Go to top

Blog Menno-Kier Visser: “Maatschappelijk (inclusief) Ondernemen Nieuwe Stijl” – daar kun je als ondernemer wat mee doen !!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen- echt zo’n begrip dat jaren terug nog weleens besproken werd aan de borreltafel of bij verjaardagen. Veelal ook om dan te laten merken dat hetgeen je zo presteerde met je bedrijf er wel echt toe deed en dat je oh zo maatschappelijk betrokken was. Het lijkt heden ten dage een onderwerp dat wat in de vergetelheid geraakt is. Veelal gaat het nu over investeren, kansen, economische groei, Trump, wereldhandel en noem maar op. En dichter bij huis: vooral ook milieu en dan meer specifiek over de agrarische sector. Deze maken er tenslotte echt wel een potje van en ze willen niet luisteren naar de consument die in groten getale de “inclusieve- bio diverse- landbouw- theorie” heeft omarmd.

Wij als producent, dienstverlener en toeleverancier binnen het MKB – en vooral ook : de Metaal-raakt dit “inclusieve en bio diverse” veel minder. Tenminste, zo op het eerste oog wel. Maar is dat wel zo?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je tenslotte met het oogmerk om het beste te doen voor mens, omgeving en milieu. Maar hoever ga je hier in mee? Of liever, hoever kun en moet je hier in mee gaan?
Het Periodiek Medisch Onderzoek PMO ( vroeger PABO geheten) wordt door de overheid verplicht gesteld en is via de CAO geregeld. Op specifieke arbeid gerelateerde gebieden wordt er onderzoek gedaan en, ingeval van negatieve invloed op de gezondheid, kan er actie ondernomen worden. Dit om erger of mogelijk ongemak bij de collega te voorkomen. Dit uiteraard als preventiemaatregel om ziekte het hoofd te bieden. We hebben het dan met name over fysiek ongemak.

Maar daarmee hoeft de bemoeienis cq betrokkenheid van de werkgever niet te eindigen- integendeel zelfs: hier begint de reis pas. Door bijvoorbeeld een algehele medische check kan nav de uitkomsten een doelenplan opgesteld worden met de betrokken werknemer. Daarbij valt te denken aan optimalisering van voeding (voedingsadvies), het doen aan sport ( sport-en bewegingsadvies), het doorbreken van slechte gewoontes ( bijv roken). Naast het inzichtelijk maken van de individuele situatie en het uitbrengen van advies kan het bedrijf de kosten die hieruit voortvloeien geheel of gedeeltelijk vergoeden (contributie sportvereniging, sportschool enz.) Hierdoor wordt een mogelijk financiële drempel weggehaald en heeft een ieder evenveel kansen en mogelijkheden. De mens staat hier centraal. Gaat dat te ver naar uw mening? Op milieu gebied is daarnaast in relatie tot het voorgaande eveneens veel winst te behalen – dit is voor ieder bedrijf mogelijk. Ik laat dit onderwerp even voor wat het is. De praktische mogelijkheden hiervoor worden ons tenslotte dagelijks aangereikt via de media.

Voor wat betreft de directe werkomgeving ligt dit anders. En daarmee bedoel ik niet de inrichting van de werkplaats. Dit is een basisvoorwaarde voor een goed werkomgeving. Maar het gaat verder dan dat. Niet de agrariër alleen ( als exponent van het overigens zeer discutabele, door subsidies in stand gehouden systeem) is verantwoordelijk voor een neergang van de biodiversiteit en daarmee onze leefomgeving. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij het gehele MKB en dus ook bij u. Ook bij de Metaal. Door het werkterrein van uw bedrijf zo in te richten dat vogels, bijen en anderszins weer goed kunnen gedijen. Door het aanleggen van bloemrijke borders, tuinen enzovoorts, kan de leefomgeving van mens en dier weer in balans gebracht worden. Inclusief voederplaats en insectenhotel! Goed voor de dieren en ook een prima omgeving van uw ( mede door eerder omschreven initiatief) gezonde medewerker. Zonder al teveel kosten is dit zondermeer te doen.
Trouwens, dit zijn geen kosten- dit zijn diepte investeringen die zichzelf gemakkelijk laten terugverdienen. Met een zeer laag ziekteverzuim en met zeer gemotiveerde medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarmee niet meer wollig. En “inclusief” is niet meer van die andere ( Agrarische) ondernemer. Maar heel tastbaar in uw eigen ( Metaal gerelateerde) onderneming. En dat is dan ook heel erg de moeite waard om daarover te vertellen op de netwerkbijeenkomst of verjaardag. Daar krijgt u zeker de handen voor op elkaar. Bovendien bent u zeer ( maatschappelijk betrokken) verantwoord bezig en dat is in deze context nog veel meer waard.

Menno-Kier Visser, Managing Director bij Derustit Oppervlaktetechniek

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht