Go to top

Magnesium smeedstukken voor lichtgewicht constructies in transportmiddelen (MAGFORGE)

MAGFORGE wordt uitgevoerd in het kader van het Sixth Framework Programme van de Europese Commissie (EC) als een collectief onderzoeksproject. Er zijn drie typen deelnemers: Industriële branche-organisaties (IAG’s; die de smeed-, gereedschapsindustrie en de automobieltoeleveranciers representeren), kleine/middelgrote ondernemingen (SME’s; voornamelijk bestaande uit smeedbedrijven) en onderzoeks- en technologische ontwikkelingsinstellingen (RTD-instellingen; universiteiten en onderzoeksorganisaties).


Kerngegevens

Contract COLL-CT-2006-030208
Duur 36 maanden (juli 2006 – juni 2009)
Budget 2,9 M€ (EC-bijdrage 1,7 M€)
Werklast 27 persoonsjaren
Consortium 23 deelnemers (8 IAGs, 9 SMEs, 6 RTDs),12 Europese landen (B, CZ, D, E, F, I, NL, PL, RO, S, SI, UK)
 

Het project is gericht op gewichtsreductie van constructie-elementen door gebruik te maken van magnesium (dat 75% lichter is dan staal en 35% lichter dan aluminium). Het uiteindelijke doel van het project is het verschaffen van toegespitste en economische technologieën voor de industriële fabricage van gesmede magnesiumonderdelen. Hierdoor moet de Europese smeedindustrie komen tot vernieuwing en versterking van zijn fabricagecapaciteit voor lichtgewicht constructieonderdelen voor massa-fabricage. Bedoelde onderdelen dienen primair voor de transportmiddelenindustrie – en dan specifiek voor gebruik in chassis en interieurs – hoewel de mogelijkheden voor andere segmenten (machinerieën, sport en vrije tijd, elektronica, medische toepassingen) eveneens worden onderkend.


 

Achtergrond
 

De belangrijkste redenen voor dit project zijn:


 • De Europese smeedindustrie ondervindt op de wereldmarkt hevige concurrentie op de kostprijs. Er bestaat voor de smeedbedrijven dus een uitgesproken noodzaak om aan kop te blijven door zich te ontwikkelen tot een ‘super specialist’ en/of comaker, en niet af te glijden tot ‘jobber’.
 • Omdat de smeedindustrie nagenoeg geheel wordt beheerst door de automobielindustrie, wordt de markt gekenmerkt door de voortdurende noodzaak van gewichtsbesparing om te kunnen voldoen aan verplichtingen en wetgeving ten aanzien van brandstofbesparing en uitstootreductie. Aangezien het overheersende materiaal voor smeedwerk nog steeds staal is, bestaat er een duidelijke gelegenheid om zich te specialiseren in het verwerken van lichte metalen.


   

 
Binnen Europa bevinden zich in veel landen smeedbedrijven. Het merendeel van deze smederijen zijn kleine tot middelgrote ondernemingen – waarvan er ongeveer drie van de vier minder dan tweehonderd werknemers hebben.Doelstellingen en activiteiten van het project
 

Middels het project wordt de technologische basis voor het ontwerp en fabricage van magnesiumgesmede onderdelen versterkt door het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling op de volgende gebieden:

 • Materiaal
  Magnesiumlegeringen met verbeterde smeedbaarheid en eigenschappen in de gesmede toestand.
 • Processen
  Smeed- en afwerkings(verspaning)behandelingen met verbeterde voorspelbaarheid, productiviteit en kwaliteit.
 • Onderdelen
  Normdelen voor kenmerkende toepassingsgebieden met aanzienlijk lager gewicht dan gangbare (aluminium) versies en gepaste functionele prestaties.Voorts wordt er gezorgd voor verspreiding en training met als doel uitwisseling van informatie, stimulering van marktbewustzijn en vastleggen van vergaarde kennis en kunde. De resultaten moeten dienen om voldoende vaart te zetten achter de invoering van massaproductie die uiteindelijk zal moeten leiden tot schaalvergroting en kostenbeperking.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht