Go to top

MKB-metaal kijkt omhoog

Statistieken van onder meer Nederlandse en buitenlandse banken, CBS en de Europese bank geven een kleine economische groei voor Nederland aan in 2015. Wat gaat de bijdrage zijn van het MKB-metaal? Exact is dat niet te zeggen of in te schatten. Wel laat de Economische Barometer van het laatste kwartaal van 2014 zien dat het afgelopen jaar positief wordt afgesloten.

In sommige gevallen is de score beter dan op enig moment in de afgelopen drie jaren is voorgekomen. Zonder de effecten van de Russische sancties was het resultaat nog beter geweest. De Barometer laat zien dat export nog steeds scoort, de binnenlandse markt (in mindere mate) meeprofiteert en dat het aantal personeelsleden weer groeit. Het MKB-metaal kan echter nog niet juichen. Uit de Barometer blijkt immers ook dat de prijsdruk nog steeds hoog is en de investeringsverwachting negatief.

Arbeidsmarkt 

Het derde kwartaal van 2014 liet mede door het seizoenseffect een verwaarloosbare groei van het aantal arbeidsplaatsen zien. In het vierde kwartaal is bij een op de vijf bedrijven de werkgelegenheid toegenomen. Een dergelijke groei is sinds begin 2011 niet meer voorgekomen. Drie van de tien deelnemers heeft op dit moment gemiddeld 2 vacatures openstaan.

Binnenlandse markt

De ontwikkeling van de orderpositie, de waardering ervan en de verwachting voor de komende periode zijn allen per saldo voorzichtig positief. De ontwikkeling van de orderpositie en de waardering waren in het vorige kwartaal nog licht negatief. De verwachting voor de binnenlandse orderpositie was vorig kwartaal positief, maar is naar verhouding het vierde kwartaal teruggelopen. De binnenlandse markt blijft daarmee kwetsbaar, van een echt herstel is nog geen sprake.

Export 

Vooral export moet de Nederlandse economie uit het slop trekken. Het MKB-metaal draagt zijn steentje daaraan bij. Waar in het derde kwartaal per saldo nog stilstand bleek te zijn, staan nu alle indicatoren op groen. De ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie is nu per saldo 19%, dat was neutraal. Een kleine 30% van de exporterende ondernemers waardeerde hun orderpositie in het derde kwartaal nog als ongunstig, dat is nu nog ‘slechts’ 12%. Het aantal ondernemers dat hun orderpositie als gunstig beoordeelt, groeide in dezelfde periode van 30% naar ruim 40%. Maar liefst 50% van de exporterende ondernemers verwacht een beter eerste kwartaal van 2015.

Orderportefeuille 

De forward load van opdrachten is voor het eerst sinds september 2011 boven de tien weken uitgekomen. Deze lag in de afgelopen vier kwartalen nog rond de acht weken.

Prijsontwikkeling

De druk op de verkoopprijzen blijft aanwezig. Alle sectoren in het MKB-metaal hebben er last van. De druk is weliswaar wat afgenomen in de laatste periode van 2014, maar per saldo zijn er nog steeds meer bedrijven die hun prijzen moesten verlagen dan bedrijven die ze konden verhogen.

Bedrijfsresultaat

Inmiddels maakt ruim 60% van de bedrijven weer winst en 10% nog verlies. Het bedrijfsresultaat werd ten opzichte van het derde kwartaal beter gewaardeerd. Ruim 40% van de ondernemers waardeert deze nu goed, dat was 25% het kwartaal ervoor. Daarnaast is er een afname van ondernemers die hun bedrijfsresultaat als slecht waardeert.

Investeringsverwachting 
 
De investeringsverwachtingen van de ondernemers in het MKB-metaal voor wat betreft hun machinepark, blijven ook dit kwartaal per saldo negatief, -8%. Dat is echter historisch gezien geen slechte score.
 

(bron: metaalunie)

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht