Go to top

Weerstanddruklassen van aluminium en aluminiumlegeringen

Door de te verbinden delen wordt een hoge stroom gestuurd. De inwendige weerstand van de werkstukken, de overgangsweerstand tussen elek- troden en werkstukken en vooral tussen de te verbinden werkstukken, 1 veroorzaken een dermate hitte, dat het metaal zacht wordt en hier en daar gaat smelten. Na uitschakelen van de stroom worden de werkstukken tegen elkaar gedrukt, waardoor de lasverbinding tot stand komt. Bij dit lasproces wordt geen gebruik gemaakt van vloeimiddelen. De oxidehuid wordt door een voldoende hoge druk verbroken respectievelijk weggedrukt. Vanwege zijn hogere elektrische en thermische geleidbaarheid vergt aluminium wezenlijk hogere lasstromen en machinevermogen dan koolstofstaal. De lastijd wordt zo kort mogelijk gehouden om verhitting tot boven de feitelijke lastemperatuur te vermijden opdat zich geen schadelijke structuurveranderingen zullen voordoen. Het lassen zelf moet zich beperken tot de raakvlakken van de werkstukken.

Weerstandspuntlassen
MateriaaIkenmerken


Het weerstandspuntlassen van aluminium onderscheidt zich in principe niet van het puntlassen van koolstofstaaL Het proces is in afbeelding 1 schematisch weergegeven. Er bestaan echter wel degelijk verschillen ten opzichte van het puntlassen van staal, vanwege de van staal afwijkende fysische en mechanische eigenschappen en bovenal vanwege het feit dat de op het aluminium oppervlak aanwezige oxidehuid een elektrische isolatie vormt.
Bij het verlopen van de puntlassing scheurt de oxidehuid als gevolg van de door de elektrodekrachten veroorzaakte deformatie. Er vormen zich kleine contactbruggen, die het lopen van elektrische stroom mogelijk maken. Door verhitting, verdere deformatie en het verdringen van oxidedeeltjes worden deze contactbruggen steeds groter: er kan zich een laslens vormen. Aan de vlakken, die in aanraking zijn met de gekoelde elektroden, moet de totale lasstroom door de ingevolge de deformatie (oppervlaktevergroting onder buitensluiting van lucht) ontstane contactbruggen...

Dit artikel los kopen? Klik hier (€ 9,95 incl. BTW)

Heeft u al een account? Log dan eerst in en klik nogmaals op de "Artikel kopen"-link.

Na betaling van € 9,95 incl. BTW heeft u direct toegang tot het artikel.

Toegang tot alle artikelen? Klik hier (€ 299,00 excl. BTW)

Na betaling van € 299,00 excl. BTW heeft u 12 maanden 24/7 onbeperkt toegang tot alle artikelen in de Kennisbanken van Aluminium en Roestvast Staal.

  • 24 uur per dag onbeperkt surfen door de enorme kennisbank gevuld met honderden studies, artikelen, verhalen, cases, praktijkvoorbeelden, tabellen en verhandelingen;
  • Wekelijks updates van de content door gerenommeerde metallurgen en mensen uit de praktijk;
  • Grootste online kennisbank op het gebied van de materialen Aluminium en Roestvast Staal van de Benelux.

Heeft u een account of bent u abonnee? Log hier in.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht