Go to top

Kritische metalen – Het pad naar vergroening van wegverkeer zal niet eenvoudig zijn

Energietransitie wegverkeer loopt gevaar door beschikbaarheid kritische metalen

Voor de energietransitie van het wegverkeer zijn kritische metalen als lithium, kobalt, zeldzame aardmetalen, platina en platina-gerelateerde metalen onmisbaar. De route naar vergroening van de mobiliteit wordt daarmee sterk afhankelijk van landen die beschikken over reserves van deze metalen. Aanzienlijk hogere prijzen en geopolitieke valkuilen kunnen daardoor een succesvolle transitie in de weg staan, dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in een rapport over kritische metalen dat vandaag is verschenen.


Door: Georgette Boele - ABNAMRO


Schaarste maakt hogere prijzen en geopolitieke afhankelijkheid onvermijdelijk

Er zijn meerdere manieren waarop de vergroening van wegverkeer kan plaatsvinden. Volledige of gedeeltelijke elektrificatie van de wegmobiliteit zal tot een tekort aan en hogere prijzen leiden van lithium en de zeldzame aardmetalen: dysprosium, neodymium, praseodymium. Gevolg is een grotere afhankelijkheid van landen als Chili, Australië en China. Vergroening van de wegmobiliteit via efficiëntere brandstofverbranding zal een tekort aan platina, palladium en rodium veroorzaken en een grote geopolitieke afhankelijkheid van Zuid-Afrika en Rusland. Tot slot zal de uitrol van de brandstofcelinfrastructuur leiden tot een groter tekort aan platina en een grote geopolitieke afhankelijkheid van Zuid-Afrika. Er is al een aanbodtekort in dit metaal, en dit zal alleen maar toenemen en resulteren in nog hogere prijzen. De uiteindelijk wijze waarop de vergroening plaatsvindt, zal een combinatie zijn van deze mogelijkheden. Technologie zal daarbij een sleutelrol vervullen.


Klik hier voor de PDF  - No easy road to greening road transportation