Go to top

Tekort aan technici nú oplossen

Zoetermeer 8 februari 2013 – In 2016 dreigt een tekort van 155.000 technici op alle niveaus.

Onlangs werd in Nieuwsuur het probleem aan de orde gesteld. FME herkent het geschetste beeld. De ondernemersorganisatie dringt al lange tijd aan op actie om het tekort aan technici te bestrijden. Het is daarom goed dat het kabinet dit grote maatschappelijke probleem aanpakt. Dat gebeurt met het Techniekpact. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “We moeten nú actie ondernemen. Als door een tekort aan technici de maakindustrie uit ons land verdwijnt, verdwijnt daarmee de welvaart uit ons land. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Samen metbedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid geeft FME op dit moment invulling aan het Techniekpact. Dezentjé: “De sleutel voor dit vernieuwende partnerschap ligt bij samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen de kans en het geld krijgen om aan te sluiten bij de praktijk van de arbeidsmarkt. Dan denk ik aan het in de klas halen van gastdocenten uit bedrijven, de school openstellen voor bijscholing van technici uit de bedrijven en gemeenschappelijk gebruik van up-to-date apparatuur.”


Maakindustrie keihard nodig


Dezentjé: “Als we niets doen, verdwijnen bedrijven uit de technologische industrie uit ons land. De technologische industrie biedt werk aan bijna een half miljoen mensen. Daar komt nog een veelvoud aan indirecte banen bij. De sector heeft een omzet van € 87 miljard, nog los van economische spin-off. Als de technologische industrie uit Nederland verdwijnt, is het gedaan met onze kenniseconomie en verdwijnt de welvaart. En dan laat ik nog buiten beschouwing dat juist deze industrie keihard nodig is om oplossingen te blijven vinden voor grote vraagstukken op het gebied van klimaat, zorg, mobiliteit en veiligheid.”

Kijk hier naar het fragment in de uitzending van Nieuwsuur

Aanpak tekort technici


De afgelopen periode heeft FME diverse voorstellen gedaan om het tekort aan technici te verkleinen, zoals meer geld beschikbaar stellen voor arbeidsmarktrelevante opleidingen dan voor opleidingen die minder kansen bieden op de arbeidsmarkt, het verhogen van de bekostigingsfactor voor het techniekonderwijs en het wegnemen van belemmeringen in de personele uitwisseling tussen scholen en bedrijven. Deze oplossingen worden door FME ingebracht in het Techniekpact.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht