Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Duplex Roestvast StaalRSS

 • Beitsmethode van duplex RVS-Leidingwerk

  Dit artikel gaat over het herstellen van corrosieweerstand van duplex RVS soorten. Met name duplex RVS Leidingwerk. In de praktijk blijkt dat ook duplex roestvast staal in bepaalde milieus gevoelig kan zijn voor corrosie, met name daar waar verkleuringen (oxiden) door warmte-inbreng niet zijn verwijderd.

  Lees verder

 • Buisvormige toepassingen van SAF 2304

  Er wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan duplex roestvast staal boven standaard austenitisch roestvast staal. De reden daarvan zijn een aantal technische voordelen, die in combinatie met goede verkrijgbaarheid de basis vormen voor prijsgunstige ontwerpen. Dit artikel geeft een overzicht van de basiseigenschappen van het moderne duplex roestvast-staaltype SAF 2304 en het geeft voorbeelden van typische gevallen waarin dit type met succes wordt toegepast. Verder wordt er een algemeen beeld geschetst van de brede toepasbaarheid van het duplextype SAF 2304.

  Lees verder

 • Corrosie van lassen in duplex roestvast staal

  Dit artikel gaat over de prestaties van duplex RVS welke kunnen worden beïnvloed door lassen. Corrosie van lassen in RVS duplex.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal (2)

  Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks-en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn. Aangezien de bestaande lastechnieken zich voornamelijk hebben gericht op austenitisch rvs, is het wenselijk ze ook toe te passen voor duplex rvs. De afwijkende eigenschappen van het duplex rvs vergen echter bepaalde aanpassingen, zowel van het staal als van de lasparameters.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast staal (3)

  In dit laatste artikel zal wat nader worden ingegaan op de mogelijke stollingsmechanismen en de invloed daarvan op de microstructuur. Verder zal aandacht worden besteed aan een aantal secundaire fasen, die niet of nauwelijks voorkomen bij austenitisch roestvast staal, maar wel bij het ferriet houdende duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 1, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over de historische ontwikkelingen van duplex RVS, Duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 2, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Vervormen en verspanen. Koudvervormen, duplex roestvast staal bezit hogere mechanische sterkte en lagere ductiliteit in vergelijking met austenitisch roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 3, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over de fysische en meganische eigenschappen van duplex RVS.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 4, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  De corrosie-eigenschappen van duplex roestvast staal en van roestvast staal in het algemeen, worden hoofdzakelijk bepaald door het vermogen om te passiveren en in de passieve toestand te blijven in het bedrijfsmilieu. Er bestaan echter fundamentele verschillen in het legeringsontwerp van duplex en van austenitisch roestvast staal, hetgeen leidt tot aanzienlijke variaties in hun corrosiegedrag, met name in milieus waar uniforme corrosie plaats vindt. Daar staat tegenover dat austenitisch en duplex roestvast staal met equivalente PREN vaak overeenkomstige kritische putcorrosie- en spleetcorrosietemperaturen vertonen in chloride milieus.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 5, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Een van de meest voorkomende breukmechanismen in roestvast staal is door chloride geïnduceerde scheurvormende spanningscorrosie (SSC). Vooral conventioneel austenitisch roestvast staal is gevoelig voor deze vorm van breuk.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 6, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Dit artikel gaat over het lassen van duplex RVS.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal: Deel 7, wapen in de strijd tegen corrosie en nikkelprijs

  Eigenschappen van lassen, gesteld dat er gebruik is gemaakt van geschikt duplex lastoevoegmetaal, staat niets in de weg om te voldoen aan de treksterktewaarden zoals die zijn gespecificeerd voor het basismetaal binnen het temperatuurtraject dat normaal wordt gehanteerd voor duplex roestvast staal. Er is verder weinig verandering waar te nemen in de trekeigenschappen over een breed gebied aan ferrietniveaus in het lasmetaal

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal deel 2

  Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn.

  Lees verder

 • Duplex Roestvast Staal deel 3

  In dit laatste artikel zal wat nader worden ingegaan op de mogelijke stollingsmechanismen en de invloed daarvan op de microstructuur. Verder zal aandacht worden besteed aan een aantal secundaire fasen, die niet of nauwelijks voorkomen bij austenitisch roestvast staal, maar wel bij het ferriet houdende duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Duplex roestvast staal voor chemische en petrochemische toepassingen

  Duplex roestvast staal wordt op ruime schaal toegepast in chemische en petrochemische installaties voor buisleidingen, vaten en vloeistofverwerkende apparatuur zoals pompen en afsluiters. Legeringen van deze soort bieden hogere corrosieweerstand, met name tegen scheurvormende spanningscorrosie, dan austenitisch roestvast staal. Bovendien gaat dit gepaard met hogere mechanische sterkte en erosieweerstand. De keuze van een geschikt duplextype kan de noodzaak van een duurder austenitisch type met hoog nikkelgehalte of een nikkellegering ongedaan maken.

  Lees verder

 • Duplex staal: kort verleden doch een grote toekomst (1/2)

  Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen ferritisch Cr-staal, martensitisch Cr-staal, austenitisch Cr-Ni-staal en duplex staal. Elke hoofdgroep kan weer onderverdeeld worden in meerdere subgroepen. Bij elk van de genoemde RVS-soort is het element Cr het meest belangrijke element. Het element Cr draagt zorg voor de corrosievastheid. In bepaalde media en bij bepaalde temperaturen spelen ook de elementen Mo-Ti-Nb- en stikstof een belangrijke rol.

  Lees verder

 • Duplex staal: kort verleden doch een grote toekomst (2/2)

  Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen ferritisch Cr-staal, martensitisch Cr-staal, austenitisch Cr-Ni-staal en duplex staal. Elke hoofdgroep kan weer onderverdeeld worden in meerdere subgroepen.

  Lees verder

 • Effect van chemische oppervlaktebehandelingen van duplex RVS op spleetcorrosie in zeewater

  Tot dusverre is er geen systematische studie ondernomen om het effect van beitsen en passiveren op het voortschrijden van spleetcorrosie in zeewater vast te stellen. Er bestaat echter behoefte om dit effect te begrijpen teneinde optimale corrosievastheid van roestvast staal te verzekeren.

  Lees verder

 • Eigenschappen van enkele veelvoorkomende roestvaststaaltypen

  In dit artikel zal aandacht worden geschonken aan enkele veelvoorkomende austenitische en duplex roestvaststaaltypen. Er zal kort worden ingegaan op hun kenmerkende eigenschappen en karakteristieken. In volgende artikelen zullen een aantal ferritische en precipitatiehardende roestvaststaaltypen worden behandeld.

  Lees verder

 • Electrochemische studie betreffende het toepassen van duplex RVS in beton

  De austenitische roestvast-staaltypen AISI 304 en 316 die voor deze toepassing werden voorgesteld beschikken over lage rekgrenswaarden. Wapeningsstaal met hogere mechanische sterkte kan worden verkregen door koudtrekken of door een ander type roestvast staal te kiezen. Vanwege zijn hoge mechanische sterkte en goede corrosievastheid is duplex roestvast staal zeer interessant. Dit werk heeft betrekking op het corrosiegedrag van wapening gemaakt van duplex roestvast staal van het type 23Cr4Ni in met chloride verontreinigd beton. Het vormt tevens een revisie van eerder gepubliceerd werk [11] en doet verslag van de eindresultaten.

  Lees verder

 • Elektrochemische corrosie: Deel 8, uniforme aantasting: Duplex roestvast staal

  In de voorgaande verhandeling over de weerstand van diverse roestvaststaaltypen tegen uniforme corrosie in zuren en natriumhydroxide is duplex roestvast staal niet genoemd. De reden hiervoor is dat het corrosiegedrag van roestvast staal in diverse specifieke milieus al in een vroeg stadium zeer grondig is onderzocht. Veel corrosiegegevens waarvan nu gebruik wordt gemaakt zijn relatief lang geleden verzameld.

  Lees verder

 • Het aan beide zijden oplassen van een 250 mm dikke pijpplaat

  Bronswerk Heat Transfer in Nijkerk is gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van warmtewisselaars, luchtkoelers en centrifugaalventilatoren. De toepassingen zijn niet alleen beperkt tot ongelegeerd, laaggelegeerd en hooggelegeerd staal maar hebben ook betrekking op bijvoorbeeld nikkel-en nikkellegeringen en duplex roestvast staal. Vijftig jaar ervaring en specialisme staan borg voor een kwaliteitsprodukt op maat. Recent is een warmtewisselaar in opdracht verkregen, waarbij een 250 mm dikke TT St E 355 pijpplaat aan beide zijden voorzien werd van een minimaal 8 mm dikke corrosievaste laag superduplex roestvast staal. Deze rapportage bericht over de eisen en de wijze van vervaardigen. Gebleken is, dat de gevulde draad Tetra-8 D 57 van Welding Alloys Nederland uitkomst bood om tot een economisch verantwoorde oplossing te komen, waarbij de chemische samenstelling aan de eisen voldeed.

  Lees verder

 • Het gedrag van duplex roestvast staal bij organische zuren

  Organische zuren worden vandaag de dag op grote schaal gebruikt in de chemische industrie. Een belangrijke reden is de reactieve carboxylgroep (-COOH) in organische zuren, die een basis vormt voor de fabricage van verscheidene chemische verbindingen, uiteenlopend van geneesmiddelen tot kunststoffen. De gangbaarste organische zuren zijn mierenzuur (HCOOH), azijnzuur (CH3COOH), propionzuur (CH3CH2COOH) en boterzuur (CH3CH2CH2COOH). Vetzuren die zes of meer koolstofatomen bevatten komen ook vrij vaak voor. Voorbeelden van deze zuren zijn stearinezuur en denneolie. Een ander gangbaar zuur is te reftaalzuur, dat als tussenstof wordt gebruikt bij de verwerking van polyestervezels.

  Lees verder

 • Industriële toepassing van duplex roestvast staal

  In dit artikel wordt een industriële toepassing behandeld van duplex roestvast staal in de petrochemische industrie. Hierbij wordt getoond hoe soms onbekende, niet herkende of over het hoofd geziene feiten kunnen leiden tot slopende effecten. Daarnaast wordt er een beschouwing gegeven over wat er moet worden ondernomen om te komen tot bevredigend gebruik van duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Kwaliteitszorg bij duplex roestvast staal?

  In het voorjaar 2009 kregen de operators van offshore installaties van een bevoegde instantie het bericht, dat een groot aantal duplex RVS-pijpfittingen van een Italiaanse fabrikant een ondeugdelijke kwaliteit zouden kunnen vertonen. Variaties in de uitvoering van de warmtebehandeling zouden hebben geleid tot een hoger risico op brosse breuk. De operators werd gevraagd te onderzoeken of in hun installaties pijpfittingen van die betreffende fabrikant waren verwerkt en indien dit het geval zou zijn om het risico op brosse breuk te bepalen. Er zouden direct passende maatregelen getroffen moeten worden rekening houdend met die risico-analyse.

  Lees verder

 • Lasbaarheid van duplex roestvast staal

  Dit artikel gaat over de lasbaarheid van duplex roestvast staal. Komt uit de kennisbank van Roestvaststaal.

  Lees verder

 • Lasprocedure voor dikwandige leidingsystemen in Super Duplex 2507

  Super Duplex 2507 wordt vaak gebruikt in toepassingen waar extra hoge eisen worden gesteld aan de corrosiebestendigheid. Om aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever te voldoen is een correct uitgevoerde lasprocedure van cruciaal belang.

  Lees verder

 • Lassen en oplassen van hoog-molybdeenhoudende materialen, toegepast in de chemische industrie

  Verhoging van het procesrendement is momenteel het hoofddoel in de chemische, petrochemische, olie-, gas-, papier-en andere industrieën. Factoren zoals temperatuur, druk, concentraties, aanwezigheid van putcorrosie veroorzakende elementen zoals chloriden, toepassing van zout water als koelmedium, aanwezigheid van zwavel en andere factoren beïnvloeden de keuze van materialen voor een speciale toepassing. Vaak worden hoger gelegeerde materialen gekozen op grond van hun betere corrosieweerstand en hun betere mechanische eigenschappen. Dit artikel beschrijft een aantal lastoevoegmaterialen en technieken die zijn en worden toegepast voor het verbinden en oplassen van deze speciale legeringen zoals duplex en super-duplex roestvast-staal soorten, volledig austenitische roestvast-staalsoorten en legeringen op basis van nikkel.

  Lees verder

 • Lassen van super duplex roestvast staal met flux en met metaal gevulde draad

  Artikel over het lassen van super duplex roestvast staal met flux en metaal gevulde draad. Kennisbank Roestvaststaal

  Lees verder

 • Lastoevoegmateriaal voor het lassen van 6% Mo- en stikstofgelegeerde duplex-staalsoorten

  Dit artikel gaat over lastoevoegmaterialen voor duplex RVS soorten.

  Lees verder

 • Lean duplex toepassingen in petrochemie

  Zuivere koolwaterstoffen zijn niet corrosief. De hulpstoffen, katalysatoren en verontreinigingen kunnen zeer corrosief zijn. Materiaalkeuze in de petrochemie is een complex proces. De volgende corrosieve media, ook combinaties, kunnen aanwezig zijn: zeewater, zwavel-waterstof (H2S), zoutzuur, zwavelzuur, waterstof fluoride, natronloog, organische zuren.

  Lees verder

 • Metalen en legeringen in maritieme omgevingen

  Roestvast staal is een materiaal dat ook in ruime mate zijn weg heeft gevonden in maritieme toepassingen. Er is echter ook veel fout gegaan op het gebied van corrosie. De voornaamste reden is een onjuiste legeringskeuze, waardoor het gekozen materiaal te zwaar chemisch wordt belast. Daarnaast speelt ook de oppervlaktegesteldheid een belangrijke rol alsmede de condities van het zeewater.

  Lees verder

 • Ontwikkelingen en ervaringen m.b.t. duplex roestvast staal in de chemische industrie

  Indien staal gelegeerd wordt met chroom, een ferriet vormer, om de corrosievastheid te verbeteren resulteert dit in een material met een bcc kristal rooster. De oplosbaarheid van interstitiëel opgeloste elementen zoals koolstof en stikstof in een bcc rooster is bijzonder gering. Een geringe heat input kan reeds het ontstaan van precipitaten (zoals chroom carbides) veroorzaken welke de corrosieresistentie ongunstig beinvloeden. In aanwezigheid van ca 18% chroom en ca. 10% nickel ontstaat een volledige austeniet structuur met een fcc kristal rooster. Austenitische materialen hebben een beduidend geringere neiging tot het uitscheiden van precipitaten zoals carbides en nitrides maar hebben het nadeel van geringere sterkte en gevoeligheid voor chloride spanningscorrosie.

  Lees verder

 • Ontwikkelingen in RVS in de (Petro-)Chemie

  Corrosie vaste legeringen worden ingezet in de petrochemische en chemische industrie om het hoofd te bieden aan uiteenlopende agressieve productstromen. Er is een gradueel verloop van corrosie vaste legeringen, beginnend met de overbekende 304(L), tot aan exoten als Alloy 59 en het type C nikkellegeringen. In het volgende artikel wordt de toepassing van twee minder bekende typen RVS uitgelicht die vervangers/upgrades zijn van typen 304 en 316: de z.g. lean duplex staalsoorten en type 317 austenitisch staal.

  Lees verder

 • Ontwikkeling van toevoegmaterialen voor oxiderende chloridehoudende procesmilieus

  Het gebruik van hoog gelegeerd austenitisch en duplex roestvast staal is gestaag toegenomen in moderne procesapparatuur, als gevolg van nieuwe processen en agressievere milieus. Het lassen van dit staal stelt echter hogere eisen en dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw, corrosievaster lastoevoegmateriaal, zeker voor chloridehoudende en oxiderende procesmilieus waarin lasmetaal transpassief in oplossing gaat.

  Lees verder

 • Rotatiegieten van duplexstalen werkstukken

  Onderdelen die met het rotatiegietproces zijn vervaardigd, doen niet onder voor smeedstukken wat betreft hun dichtheid en inwendige samenhang. Er kunnen vrij complexe vormen worden geproduceerd in kleine series indien gewenst, tegen een lagere prijs en kortere levertijd dan met menig andere produktiemethode. Rotatiegieten is een produktietechniek die met succes kan worden toegepast bij de vervaardiging van bepaalde werkstukken van duplex roestvast staal.

  Lees verder

 • Simulatie van WBZ 1n ZERON 100

  Superduplex roestvast staal met een PRE groter dan 40 wordt op steeds grotere schaal toegepast in de olie-industrie. Het biedt een goed compromis tussen mechanische eigenschappen en corrosievormen als put-, spleet-en spanningscarrosie alsmede weerstand tegen erosie. Het wordt niet alleen gebruikt voor dunwandige gelaste buizen maar ook steeds meer voor procesapparaten en dikwandige (tot 75 mm) drukvaten.

  Lees verder

 • Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

  Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.

  Lees verder

 • Sulfide spanningscorrosie Deel1

  Er is aangetoond dat gereduceerd waterstof het anodisch in oplossing gaan van tal van overgangsmetalen, waaronder ijzer en nikkel, bevordert. Omdat de oplossnelheid van de edeler bestanddelen (voornamelijk nikkel en molybdeen) waarschijnlijk de kinetiek bepalen van actieve oplossing van roestvast staal, kan de invloed van zwavelhoudende stoffen kritiek blijken te zijn bij de stabilisering van plaatselijke corrosieprocessen.

  Lees verder

 • Superduplex in de chemische procesindustrie

  ZERON® 100 is een superduplex roestvast staal dat zowel austeniet als ferriet bevat in een nominale 50/50 fasebalans. De samenstelling is weergegeven in tabel 1, waar ter vergelijking enkele andere gangbare RVS-typen zijn opgenomen. De elementen chroom, molybdeen en stikstof geven alle drie weerstand tegen plaatselijke aantasting in chloridehoudende oplossingen.

  Lees verder

 • Super duplex roestvast staal voor warmtewisselaars

  Duplex roestvast staal heeft in de loop der jaren de nodige verbeteringen ondergaan, met name op het gebied van de verwerkbaarheid en verdere verhoging van de weerstand tegen corrosie, en heeft inmiddels de status van super duplex roestvast staal verkregen.

  Lees verder

 • Toepassingen en gebruik van duplex ferritisch/austenitische roestvaste stalen

  Duplex roestvaste stalen bieden een combinatie van sterkte en corrosieweerstand, die ze geschikt maakt voor een veelheid van toepassingen. Op het ogenblik worden ze voornamelijk gebruikt in gas en olie transportleidingen. In dit artikel worden hun constructie-eigenschappen besproken met nadruk op de toepassingen in de chemische en petrochemische industrieën, milieubeheersing, pulp en papier-industrie, voedselproduktie en transport van chemicaliën.

  Lees verder

 • Welk Roestvast Staal voor welk milieu: een overzicht

  Dit artikel wil een samenvattend overzicht geven van de invloed van enige veel voorkomende milieus op vaak toegepaste legeringen, zoals roestvast staal-en nikkellegeringen.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden omtrent het warmtebehandelen van RVS

  Omdat het warmtebehandelen van roestvast staal in de praktijk regelmatig vragen oproept, volgen hieronder diverse praktische aanbevelingen en werkwijzen die nodig zijn bij verschillende kwaliteiten teneinde tot een goed resultaat te komen.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 1

  Roestvast staal wordt om verschillende redenen toegepast. Dit kan zijn vanwege het uiterlijk (kunstwerken en straatmeubilair), vanwege de hygiënische eisen (voedingsmiddelenindustrie) of, zoals in de olie en gas producerende en verwerkende industrie, vanwege de corrosiebestendigheid.

  Lees verder

 • Zuurstof, niet voor alles een zegen Deel 2

  Twee belangrijke stadia, waarin men zich bewust moet zijn hoe het optreden van putcorrosie van roestvast staal tijdens het afpersen kan worden beperkt. Het eerste stadium is dat van de inkoop van 'betrouwbaar' materiaal en de fabricage, waarbij men moet streven naar optimalisatie van de kwaliteit van de lassen en minimalisatie van de afname van de kwaliteit van de oxidefilm. Het tweede stadium is dat van de afname (het afpersen), waarin de agressiviteit van het persmedium moet worden geminimaliseerd.

  Lees verder