Go to top

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht

Kathodische beschermingRSS

 • Een tweede generatie zeewaterbestand superaustenitisch roestvast staal

  De eerste generatie van superaustenitische 6Mo-staalsoor.ten zoals 254 SMO® zijn verder ontwikkeld tot een nieuw soort staal -654 SMO™ -waarin veel legeringselementen voorkomen die een zeer gunstige invloed hebben op de weerstand tegen lokale corrosie. 654 SMO werd vergeleken met andere roestvast-staaltypen en nikkellegeringen. Hiertoe werden proeven in verschillende soorten zeewater genomen. Uit alle onderzoeken bleek dat de nieuwe staal.soort superieur is aan het 6Mo-staal. In de meeste proeven kon het met de legering C-276 worden vergeleken. De meeste kans op corrosievorming in de onderzochte omstan.digheden bleek in een zeewatersysteem te zijn waarin aërobe en anaërobe gebieden naast elkaar voorkomen.

  Lees verder

 • Het gedrag van een aantal geselecteerde typen roestvast staal in tropisch en gematigd zeewater

  Er is onderzoek gedaan naar de spleetcorrosie van een aantal geselecteerde typen roestvast staal waarbij een vergelijking is gemaakt tussen het gedrag bij expositie in natuurlijk, gematigd zeewater en in tropisch zeewater. Ook potentiaal metingen, die uitgevoerd werden tijdens de expositie, gaven informatie over het optreden van spleetcorrosie. De potentialen gemeten in tropisch zeewater lagen hoger dan die gemeten in het koelere water, hetgeen duidt op een grotere kans op corrosie in het eerstgenoemde milieu. De onderzochte roestvast-staaltypen bleken gevoeliger voor spleetcorrosie te zijn in tropisch zeewater, terwijl ook de corrosiesnelheden aanzienlijk hoger waren. Bovendien kunnen in een tropisch milieu zoutafzettingen op het staaloppervlak worden gevormd tengevolge van verdamping en condensatie. Als dit eenmaal heeft plaatsgevonden, treedt er sterke plaatselijke corrosie op onder de zoutlaag. In dit artikel wordt aangetoond dat, hoewel een aantal specifieke typen roestvast staal zonder enig bezwaar in gematigd zeewater gebruikt kunnen worden, er toch de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij gebruik van deze legeringen in de tropen.

  Lees verder

 • Invloed van temperatuur op verloop spleetcorrosie van hooggelegeerd RVS in natuurlijk zeewater

  Gedurende de afgelopen 10 tot 15 jaar is er een nieuwe groep van roestvast staal met een hoger gehalte aan legeringselementen ontwikkeld. Vanwege de verbeterde corrosie-eigenschappen van deze legeringen worden ze vaak uitgekozen voor zeewaterverwerkende systemen. Studies naar de gevoeligheid van deze materialen voor spleetcorrosie hebben aangetoond dat de kritische putcorrosie-en spleetcorrosietemperaturen tamelijk hoog liggen. In natuurlijk zeewater ligt de gemiddelde kritische putcorrosietemperatuur rond de 53°C voor gewalst materiaal en rond de 50°C voor hoogwaardige lassen.1.2

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (1)

  Kathodische bescherming is een proces, waarbij het (tegen corrosie) te beschermen metalen object geheel tot kathode wordt gemaakt.

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (3)

  Noodzakelijke voorzieningen aan een kathodisch te beschermen buizennet. Met name dient er gelet te worden op de bekleding der buizen, de isolatie t.o.v. andere geleiders en buizenstelsels, die de beschermingsstroom onbenut zouden laten wegvloeien.

  Lees verder

 • Kathodische bescherming (4)

  Kathodische bescherming op begraven stalen tanks en buisleidingen. Voor de tanks maakt men meestal gebruik van opofferingsanaden bestaande uit zink of uit een speciale magnesium-legering. Voor pijpleidingen zal men meestal zijn toevlucht nemen tot de installatie van een gelijkrichter met een bijbehorend grondbed.

  Lees verder

 • Kathodische en anodische bescherming van roestvast staal

  Kathodische bescherming kan veel kosten kan besparen, in gevallen waarbij een kans bestaat op het optreden van lokale corrosie (putcorrosie, spleetcorrosie of selectieve aantasting van lassen) in een zeewater omgeving.

  Lees verder

 • Meetmethode voor de controle van een kathodische bescherming (2)

  Chemische controle-mogelijkheden voor beklede en begraven stalen buisleidingen, niet gebaseerd is op theoretische principes, maar op de resultaten van duizenden proefmetingen.

  Lees verder

 • Optimale corrosiebestrijding met intelligente anodes

  Kathodische bescherming is een bekende wijze om corrosie van metalen te bestrijden. Het wordt al meer dan 100 jaar succesvol toegepast. Een voorwaarde is wel dat er een geleidende vloeistof zoals water aanwezig is. Dat noemt men een elektrolyt.

  Lees verder

 • Roestvast staal en zeewater: een haat-liefdeverhouding

  Op zich is dit wellicht een wat vreemde titel voor een artikel van de redactie dat doorgaans positieve ontwikkelingen en geslaagde toepassingen van roestvast staal publiceert. Anders wordt het wanneer men de oorsprong van dit artikel beschouwt: bij het uitvoeren van schadeonderzoeken komen de, om wat voor reden dan ook, minder geslaagde toepassingen aan het licht. Overigens is dat geen reden om de combinatie roestvast staal en zeewater te vermijden. Naast de enkele mislukkingen staan vele succesvolle toepassingen. Door juist de mislukkingen te analyseren en daaruit lering te trekken, zal het aantal geslaagde toepas.singen alleen maar kunnen toenemen.

  Lees verder

 • Soorten roestvast staal en hun eigenschappen

  Compleet overzicht van de verschillende soorten Roestvast Staal en hun Eigenschappen. Gratis beschikbaar op ALURVS.nl! Teneinde de vele roestvast-staaltypen te onderscheiden zijn diverse classificatiesystemen in gebruik. Een van de bekendste is het door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde classificatiesysteem, dat gebruik maakt van een driecijferige code, eventueel aangevuld met een letter voor bijzondere chemische eigenschappen.

  Lees verder

 • Waterstofverbrossing als gevolg van kathodische bescherming in zee

  Hoogvaste bouten voor onderzeese toepassingen, zoals flensverbindingen, zeewater-inlaatkasten en grout-reparatieklemmen, kunnen bros worden door waterstof die ontstaat als gevolg van de werking van kathodische beschermingssystemen die werken met opgedrukte stroom of met opofferingsanodes

  Lees verder

 • Welk Roestvast Staal voor welk milieu: een overzicht

  Dit artikel wil een samenvattend overzicht geven van de invloed van enige veel voorkomende milieus op vaak toegepaste legeringen, zoals roestvast staal-en nikkellegeringen.

  Lees verder