Go to top

Spanningen in de RVS handel: EU onderzoekt ontduiking van antidumpingmaatregelen op koudgewalste platen uit Azië

De Europese Commissie heeft een onderzoek gestart naar mogelijke ontduiking van bestaande antidumpingmaatregelen die zijn toegepast op de invoer van roestvaststalen koudgewalste (SSCR) producten. Eurofer, de Europese Staalvereniging, heeft een verzoek ingediend voor een onderzoek op grond van ontduiking van bestaande anti-subsidie (AS) maatregelen. De focus van deze aanvraag ligt op invoer uit Taiwan, Turkije en Vietnam. Eurofer beweert dat deze landen de tegenmaatregelen ontwijken die zijn opgelegd door de Europese Commissie.In maart 2022 heeft de Europese Commissie antidumpingmaatregelen van +20% opgelegd aan koudgewalste rvs platen en coils afkomstig uit Indonesië. Eurofer suggereert echter dat deze heffingen zijn ontweken door verschuivingen in handelspatronen waarbij Indonesië, Taiwan, Turkije en Vietnam betrokken zijn. Dacapo, dat uitsluitend importeert uit Taiwan, wordt geconfronteerd met een lagere antidumpingheffing van 6,8%. Het hele idee van het onderzoek is dat Taiwanese fabrieken ruw materiaal (slabs en black coil) dat in Taiwan is gesmolten, hebben vervangen door ruw materiaal uit Indonesië - puur om de hogere antidumpingbelasting op Indonesië te vermijden. Dit wordt aangeduid als ontduiking. Eurofer constateert dat deze ontduiking aanzienlijk afbreuk heeft gedaan aan de effectiviteit van de bestaande antidumpingmaatregelen voor Indonesië, aangezien de geïmporteerde koudgewalste producten uit Taiwan, Turkije en Vietnam aanzienlijk lagere prijzen hebben en nog steeds worden gesubsidieerd. Volgens Eurofer blijkt uit het bewijs dat de toegevoegde waarde tijdens het koudwalsen minder dan 25% van de productiekosten bedraagt, terwijl de waarde van Indonesische invoer meer dan 60% bedraagt. Als gevolg daarvan is het beoogde effect van de antidumpingmaatregelen zowel wat betreft de invoerhoeveelheden als de prijzen aangetast."

Tijdslijn
Het verzoek tot onderzoek werd op 3 juli 2023 ingediend door Eurofer. Op 11 augustus heeft de Europese Commissie de verordening aangenomen die het onderzoek in gang zet. Vanaf 15 augustus begon de registratie van alle invoer naar EU-havens. Het onderzoek zal naar verwachting tot negen maanden duren. Als Taiwanese, Vietnamese en Turkse producenten schuldig worden bevonden aan ontduiking, zouden alle producten die sinds 15 augustus 2023 zijn geregistreerd, mogelijk extra antidumpingrechten kunnen krijgen.

Het perspectief van Dacapo
Dacapo zorgt ervoor dat haar leveranciers zich verbinden aan het exclusief leveren van producten uit Taiwan. Onze kwaliteitscontroleafdeling zorgt regelmatig voor naleving hiervan door het opvragen van fabrieksverklaringen van oorsprong, naast 3.1-certificaten. Daarom is de import van koudgewalste platen en coils door Dacapo uit Taiwan te goeder trouw. Helaas bestaat er door deze omstandigheden nu een risico dat zendingen die zijn besteld of onderweg waren vóór 15 augustus bij aankomst kunnen worden geregistreerd en mogelijk boetes kunnen krijgen omdat ze niet van Taiwanese oorsprong zijn, mocht het onderzoek tot de eerder genoemde criteria leiden. Het snelle proces dat de EU heeft doorlopen, van het ontvangen van de klacht van Eurofer op 3 juli tot het starten van het onderzoek op 11 augustus en het begin van de registratie op 15 augustus, is onrechtvaardig. Gezien het acht tot tien weken duurt voordat een container van Taiwan naar Europa reist, heeft deze strakke tijdslijn implicaties voor Dacapo. De EU, die niet bekend staat om haar snelheid, heeft dit alles in slechts zes weken weten te bereiken, midden in de vakantieperiode. 


Dacapo erkent dat haar orderomvang uit Taiwan de afgelopen 9 tot 12 maanden relatief laag is geweest vanwege de niet-concurrerende positie van Aziatisch rvs. Sommige klanten geven echter de voorkeur aan gespecialiseerde producten van de Aziatische partners van Dacapo, en deze bestellingen zijn geplaatst. Dacapo is pas sinds 24 augustus op de hoogte van het onderzoek en de registratie van importen, negen dagen nadat de registratie was begonnen - met het risico van hogere heffingen. Onze bezorgdheid is dat Dacapo gedurende de komende negen maanden onzeker blijft over het feit of we te maken zullen krijgen met antidumpingheffingen van 6,8%, 20%, 40% of een ander tarief voor dit materiaal. Diezelfde onzekerheid geldt ook voor de resterende backlog van bestellingen die onderweg zijn van Taiwan naar Europa. En essentieel gezien stopt deze onzekerheid en dit risico alle nieuwe bestellingen voor koudgewalst rvs bij onze Taiwanese partners. Partners die ook te goeder trouw zijn, aangezien hun autoriteiten certificeren dat ze Taiwanees materiaal exporteren dat nu misschien als Indonesisch moet worden beschouwd. Hoewel Dacapo zich inzet om onze toezeggingen en orderbevestigingen voor onze gewaardeerde klanten na te komen, vinden we het diep onrechtvaardig om het risico te lopen van aanzienlijk hogere antidumpingheffingen op staal dat expliciet is besteld en gecertificeerd als afkomstig uit Taiwan.