Go to top

Blog Frans Vos - Kwaliteit heeft niets te maken met patriotisme

Een foto van een gescheurde staalbalk, iemand die op basis van die foto vraagt wat de scheuroorzaak is en een hoop mensen die denken dat ze enkel en alleen op basis van die foto de oorzaak van de scheur kunnen bepalen, meer heb je op de sociale media niet nodig om diegene die de vraag stelde tot complete verwarring te brengen. Het is me niet echt duidelijk hoe neuronen, synapsen en andere hersenmaterie samenwerken om een besluit te nemen over de oorzaak of oorzaken van een schade zonder dat een goede schade-analyse werd uitgevoerd.


Door Frans Vos - Materials Consult BV


Gelukkig doen vele mensen ‘suggesties’ dat het een of ander een rol ‘kan’ hebben gespeeld bij het tot stand komen van de schade; voorbehoud is een mooie deugd als je niet weet wat er exact is gebeurd. Anderen vermelden slechts één of twee van de vele mogelijke oorzaken en creëren de absurde indruk dat ze die één of twee oorzaken op de foto kunnen zien; rare gewoonte. Enkel en alleen door te kijken naar de gescheurde balk is het onmogelijk te stellen dat het staal van slechte kwaliteit is, dat de balk een ongeschikte warmtebehandeling heeft ondergaan of onderworpen was aan overmatige spanningen; specifieke analyses en een juiste interpretatie van de testresultaten zijn onontbeerlijk alvorens je dergelijke uitspraken kan en mag doen.
En dan is er nog de enorme massa mensen die kwaliteit verwarren met patriotisme en/of protectionisme. Wanneer hen naar de oorzaak van het scheuren wordt gevraagd, is hun antwoord simpel en duidelijk: ‘Dat heb je met Aziatisch of Afrikaans staal’ of - als ze de schijn van correctheid willen opwekken en afhankelijk van hun nationaliteit - ‘het is geen Amerikaans staal’ of ‘het is geen Europees staal’. Het ontgaat me volledig hoe je enkel op basis van een foto, zonder materiaalcertificaat kan oordelen over de herkomst van het staal. Op basis van mijn 22 jaar ervaring als schade-expert kan ik u garanderen dat ‘slecht’ staal niet enkel en alleen afkomstig is uit 1 of 2 regio’s in de wereld of, zoals sommige hardcore patriotten beweren, uit een welbepaald Aziatisch land. Overal in de wereld worden wel eens productiefouten gemaakt of loopt wel eens iets mis bij de kwaliteitscontrole, waardoor zogenaamd ‘slecht’ staal alsnog tot op de markt geraakt. Hetgeen die patriotten beweren heeft geen enkel verband met kwaliteit, maar wel met economisch protectionisme of platvloers populisme.


Patriotisme en protectionisme hebben nog nooit ten dienste gestaan van de kwaliteit, betrouwbaarheid of veiligheid van technische producten of installaties. Sommigen beschouwen protectionisme en patriotisme als belangrijke economische en sociale waarden, maar die woorden hebben geen enkel verband met de goede ingenieurspraktijk. Wel integendeel, protectionisme en patriotisme ondermijnen de kansen om ‘s werelds best mogelijke producten en installaties te ontwerpen en te maken. Heb je wel eens overwogen dat – vanuit technisch en kwaliteitsstandpunt – het beste materiaal voor jouw product of installatie mogelijk wordt geproduceerd in een ander dan jouw land? Kwaliteit heeft niets te maken met patriotisme en protectionisme; een belangrijk gedeelte van kwaliteit wordt verworven door een verstandig ingezette openheid voor de mogelijkheden en talenten van alle mensen in de wereld.