Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

AlgemeenRSS

 • Aluminium-lagerlegeringen

  De ruimschootse beschikbaarheid van aluminium en zijn betrekkelijk stabiele prijs vormden aanleiding tot een voortdurende ontwikkeling in zijn gebruik voor gewone lagers. Aluminium in de vorm van een enkel metaal, als binaire en ternaire legering, kan nu worden gebruikt in hetzelfde belastinggebied als babbitts, koper-loodlegeringen en hoog-loodhoudende tinbronzen. Daar komt nog bij de uitstekende corrosievastheid van aluminium dat de laatste jaren een steeds belangrijker bron van overweging vormt bij de keuze van een materiaal. Een en ander heeft geleid tot verspreid gebruik van aluminiumlegeringen voor lagers in automobielen en heeft daarmee de koper-loodlegeringen en loodhoudende bronzen verdrongen.

  Lees verder

 • Aluminium-lagerlegeringen

  De ruimschootse beschikbaarheid van aluminium en zijn betrekkelijk stabiele prijs vormden aanleiding tot een voortdurende ontwikkeling in zijn gebruik voor gewone lagers. Aluminium in de vorm van een enkel metaal, als binaire en ternaire legering, kan nu worden gebruikt in hetzelfde belastinggebied als babbitts, koper-loodlegeringen en hoog-loodhoudende tinbronzen. Daar komt nog bij de uitstekende corrosievastheid van aluminium dat de laatste jaren een steeds belangrijker bron van overweging vormt bij de keuze van een materiaal. Een en ander heeft geleid tot verspreid gebruik van aluminiumlegeringen voor lagers in automobielen en heeft daarmee de koper-loodlegeringen en loodhoudende bronzen verdrongen.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 1; aluminium, aluminiumlegeringen, aluminiumlagen, aluminiumoxidelagen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 2; bewerken, eloxeren, extruderen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 3; gietbaarheid, guinier-preston-zones, kneedlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 4; korrelverfijningsmiddelen, lassen van aluminium, legeringsaanduidingen volgens AA, non-ferro gietlegeringen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 5; oververoudering, precipitatieharding, slinkholtes, spuitgieten

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium algemeen deel 6; Uitscheiding, uitscheidingsharding, veroudering, vezelversterkt aluminium, mechanische eigenschappen

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-ferrolegeringen en staal.

  Lees verder

 • Aluminium in voedsel en milieu

  Aluminium is niet alleen alomtegenwoordig in grote hoeveelheden in ons milieu, maar ook het brede scala van technologische toepassingen die voor aluminium zijn gevonden heeft geresulteerd in een enorm wereld verbruik

  Lees verder

 • Aluminium Toepassingen Deel 1

  De beproeving van aluminium en aluminiumlegeringen vindt grotendeels op dezelfde manier plaats als bij andere non-terralegeringen en staal. Uitgebreid artikel (2 delen) over: Aluminiumlegeringen, Aluminium-gietlegeringen, Aluminiumlagen, Bewerken, Eloxeren, Extruderen, en Guinier-preston-zones

  Lees verder

 • Aluminium Toepassingen Deel 2

  Aluminium Toepassingen Deel 2. Aandacht voor onder andere: Kneedlegeringen, Korrelverfijningsmiddelen, Lassen van aluminium, Legeringsaanduiding volgens AA, Non-Ferro Gietlegeringen, Slinkholtes, Uitscheidingsharding en Mechanische eigenschappen

  Lees verder

 • Chroom-6 in de metaalindustrie wat is Chroom-6?

  Dat chroom-6 (hexavalent chroom) giftig is en kankerverwekkend is, is nu wijdverbreid bekend. Door wet en regelgeving komen er steeds meer beperkingen in toepassing van chroom-6 bij de oppervlaktebehandeling van metalen. Chroom-6 staat voor hexavalent chroom, ook bekend als het chroom ion Cr 6+. Chroom-6 is met name giftig als het verstuift in de atmosfeer en als mensen het dan inademen. Bij defensie is dit verstuiven berucht omdat het op grote schaal gebeurde bij het schuren aan de vliegtuigen en het rijdend en varend materieel en bij het spuiten hiervan.

  Lees verder

 • Constructeurs kunnen gedrag aluminium bij brand voorspellen

  Aluminiumlegeringen worden toegepast in dragende constructies zoals helikopterdekken, personeelsverblijven op boorplatforms, gebouwen en schepen. Voor een aantal van deze constructies worden in de wetgeving eisen gesteld aan de tijd dat de dragende of scheidende functie behouden blijft bij blootstelling aan brand (de brandwerendheid). Ten gevolge van de relatief snelle opwarming van aluminiumlegeringen, in combinatie met de snelle afname van de sterkte bij toenemende temperatuur, zijn aluminium constructies meestal relatief gevoelig voor blootstelling aan brand. Daarom is het ontwerp voor brandwerendheid relatief belangrijk in het totale ontwerp van bovengenoemde constructies.

  Lees verder

 • Conversiedeklagen

  Methoden voor de bescherming van aluminium en zijn legeringen, gebaseerd op de vorming van een chemische conversielaag, zijn geruime tijd in gebruik. Ze worden toegepast als op zichzelf staande beschermingsmethode en als voorbewerking voor het aanbrengen van organische deklagen. De belangrijkste conversielagen zijn onder te verdelen in drie typen, respectievelijk gebaseerd op het dikker worden van de natuurlijk aanwezige oxidehuid, de vorming van fosfaten en/of chromaten, of de toepassing van speciale deklagen.

  Lees verder

 • De invloed van het lassen op de eigenschappen van aluminium

  Aluminium wordt geleverd in gagloeide (spanningsarme) of veredelde toestand afhankelijk van de geschiktheid van de betreffende legering voor warmtebehandelingen. De letter H is de aanduiding voor niet veredelbare legeringen; de letter T is een veredelbare legering. Met uitzondering van de gegloeide aluminium-legeringen zullen alle andere aan sterkte verliezen als zij door lassen worden verwarmd. De niet veredelde legeringen zullen een zachte overgangszone naast de las krijgen ongeacht de lasmethode die wordt toegepast. Echter, afhankelijk van de leveringstoastand zullen de eigenschappen van het te lassen materiaal worden beïnvloed. Hoe sneller de lasmethode des te geringer zal de warmte-inbreng zijn. M.a.w. het MIG-lassen verdient hier de voorkeur boven TIG-lassen. De sterkte-eigenschappen van zacht (gegloeid) aluminium zullen door het lassen minder worden beïnvloed dan een veredelde aluminiumlegering. Vanzelfsprekend speelt ook de keuze van het juiste toevoegmateriaal een niet onbelangrijke rol. In een tweetal tabellen worden de minimum mechanische eigenschappen van de lasverbinding. alsmede eventuele fouten en hun oorzaken bij het lassen aangegeven.

  Lees verder

 • De toepassing van potentiaalmetingen in de praktijk

  De toepassing van materialen in bepaalde bedrijfscondities kan soms problemen opleveren. Indien vooraf inzicht kanworden verkregen in het gedrag van een materiaal in een bepaald milieu onder bepaalde condities dan kan dit op termijn grote problemen voorkomen. Er zijn diverse methoden om het corrosiegedrag van metalen te onderzoeken. Het eenvoudigst is simulatie van de werkelijkheid door het betreffende materiaal in contact te brengen met het milieu. Nadeel van deze methode is dat er niet, in een relatief korte tijd, een betrouwbaar beeld kan worden verkregen van corrosie-eigenschappen.

  Lees verder

 • Enige wenken bij het verwerken van aluminium en aluminiumlegeringen

  Voor het merendeel kan aluminium worden bewerkt met dezelfde machines, welke ook voor andere metalen, zoals staal en koper worden gebruikt. Bij gebruik van aluminium en aluminiumlegeringen, dienen echter de volgende eigenschappen in gedachten te worden gehouden: Aluminium heeft een zachter oppervlak dan staal. Aluminium heeft een uitgesproken neiging tot terugveren na buigen. Aluminium is kerfgevoelig. Aluminium heeft een hoge termische uitzettingscoëfficiënt en hoge warmtegeleiding.

  Lees verder

 • Enige wenken bij het verwerken van aluminium en aluminiumlegeringen

  Voor het merendeel kan aluminium worden bewerkt met dezelfde machines. welke ook voor andere metalen. zoals staal en koper worden gebruikt. Bij gebruik van aluminium en aluminiumlegeringen, dienen echter de volgende eigenschappen in gedachten te worden gehouden: Aluminium heeft een zachter oppervlak dan staal. Aluminium heeft een uitgesproken neiging tot terugveren na buigen. Aluminium is kerfgevoelig. Aluminium heeft een hoge termische uitzettingscoëfficiënt en hoge warmtegeleiding.

  Lees verder

 • Het spuitgieten van aluminiumlegeringen

  Alhoewel het spuitgieten van metaallegeringen inherent heel wat voordelen te bieden heeft blijft het voor vele bedrijfsleiders en ingenieurs een betrekkelijk weinig gekend domein. Dit verschijnsel treedt nog meer op de voorgrond wanneer het zich handelt omtrent de moderne produktiemethodes die borg staan voor een voorheen ongekende nauwkeurigheid van de bekomen resultaten. Een der toonaangevende bedrijven terzake bevindt zich bij onze zuiderburen in Oudenaarde, waar Pedro Spuitgieterij, winnaar van de Grote Oscar voor de Nijverheid in 1985, gevestigd is.

  Lees verder

 • Het voorkomen van porositeit en zwarte aanslag bij MIG/TIG-lassen van aluminium

  Zwarte aanslag bij lassen aluminium is een veelvoorkomend probleem dat kan leiden tot porositeit in de lasnaad. Dit kan de kwaliteit en sterkte van uw laswerk aanzienlijk verminderen. Porositeit en de invloed van MIG/TIG-lassen Bij het MIG- en TIG-lassen wordt het smeltbad en de directe omgeving beschermd tegen de nadelige invloeden van de omringende lucht door de toevoeging van een beschermgas. Maar zelfs met een juiste keuze van het beschermgas kan er porositeit ontstaan of kan de las en zijn directe omgeving een zwarte aanslag krijgen. Dit gebeurt vooral als gevolg van vocht. De oorzaak: waterstof Porositeit in aluminium wordt altijd veroorzaakt door waterstof. Deze waterstof kan overal vandaan komen: uit vocht in de lucht, uit vocht in de oxidelaag op het werkstuk of uit olie en vetten op het metaal. Het is daarom cruciaal om voorzorgsmaatregelen te nemen om de aanwezigheid van vocht en waterstof te verminderen voordat met het lassen wordt begonnen. Effectieve voorzorgsmaatregelen Er zijn verschillende voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om porositeit te voorkomen en de kwaliteit van uw laswerk te verhogen. Enkele van deze maatregelen zijn onder andere het zorgvuldig ontvetten en drogen van alle aluminium componenten voor het lassen, het reinigen van de lasnaad en zijn directe omgeving met een roestvaststalen borstel, en het opslaan van toevoegmateriaal in een geconditioneerde ruimte of kast. Door deze maatregelen te volgen, kunt u de kans op zwarte aanslag bij lassen aluminium aanzienlijk verminderen, en de kwaliteit en duurzaamheid van uw laswerk verhogen.

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 1

  De basisvereiste voor een legering of deze in staat is tot verouderingsharding is een afname van de oplosbaarheid in de vaste toestand van een of meer van de legeringselementen bij dalende temperatuur.

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 2

  Hoewel vroege pogingen ter verklaring van de hardingsmechanismen in verouderingsgeharde legeringen beperkt moesten blijven vanwege gebrek aan experimentele gegevens, zijn er toch twee belangrijke postulaten geformuleerd. De ene was dat harding, of liever de gestegen weerstand van een legering tegen vervorming, het resultaat was van de invloed van precipitaatdeeltjes op het afschuiven van kristalvlakken. De ander was dat maximum harding samenhing met een kritische deeltjesgrootte.

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 3

  Vroeg werk met betrekking tot de hoogvastere aluminiumlegeringen was voornamelijk gericht op het maximaliseren van de treksterkte-eigenschappen van materiaal voor vliegtuigconstructies. Daarna verschoof de nadruk in de ontwikkeling van legeringen weg van de treksterkte als allesoverheersend kenmerk en werd er meer aandacht geschonken aan het gedrag van legeringen onder de grote verscheidenheid aan omstandigheden die zich bij het dagelijks gebruik voordoen

  Lees verder

 • Mechanische Eigenschappen van aluminium Deel 4

  Het is bekend dat, in tegenstelling tot staal, de toename die wordt bereikt in de treksterkte van de meeste non-ferrolegeringen niet gepaard gaat met evenredige verbetering van de vermoeiingseigenschappen. Dit verschijnsel wordt geïllustreerd door afbeelding 13, waarop het verband is te zien tussen de vermoeiingssterktegrens (5 x 108 wisselingen) en de treksterkte voor verschillende legeringen.

  Lees verder

 • Spaanloos vervormen van aluminium

  Voor het spaanloos vervormen van aluminium produkten kan men gebruik maken van diverse typen buigmachines. In onderstaand artikel wordt op een drietal types ingegaan, t.w.: doornbuigmachines compressiebuigmachines pijpeindbewerkingsmachines Deze beperking is met opzet gedaan. In de praktijk blijkt namelijk dat de specifieke toepassing, het te vervormen materiaal en de gewenste produktiegrootte ertoe leiden dat van het standaardtype moet worden afgeweken.

  Lees verder

 • Verwijderen van waterstof uit vloeibaar aluminium

  Waterstof is het enige gas dat in aanzienlijke hoeveelheden oplosbaar is in aluminium en in aluminiumlegeringen. De oplosbaarheid varieert recht evenredig met de temperatuur en de wortel van de druk. Op afbeelding 1 is te zien dat de oplosbaarheid van waterstof veel hoger is in vloeibaar aluminium dan in vast aluminium. De oplosbaarheid in vloeibaar en in vast aluminium bedragen respectievelijk 0,65 en 0,034 ml/100 g. Deze waarden variëren lichtelijk met het gehalte legeringselementen. Tijdens afkoeling en stolling van gesmolten aluminium kan er dan ook waterstof in moleculaire vorm uitscheiden, hetgeen resulteert in holten in het vaste metaal.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 1

  Een overzicht van betreffende mogelijkheden en onmogelijkheden van aluminiumgebruik, be- en verwerking, en bescherming waarbij bepaalde technische aspecten voortdurend aan toepassingavoorbeelden gekoppeld zullen worden.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 2

  In dit deel zullen de verschillende gietmethoden en gietlegeringen behandeld worden. De voornaamste gietprocessen: zand-, kokille- en spuitgieten.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 3

  Aluminiumlegeringen welke goed plastisch vervormbaar zijn, zijn vaak slecht verspaanbaar. Een goed vervormbare aluminiumlegering is zacht, zachte legeringen zijn vanwege het 'smerende' karakter moeilijk te verspanen.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 4

  Aluminium dankt zijn populariteit voor een groot gedeelte aan de corrosiebestendigheid. Vooral tegen weersinvloeden is het metaal goed bestand, wat in de bouw tientallen toepassingen heeft opgeleverd.

  Lees verder

 • Wat is aluminium? Deel 5

  Verschillende technieken om aluminium met aluminium of met andere materialen te verbinden. Deze verbindingstechnieken zijn in vier groepen in te delen, namelijk: 1. mechanische verbindingen (b.v. schroeven, felsverbindingen, popnagelen en klinken) 2. lassen 3. solderen 4. lijmen.

  Lees verder