

 • Lassen van roestvast staal: constitutie diagrammen

  Roestvast lasmetaal kan gevoelig zijn voor zowel warmscheuring als koudscheuring. Welke van de twee zou kunnen optreden hangt in sterke mate af van de structuur: is het lasmetaal volledig austenitisch of is er ook wat ferriet aanwezig

  Lees verder

 • Lassen van roestvast staal aan regels gebonden…

  Sinds 1 januari 2011 is een vernieuwde Europese norm, de EN 1090-1, geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat wanneer men volgens deze norm werkt, het vermoeden van conformiteit mag worden uitgesproken ten opzichte van de Europese wetgeving, de European Construction Products Directive, “CPD”. (Zie Publicatieblad van de Europese Unie C344 van 17 december 2010.) Deze “Directive” (richtlijn) betreft niet alleen bouwdelen van staal maar ook van roestvast staal en zelfs aluminium.

  Lees verder

 • Lassen van super duplex roestvast staal met flux en met metaal gevulde draad

  Artikel over het lassen van super duplex roestvast staal met flux en metaal gevulde draad. Kennisbank Roestvaststaal

  Lees verder

 • Lastechnisch construeren van RVS apparaten

  Lastechnisch construeren in rvs apparaten, noodzakelijk voor de realisatie van betrouwbare verbindingen, vereist kennis van lasmetaalkunde, lastechnologie en gebruiksomstandigheden.

  Lees verder

 • Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

  Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

  Lees verder

 • Magnetisch-roerlassen en ultrasoon onderzoek

  Austenitisch roestvast staal vertoont een enkelfasige, kubisch vlakken gecentreerde structuur, die over een groot temperatuurtraject in stand blijft. Deze structuur is het resultaat van een evenwicht in die legeringselementen die de austenietfase stabiliseren vanaf hoge temperaturen tot cryogene temperaturen. Afhankelijk van de legeringssamenstelling kan austenitisch roestvast staal na het lassen stollen met een microstructuur die wat restferriet bevat bij kamertemperatuur.

  Lees verder

 • Mechanische eigenschappen van gelaste dunne roestvast stalen plaat

  De mechanische eigenschappen van roestvast stalen dunne plaat in gelaste toestand zijn vooral van betekenis voor het gedrag tijdens gebruik van constructie onderdelen. Afhankelijk van de specifieke toepassing is het gedrag onder wisselende of onder statische belasting van belang. Verder is er een significante invloed waarneembaar van de diverse lasmethodes. Kennis hiervan kan leiden tot optimalisering van de betreffende eigenschappen.

  Lees verder

 • NEN-EN 1090, ook voor roestvast staal verwerkende industrie!

  De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staalconstructies. EN 1990 behandelt de (algemene) grondslagen voor het ontwerp en de berekening. De EN 1991-serie geeft de voorschriften voor de belastingen. De EN 1993-serie (Eurocode 3) geeft voorschriften en rekenregels voor het ontwerp (berekening) van staalconstructies

  Lees verder

 • Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

  Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

  Lees verder

 • Orbitaal lassen

  De voornaamste reden om laswerk uit te voeren met een orbitaal-TIG systeem, is de mogelijkheid die het biedt een reproduceerbare las te maken die voldoet aan gestelde kwaliteitseisen. Feiten als een lage heat-input, hogere produktiesnelheid en een grotere onafhankelijkheid van de lasser zijn natuurlijk interessante, maar slechts bijkomende voordelen.

  Lees verder

 • Orbitaal TIG-lassen in de praktijk

  Orbitaal TIG-lassen geniet een toenemende belangstelling. Er worden steeds meer machines van diverse merken aangeboden die eenvoudiger te bedienen zijn. Het is zelfs mogelijk een lasmachine een paar weken te huren en de lassers, of liever gezegd de operators, in een paar dagen op te leiden om met een orbitale lasmachine te werken. Er komt echter veel kijket:~ bij het orbitaal TIG-lassen. Zeer veel voorkomende fouten die bij orbitaal lassen gemaakt worden, zijn: onvolkomen doorlassing, ingevallen las, uitlijningsfout, slingerende las, inwendig verkleurde lassen. Deze fouten zijn het gevolg van het lassen van onnauwkeurige naadvoorbewerking, slijtage aan de elektrode of onvoldoende gecontroleerde of slecht onderhouden apparatuur.

  Lees verder

 • Proceskeuze van moderne lastechnieken in roestvast staal

  Het gebruik van specifieke en daardoor vaak dure materialen komt alleen tot zijn recht als de materiaalkeuze gepaard gaat met een verbindingstechniek die de materiaaleigenschappen slechts in geringe mate beïnvloedt. In dit artikel wordt ingegaan op de meest gebruikte en moderne lastechnieken voor het lassen van roestvast staal. De voor- en nadelen van bepaalde lastechnieken worden besproken en er worden een aantal toepassingsgebieden gegeven.

  Lees verder

 • Putcorrosie en spleetcorrosie in lassen

  Plaatselijke aantasting van het lasmetaal en de warmte­beïnvloede zone (WBZ) treden op in de vorm van putcorrosie en spleetcorrosie, in het bijzonder in waterige, chloorhoudende milieus.

  Lees verder

 • Roestvast staal 316 met gevulde draad* MIG lassen

  Door gebruik te maken van een roestvast staal gevulde draad kan men de produktiviteit verbeteren. TG Davey, TG Gooch en JL Robinson (Welding lnstitute Engeland) hebben hiernaar een gedetailleerd onderzoek gedaan. In dit artikel wordt het onderzoek programma beschreven en vervolgens worden enige resultaten nader belicht. Tenslotte enkele praktijkervaringen uit Nederland.

  Lees verder

 • Roestvast staal in de kunst

  De gangbare opvatting die men heeft van een beeldhouwer is iemand die zich met hamer en beitel een weg baant door de materie, geleid door de inspiratie van het moment. Dit beeld komt zelden overeen met de werkelijkheid. De beeldhouwer voegt niet zelden juist kleinere stukken materie samen tot een groter geheel en vaak komen er zelfs geen hamer en beitel aan te pas.

  Lees verder

 • Roestvast stalen lasconstructies die scheuren voor gebruik

  Veelal wordt gedacht dat roestvast stalen lasconstructies zonder problemen in de open lucht kunnen worden opgesteld of opgeslagen. Vaak is dat ook inderdaad mogelijk. Er kunnen zich echter ook tijdens de opslag een aantal typische corrosievormen voordoen

  Lees verder

 • Roestvast Stalen leidingwerk voor hoogzuivere doeleinden in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie

  Technisch artikel over het gebruik van RVS Leidingwerk voor met name hoog zuivere doeleinden. En wat is het verschil tussen RVS pijp en RVS buis. Dit onderscheid is met name van belang bij het automatisch lassen van hoogwaardig RVS leidingwerk.

  Lees verder

 • Rutiel gevulde draad voor het lassen van Super Duplex in alle posities

  Het gebruik van Super Duplex neemt toe in industriesegmenten zoals olie en gas, offshore, papier, voedingsmiddelen, waterbehandelings- en ontziltingsinstallaties. Ook in de tankbouw voor opslag van olie en chemicaliën, chemische industrie en rookgasbehandelingssystemen in de energiecentrales.

  Lees verder

 • Schade-analyse lekvorming bij pijplassen

  Het is algemeen bekend dat het oppervlak van een rvs las en omgeving na het lassen verminderd corrosiebestendig is. Dit is het gevolg van de vorming van een poreuze oxidehuid op het oppervlak. Dit proces wordt 'sealing' genoemd. In ernstige gevallen ontstaat aan de onderzijde van de las zgn. 'bloemkool', wat rood/oranje van kleur is en een uiterlijk heeft van kleine bloemkooltjes (3-5 mm doorsnede). Deze schade-analyse gaat in op lekvorming bij pijplassen ten gevolge van het negeren van deze oxidevorming.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie en een schadegeval

  Lassen in austenitisch roestvast staal zijn vaak onderhevig aan corrosieve aantasting. De aard van deze aantasting is een functie van thermische voorgeschiedenis van de las, de bedrijfstemperatuur en milieu, alsmede het spanningsniveau van zowel aangelegde spanningen als inwendige restspanningen. Hier zal de aandacht worden gericht op scheurvormende spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (1/2)

  Gedurende meer dan dertig jaar hebben KWR leidingsystemen, gefabriceerd van austenitisch roestvast staal, te lijden gehad van scheurvormende spanningscorrosie, afgekort SSC. Dit heeft geresulteerd in verlies aan capaciteit, hogere elektriciteitskosten en meer blootstelling aan straling van personeel dat inspecties en reparaties moest uitvoeren.

  Lees verder

 • Scheurvormende spanningscorrosie van lassen in KWR bedrijf (2/2)

  Er staan verscheidene technieken ter beschikking om IKSSC in KWRs tegen te gaan. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene categorieën waarin wordt ingegrepen in materiaal, spanning en milieu. Enkele van de remedies werken in op twee van de drie factoren die tegelijkertijd werkzaam moeten zijn wil er IKSSC optreden.

  Lees verder

 • Slimme constructie werkt kostenbesparend

  Mogelijkheden om constructie-elementen met elkaar te verbinden zijn bouten, moeren, klinken, popnagelen, lijmen, solderen en lassen. Verbinden, maar lassen en solderen in het bijzonder: een lastig vak voor de constructeur. In dit artikel enige overwegingen.

  Lees verder

 • Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

  Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.

  Lees verder

 • Stollings- of warmscheuring bij het lassen van austenitisch roestvast staal

  Het voorkomen van stollingsscheuren (warmscheuren) is het belangrijkste probleem bij het fusielassen van austenitisch roestvast staal, zie afbeelding 1. Lassamenstellingen die primair als austeniet stollen zijn buitengewoon gevoelig voor warmscheuring. Lassamenstellingen die primair stollen als deltaferriet zijn daarentegen het minst gevoelig voor warmscheuring.

  Lees verder

 • Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 1)

  Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 2)

  Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAWlastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof- en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • Supermartensitisch 13% Cr roestvast staal lastoevoegmetaal voor rondlassen in pijpleidingen (deel 2)

  Momenteel is er geen commercieel verkrijgbaar GMAW Iastoevoegmetaal voorhanden dat overeenkomt met de eigenschappen van supermartensitisch metaal voor pijpleidingen. Lassen met massieve draad vereist een actief gas zoals CO2 om gebrekkige fusie tegen te gaan en dit leidt tot hogere koolstof-en zuurstofgehalten in het lasmetaal en dus tot minder gunstige mechanische eigenschappen. Het onderzoek betrof het gebruik van buisvormig lastoevoegmetaal dat betere inbranding geeft bij gebruik van een inert schermgas waarmee meer desoxidatiemogelijkheden mogelijk zijn. Voor de proeven zijn twee buisvormige draadelektrodes beproefd. De invloed van de draadsamenstelling en van het schermgas zijn onderzocht om te komen tot een las met een zo laag mogelijk gehalte aan koolstof en zuurstof, die de best mogelijke mechanische eigenschappen zou moeten geven. Het gebruik van basische fluxtoevoegingen om het zuurstofgehalte van het lasmetaal te verlagen is eveneens onderzocht. (Dee1 1 van dit artikel verscheen in Roestvast Staal 4)

  Lees verder

 • Technische aspecten en totaalkosten van kritische leidingsystemen

  Bij het ontwerp en de installatie van roestvast stalen leidingsystemen is een groot aantal factoren beslissend voor de technische kwaliteit en totaalkosten van het project. Het zal niemand vreemd overkomen, dat in de ontwerpfase niet alleen de kwal iteit maar voor een belangrijk deel ook de totaalkosten van een systeem worden bepaald. Een deel van de totaalkosten bestaat uit inkoop van goederen (buizen, fittingen, koppelingen, filters e.d.), het leeuwedeel echter wordt bepaald door de installatiekosten (arbeid) van een leidingsysteem. Uit enkele onderzoeken is gebleken dat vooral bij de inkoop van materialen kostbare fouten kunnen worden gemaakt. Wanneer voor een lagere prijs materialen van een mindere kwaliteit worden ingekocht, zal hierdoor een aanzienlijke kostprijsverhoging optreden in de in stallatiefase (zie praktijkvoorbeeld A, einde artikel). Wanneer voor materialen een duidelijke omschrijving wordt gebruikt, welke is toegespitst op kwaliteit en zekerheid, kunnen zeer hoge kostenbesparingen worden gerealiseerd.

  Lees verder

 • Te weinig kennis over corrosie rvs

  'Er is nog altijd te weinig kennis bij het ontwerp, het lassen en het gebruik van rvs-leidingwerk in de (voedingsmiddelen)industrie." Dat zegt Peter van Houten, metaalkundige/schadeonderzoeker bij het Schielab BV in Breda, een metaalkundig laboratorium dat mechanische testen en chemische analyses doet, en schadeonderzoek. Bij dat laatste moet je met name denken aan breuken en corrosie. Er wordt in dit kader ook onderzoek gedaan aan roestvaststaal, waarbij volgens hem toch nog veel corrosie voorkomt. Regelmatig komen ook problemen binnen vanuit de voedingsmiddelenindustrie, waar veel rvs leidingwerk wordt toegepast.

  Lees verder

 • Verbindingen in roestvaststalen buisleidingen en hun corrosiegevoeligheid

  Buizen van roestvast staal kunnen op verscheidene manieren met elkaar worden verbonden. Lassen is de vaakst voorkomende verbindingswijze, maar ook hardsolderen en het gebruik van fittingen behoort tot de mogelijkheden.

  Lees verder

 • Verbinding tussen koolstofstaal en roestvast staal

  Er komen tal van toepassingen voor in de industrie waarbij er een verbinding moet worden gemaakt tussen koolstofstaal en roestvast staal. Bij gewone lasverbindingen doet zich echter al te vaak breuk voor. Dergelijke breuk wordt in het algemeen toegeschreven aan de scherpe overgang in samenstelling en microstructuur die zich ter plaatse van de las voordoen, alsmede het ontstaan van plaatselijk hoge spanningen als gevolg van het verschil in uitzetting tussen koolstofstaal enerzijds en roestvast staal anderzijds

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(1/3)

  Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten en legeringen op nikkelbasis (Ni-basis) vormen belangrijke groepen van hoogwaardige materialen voor zuurbestendige en hittevaste constructies.

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(2/3)

  Voorbeelden van eigenschappen van de lasmaterialen en hun toepassingen Tabel 4 toont een overzicht van mechanische eigenschappen en corrosie-beproevingsresultaten van lasmaterialen voor natchemische toepassingen. Verder zijn van elk van de lasmateriaaltypen de karakteristieken kort omschreven.

  Lees verder

 • Volaustenitische CrNi(Mo)-staalsoorten, Ni-basis legeringen en lastoevoegmaterialen voor hoge corrosie- en hoge temperatuurbestendige applicaties(3/3)

  Keuze van lastoevoegmaterialen voor lasverbindingen in hittevaste materialen Bij de keuze van lastoevoegmaterialen voor nieuwbouw wordt gestreefd naar lasmaterialen met een overeenkomstige samenstelling als het basismateriaal. Een belangrijke reden hiervoor is geen verschil in oxidatiebestendigheid en lineaire uitzettingscoëfficiënt. Immers een verschil in lineaire uitzetting zoals bestaat tussen CrNi-staalsoorten en nikkelbasislegeringen (afbeelding 9), creëert extra spanningen hetgeen

  Lees verder

 • Warmscheuren tijdens lassen

  Het verschijnsel van warmscheuren bij het lassen is een fenomeen dat een direct gevolg is van het stollingsproces. Dit fenomeen wordt dan ook niet alleen bij lassen aangetroffen maar ook bij gietstukken.

  Lees verder

 • Warmtebeïnvloede zones in roestvast staal

  De structuurveranderingen die optreden in de warmtebeïnvloede zone (WBZ) van lassen in roestvast staal zijn in staat om de sterkte, taaiheid en corrosieweerstand te verlagen. Het is daarom van belang om te begrijpen welke RVS-typen gevoelig zijn en welke soorten degradatie kunnen optreden.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over diverse begrippen in de corrosieleer

  In de praktijk worden allerlei begrippen en feiten gebruikt die gerelateerd zijn aan de corrosieleer. Om wat meer inzicht te geven in termen die veelal gebezigd worden bij het gebruik van roestvast staal zijn onderstaand enige opsommingen gegeven van zaken die in de praktijk regelmatig voorkomen en waar ook regelmatig verwarring over bestaat.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over lassen van titaan en zirkoon

  Het metaal titaan is uitstekend lasbaar waardoor het mede daardoor steeds meer aan populariteit is gaan winnen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat men zich niet volledig houdt aan de spelregels die voor het lassen zijn opgesteld en de vraag is dan hoe men kan zien of de kwaliteit van de las goed is. Een van de belangrijkste regels is dat de laszone tijdens het lassen zeer goed beschermd moet worden tegen zuurstof vanuit de atmosfeer omdat titaan zo enorm reactief is.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over speciale verbindingstechnieken t.b.v. roestvast staal

  Roestvast staal wordt door ontelbare bedrijven dagelijks gelast en dat gebeurt meestal met het TIG-lasproces. In mindere mate geschiedt dit ook met het MIG- en STT-lasproces maar ook m.b.v. onderpoederdeklassen en andere speciale technieken zoals het verbinden met explosieven en frictie.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

  Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

  Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

  Lees verder