Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

LassenRSS

 • Aluminium algemeen deel 1; aluminium, aluminiumlegeringen, aluminiumlagen, aluminiumoxidelagen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 2; bewerken, eloxeren, extruderen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 4; korrelverfijningsmiddelen, lassen van aluminium, legeringsaanduidingen volgens AA, non-ferro gietlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 5; oververoudering, precipitatieharding, slinkholtes, spuitgieten

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 6; Uitscheiding, uitscheidingsharding, veroudering, vezelversterkt aluminium, mechanische eigenschappen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminiumlassen binnen de automobielindustrie

  Het lijdt geen twijfel dat het gebruik van aluminium en de ontwikkeling van de aluminiumlastechnologie in de automobielindustrie blijven voortgaan. De voortschrijdende ontwikkelingen van aluminium binnen deze industrie kunnen primair worden toegeschreven aan de vele aantrekkelijke fysische eigenschappen van dit materiaal.

  Lees verder

 • Beheersing van de laskwaliteit

  Wanneer lasconstructies continu van hoge kwaliteit dienen te zijn komt er meer kijken dan alleen een eenvoudige eindinspectie van de lasnaden. Niet alleen het controleren is duur, ook het repareren van gebreken is een kostbare aangelegenheid en is ook vaak niet zo eenvoudig

  Lees verder

 • corrosievermoeiing van gelast aluminium in zeewater

  Aluminium legering AA5083 wordt steeds vaker toegepast in de scheepsbouwindustrie, vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid en gunstige mechanische eigenschappen.

  Lees verder

 • De invloed van het lassen op de eigenschappen van aluminium

  Aluminium wordt geleverd in gagloeide (spanningsarme) of veredelde toestand afhankelijk van de geschiktheid van de betreffende legering voor warmtebehandelingen. De letter H is de aanduiding voor niet veredelbare legeringen; de letter T is een veredelbare legering. Met uitzondering van de gegloeide aluminium-legeringen zullen alle andere aan sterkte verliezen als zij door lassen worden verwarmd. De niet veredelde legeringen zullen een zachte overgangszone naast de las krijgen ongeacht de lasmethode die wordt toegepast. Echter, afhankelijk van de leveringstoastand zullen de eigenschappen van het te lassen materiaal worden beïnvloed. Hoe sneller de lasmethode des te geringer zal de warmte-inbreng zijn. M.a.w. het MIG-lassen verdient hier de voorkeur boven TIG-lassen. De sterkte-eigenschappen van zacht (gegloeid) aluminium zullen door het lassen minder worden beïnvloed dan een veredelde aluminiumlegering. Vanzelfsprekend speelt ook de keuze van het juiste toevoegmateriaal een niet onbelangrijke rol. In een tweetal tabellen worden de minimum mechanische eigenschappen van de lasverbinding. alsmede eventuele fouten en hun oorzaken bij het lassen aangegeven.

  Lees verder

 • De lasbaarheid van Aluminium - porositeit en warmscheurgevoeligheid

  Porositeit is een probleem dat zich beperkt tot het lasmetaal. Het ontstaat doordat gas diffundeert in het gesmolten lasmetaal en tijdens stolling wordt ingevangen, zodat er belletjes in de gestolde las aanwezig zijn.

  Lees verder

 • Geringere plaatdiktes en kritisch construeren stellen hogere eisen aan lasproces

  Om aluminium efficiënt én kwalitatief hoogwaardig te lassen, mag het lasproces niet te veel warmte aan de aluminium delen overdragen. Welke moderne technieken zijn hiervoor beschikbaar en welke andere recente ontwikkelingen zijn er voor het lassen van aluminium? We maken een rondgang langs enkele leveranciers op lasgebied.

  Lees verder

 • Het behandelen van aluminium met schokgolven

  Bewerken van aluminium m.b.v. schokgolven die ontstaan tijdens het exploderen van springstoffen. Door de explosie van springstoffen ontstaan zeer hoge energiedichtheden die m.b.v. speciale technieken aangewend kunnen worden om metalen te bewerken. Hierbij moet gedacht worden aan het vormen, het lassen en het bekleden van onderdelen.

  Lees verder

 • Het explosief lassen van aIuminium- magnesium gelegeerde pijpen

  In verband met de goede zoutwaterbestendigheid van aluminium-magnesium legeringen van het type 54-S en 50-S werden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij in de loop der tijd enkele 4' transportleidingen van dit materiaal vervaardigd. Het in het veld lassen van deze legeringen is echter geen eenvoudige zaak. Als nadelige bijkomstigheid worden zowel de strekgrens als de treksterkte en de corrosiebestendigheid in de direkte omgeving van de las nadelig beïnvloed als gevolg van de ontwikkelde laswarmte.

  Lees verder

 • Het gedrag van een lasnaad in aluminium

  Het gedrag van een lasnaad wordt door verschillende factoren beïnvloed, waaronder legering, vorm en warmtebehandelingstoestand van het basismetaal, lastoevoegmetaallegering en lasproces, afkoelsnelheid van de las, het naadontwerp, alle mechanische en thermische behandelingen na het lassen en de gebruiksdoeleinden

  Lees verder

 • Het kiezen van een geschikte laslegering aluminium

  De geleidbaarheid van warmte is voor aluminium ongeveer zesmaal hoger dan die van staal. Hoewel de smelttemperatuur aanzienlijk lager ligt dan die van ijzerlegeringen, is toch hogere warmte-inbreng nodig voor het lassen van aluminium vanwege zijn hoge soortelijkewarmte.

  Lees verder

 • Het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen Deel 1

  Aluminium en zijn legeringen genieten als constructiemateriaal een nog steeds toenemende belangstelling en toepassing. Zeker houdt dit ook verband met de ontwikkelingen in de lastechnologie en de verdieping en verbreding van de kennis, welke in de laatste dertig jaar hebben plaatsgevonden omtrent de toepassing van deze technologie op voornoemde materiaalgroep.

  Lees verder

 • Het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen Deel 2

  De lasprocessen voor het lassen van aluminium en de legeringen daarvan

  Lees verder

 • Het voorkomen van porositeit en zwarte aanslag bij MIG/TIG-lassen van aluminium

  Ondanks een juiste keuze van het beschermgas blijkt bij het lassen van aluminium toch vaak dat er in de las porositeit ontstaat of dat de las en zijn directe omgeving een zwarte aanslag krijgen. Dat gebeurt vooral als gevolg van vocht.

  Lees verder

 • Internationale normering als hulpmiddel voor het beheersen van de kwaliteit van gelaste producten

  Sinds het verdrag van Rome in 1985 is Europa naarstig aan het zoeken naar een optimale Europese Regelgeving. Dit om vrije doorgang van producten te verkrijgen en technische handelsbelemmeringen weg te nemen binnen de landen die aangesloten zijn bij de EU!

  Lees verder

 • Keuzes maken om concurrerend te produceren

  Een laser (light amplification by the stimulated emission of radiaton) brengt een coherente bundel licht voort met een nagenoeg constante golflengte. Als deze bundel wordt scherpgesteld op een oppervlak dan wordt er voldoende energie geconcentreerd in het focus om het materiaal aldaar te laten smelten of verdampen

  Lees verder

 • Lasbaarheid van aluminium-lithiumlegeringen

  Het gebruik van aluminium-lithiumlegeringen vereist geen veranderingen in de fabricagemethodes en -technieken. Deze legeringen blijken met name goed lasbaar te zijn in tegenstelling tot andere hoogsterke aluminiumlegeringen zoals 7075 en 2024.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van warmtebehandelbare aluminiumlegeringen

  Warmtebehandelbare aluminiumlegeringen bezitten ook bepaalde karakteristieken, die inherent zijn aan alle aluminiumlegeringen en waarmee bij het lassen rekening moet worden gehouden

  Lees verder

 • Lascoördinatie anno 2019?

  Een paar jaar geleden werd in de ISO-normcommissie TC 44 begonnen met de vernieuwing van een voor de lasindustrie belangrijke norm die de positionering van een lascoördinator beschrijft. Een norm die niet meer paste bij de uitgangspunten van CEN en ISO met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving. In de nieuwe editie van deze norm (ISO 14731:2019) is de oude bijlage A daardoor verdwenen (hoewel deze "informatief" was). De specifieke reden was dat verwijzingen naar opleidingsprogramma's van andere organisaties niet in overeenstemming zijn met CENCENELECGids 31 (“Mededingingsrecht voor deelnemers aan CEN/CENELEC-activiteiten; Editie 1, 2015-12”). De ISO 14731 wordt in veel recente en/of ondersteunende normen genoemd en is daarom een erg essentiële norm voor het beheersen van de laskwaliteit in de productie. Maar hoe hanteren wij deze nieuwe norm optimaal?

  Lees verder

 • Laserharding met diodelasers

  Laser-oppervlakteharding staat, ondanks dat de techniek al een aantal jaren mogelijk is, nog steeds in de kinderschoenen. Het proces gaat gepaard met het gebruik van laserstralen van grote intensiteit om het metaaloppervlak te verhitten.

  Lees verder

 • Laserlassen van aluminium

  Laserlassen is een technologie waarbij het licht van een hoogvermogen laser – van enkele honderden Watts tot soms wel 20 kW lichtvermogen – wordt gefocusseerd op het werkstuk in een spot kleiner dan een halve millimeter doorsnede. Hierdoor wordt lokaal het materiaal gesmolten en vaak zelfs tot aan de verdampingstemperatuur gebracht (keyhole- of dieplassen).

  Lees verder

 • Lasermarkeren van aluminium

  Bij verandering van het aluminium oppervlak zal er een goede inkoppeling van het laserlicht mogelijk zijn.

  Lees verder

 • Lassen: De lasbaarheid van aluminium

  Aluminium en zijn legeringen zijn prima te lassen. Er kunnen zich echter een aantal moeilijkheden voordoen, die dit materiaal in laskringen een slechte reputatie hebben bezorgd. Als deze moeilijkheden echter worden onderkend en er afdoende maatregelen tegen zijn genomen, dan staat niets een vlotte lasbewerking in de weg. Hier zal nader worden ingegaan op twee verschijnselen die voor veel last zorgen, te weten porositeit en warmscheurgevoeligheid.

  Lees verder

 • Lassen: Snijden en lassen van aluminium met lasers

  Een laser (light amplification by the stimulated emission of radiaton) brengt een coherente bundel licht voort met een nagenoeg constante golflengte.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 1 - Aluminium legeringen

  Zuiver aluminium heeft een relatief lage sterkte maar daarentegen een grote taaiheid zelfs tot zeer lage temperaturen. Door zuiver aluminium koud te vervormen of te legeren kan men de sterkte verhogen, maar ook betere corrosie eigenschappen verkrijgen

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 2 – Keuze van lastoevoegmaterialen

  In deel 2 worden de meest toegepaste lastoevoegmaterialen beknopt omschreven alsmede welke keuze van lastoevoegmateriaal we moeten maken voor welke legering. De keuze van welk type toevoegmateriaal indien 2 of meerdere typen Al-legering(en) aan elkaar gelast moeten worden is van eenvoudig tot zeer complex

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 3 - Lassen en troubleshooting

  Lassen en troubleshooting - zal, zoals de naam weergeeft, uitgebreid aandacht worden besteed aan de stappen die nodig zijn om tot een homogene lasverbinding te komen. Enkele veel voorkomende lasfouten die kunnen optreden bij het lassen van aluminium legeringen zullen kort omschreven worden en in de vorm van een tabel overzichtelijk worden weergegeven.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen Deel 4 – Lasprocessen

  De lasprocessen welke in aanmerking komen voor het lassen van aluminium en haar legeringen zou men kunnen verdelen in 2 groepen, namelijk de: • Standaard lasprocessen als elektrode-, TIG-, MIG- en Plasma lassen; • Bijzondere lasprocessen als weerstand-, elektronenstraal-, laser-, Plasma-MIG- en wrijvingslassen.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen deel 5

  Beschermgassen en invloed oppervlaktegesteldheid lastoevoegmateriaal

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen deel 6

  Voor een optimale stroomoverdracht van de stroombron naar de lasdraad is het draadmondstuk een essentieel onderdeel. Het is een absolute voorwaarde dat een lasser het draadmondstuk regelmatig controleert.

  Lees verder

 • Lassen van Aluminium en haar legeringen deel 7

  Om lasporeusheid te voorkomen, dient het aluminium schoon en droog te zijn wanneer het gelast wordt. Waterstofhoudende verbindingen zoals olie, vet, oplosmiddelen en vocht zullen ontleden in onder andere atomair waterstof dat in het smeltbad terecht komt en zodoende poreusheid kan veroorzaken

  Lees verder

 • MIG lassen van aluminium

  Het MIG lasproces, maakt in de regel gebruik van gelijkstroom met de elektrode verbonden met de positieve pool van de energiebron (DC positive of reverse polarity in Amerikaans spraakgebruik).

  Lees verder

 • NEN-EN 1090, ook voor aluminium bouw!

  De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staal en aluminium constructies. De EN 1090 is van essentieel belang; alle volgens Eurocode 9 (EN 1999-serie) gefabriceerde onderdelen moeten voldoen aan EN 1090.

  Lees verder

 • Ontwikkeling in vrijwingsroerlassen van Aluminium

  Het wrijvingsroerlassen is een relatief jong verbindingsproces, dat zich vooral leent voor aluminium componenten. Op een aantal punten biedt het proces specifieke voordelen t.o.v. traditionele smeltlasprocessen. Het kent ook beperkingen, waarvan het ontstaan van een eindkrater aan het einde van de lasnaad de belangrijkste is.

  Lees verder

 • Plasmasnijden van Aluminium

  Een plasmastraal kan worden gebruikt voor zowel snijden als lassen van aluminium en is verreweg het meest toegepaste thermische proces voor het handmatig, gemechaniseerd of volledig automatisch snijden van aluminium en gelegeerd aluminium

  Lees verder

 • Porositeit bij het lassen van aluminium

  Wie vaak aluminium last weet het al: porositeit en aluminium zijn schijnbaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het lijkt er zelfs op dat de ergernis over dit verschijnsel meer bepaald wordt door de mate waarin poriën worden toegelaten dan door de feitelijke aanwezigheid ervan

  Lees verder

 • Principes van het wrijvingsroerlasproces

  Wrijvingsroerlasproces is een verbindingsmethode die in de vaste toestand aanvankelijk alleen werd toegepast op luminiumlegeringen.

  Lees verder

 • Puntlassen van aluminium

  Puntlassen is de voornaamste verbindingstechniek die wordt toegepast in de automobielindustrie, omdat het goedkoop en snel is en omdat het ongevoelig is voor variaties in de maatnauwkeurigheid van de diverse onderdelen, waardoor het bij uitstek geschikt is voor automatisering.

  Lees verder

 • Puntlassen van aluminium en aluminiumlegeringen

  De oppervlaktetoestand van aluminium plaat is een van de belangrijkste beslissende factoren bij het verkrijgen van een consistente kwaliteit van de weerstandspunt- en bandlassen.

  Lees verder

 • Roerlassen van ongelijksoortige aluminiumlegeringen

  Roerlassen is een nog redelijk nieuw verbindingsproces. Toepassing ervan vindt inmiddels plaats bij de fabricage van transportmiddelen, zoals schepen, spoorwagons, automobielen, vliegtuigen en brandstoftanks van raketten.

  Lees verder

 • Selectieve lastoevoegmetaal

  Bij het kiezen van een optimale laslegering moeten het uiteindelijke gebruik van de las en de gewenste prestaties voorop staan. Veel legeringen en legeringcombinaties kunnen met elkaar worden verbonden met behulp van een aantal laslegeringen, maar slechts één lastoevoegmetaal is de beste voor een bepaalde toepassing.

  Lees verder

 • Stiftlassen van aluminium

  Stiftlassen is een algemene term voor het verbinden van een metalen stift met een werkstuk. Er kan gebruik worden gemaakt van een aantal lasprocessen, maar booglassen wordt toch wel het meest gebruikt.

  Lees verder

 • Triplate: de ultieme oplossing om aluminium aan staal te lassen

  Sinds vele jaren maakt de scheepsbouw dankbaar gebruik van zogenaamde transition joints c.q. verbindingsstrippen om aluminium aan staal te lassen. Transition joints worden meestal vervaardigd m.b.v. het explosieve lasproces dat in de regel in de open lucht op afgelegen plekken plaatsvindt. Explosief lassen is in feite kouddruklassen en onderzoek heeft uitgewezen dat de verbindingen hoogwaardiger worden indien dit in een vacuümconditie plaatsvindt. Op dit moment is er één bedrijf ter wereld die dit doet en dat is Shockwave Metalworking Technologies b.v. in Holland, producent van 'Triplate'. Zoals het woord al zegt, bestaat Triplate uit drie lagen metaal, namelijk staal 52-3N als basismateriaal, commercieel zuiver aluminium 99,5 (AIIoy 1050A) als overgangslaag en het corrosiebestendige AIMg4,5 Mn (AIIoy 5083) als bovenlaag.

  Lees verder

 • Ultrasoonpuntlassen

  Ultrasoonpuntlassen biedt voordelen wat betreft kosten alsmede prestaties, bij het verbinden van aluminium carrosserieonderdelen in de automobielindustrie. Lichtgewicht materiaal biedt uitkomst bij het reduceren van het wagengewicht, terwijl er tevens wordt tegemoet gekomen aan eisen betreffende prestaties, waaronder verminderd geluid en trillingen en botsingsweerstand, en betrouwbaarheid

  Lees verder

 • Verlaging van het ozongehalte bij het TIG- en MIG lassen van aluminium

  Ozon ontstaat bij het lassen door de ultraviolette straling van de lasboog. Ozon is zeer schadelijk voor de gezondheid. De MAC-waarde is daarom laag namelijk 0,1 ppm. De ozonconcentratie is het grootst direct rondom de boog. Als de temperatuur rondom de las hoog genoeg is, wordt spontaan stikstofmonoxyde gevormd uit de lucht. Het vermindert de ozonconcentratie omdat het met ozon reageert. De hoeveelheid natuurlijk gevormde stikstofmonoxyde is echter onvoldoende om alle gevormde ozon weg te nemen.

  Lees verder

 • Verlaging van het ozongehalte bij het TIG en MIG lassen van aluminium

  Ozon ontstaat bij het lassen door de ultraviolette straling van de lasboog. Ozon is zeer schadelijk voor de gezondheid. De MAC-waarde is daarom laag namelijk 0,1 ppm. De ozonconcentratie is het grootst direct rondom de boog. Als de temperatuur rondom de las hoog genoeg is, wordt spontaan stikstofmonoxyde gevormd uit de lucht. Het vermindert de ozonconcentratie omdat het met ozon reageert. De hoeveelheid natuurlijk gevormde stikstofmonoxyde is echter onvoldoende om alle gevormde ozon weg te nemen. In de rookpluim resteert een hoge ozonconcentratie afhankelijk van onder andere de lasomstandigheden. Dit is door emissiemetingen bepaald.

  Lees verder

 • Warmscheuring van lassen in aluminium

  Aluminiumlegeringen zijn gevoelig voor stollingsscheuren en ze kunnen verbrossing vertonen alsmede scheuring bij temperaturen onder de stollingslijn. De legeringen met hogere mechanische sterkte kunnen ook bezwijken als gevolg van scheurvormende spanningscorrosie (SSC).

  Lees verder

 • Weerstanddruklassen van aluminium en aluminiumlegeringen

  Door de te verbinden delen wordt een hoge stroom gestuurd. De inwendige weerstand van de werkstukken, de overgangsweerstand tussen elek- troden en werkstukken en vooral tussen de te verbinden werkstukken, 1 veroorzaken een dermate hitte, dat het metaal zacht wordt en hier en daar gaat smelten. Na uitschakelen van de stroom worden de werkstukken tegen elkaar gedrukt, waardoor de lasverbinding tot stand komt.

  Lees verder

 • Weerstandspuntlassen van aluminium en aluminiumlegeringen

  Vanwege zijn hogere elektrische en thermische geleidbaarheid vergt aluminium wezenlijk hogere lasstromen en machinevermogen dan koolstofstaal. De lastijd wordt zo kort mogelijk gehouden om verhitting tot boven de feitelijke lastemperatuur te vermijden opdat zich geen schadelijke structuurveranderingen zullen voordoen. Het lassen zelf moet zich beperken tot de raakvlakken van de werkstukken.

  Lees verder