Go to top

Veel succes voor hoogleraar Johan Maljaars: ‘Uitbreiding van leerstoel gewenst in Eindhoven’

Johan Maljaars, hoogleraar Aluminium Structures aan de Universiteit Eindhoven (en daarnaast werkzaam bij TNO bij groep Structural Reliability), wil een uitbreiding van zijn leerstoel. Hij is sinds 2014 hoogleraar.

Jelle Vaartjes

Wat doet de vakgroep? Maljaars: “Een groot deel van mijn tijd besteed ik aan begeleiding van onderzoek door afstudeerders en promovendi. Daarnaast geef ik colleges voor studenten op het gebied van aluminium constructies. Dat spitst zich toe op het draagvermogen van aluminium constructies, dus welke belasting kan een constructie dragen zonder te bezwijken. Dat kan zijn een mechanische of een thermische belasting.” Hij geeft college aan de universiteit Eindhoven en de universiteit Delft. In de faculteit in Eindhoven wordt het college bijgewoond door ongeveer 50 studenten per jaar en bij het doen van tentamens zijn het er vaak iets meer: ca. 70. Wat betreft Delft geeft hij videocolleges. Hoeveel mensen die bekijken weet hij niet, maar degenen die tentamens doen zijn er ook iets van 60 à 70.

Maljaars wil dus uitbreiding van de leerstoel . Hoe ziet de toekomst eruit van de huidige vakgroep? “Het doel is om meer onderzoek te genereren en daarmee de vakgroep uit te breiden met meer promovendi. Dat betekent ook dat je financiering nodig hebt om die promovendi te kunnen aanstellen. Daarom schrijf ik onderzoeksvoorstellen die ik indien bij de Nederlandse subsidieverstrekker NWO, en dit in het kader van het Horizon 2020 onderzoeksprogramma van de Europese Unie. In al die onderzoeken wordt cofinanciering van het bedrijfsleven gevraagd.”
 

Promoties


Heeft Maljaars de laatste tijd nog interessante afstudeerscripties en promoties begeleid?” Ja, naast het geven van onderwijs is een nog belangrijker taak van mij het uitvoeren van onderzoek. Ook nieuw onderzoek naar het draagvermogen van aluminiumconstructies. In de afgelopen tijd heb ik een stuk of twintig/dertig afstudeerders begeleid en vijf promovendi. Bij die afstudeerders hebben we onder meer gekeken naar vermoeiing van aluminium draagconstructies. We hebben gekeken hoe je de spanningen op de beste manier uit een rekenmodel kunt halen om vervolgens een toets te doen op vermoeiing. Twee van die onderzoeken waren specifiek gericht op portalen die over een weg gezet worden en waar bijvoorbeeld verkeersborden aan gehangen worden. We hebben daarnaast ook onderzoek gedaan naar falen van buis- op buisverbindingen. Dat zijn complexe verbindingen die niet eenvoudig berekend kunnen worden, omdat hier niet lineair gedrag bij komt kijken. We hebben gekeken welk draagvermogen en met name welke vervormingscapaciteit je met die verbindingen kunt bereiken. Verder hebben we onderzoek gedaan naar de brandwerendheid. Daarbij hebben we gekeken naar de materiaaleigenschappen van aluminium onder hoge temperaturen. En we hebben gekeken hoe het vervormingsgedrag is bij een brand van geïsoleerde aluminium constructies. Voor al die onderzoeken stellen we numerieke modellen op, die we valideren aan de hand van proeven in ons lab of uit de literatuur.”

Wat doet Maljaars met de informatie die eruit komt? “Als voorbeeld het onderzoek naar brandwerendheid: we spreken met mensen in het veld als ik bij de organisatie European Aluminium in Brussel ben. Dat is een Europese brancheverenging van fabrikanten, leveranciers en verwerkers van aluminium. De resultaten van het onderzoek gaan we bespreken met een internationaal gezelschap. Dan wordt nagegaan of de normen waar bouwconstructies aan moeten voldoen, kunnen aanpassen aan de hand van de resultaten van het onderzoek.”

Het werk van Maljaars en zijn studenten worden internationaal gewaardeerd. “Jazeker. We zijn actief in het verbeteren van de beschrijving van faalmechanismen. Dat wordt gebruikt om normen bij te stellen. Dan zie je dat het zin heeft. Ook als ik kijk naar het aantal referenties naar onze wetenschappelijke publicaties, dan zie ik dat ons onderzoek volop in de belangstelling staat. Daarnaast wordt mijn leerstoel ondersteund door het bedrijfsleven en ieder jaar hebben we een evaluatie van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook daaruit blijkt dat het goed gaat. Mijn leerstoel wordt momenteel ondersteund door productiebedrijven van extrusies en lichtmasten Hydro en Nedal, branchvereniging Metaalunie en fabrikant van gevelsystemen Reynaers. Constructiebedrijf Bayards is altijd een belangrijke steun geweest voor de leerstoel.”

Kan hij dan nog wel onafhankelijk zijn? “Dat is een vraag die ik vaker hoor. Het antwoord is eenvoudig. Ik heb bij mijn aanstelling getekend voor mijn wetenschappelijke integriteit en daar sta ik voor. Ik doe wetenschappelijk onderzoek en daar komt uit wat eruit komt, ook als dat minder positief zou uitpakken voor aluminium. Uiteindelijk dient dat ook het belang van de bedrijven.”

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht