Go to top

Duplex Roestvast Staal deel 2

Fusielassen is tot op heden verreweg de meest toegepaste lasmethode voor het verbinden van roestvast staal, vooral voor die toepassingen die corrosievastheid vragen. Het is daarom een eerste vereiste om de laskarakteristieken van een legering goed vast te leggen, teneinde te kunnen komen tot verbindingen die in de praktijk geen problemen veroorzaken en om de aandacht te vestigen op bepaalde probleemgebieden waar verder onderzoeks- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn.
Aangezien de bestaande lastechnieken zich voornamalijk hebben gericht op austenitisch rvs, is het wenselijk ze ook toe te passen voor duplex rvs. De afwijkende eigenschappen van het duplex rvs vergen echter bepaalde aanpassingen, zowel van het staal als van de lasparameters.

MateriaaI karakteristieken


In essentie gaat fusielassen gepaard met een plaatselijk zeer intensieve verhitting, die het materiaal doet smelten, zonodig onder toepassing van een toevoegmetaaL Dit resulteert in een snelle opwarmings- afkoelingscyclus. In de ruimste zin van het woord, wordt de lasbaarheid van een metaal dus bepaald door de respons op een dergelijke cyclus. Dit is zeker het geval met duplex rvs en hierbij verdienen twee gedragkenmerken nadere aandacht. In de eerste plaats vindt er in duplex rvs bij verhitting omzetting plaats van de aanwezige susteniet in ferriet bij hoge temperaturen, waarna korrelgroei plaatsvindt. Bij daaropvolgende afkoeling heeft weer gedeeltelijke omzetting plaats in austeniet. Gelast duplex rvs vertoont dus ferrietvorming in de warmtebeïnvloede zone naast de las, afb. 1. Hierbij hangt de mate van omzetting af van de bereikte piektemperatuur (die weer afhangt van de afstand tot de fusielijn) en in mindere mate van de tijd. In de tweede plaats zijn de piektemperaturen die bij het lassen optreden voldoende hoog om een aanzienlijke oplosgloeiing te bewerkstelligen, die gepaard gaat met carbide en nitride uitscheiding bij afkoeling of bij het hernieuwd verhitten als gevolg van het leggen
van...

Dit artikel los kopen? Klik hier (€ 9,95 incl. BTW)

Heeft u al een account? Log dan eerst in en klik nogmaals op de "Artikel kopen"-link.

Na betaling van € 9,95 incl. BTW heeft u direct toegang tot het artikel.

Toegang tot alle artikelen? Klik hier (€ 299,00 excl. BTW)

Na betaling van € 299,00 excl. BTW heeft u 12 maanden 24/7 onbeperkt toegang tot alle artikelen in de Kennisbanken van Aluminium en Roestvast Staal.

  • 24 uur per dag onbeperkt surfen door de enorme kennisbank gevuld met honderden studies, artikelen, verhalen, cases, praktijkvoorbeelden, tabellen en verhandelingen;
  • Wekelijks updates van de content door gerenommeerde metallurgen en mensen uit de praktijk;
  • Grootste online kennisbank op het gebied van de materialen Aluminium en Roestvast Staal van de Benelux.

Heeft u een account of bent u abonnee? Log hier in.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht