Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Energie en DuurzaamheidRSS

 • 160 jaar metaalprijzen

  Onlangs publiceerde David S. Jacks van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research From Boom to Bust, een studie naar de prijsontwikkeling van dertig belangrijke basismaterialen over een periode van 160 jaar. De resultaten werpen nieuw licht op de ontwikkeling van metaalprijzen waar iedereen in de metaalbranche zijn voordeel mee kan doen.

  Lees verder

 • Aluminium: vierhonderd jaar massaproductie

  De producttoepassingen breiden uit als in 1906 het materiaal gelegeerd wordt met koper en magnesium. Het proces van winnen van bauxiet tot de productie van aluminium, verandert daarna nauwelijks, verbeteringen in efficiency en milieubescherming daargelaten. Het is nu, na staal, het meest gebruikte metaal in de wereld. De hedendaagse aluminiumindustrie staat voor grote uitdagingen

  Lees verder

 • Aluminium als bekistingsmateriaal

  Tegenover hout en staal als traditionele bekistingamaterialen in Nederland, neemt het gebruik van aluminium slechts een marginale plaats in. Dit in tegenstelling tot met name Amerika, Canada en de Scandinavische landen, waar aluminium voor deze doeleinden reeds vele jaren is ingeburgerd. Merkwaardig indien men beseft dat deze landen bekend staan om hun enorme rijkdom aan hout. De geringe toepassing in ons land van aluminium als bekistingamateriaal wordt vooral geweten aan de onbekendheid met de mogelijkheden en de kostenaspecten. Daarom dit oriënterende artikel.

  Lees verder

 • Aluminium in Europa; afval, recycleren en hergebruik

  Als onderdeel van zijn “Europe 2020” strategie, geeft de Europese Unie (EU) prioriteit aan een “Resource Efficient Europe” als een van zijn zeven slagschip initiatieven die zijn bedoeld om banengroei te stimuleren in een tijd van economische crisis en snelle uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

  Lees verder

 • Aluminium in voedsel en milieu

  Aluminium is niet alleen alomtegenwoordig in grote hoeveelheden in ons milieu, maar ook het brede scala van technologische toepassingen die voor aluminium zijn gevonden heeft geresulteerd in een enorm wereld verbruik

  Lees verder

 • Doorgroeien van preventief onderhoud naar een betrouwbaarheidsstrategie

  Preventief onderhoud is de kern van elke verbeterstrategie op het gebied van onderhoud. Alle bedrijfsmiddelen, inclusief reserve of redundante equipment, moeten zijn voorzien van een kosteneffectief onderhoudsconcept. Zeker als het gaat om kritische apparatuur dient het onderhoudsconcept volledig te zijn en alle ongeplande storingen te voorkomen

  Lees verder

 • Duurzaam bouwen met aluminium

  Het tekort aan conventionele energiebronnen, hun stijgende prijzen en hun invloed op het milieu, hebben geleid tot een heroverweging van de algemeen gangbare bouwontwerppraktijken en het gebruik van luchtbehandelingsapparatuur.

  Lees verder

 • Duurzaam of desastreus, de invloed van metaal op onze energievoorziening

  Wie aan groene energie denkt, denkt zelden aan metaal. Staal en aluminium spelen weliswaar een belangrijke ondersteunende rol als constructiemateriaal, maar andere materialen zoals biomassa en siliconen zijn de echte sterren van de show. Toch zijn er ten minste zeven metalen die onmisbaar zijn voor het opwekken van groene energie

  Lees verder

 • Economisch en ecologisch reinigen van aluminium onderdelen

  Als gevolg van constant toenemende eisen met betrekking tot reinheid van onderdelen, worden de reinigingsvereisten ook steeds strikter in de aluminiumverwerkende industrie. Tegelijkertijd is er vraag naar kostenbesparende en ecologische reiniging. De reinigingssector biedt hiervoor verscheidene oplossingen

  Lees verder

 • Internationale normering als hulpmiddel voor het beheersen van de kwaliteit van gelaste producten

  Sinds het verdrag van Rome in 1985 is Europa naarstig aan het zoeken naar een optimale Europese Regelgeving. Dit om vrije doorgang van producten te verkrijgen en technische handelsbelemmeringen weg te nemen binnen de landen die aangesloten zijn bij de EU!

  Lees verder

 • Levensduur turbineschoepen door betere coatingmethode met factor vier verlengd

  De turbineschoepen in gasturbine­motoren van vliegtuigen en elektriciteitscentrales dienen bestand te zijn tegen extreem hoge temperaturen en een zeer agressieve omgeving. Dit vereist een combinatie van geavanceerde materialen, te weten een substraat bestaande uit een nikkel-aluminiumsuperlegering, een tussenliggende bondcoating, bestaande uit een MCrAlY (M= Ni en/of Co)-legering, en een keramische thermische barrièrecoating, bestaande uit zirconiumoxide

  Lees verder

 • Life-cycle analyse van producten aluminium

  De resultaten van life-cycle analyse kunnen worden gebruikt voor identificatie van mogelijkheden ter verbetering van de prestaties van producten en productiesystemen ten aanzien van hun invloed op onder andere het gebruik van grondstoffen en het milieu

  Lees verder

 • Loodvrij verspanen

  Zo beoogt de EU onder andere het element lood uit aluminium­legeringen te bannen, met als gevolg dat fabrikanten de samenstelling van loodhoudende aluminium legeringen aanpassen door een lager percentage lood, danwel het vervangen ervan door andere elementen. Maar wat betekent de RoHS-stoffenrichtlijn voor uw bedrijfsvoering en in welke mate hebben de legeringaanpassingen effect op uw bewerkingsprocessen

  Lees verder

 • Magnesiumonderzoek in Australië

  Het magnesiumonderzoek in Australië blijft echter zeer actief en er is redelijk potentieel voor groei op langere termijn met het gebruik van magnesium in de automobielindustrie, vanwege zijn lichte gewicht en stijgende maatschappelijke en regelgevende druk met betrekking tot brandstofbesparing

  Lees verder

 • Mondiale Aluminiumindustrie: 40 jaar sinds 1972

  Een mondiaal forum voor aluminiumproducenten. De IAI heeft 26 leden, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% (zo’n 28 Mt) van de jaarlijkse wereldproductie van primair aluminium.

  Lees verder

 • Trends in Aluminiumrecycling

  Aluminium dat wordt gebruikt voor de productie van tal van voorwerpen is steeds vaker afkomstig van gerecycled aluminium producten. De toename van het beschikbare gerecyclede metaal vormt een gunstige trend, omdat de productie van secundair aluminium uit gerecycled metaal ongeveer 2,8 kWh/kg vergt, tegen 45 kWh/kg voor de fabricage van primair aluminium.

  Lees verder