Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

AnodiserenRSS

 • Aluminium gedurende de afgelopen 20 jaar

  Aluminium wordt inmiddels op grote schaal toegepast en de vraag naar het metaal is dermate groot dat niet alleen gebruik wordt gemaakt van primair aluminium, maar ook hergebruik ervan een factor van belang is geworden. Voorts kent aluminium inmiddels tal van toepassingen, o.m. warmtewisselaars in automobielen.

  Lees verder

 • Aluminiumlegeringen voor anodiseren

  Aluminiumlegeringen voor anodiseren. Hoewel er varianten bestaan, komt de meest voorkomende reeks van handelingen bij het anodiseren van aluminium neer op materiaalkeuze - ontvetten - etsen - reinigen - anodiseren, gevolgd door eventueel elektrolytisch kleuren en tenslotte sealen

  Lees verder

 • De reductie van filiform corrosie op gecoat aluminium door het toepassen van anodiseerlagen

  In het kader van het IOPproject 'Anodiseren als voorbehandeling van duurzaam aluminium' wordt onderzoek gedaan naar de invloed van anodiseren als voorbehandeling op het filiforme corrosiegedrag van gecoat aluminium. In dit onderzoek worden door TNO Industrie en de TU Delft de legeringen Al 3005, Al 3103 en Al 6063 onderzocht. In dit artikel wordt het mechanisme van filiform corrosie op aluminium toegelicht en aangetoond zal worden dat de dikte van de poreuze laag een positieve invloed heeft op de weerstand tegen filiform corrosie. Dit effect is kwalitatief gezien gelijk voor de onderzochte legeringen maar kwantitatief gezien aanzienlijk verschillend.

  Lees verder

 • Elektrolytisch kleuren met zwak-zuur nikkelzout en wisselstroom

  In een voorgaand artikel (Principes en achtergrond van elektrolytisch kleuren van geanodiseerd aluminium) is ingegaan op het kleuren van aluminium. In dit artikel zal dit onderwerp verder worden behandeld en zal iets over elektrolytisch kleuren met zwak-zuur nikkelzout worden besproken.

  Lees verder

 • Het anodiseren van aluminium

  Anodiseren is een elektrochemisch proces waarbij langs kunstmatige weg een dikke oxidelaag wordt verkregen. Niet alleen aluminium kan op deze manier beter worden beschermd, ook titaan, magnesium en zink kunnen op deze manier worden behandeld

  Lees verder

 • Het verven van geanodiseerd aluminium (1)

  Geanodiseerd aluminium kan worden voorzien van een veelheid aan kleuren, aangebracht door het onder te dompelen in een verfbad. In een tweetal afleveringen zullen enige aspecten van deze verfbehandeling de revue passeren.

  Lees verder

 • Interferentiekleuren Aluminium

  Conventioneel elektrolytisch kleuren in bijvoorbeeld een elektrolyt op basis van nikkelzouten gedurende toenemende tijd leverde een opeenvolging op van kleuren lopend van blauwgrijs via grijsgroen en geelbruin tot, in sommige gevallen, zelfs purpertinten

  Lees verder

 • Methodes voor het kleuren van geanodiseerd aluminium

  Geanodiseerd aluminium kan op verscheidene manieren worden gekleurd aan de hand van totaal verschillende principes. Sommigen berusten op de invloed van het onderliggende metaal op de kleur van het anodische oxide. Voor commerciële doeleinden hangt een overgrote meerderheid af van het gebruik van de poriën die ontstaan in de oxidelaag.

  Lees verder

 • Oppervlaktebehandeling van Aluminium (deel 3) Chemisch electrolytisch glanzen – Stroomloos metalliseren – Verven – Emailleren

  Aluminium behoudt zijn duurzaamheid mede door een gedegen oppervlaktebehandeling. Ook om esthetische redenen wordt vaak gekozen voor een beschermlaag. Maar liefst 2/3 van het aluminium dat toegepast wordt ondergaat een oppervlaktebehandeling. De helft hiervan heeft een behandeling van de oppervlakte gekregen waarbij de functionele toepassing belangrijker is dan bescherming van het materiaal alleen. Hiermee kan men andere eigenschappen aan de oppervlakte geven bijvoorbeeld een zeer slijtvaste laag of een laag met smerende werking.

  Lees verder

 • Optimalisering voorbehandeling voor anodiseren van aluminium

  Voor er tot het feitelijke anodiseren kan worden overgegaan, dienen er een aantal voorbereidende stappen plaats te vinden, die van grote invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat. Hier volgt een bespreking van enkele van die voorbereidende stappen.

  Lees verder

 • Principes en achtergrond van elektrolytisch kleuren van geanodiseerd aluminium

  Het proces werd na de oorlog opgepikt in Japan, waar het verder werd verfijnd. Tahei Asada vroeg zijn aanvankelijke patent aan in 1960. Dit berustte op het gebruik van wisselstroom als energiebron en het schrijft het gebruik voor van nikkel, kobalt, koper, zilver en selenium zouten als belangrijke bestanddelen van het kleurbad

  Lees verder

 • Toepassing en onderhoud van aluminiumgevels, wenken voor opdrachtgevers en beheerders in de bouw

  Een beheersingsinstrument voor technische en bouwkundige beoordeling van zowel nieuwbouw als onderhoud van gevels is van belang voor opdrachtgevers en beheerders van gebouwen. Dit beheersingsinstrument, bijvoorbeeld in de vorm van een werkdocument, dient om betrouwbaar te zijn, opgesteld te worden vanuit praktijkervaringen en gegevens uit de beheerfase. Gebruik van een dergelijk instrument draagt bij aan een adequate kwaliteitsbewaking tijdens de levenscyclus van een bouwdeel. Hierdoor kunnen de verouderingsverschijnselen, waaraan ieder bouwdeel onderhevig is, tot een minimum worden beperkt. De kans op gebreken ten gevolge van ontwerpfouten, verkeerde detailleringen, vergissingen of onnauwkeurigheden bij de uitvoering en nalatigheid tijdens de beheerfase, vooral ten aanzien van reiniging, kunnen worden voorkomen. In verband met constatering van enkele gevallen van corrosie bij gevels die in aluminium zijn uitgevoerd is een aantal onderzoeken verricht.

  Lees verder