Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

ConstructiesRSS

 • 18Al-Zn-Mg-Cu Legeringen (7XXX reeks)

  Deze legeringen ontvingen speciale aandacht omdat er al lang werd ingezien dat ze van alle aluminium legeringen de grootste respons gaven op verouderingsharding. Al in 1917 werden sterktewaarden gemeten van 580 MPa voor een samenstelling van Al-20Zn-2,5Cu-0,5Mg-0,5Mn, terwijl die van het als sterk bekend staande Duraluminium 420 MPa bedroeg.

  Lees verder

 • Aluminium-lagerlegeringen

  De ruimschootse beschikbaarheid van aluminium en zijn betrekkelijk stabiele prijs vormden aanleiding tot een voortdurende ontwikkeling in zijn gebruik voor gewone lagers. Aluminium in de vorm van een enkel metaal, als binaire en ternaire legering, kan nu worden gebruikt in hetzelfde belastinggebied als babbitts, koper-loodlegeringen en hoog-loodhoudende tinbronzen. Daar komt nog bij de uitstekende corrosievastheid van aluminium dat de laatste jaren een steeds belangrijker bron van overweging vormt bij de keuze van een materiaal. Een en ander heeft geleid tot verspreid gebruik van aluminiumlegeringen voor lagers in automobielen en heeft daarmee de koper-loodlegeringen en loodhoudende bronzen verdrongen.

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 1

  Professor James Gordon beschrijft in zijn boek 'The New Science of Strong MateriaIs, or why you don't fall through the floor', belangrijke eigenschappen van constructieve materialen op zijn typisch britse en anecdotische wijze.

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 2

  Voordat het materiaal aluminium efficiënt kan worden toegepast in dragende ruimtelijke constructies, is een studie van de materiaaleigenschappen die in constructief opzicht van belang zijn, onmisbaar.

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 3

  In dit derde deel van de serie over aluminium in ruimtelijke constructies wordt nader ingegaan op de constructies zelf. Hoe zijn ze geconstrueerd, wat zijn de voor- en nadelen van aluminium als constructiemateriaal voor deze toepassingen, en hoe zien de knooppunten eruit?

  Lees verder

 • Aluminium in ruimtelijke constructies Deel 4

  In dit vierde deel van de serie over aluminium in ruimtelijke constructies wordt een groot aantal door de auteur uitgevoerde constructies getoond, vervaardigd in het ontwerp- en produktieproces zoals omschreven in het eerste artikel, met materiaaleigenschappen zoals omschreven in het tweede artikel, en met constructieprincipes zoals omschreven in het derde artikel.

  Lees verder

 • Aluminium Vliesgevels

  Een vliesgevel is een niet-dragende gevel die vóór de draagconstructie langs wordt aangebracht. Een vliesgevel is slechts een omlijsting van het skelet. Omdat de verdiepingsstructuren hierdoor minder of niet zichtbaar zijn, worden vliesgevels ook wel gordijngevels of continue gevels genoemd.

  Lees verder

 • Constructeurs kunnen gedrag aluminium bij brand voorspellen

  Aluminiumlegeringen worden toegepast in dragende constructies zoals helikopterdekken, personeelsverblijven op boorplatforms, gebouwen en schepen. Voor een aantal van deze constructies worden in de wetgeving eisen gesteld aan de tijd dat de dragende of scheidende functie behouden blijft bij blootstelling aan brand (de brandwerendheid). Ten gevolge van de relatief snelle opwarming van aluminiumlegeringen, in combinatie met de snelle afname van de sterkte bij toenemende temperatuur, zijn aluminium constructies meestal relatief gevoelig voor blootstelling aan brand. Daarom is het ontwerp voor brandwerendheid relatief belangrijk in het totale ontwerp van bovengenoemde constructies.

  Lees verder

 • Duurzaam bouwen met aluminium

  Het tekort aan conventionele energiebronnen, hun stijgende prijzen en hun invloed op het milieu, hebben geleid tot een heroverweging van de algemeen gangbare bouwontwerppraktijken en het gebruik van luchtbehandelingsapparatuur.

  Lees verder

 • Glare en varianten ook buiten luchtvaartindustrie veelbelovend constructiemateriaal

  Glare en varianten ook buiten luchtvaartindustrie veelbelovend constructiemateriaal

  Lees verder

 • Goedkoop voorbehandelen en de sterkte van gelijmde aluminium constructies

  Lijmen van aluminium. Welke lijmen moet ik gebruiken? Moet het aluminium nog voorbehandeld worden? Hoe sterk is mijn verbinding en valt het niet na een jaar uit elkaar?

  Lees verder

 • Is aluminium geschikt als constructiemateriaal voor verkeersbruggen?

  Aluminium wordt reeds veelvuldig toegepast als dragend materiaal voor voetgangersbruggen. De gunstige sterkte-gewichtsverhouding en de goede weerstand tegen uniforme corrosie van veel legeringen bieden voordelen voor deze constructies ten opzichte van andere materialen. In veel gevallen kan bijvoorbeeld een coating achterwege worden gelaten, mits aandacht wordt besteed aan het voorkomen van galvanische corrosie. Maar is aluminium ook geschikt voor verkeersbruggen?

  Lees verder

 • Magnesium smeedstukken voor lichtgewicht constructies in transportmiddelen (MAGFORGE)

  MAGFORGE wordt uitgevoerd in het kader van het Sixth Framework Programme van de Europese Commissie (EC) als een collectief onderzoeksproject. Er zijn drie typen deelnemers: Industriële branche-organisaties (IAG’s; die de smeed-, gereedschapsindustrie en de automobieltoeleveranciers representeren), kleine/middelgrote ondernemingen (SME’s; voornamelijk bestaande uit smeedbedrijven) en onderzoeks- en technologische ontwikkelingsinstellingen (RTD-instellingen; universiteiten en onderzoeksorganisaties).

  Lees verder

 • Mechanisch bevestigen van aluminium aan gelijksoortig en ongelijksoortig materiaal

  Geboute verbindingen zijn zeer effectief bij het bouwen vanwege het feit dat het mogelijk is om sterk uiteenlopende materialen met élkaar te verenigen, het gemak van eenvoudige installatie te velde en de mogelijkheid om de constructie weer eenvoudig te demonteren.

  Lees verder

 • NEN-EN 1090, ook voor aluminium bouw!

  De norm EN 1090 is het praktische sluitstuk van de nieuwe Europese normen voor staal en aluminium constructies. De EN 1090 is van essentieel belang; alle volgens Eurocode 9 (EN 1999-serie) gefabriceerde onderdelen moeten voldoen aan EN 1090.

  Lees verder

 • Opbouw en eigenschappen van een aantal veel voorkomende aluminiumlegeringen

  De eigenschappen van aluminium hangen af van een hele reeks factoren. Daarbij spelen in het bijzonder de met opzet toegevoegde of toevallig aanwezige andere elementen een zeer belangrijke rol. Met uitzondering van zeer zuiver aluminium Al99,99 wordt in de techniek alleen gebruikgemaakt van aluminium waaraan andere elementen zijn toegevoegd. Ook de eigenschappen van zuiver aluminium in de gradaties van Al99 tot Al99,99 worden in niet geringe mate bepaald door het gehalte aan ijzer (Fe) en silicium (Si). Aluminiumlegeringen bevatten naast het basismetaal aluminium meestal verscheidene legeringselementen.

  Lees verder