Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Solderen RSS

 • Diffusie-hardsolderen van roestvast staal en andere metalen

  Het is heel goed mogelijk om met behulp van diffusie-hard-solderen austenitisch roestvast staal te verbinden, maar ook austenitisch roestvast staal met andersoortig materiaal. Diffusie-solderen berust op het houden op de soldeertemperatuur gedurende een dermate lange tijd, dat soldeermetaal de gelegenheid krijgt om in het basismetaal te diffunderen en dat elementen uit het basismetaal op hun beurt in het soldeermetaal diffunderen.

  Lees verder

 • Hardsolderen van roestvast staal

  Roestvast staal hardsolderen is niet makkelijk, maar is praktisch toch uitvoerbaar. Hier zal nader worden ingegaan op bruikbare hardsoldeertypen alsmede op enkele specifieke kenmerken van enkele roestvast-staaltypen.

  Lees verder

 • Het hardsolderen van RVS

  De kennismaking met solderen begint veelal met het lood-tin zachtsoldeer en de elektrische bout. Solderen kan ook leiden tot technisch hoogwaardige verbindingen die aan extreme omstandigheden kunnen worden blootgesteld. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de gebruiksmogelijkheden van zilverhardsoldeer bij RVS.

  Lees verder

 • Het lassen van roestvaststaal (deel 4)

  Het is mogelijk om met hardsoldeertechnieken verbindingen te maken, die even sterk of zelfs sterker zijn dan de basismetalen. Hardgesoldeerde verbindingen zijn netjes en de vrij uniforme verhitting en afkoeling die er bij te pas komen zorgen ervoor dat het hardgesoldeerde werkstuk een minimum aan restspanningen en vervorming bevat. Andere voordelen van hardsolderen zijn: - vele verbindingen zijn met automatische methoden aan te brengen; - er kan een gecombineerde soldeer/warmtebehandeling worden uitgevoerd; - het merendeel van de gangbare metalen en legeringen en onderling verschillende metalen en legeringen kunnen worden hardgesoldeerd. De voornaamste nadelen van hardsolderen zijn: - de verbindingen dienen zodanig te zijn ontworpen, dat er capillaire werking kan optreden; - de combinatie van verschillende materialen kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot corrosie, hoewel dit laatste door een geschikte materiaalkeuze tot een minimum kan worden beperkt.

  Lees verder

 • Hoogtemperatuursolderen van roest-vast staal: een bewuste keuze

  Hoogtemperatuursolderen is een verzamelnaam van verbindingstechnieken waarbij in een beheerste atmosfeer onderdelen met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt met een gesmolten metaal of legering op een temperatuur van 800 C of hoger. Bij het verbinden van onderdelen uit roestvast staal moet rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van dit materiaal. Door het kiezen van een juiste soldeertemperatuur, afhankelijk van de soldeersoort, heeft men invloed op het behoud van de goede eigenschappen van het roestvast staal. De soldeerverbinding zelf moet echter ook bestand zijn tegen het milieu waarin het onderdeel of de samenstelling moet functioneren.

  Lees verder

 • Hoogtemperatuursolderen van roestvast staal

  Hoogtemperatuur (HT) solderen is een vrij onbekende verbindings technologie waaraan hoge eisen gesteld kunnen worden. Een deel van het toepassingsgebied betreft roestvast stalen produkten.

  Lees verder

 • Modern hardsolderen van roestvast staal

  Atmosfeerintegriteit en atmosfeerbeheersing zijn sleutels voor het met succes hardsolderen van roestvast staal. Als gevolg van de sterke bindingsneiging van roestvast staal met zuurstof bij hoge temperatuur, zal in de ovenatmosfeer aanwezig zuurstof of vocht het RVS-oppervlak oxideren met als gevolg een defectieve soldeerverbinding

  Lees verder

 • Slimme constructie werkt kostenbesparend

  Mogelijkheden om constructie-elementen met elkaar te verbinden zijn bouten, moeren, klinken, popnagelen, lijmen, solderen en lassen. Verbinden, maar lassen en solderen in het bijzonder: een lastig vak voor de constructeur. In dit artikel enige overwegingen.

  Lees verder

 • Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

  Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.

  Lees verder

 • Verlijmen van warmtewisselaars als alternatief voor (hard) solderen

  Hardsolderen is een verbindingsmethode die al vele jaren wordt gebruikt om een warmtewisselaar te verbinden aan een eindstuk. De methode kent echter diverse nadelen ten aanzien van onder meer de gezondheid en veiligheid tijdens het soldeerproces zelf.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over lassen van titaan en zirkoon

  Het metaal titaan is uitstekend lasbaar waardoor het mede daardoor steeds meer aan populariteit is gaan winnen. Toch gebeurt het nog regelmatig dat men zich niet volledig houdt aan de spelregels die voor het lassen zijn opgesteld en de vraag is dan hoe men kan zien of de kwaliteit van de las goed is. Een van de belangrijkste regels is dat de laszone tijdens het lassen zeer goed beschermd moet worden tegen zuurstof vanuit de atmosfeer omdat titaan zo enorm reactief is.

  Lees verder

 • Wetenswaardigheden over speciale verbindingstechnieken t.b.v. roestvast staal

  Roestvast staal wordt door ontelbare bedrijven dagelijks gelast en dat gebeurt meestal met het TIG-lasproces. In mindere mate geschiedt dit ook met het MIG- en STT-lasproces maar ook m.b.v. onderpoederdeklassen en andere speciale technieken zoals het verbinden met explosieven en frictie.

  Lees verder