Go to top

Na een jaar van ononderbroken prijsdalingen, is de bodem bereikt

Waar de volledige winst van het afgelopen jaar (2022) werd gegenereerd in de eerste zes maanden van het jaar dankzij een sterke markt en stijgende prijzen, moeten we helaas erkennen dat ondanks identieke verkopen de eerste helft van 2023 heeft geresulteerd in een aanzienlijke nettowinst van nul.
De reden hiervoor zijn de verkoopprijzen, die sinds mei 2022 voortdurend dalen. De verkoopprijzen in het tweede kwartaal van 2023 zijn 30% van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De prijzen van platen zijn met maar liefst 50% gedaald.


Door; Dacapo Stainless


Desondanks is de bodem nu bereikt. Schrootprijzen stijgen licht, en hetzelfde geldt voor molybdeen. Ondertussen zijn nikkel prijzen stabiel, en de wisselkoers van de Amerikaanse dollar stijgt licht. Last but not least, een periode van voorraadvermindering en verminderde aanvoer, vooral voor platen, draagt bij aan het stoppen van de prijsdalingen. Er zijn aanzienlijke verschillen in de verwachtingen voor de vier productgroepen. Lees hieronder meer


Legeringstoeslag (op basis van plaat):
We hebben ervoor gekozen om dit gedeelte tijdelijk te verwijderen. De reden hiervoor is dat er het afgelopen jaar bijna geen verband was tussen nikkel prijzen, legeringstoeslagen en de effectieve prijzen op de markt. Hierdoor zijn de effectieve prijzen vaak gestegen terwijl legeringstoeslagen zijn gedaald, wat ook het geval is voor Augustus voor de meeste producten. Andere keren is het precies andersom. U kunt de ontwikkeling van legeringstoeslagen en de eigen voorspellingen van Dacapo hier nog steeds volgen.Buizen:

De levertijden worden langer. Deze keer ook voor het standaardmateriaal. Voor steeds meer standaardproducten zijn de fabrieken door hun voorraad heen en zijn de levertijden September/Oktober.
Voor de speciale producten is de levertijd December/Januari.


Marktactiviteit:

Met het oog op de zomervakantie is de vraag goed. Het verschilt natuurlijk per klant, maar over het algemeen is de activiteit goed.


Prijzen en legeringstoeslag:

De fabrieken die platte producten leveren als grondstof voor de buizen, ervaren een verhoogde vraag na het verminderen van de voorraden, en om de levering te verminderen verlengen ze allemaal hun zomersluiting. Daarom verandert de situatie met betrekking tot grondstoffen. Prijzen zijn al verhoogd en extra prijsverhogingen zijn aangekondigd voor September/Oktober. Onze belangrijkste leveranciers hebben al vroeg gewaarschuwd voor een mogelijk gebrek aan grondstoffen in de komende maanden. We zien tekenen dat al bevestigde levertijden verder worden verschoven. Aangezien de buizenfabrieken de nieuwe hogere prijzen al hebben betaald, is er geen twijfel dat ze de prijzen van de buizen zullen verhogen wanneer ze terug zijn van hun zomervakantie. Historisch gezien doen ze dit stapsgewijs, maar als de buisprijzen de nieuwe prijzen voor grondstoffen volgen, kan de prijsstijging van de buizen oplopen tot 10-12% in de komende maanden.


Verwachtingen:

De buizenfabrieken zijn zeer positief gestemd voor de komende maanden. Ze hebben al veel bestellingen geboekt en zijn er zeker van dat de prijzen zullen stijgen en zelfs blijven stijgen.Staf:
Met de definitieve goedkeuring van de autoriteiten is de verkoop van Outokumpu’s lange producten tak in het Verenigd Koninkrijk en Zweden nu volledig afgerond. De productiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk voor staf tot een diameter van 90 mm en het Prodec-merk en de technologie maken nu deel uit van de Marcegaglia Long Product-divisie, en de Zweedse productie van staf met een grotere diameter tot 190 mm is verkocht aan de Walsin/Cogne-groep. Het Taiwanese Gloria Material Technology Corp (GMTC) bevindt zich in de laatste fase van een aanzienlijke uitbreiding van de divisie voor roestvaststalen lange producten. Ze zijn in staat om hoogwaardige gewalste en gesmede rond staf te leveren tot een diameter van 500 mm, in een breed scala aan standaard- en speciale kwaliteiten. Dacapo beschouwt GMTC als de "perfecte partner" voor een betrouwbare levering van het grotere diameterbereik met een kwaliteit die voldoet aan of boven het niveau dat de EU-markt verwacht. Dacapo heeft al Gloria-materiaal in verschillende maten op voorraad.
De levertijden van EU-fabrieken voor standaardkwaliteiten zijn nu kort, met getrokken, geschild en gesmeed materiaal in de 300-serie dat verkrijgbaar is bij de fabriek in November/December. Voor niet-standaard kwaliteiten zijn de levertijden langer. Het quotum voor geïmporteerd materiaal uit India voor het derde kwartaal was zoals gebruikelijk bijna direct uitgeput, en er werd een heffing van ongeveer 8% geheven op de volumes die tijdens de gekte rond de opening van het quotum naar de EU werden geïmporteerd. Op dit moment is er nog steeds quotum beschikbaar voor import uit andere landen, inclusief Taiwan.


Marktactiviteit:

Goed geïllustreerd door de aanhoudende sterke daling van de Duitse en andere EU-indicatoren voor het vertrouwen van het bedrijfsleven, kan de vraag naar roestvaststalen staf het best worden omschreven als laag, met lagere activiteit bij veel eindgebruikersfabrikanten, wat zich vertaalt naar onderaannemers en distributeurs. De centrale bank van de EU lijkt vastbesloten om haar reeks renteverhogingen voort te zetten, en de financiële omstandigheden voor veel bedrijven worden steeds strakker, wat ook voelbaar is op de roestvaststalen markt.


Prijzen en legeringstoeslag:

De legeringstoeslagen voor 4307/4404 HR liggen nu ongeveer 2,00 € lager dan de meest recente piek die werd gezien in mei 2022, en met de nikkel prijs die schijnbaar opnieuw is gedaald tot het niveau van 20.000$/ton, is er geen directe aanwijzing voor een verandering in richting. Hoewel de basisprijzen van EU-fabrieken slechts marginaal zijn gedaald, is het nettoprijsverschil tussen EU- en niet-EU-materiaal nu buitengewoon hoog, waarbij een verschil van 1€ vrij "normaal" is. Dezelfde vertekening is niet te zien in de plaatcategorie en het legt duidelijk druk op de markt.


Verwachtingen:
Dacapo verwacht een uitdagend derde kwartaal en het is moeilijk om tekenen te vinden van een verbeterd marktsentiment en verbeterde marktomstandigheden in het vierde kwartaal. Zoals altijd is de voorraaddekking van Dacapo zeer goed en werken we nauw samen met klanten om zo goed mogelijk te manoeuvreren in de onrustige wateren die we op dit moment zien.Platen:

Alle fabrieken praten over capaciteitsverminderingen, zoals verlengde zomervakanties. Of ze dit daadwerkelijk uitvoeren, moet nog blijken. Desalniettemin kan Dacapo opmerken dat de levertijd van onze belangrijkste leverancier is opgelopen van drie naar acht weken. Zoals u hieronder kunt zien, hebben we desondanks onze voorraad gedurende de zomer aangevuld.


Marktactiviteit:
Vanwege de dalende prijzen is het aankooppatroon verschoven, waarbij klanten kleinere hoeveelheden vaker kopen. Het activiteitenniveau is consistent geweest met dezelfde maand vorig jaar.


Prijzen en legeringstoeslag:

De prijzen voor platen zijn het snelst en het meest gestegen in de eerste helft van 2022 - en nu zijn het ook de plaatprijzen die het meest zijn gedaald. Sterker nog, de prijzen zijn sinds de piek in het tweede kwartaal van 2022 met maar liefst 50% gedaald. We hebben het dieptepunt bereikt in Juni, en sindsdien hebben de fabrieken de prijzen met 0,1 - 0,2 €/kg verhoogd. Het voornemen van de fabrieken is om de prijzen gedurende het hele jaar geleidelijk met 0,1 €/kg per maand te verhogen. Dacapo heeft de prijzen dienovereenkomstig verhoogd, maar we betwijfelen of de markt sterk genoeg is voor de ambities van de fabrieken om aan de klanten door te berekenen. De prijzen voor roestvaststaal uit Azië zijn nog steeds niet aantrekkelijk. Dat zijn ze al een jaar lang niet - en dat is ongebruikelijk. Dit ondersteunt ook het idee dat Europese prijzen moeten stijgen.


Verwachtingen:

We hebben het gevoel dat veel klanten hebben geaccepteerd dat de bodem is bereikt, daarom zien we een lichte toename in de vraag en een normalisatie van ordergroottes.
Toch is een uitgesproken opleving in de vraag moeilijk waar te nemen.Fittings:
Onze voorraad aan fittingen en flenzen blijft robuust, waardoor snelle leveringen mogelijk zijn via zowel Europese als Aziatische kanalen. Fabrikanten en grote groothandels hebben hun voorraden aangevuld, wat de veerkracht van de toeleveringsketen op korte termijn benadrukt.


Marktinzichten:

De flexibele toeleveringsketen en snelle productlevering zijn het gevolg van een ingetogen marktactiviteit. De activiteitsindex van Dacapo, samen met de voorraden bij Europese distributeurs, bevestigt deze trend. Klantenaankooppatronen zijn verschoven naar een korte termijnstrategie, wat de huidige staat van de markt weerspiegelt.


Macro perspectieven:

De onrust blijft aanhouden op de markt voor fittingen en flenzen. Voorzichtig voorraadbeheer bij groothandels heeft de activiteit van fabrikanten beperkt, wat heeft geleid tot kortere levertijden en toenemende prijsdruk.


Prijzen:

In de eerste helft van 2023 zijn de prijzen van fittingen gedaald, waarbij een verandering in koers wordt verwacht. Hoewel het niet hetzelfde snelle dalen volgt als eerder, wordt verwacht dat de prijzen geleidelijk zullen stijgen in de komende maanden.


Verwachtingen:

Dacapo voorziet dat de huidige activiteitsniveaus zullen aanhouden, wat duidt op marktstabiliteit. We verwachten geleidelijke prijsstijgingen in de komende weken, wat zal bijdragen aan het heropleven van inkoopstrategieën bij Europese groothandels. Deze koers zal evenwicht herstellen in de aanbod-vraag keten.