Go to top

Stappert Noxon - We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

STAPPERT Noxon B.V., gevestigd in Helmond en Zwijndrecht (verkoopkantoor) is een voorraadhoudende handelsorganisatie op het gebied van roestvast stalen halffabricaten en toebehoren. Het uit meer dan 20.000 artikelen tellende assortiment bestaat uit buizen, flenzen, fittingen, platen en stafmateriaal. STAPPERT Noxon maakt deel uit van de internationale STAPPERT groep en vormt daarbinnen een eigen merk. Sinds 1 september van vorig jaar is Johan Belleman daar de commercieel directeur. In dit artikel stellen wij hem nader aan u voor.


Wim de GroodMaar eerst even terug naar 2020, het jaar waar STAPPERT Noxon het dertigjarig bestaan vierde. Algemeen directeur Mark Dankers geeft aan dat er in die periode heel veel gebeurd is. Niet zozeer met het bedrijf, maar toch is er erg veel veranderd. “We zaten toen in de coronacrisis. Dat is ons overkomen zoals dat iedereen overkwam. Dan denk je terug te kunnen vallen op dertig jaar ervaring. Maar dan blijkt toch dat als de wereld om je heen heel erg verandert en dat alles niet zoveel waard is als in de tijd ervoor. We dachten toen ‘daar gaan we’. Aanvoerstromen worden platgelegd. Voor ons komt ongeveer 40% van de materialen uit Azië. Wat je van heel ver moet halen blijkt dan niet meer zo goed beheersbaar. Krijgen we ons materiaal wel? We kregen alleen maar berichten over industrieën die platgingen. Het slechte nieuws voerde toen de boventoon. We vroegen ons af waar we naartoe zouden gaan en of onze klanten nog zouden blijven bestaan. We dachten echt dat we hele zware tijden tegemoet zouden gaan. Maar het vreemde was, dat de meeste industrieën gewoon doordraaiden. Toen zagen we ook waar we voor in de markt zijn: een voorraadhoudende handelaar. Dat ambacht bleken we heel goed te beheersen.(Algemeen directeur Mark Dankers (l) en commercieel directeur Johan Belleman)

Onze voorraden bleven op peil. Die liepen wel iets terug, maar we hadden nog genoeg materiaal liggen om onze klanten te blijven voorzien. En toen bleek ook dat de industrieën aan wie we ons materiaal leverden, niet zo hard geraakt werden. Ook bleek dat de prijs niet meer een beslissend argument was om te kopen, maar wel de beschikbaarheid van het materiaal. Daar werkte ook het onderdeel uitmaken van een grote groep aan mee. Daardoor hebben wij al onze klanten kunnen blijven bedienen. Ook bleek de beschikbaarheid van materiaal niet overal in de markt aanwezig te zijn. Omdat wij de voorraden wel op peil hadden, bevonden we ons ineens in een soort van luxe positie. In 2020 zijn wij tegen de stroom in gegroeid in afzet, iets dat erg tegenstrijdig voelde in een tijd waarin menig ondernemer zijn levenswerk verloren heeft zien gaan.”


De situatie nu
In 2021 zette deze groei door. Sterker nog, 2021 was voor STAPPERT Noxon het beste jaar ooit. En dan begint in maart 2022 de oorlog in de Oekraïne. Mark Dankers: “Je zou dan denken, dat de markt een klap krijgt. Maar wat we zagen is, dat de vraag naar onze producten groter werd. Ook werden de prijzen verder omhooggestuwd, ook nog eens door de energiecrisis. Maar nu zien we dat de prijzen van onze producten sinds een paar maanden weer aan het dalen zijn. Daar moeten we dan op anticiperen. We zorgen er daarom voor, dat we slim inkopen om onze voorraden op peil te houden voor onze klanten. Omdat er toch veel veranderd is in de wereld worden we gedwongen creatief te worden. We zitten in een onzekere markt waar het min of meer ontbreekt aan perspectief. Er is onzekerheid over de energieprijzen en ook stijgen de lonen. We zetten daarom in op minder meer in de nabije toekomst. Realistisch zijn is daarbij het juiste woord.”


STAPPERT Noxon staat niet stil
In de samenstelling van het assortiment producten is ten opzichte van 2020 niet veel veranderd. Maar de voorraad stijgt wel mee met de behoefte. Commercieel directeur Johan Belleman licht dit nader toe: “We krijgen natuurlijk feedback van onze verkopers. Als we iets niet op voorraad hebben kunnen we overwegen dit in ons assortiment op te nemen. Anderszins kijken we samen met de klant naar hoe wij hem kunnen faciliteren in wat hij nodig heeft. Zo kunnen wij voor die klant klant specifieke producten op voorraad leggen. Terwijl die producten niet tot onze voorraad behoren. Wij willen hem op de beste manier helpen, waar we kunnen. Zo kunnen wij ons bestaansrecht in de keten versterken. En wat we ook niet moeten vergeten is, dat we sinds de fusie in 2017 met STAPPERT over vijftig verschillende kwaliteiten staf en nog andere producten die in de hele groep zitten, kunnen beschikken. Dat kunnen producten zijn waar klanten ons eigenlijk niet mee associëren. En andersom werkt dat ook zo.” Ook op een ander gebied staat STAPPERT NOXON niet stil. En dat is op het gebied van maatschappelijk ondernemen (mvo). Mark Dankers daarover: “Dat hebben wij vastgelegd in een beleidsplan. We zijn ISO 14001 voor milieu gecertificeerd. Voor 2023 hebben wij als doelstelling de mvo=ladder verder uit te schuiven. Voorbeeld: heel recent hebben we op verzoek van een klant besloten om, waar mogelijk, onze pakketten niet zwaarder te maken dan twintig kilo. Dat klinkt als een simpele maatregel, maar je krijgt er wel meer pakketten door en ga je meer kosten maken. Maar je ontlast je eigen werknemer, je vervoerder, maar ook degene die bij de klant de pakketten ontvangt. Zo proberen we het voor iedereen wat leefbaarder te maken. Belangrijk toch?”

Meer opslagcapaciteit
STAPPERT NOXON heeft in Helmond nog meer ruimte gecreëerd in de opslagruimte voor fittingen. Het aantal pallet stellingen is uitgebreid en zijn er meer Kardex shuttles geplaatst. Zo zijn de pallet treklades van de stellingen gemonteerd en gevuld met fittingen en flenzen met een hoge omloopsnelheid. Zo’n palletlade kan een gewicht dragen van ruim 700 kg. Zo kunnen zogenaamde runners snel en ergonomisch verantwoord worden gepickt. Ook zijn er nieuwe palletstellingen geplaatst die speciaal uitgevoerd zijn voor het opslaan van bijvoorbeeld grote maten bochten, T-stukken en flenzen. Alle palletstellingen zijn nu tien meter hoog. Ook is er geïnvesteerd in vijf nieuwe Kardex shuttles (paternoster kasten). Deze zijn ook tien meter hoog en hebben een breedte van in totaal vijftien meter. Deze kasten zijn gebouwd rondom een open palletplein. Hier worden diverse zendingen voor klanten ingepakt, samengevoegd en gereedgemaakt voor verzending door het eigen distributienetwerk. Mark Dankers komt nog even terug op het ergonomische aspect: “Het metaal zal door deze veranderingen niet lichter worden. Maar door de treklades in de palletstellingen hoeven de medewerkers niet meer zwaar te tillen.  

Je trekt die lade als een keukenlade naar je toe en je kunt de spullen er zo uithalen. Zo maak je het werk lichter. Door al die activiteiten te concentreren in één hal kunnen we die hal in de winter ook minder koud maken. We verwachten daarom dat dit meewerkt aan het werkgenot van de medewerkers.” Ook voor klanten bieden deze ontwikkelingen voordelen. Johan Belleman daarover: “We kunnen zo meer orders op een dag verwerken. En bestaat de mogelijkheid het laatste bestelmoment voor de klant op te schuiven. Verder kunnen we via onze webshop (daarover later meer) meer kleinere bestellingen verwerken. Het aantal te verwerken pakketten zal naar verwachting toenemen. En door het grotere aantal palletplaatsen kunnen we de mogelijkheden voor klanten om hun voorraden bij ons op te slaan vergroten. Al met al kunnen we stellen dat we nog meer kunnen meedenken met de klant op dit gebied.”

 

Grip op het hele proces: van ontvangst tot leveren bij de klant
De klant verwacht dat wij hem op zorgvuldige wijze bedienen. Volgens Johan Belleman is dit een unique selling point van STAPPERT Noxon. “Wat ook een usp is: wij maken deel uit van een grote groep. Daarom hebben wij zoveel verschillende producten onder één paraplu liggen. Als je het dan over (klanten)voorraadhouden hebt kunnen wij door onze mondiale dekking heel veel betekenen voor onze klanten. Maar ook in de buurt hebben wij onze producten in grote hoeveelheden liggen. En wat ook niet vergeten mag worden: wij behoren tot een financieel heel gezonde groep. We kunnen daarom onze klanten niet alleen vanwege onze leveringsbetrouwbaarheid ontzorgen, maar ook als er iets gebeurt met onze spullen kunnen we een beroep doen op een grote en gezonde organisatie. Ik daag onze klanten uit juist naar die voordelen te kijken, bijvoorbeeld door hun voorraden bij ons neer te leggen.” Ook wat de snelheid van leveren betreft zit het wel goed bij STAPPERT Noxon. Mark Dankers over dit aspect: “We hebben dagelijks een landelijke dekking omdat we met een vaste vervoerder werken. Omdat we veel producten hier hebben liggen kunnen die in principe de volgende dag na bestelling geleverd worden. En voor als het elders in de groep ligt hebben we elke dag shuttles rijden naar België en Duitsland. Dan praat je over één dag, maximaal twee dagen extra. Ook in rest van Europa rijden diverse shuttles, zodat de leveringstijd ook heel kort is.” Johan Belleman vult nog aan: “Wij hebben ook grip op die logistieke situatie. Onze vervoerder rijdt alleen voor ons. Alleen onze spullen liggen in die wagen voor onze klanten. Als er door onze planning ingegrepen moet worden kan dat, omdat onze vervoerder alleen voor ons rijdt en niet ook voor derden. En als het helemaal nodig is, kunnen we ook onze vaste koeriers inzetten. Zo hebben wij grip op het hele proces: van ontvangst goederen tot en met de levering bij de klant.
 
Verdergaande digitalisering versus persoonlijk contact
Sinds kort werkt STAPPERT Noxon in het magazijn met barcode scanners. En ook in de productie wordt steeds meer digitaal gewerkt. “Dat moet ook wel”, zegt Mark Dankers. “Want onze klanten gaan steeds meer op snelheid leunen. We zien dat de klassieke inkoper vervangen wordt door een jongere generatie die opgegroeid is met een tablet en de mobiele telefoon. De swipegeneratie noem ik het maar. Daarom zijn wij ook zo actief op digitaal gebied. Zo kunnen klanten met hun ERP-pakket communiceren met ons ERP-pakket via EDI. We hebben dat bij de eerste klanten gerealiseerd.” Maar gaat die digitalisering dan niet ten koste van het persoonlijke contact? “We zullen elkaar als mensen op blijven zoeken, is mijn persoonlijke ervaring”, antwoordt Mark Dankers. “Ook de jongere generatie inkopers heeft altijd nog wel een vraag. Dit contact zal in mijn beleving nooit voor 100% vervangen worden door digitaal contact.” Johan Belleman voegt daaraan toe: “Het zal wel iets afnemen, maar ook ik zie een rol weggelegd voor het persoonlijke. Ook al zijn we deel van een grote groep, ik zie hier binnen het bedrijf, maar ook naar onze klanten toe, een collegiale sfeer. We zijn bij wijze van spreken nog het kleine Noxon van 20 jaar geleden. En dat willen we ook bewaken. Wel denk ik dat de rol van onze verkopers aan het veranderen is. Zij gaan steeds meer het bedrijf en de mogelijkheden verkopen en in mindere mate de producten. De systemen zullen ervoor gaan zorgen dat de producten makkelijker te vinden zijn. Klanten willen aan de ene kant ontzorgd worden, maar wat je laatste tijd ook ziet is dat efficiency in het kostenplaatje mee overwogen wordt. Oftewel: ‘Wat kan ik voor de klant betekenen in plaats van wat kan ik aan je verkopen.’” Op termijn zullen ook in het magazijn en voor de logistiek barcodescanners ingezet worden waardoor eventuele fouten tot een absoluut minimum gereduceerd zullen worden.
Veelzijdige webshop
Binnen STAPPERT Noxon is de laatste tijd hard gewerkt aan de afronding van de webshop. Op het moment, dat we dit schrijven is de verwachting dat de webshop in januari volledig actief is. “De webshop is uitgebreid getest door diverse klanten”, zegt Mark Dankers. “Mocht de webshop bij verschijnen van deze editie van ALURVS.nl nog niet zichtbaar zijn op onze website, kunnen we deze toch al aanbieden aan onze klanten. Om gebruik te maken van de webshop moet de klant eerst een login aanvragen. Dan kan de klant zijn eigen artikelnummers invoeren en komt dan vanzelf terecht bij het juiste artikelnummer van het desbetreffende product bij ons. Zo kan er nooit een verkeerde bestelling ontstaan.” Maar de klant kan met die webshop nog veel meer. Johan Belleman vertelt wat: “De klant kan in zijn eigen klanten account precies zien welke aanvragen er lopen. Ook kan hij zien wat er besteld is en wat de status daarvan is. Hij kan verder zien welke artikelen nog in nota staan en wanneer die wel geleverd kunnen worden. Verder bestaat de mogelijkheid om certificaten te downloaden en facturen in te zien. Dat geldt ook voor de vrachtbrieven.” Dit klantenportaal is er niet alleen voor de inkopers, maar ook bijvoorbeeld voor de afdeling boekhouding. Die kan precies zien wat de status is van de facturen. “Dit klantenportaal gaat dus veel verder dan alleen maar de inkoop. Ook andere afdelingen kunnen er gebruik van maken.”


Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht