Go to top

Miljoenennota schiet tekort in aandacht voor mkb


Miljoenennota schiet tekort in aandacht voor mkb
18-9-2012

De Miljoenennota heeft dit jaar een bijzonder karakter aangezien een nieuw te vormen kabinet en Tweede Kamer hoogstwaarschijnlijk anders denken over inkomsten en uitgaven. De gepresenteerde voorstellen die nu op tafel liggen zijn de realiteit van dit moment. Deze voorstellen houden volgens de Koninklijke Metaalunie te weinig rekening met de positie van het mkb. Met name de financiële risico’s (zoals het eigen risico WW en de forensentaks) die bij het midden- en kleinbedrijf worden neergelegd, leiden tot een eenzijdige verdeling van risico’s met alle gevolgen van dien.

Nederland, het mkb en daarmee ook de leden van de Metaalunie hebben belang bij een regering die staat voor zijn beslissingen, vertrouwen heeft van de samenleving en betrouwbaar is. Een regering die niet alleen aandacht heeft voor bezuinigen, maar vooral ook voor groei. Een regering die vier jaar blijft zitten en daarmee zorgt voor continuïteit en stabiliteit.

Door de economische crisis is de economie verzwakt, uitgaven en investeringen nemen nog steeds af en de kosten stijgen door toegenomen belastingheffing en pensioenkosten. Het is nu de taak van de regering om vertrouwen in de Nederlandse economie terug te krijgen en groei te stimuleren.

Bij besluiten moet specifieke aandacht worden geschonken aan de positie van het mkb, immers 98% van de bedrijven in Nederland heeft minder dan 50 medewerkers. Sterker nog, bijna 95% heeft minder dan 10 medewerkers. Regelgeving moet voor deze bedrijven helder zijn en eenvoudig uit te voeren.

Focus ook op succesvolle onderdelen van de Nederlandse economie. De high tech industrie is een belangrijk onderdeel daarvan. Net als de export, deze groeit nog steeds. Belangrijke reden om export stimulerende maatregelen in stand te houden en niet af te schaffen.

Steeds vaker wordt ‘Think Small First’ geroepen. Het wordt nu ook tijd dat de daad bij het woord gevoegd wordt. Dat de overheidsfinanciën op orde zijn is belangrijk. Dat mag echter niet alleen leiden tot lastenverzwaring voor bedrijfsleven en consument, maar er zal soms ook écht bezuinigd moeten worden op overheidsuitgaven. Met nog steeds aandacht voor groei. Aandachtspunten zijn onder andere:

Door de huidige rekenrente moet de kostendekkende premie voor pensioenfondsen steeds verder omhoog. Dit zorgt voor een ongekende lastenverzwaring voor bedrijven en werknemers.
Een forensentaks zorgt er voor dat woon-werkverkeer een dure aangelegenheid wordt en dat de rekening daarvan bij de werknemer en afgeleid bij de werkgever wordt neergelegd.
Eigen risico WW: Volgens het Lente-akkoord zal de werkgever zelf de WW, 70% van het laatst genoten salaris van de werknemer 6 maanden moeten betalen. Door deze maatregel komt het faillissement van kleine bedrijven snel in zicht.
Ondersteuning bij export moet laagdrempelig zijn en meer zijn dan enkel een advies.
Voortzetting topsectorenbeleid, maar mét aandacht voor mkb.
Stimuleren van de bouw is goed voor de economie en zorgt voor een economische impuls aan veel bedrijven. 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht