Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Gieterijen en gietwerkRSS

 • AlMgSi-gietlegeringen

  Lichtgewicht onderdelen, vervaardigd van in metalen matrijzen gegoten aluminium en magnesium, ondergaan een gestage groei in toepassing bij de automobielindustrie. Beide metalen bezitten een hoge sterkte/gewichtverhouding, goede gietbaarheid, beter corrosieweerstand vergeleken met staal en goede maatvastheid

  Lees verder

 • Aluminium-gietlegeringen

  Aluminium-gietlegeringen zijn het veelzijdigst van alle gangbare gietlegeringen en bezitten in het algemeen de hoogste gietbaarheidswaarden. Aluminium-gietwerk wordt routinematig geproduceerd via spuitgieten, gieten in permanente matrijzen, gieten in groen zand en in droog zand, verloren-wasgieten. Aluminium-gietlegeringen worden ook makkelijk gegoten met vacuüm, lage-druk, centrifugaal en vormgerelateerde processen zoals verloren-schuim.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 3; gietbaarheid, guinier-preston-zones, kneedlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 4; korrelverfijningsmiddelen, lassen van aluminium, legeringsaanduidingen volgens AA, non-ferro gietlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 5; oververoudering, precipitatieharding, slinkholtes, spuitgieten

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium en scheurvormende spanningscorrosie deel 4; kopervrije 7xxx legeringen, gietlegeringen, SSC-beproeving van aluminiumlegeringen

  Alleen aluminiumlegeringen die aanzienlijke hoeveelheden oplosbare legeringselementen bevatten, voornamelijk koper, magnesium, silicium en zink, zijn gevoelig voor SSC.

  Lees verder

 • Aluminium matrix composieten (deel4)

  Metaal-matrix composieten (MMC's) vormen een materiaalklasse op zich. Ze zijn geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen dan hun basismetaal tegenhangers. Door bepaalde aanpassingen kunnen hun sterkte, stijfheid, warmtegeleidbaarheid, slijtvastheid, kruipsterkte of maatvastheid worden verbeterd.

  Lees verder

 • Aluminium Toepassingen Deel 1

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-terralegeringen en staal. Uitgebreid artikel (2 delen) over: Aluminiumlegeringen, Aluminium-gietlegeringen, Aluminiumlagen, Bewerken, Eloxeren, Extruderen, en Guinier-preston-zones

  Lees verder

 • Aluminium Toepassingen Deel 2

  Aluminium Toepassingen Deel 2. Aandacht voor onder andere: Kneedlegeringen, Korrelverfijningsmiddelen, Lassen van aluminium, Legeringsaanduiding volgens AA, Non-Ferro Gietlegeringen, Slinkholtes, Uitscheidingsharding en Mechanische eigenschappen

  Lees verder

 • Automatische optische sortering van aluminiumlegeringen na selectieve chemische kleuring

  De automobielindustrie is al jaren een van de grootste verbruikers van aluminium. De toegepaste hoeveelheid aluminium in auto's neemt echter gestaag toe: een auto uit 1980 bevat gemiddeld 3,5% aluminium.

  Lees verder

 • Behandelingen van de smelt - Aluminium

  De alkalimetalen lithium, natrium en calcium zijn ware verontreinigingen die afkomstig zijn van productie van primair aluminium en ze kunnen schadelijke gevolgen hebben op de stollings- en gietintegriteit als ze niet worden verwijderd.

  Lees verder

 • Bepaling van het waterstofgehalte van gesmolten aluminium

  Waterstof is het enige gas dat in aanzienlijke mate oplosbaar is in aluminium en zijn legeringen. Zijn oplosbaarheid varieert rechtstreeks met de temperatuur en de vierkantswortel uit de druk.

  Lees verder

 • Gieten: Levervormen van aluminium

  Gieten is een techniek waarbij producten worden vervaardigd door een vloeibare substantie, bijvoorbeeld gesmolten metaal, in een vorm, een matrijs, te schenken. Deze vormgevingstechniek bestaat al duizenden jaren. Gieten is veelal de kortste weg tot een product.

  Lees verder

 • Het filtreren en ontgassen van aluminium

  Tijdens het smelten van aluminium zijn oxidevorming, nitridevorming en waterstofopname nooit te voorkomen. Om de smelt toch zo zuiver mogelijk te maken, wordt deze gereinigd en ontgast. Er is tegenwoordig een scala van mogelijkheden om een aluminiumsmelt te raffineren. Het zou in dit bestek te ver voeren alle systemen en processen te bespreken, daarom zullen slechts enkele 'nieuwe' ontwikkelingen op dit gebied belicht worden. Allereerst zal een stuk theorie onontbeerlijk zijn om de principiële werking van de processen te kunnen begrijpen.

  Lees verder

 • Het gieten van aluminium (algemeen)

  Het gieten als fabricagemethode biedt de kortste weg van uitgangsmetaal tot kant-en-klaar onderdeel en vervult in veel gevallen de voornaamste eisen gesteld aan de vormgeving van constructie-onderdelen van velerlei aard.

  Lees verder

 • Het spuitgieten van aluminiumlegeringen

  Alhoewel het spuitgieten van metaallegeringen inherent heel wat voordelen te bieden heeft blijft het voor vele bedrijfsleiders en ingenieurs een betrekkelijk weinig gekend domein. Dit verschijnsel treedt nog meer op de voorgrond wanneer het zich handelt omtrent de moderne produktiemethodes die borg staan voor een voorheen ongekende nauwkeurigheid van de bekomen resultaten. Een der toonaangevende bedrijven terzake bevindt zich bij onze zuiderburen in Oudenaarde, waar Pedro Spuitgieterij, winnaar van de Grote Oscar voor de Nijverheid in 1985, gevestigd is.

  Lees verder

 • Het vergroten van de smeltcapaciteit van aluminium smeltovens

  In de afgelopen jaren is de draaitrommeloven weer een interessant smeltaggregaat geworden door toepassing van Oxy-fuel (= zuurstof/brandstof) branders in plaats van de normale luchtbranders. De ombouw naar Oxy-fuel branders is voor gietijzer een ingeburgerde techniek. De gedachte bestond echter dat het voor aluminium, vanwege de relatief lage smelttemperatuur, niet interessant was. In de laatste jaren heeft AGA veel inspanningen verricht om aan te tonen dat ook in aluminium smeltovens het vervangen van de normale branders door Oxyfuel branders zeer interessant kan zijn. Dit blijkt uit de tientallen conversies die de laatste jaren zijn uitgevoerd.

  Lees verder

 • Hogedrukgieten van Aluminium precisieproducten

  Het hogedrukgieten vond zijn oorsprong tegen het einde van de negentiende eeuw, toen een Amerikaanse militair metaal onder druk in een gietvorm bracht om kogels preciezer en sneller te produceren. Deze methode werd al gauw gebruikt voor minder gewelddadige toepassingen, zoals voor het vervaardigen van de lettervormen in zetterijen

  Lees verder

 • Hoogwaardige legeringen: Aluminium-poederlegeringen

  Commercieel leverbare aluminium-poederlegering (P/M-legeringen) samenstellingen bestaan uit mengsels van geatomizeerde aluminiumpoeders die zijn vermengd met poeders van verscheidene legeringselementen zoals zink, koper, magnesium en silicium.

  Lees verder

 • Korrelverfijning bij gietwerk

  Een aantal factoren definieren de metallurgische structuur van aluminium gietstukken. Van primair belang zijn de dendrietcelafmetingen of afstanden tussen de dendrietarmen, de vorm en verdeling van microstructuurfasen en tenslotte de korrelgrootte.

  Lees verder

 • koudscheuren bij hoge sterkte aluminium te voorkomen

  Goed gecontroleerde gietcondities en homogeen gesmolten materiaal vormen twee belangrijke uitgangspunten om koudscheuren bij hoge sterkte aluminium te voorkomen

  Lees verder

 • Magnesiumonderzoek in Australië

  Het magnesiumonderzoek in Australië blijft echter zeer actief en er is redelijk potentieel voor groei op langere termijn met het gebruik van magnesium in de automobielindustrie, vanwege zijn lichte gewicht en stijgende maatschappelijke en regelgevende druk met betrekking tot brandstofbesparing

  Lees verder

 • Niet alle soorten Aluminium zijn te gieten.

  Met gieten kan vrijwel iedere vorm worden verkegen. Maar de keuze voor het gietproces wordt bepaald door de gieteigenschappen van het materiaal en de omstandigheden. Zuiver aluminium heeft een slink van circa 6% waardoor het slecht bruikbaar is als gietmateriaal

  Lees verder

 • Ontwerpen van aluminium gietstukken

  Veel gietstukken zijn al tot mislukking gedoemd in het ontwerpstadium. Lang niet alle ontwerpen zijn acceptabel voor de gieter als hij zijn zinnen heeft gezet op het maken van een kwaliteitsgietstuk. Als het ontwerp eenmaal vaststaat, is het moeilijk om er wijzigingen in aangebracht te krijgen

  Lees verder

 • Opbouw van een aantal aluminiumlegeringen

  Bij gelegeerd aluminium wordt onderscheid gemaakt in kneed- en gietlegeringen. Bij kneedlegeringen staat de plastische vervormbaarheid in de voorgrond, bij gietlegeringen het vormvullend vermogen en gietbaarheid

  Lees verder

 • Porositeiten in aluminium en aluminiumlegeringen

  Porositeiten in aluminium en in aluminiumlegeringen zijn een veelvoorkomend verschijnsel. De porositeiten kunnen de mechanische eigenschappen sterk beïnvloeden.

  Lees verder

 • Promotie rond microstructuur stolling aluminium

  “Er is aangetoond dat overgangen in de microstructuur van aluminium tijdens stolling een effect hebben op de uiteindelijke structuur, in het bijzonder segregatie (structuurverschillen). Daarom kunnen ze van invloed zijn op de vorming van gietfouten, vooral warmtescheuren. Verder moeten onderzoekers in de toekomst voorzichtig zijn met de interpretatie van tweedimensionale foto’s, want in 3D kan het er heel anders uitzien.”

  Lees verder

 • Slijtvaste aluminium legeringen

  Reeds vanaf ongeveer 1940 worden aluminium legeringen gebruikt voor tribologische doeleinden, toen gegoten aluminium-tin lagers werden geïntroduceerd voor zware machinerieën. De ontwikkeling van aluminium-silicium legeringen wekte nog grotere belangstelling voor lichtgewicht aluminium legeringen voor slijtvaste onderdelen.

  Lees verder

 • Structuur van aluminium gietlegeringen

  Een aantal factoren bepalen de metallurgische structuur van aluminium gietwerk. Van primair belang zijn de afstanden tussen de dendrieten, vorm en verdeling van microstructuurfazen en korrelgrootte. Gieters kunnen de fijnheid van de dendrietstructuur sturen aan de hand van de stollingssnelheid.

  Lees verder

 • Twee veel gebruikte meettechnieken voor onderzoek van oppervlakken: AES en XPS

  Bij onderzoek aan vaste stoffen, waaronder aluminium en gelegeerd aluminium, en dan met name oppervlakken, wordt veel gebruik gemaakt van Auger elektronen spectroscopie (AES) en van röntgen foto-elektron spectroscopie (XPS). Beide zullen hier nader worden behandeld.

  Lees verder

 • Verloren-Was-Gieten

  Het productieproces bij het verloren-was-gieten begint met een zeer nauwkeurige matrijs welke veelal uit aluminium of kunststof is vervaardigd. In deze matrijs wordt de productwas onder hoge druk ingespoten, waardoor een wasmodel met een uitstekende contourscherpte ontstaat

  Lees verder

 • Voorspellen van warmscheuren

  In dit proefschrift wordt de gevoeligheid van aluminium voor warmscheuren beschreven tijdens het semicontinu gieten van aluminiumlegeringen.

  Lees verder

 • Walsplaat of gietplaat

  Gegoten (gefreesde) platen, ofwel 'tooling plates', worden steeds meer toegepast bij het vervaardigen van high-tech producten.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 2

  In dit deel zullen de verschillende gietmethoden en gietlegeringen behandeld worden. De voornaamste gietprocessen: zand-, kokille- en spuitgieten.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 3

  Aluminiumlegeringen welke goed plastisch vervormbaar zijn, zijn vaak slecht verspaanbaar. Een goed vervormbare aluminiumlegering is zacht, zachte legeringen zijn vanwege het 'smerende' karakter moeilijk te verspanen.

  Lees verder