Go to top

Kosten van pijpleidingwerk

Pijpleidingen vormen een belangrijk bestanddeel in de kosten van chemische procesfabrieken. Deze kosten kunnen in geval van een installatie die voor het overgrote deel werkt met vloeibare stoffen oplopen tot 80 procent van de kosten van aangeschafte apparatuur oftewel 20 procent van de vaste kapitaalinvestering.

Artikel gepubliceerd in Roestvast staal nummer 4 1993. Artikel 10


Er zijn in essentie twee basismethoden om te komen tot een schatting van de kosten van een pijpleidingsysteem:

  • als percentage van de geïnstalleerde apparatuur
  • via materiaalprijs en arbeidsloon


Kostenbepaling als percentage van de geïnstalleerde apparatuur is een snelle procedure voor voorlopige schattingen. In handen van ervaren calculators kan dit een redelijk nauwkeurige methode zijn, vooral als het gaat om herhaaldelijk terugkerende leidingsysteemtypen.  Deze methode wordt niet aanbevolen voor wijzigingen in bestaand leidingwerk of voor projecten waar de waarde van de totaal geïnstalleerde apparatuur minder is dan $ 100.000.

Voor definitieve schattingen waarvoor een nauwkeurigheid wordt geëist van 10 procent is de materiaalprijs-en arbeidsloonmethode aan te bevelen. Om aldus een kostenbegroting te kunnen maken zijn pijptekeningen en specificaties nodig, alsmede gegevens over materiaalprijzen, fabricage- en installatiekosten, beproevingskosten, kosten van hulpmiddelen, ondersteuningen (steigerwerk e.d.) en schilderwerken. Het afgaan op de tekeningen moet met de grootst mogelijke nauwkeurigheid plaatsvinden omdat dit de basis is voor het bepalen van materiaal- en arbeidskosten.

Hoewel nauwkeurige kosten van pijpen, afsluiters, kleppen, pompen en andere hulpstukken uitsluitend zijn te verkrijgen via rechtstreekse offerteaanvragen bij de diverse fabrikanten, kunnen hiervoor ook al redelijke schattingen worden gemaakt aan de hand van gegevens zoals gepresenteerd op de afbeeldingen 1 tot en met 7 (met excuses voor de inch-, gallons- en pounds-eenheden). De materiaalprijzen en installatietijd zoals op deze afbeeldingen weergegeven dekken het merendeel van de apparatuur zoals die gewoonlijk wordt aangetroffen in industriële installaties.

Het soort werkzaamheden dat zich voordoet bij het bouwen van een leidingwerk zijn: snijden, fitten, lassen en/of aan elkaar schroeven en afmonteren te velde. De kosten hiervan zijn dikwijls het dubbele van de materiaalkosten. De afbeeldingen spreken verder voor zich en er zij hierbij alleen aangetekend dat ze zijn gebaseerd op de stand van de dollar per 1 januari 1990, zodat voor huidige calculaties moet worden gecorrigeerd voor inflatie. Bovendien zijn gedurende de afgelopen jaren de prij zen van austenitisch roestvast staal gedaald, zodat dit materiaal momenteel een gunstiger positie inneemt ten opzichte van koolstofstaal.

Geraadpleegde literatuur

M.S. Peters, K.D. Timmerhaus:
Plant Design & Economics for Chemica[ Engineers;
4th ed. Me Graw-Hill 1991.


Afb. 1 Prijzen van plug- en pinchkleppen.


Afb. 2 Prijzen van diafragmakleppen.


Afb. 3 Prijzen van afsluiters met schoefdraad voor water, olie en gas.


Afb. 4 Prijzen van afsluiters met flenzen voor water, olie en gas.


Afb. 5 Prijzen van plunjerpompen, pompmotor is bij de prijs inbegrepen.


Afb. 6 Prijzen centrifugaalpompen; pompmotor is bij de prijs inbegrepen.


Afb . 7 Prijzen van tandradpompen, 100 psig uitstroomdruk. Prijs inclusief pomp, grondplaat en V-snaar aandrijving exclusief motor.
 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht