Go to top

Artikellijst StaalRSS

 • Wat is Staal?

  Staal is een legering van ijzer en koolstof, waarin het koolstofgehalte kan oplopen tot 2%. Als het koolstofpercentage hoger is dan 2% dan is er sprake van gietijzer. Staal is 's werelds meest gebruikte materiaal voor gebouwen, infrastructuur en industrieën. Het wordt gebruikt voor de fabricage van vrijwel alles van naainaalden tot olietankers. Bovendien zijn de machines die nodig zijn voor het bouwen en maken van al deze zaken ook gemaakt van staal. De wereld ruw-staalproductie bedraagt ongeveer 1,6 miljard ton, terwijl de productie van het direct daarop volgende belangrijke technische metaal, aluminium, ongeveer 47 miljoen ton bedraagt. De voornaamste redenen voor de populariteit van staal zijn de relatief lage kosten van maken, vormen en verwerken, de overvloed aan zowel erts als schroot en zijn gunstige mechanische eigenschappen. Volgens de World Steel Association worden er meer dan 3500 verschillende staaltypen gefabriceerd. De staaltypen die gedurende de afgelopen twintig jaar zijn ontwikkeld maken 75% uit van al het moderne staal. Staal kan worden beschouwd als een duurzaam materiaal, omdat het zijn eigenschappen behoudt ongeacht het aantal malen dat het wordt gerecycleerd. Staal is een van de meest gerecycleerde materialen ter wereld.

  Lees verder

 • IJzer-Koolstof Diagram uitleg

  IJzer-koolstoflegeringen behoren tot de belangrijkste technische materialen. Tot deze groep behoort ook ongelegeerd staal met koolstofgehaltes van minder dan 2% en gietijzer met koolstofgehaltes tussen 2,8% en 4,5%. Er wordt ook nog van ongelegeerd staal gesproken als er geringe hoeveelheden nevenelementen zoals bijvoorbeeld fosfor, silicium, zwavel of mangaan aanwezig zijn

  Lees verder

 • Waterstofscheuring in lassen

  Tijdens laswerk aan staal kan er waterstof worden gevormd, dat het staal binnendiffundeert. Vocht en organische stoffen zijn de voornaamste bronnen. Er kan vervolgens scheuring optreden, die optreedt als een overmaat waterstof de warmte-beïnvloede zone (WBZ) binnendiffundeert, alwaar het de microstructuur verbrost. De vorming van atomaire waterstof kan worden tegengegaan door de juiste keuze van de combinatie basis/lasmetaal en lasproces, tesamen met schone, droge lasomstandigheden. Bij het lassen kunnen diverse bronnen in de buurt zijn, die schadelijke gassen kunnen opleveren, die in de laspoel terecht komen. Voorbeelden zijn vocht, olie, vet of corrosieproducten. Het basismetaal zelf kan geabsorbeerd gas bevatten, dat vrijkomt bij smelten.

  Lees verder

 • Het lassen van staal

  Dit artikel geeft informatie over het lassen van staal met een laag koolstofgehalte en van laag gelegeerd staal, het lassen van medium koolstofstaal, het lassen van staal met een hoog koolstofgehalte, het lassen van chroomstaal met een laag nikkelgehalte, het lassen van staal met een laag mangaangehalte en het lassen van laag gelegeerd chroomstaal.

  Lees verder

 • Lassen van aluminium aan staal

  Aluminium aan staal is met thermische processen een moeilijke opgave omdat boven de 315⁰C een intermetallische verbinding (AlFe3) zal ontstaan die hard en bros is. Dat betreft slechts een dun bros laagje dat qua dikte wel verder gaat groeien als deze langer op deze temperatuur blijft. Iedere ketting is zo sterk als de zwakste schakel dus dat dunne brosse laagje kan door een mechanische impact snel tot breukvorming komen.

  Lees verder

 • Lassen van roestvast staal aan gewoon staal

  De vraag wordt mij nog wel eens gesteld of roestvast staal ook aan gewoon koolstofstaal gelast kan worden. Zo ja, waar moet men dan vooral aandacht aan besteden en wat voor soort lasmetaal dient men dan te gebruiken om een goede verbinding te verkrijgen.

  Lees verder

 • Verf op staal

  Verf is het meest gebruikte materiaal ter bescherming van staal. Verfsystemen voor staalconstructies zijn door de jaren heen ontwikkeld, niet alleen met als doel een beschermende werking, maar ook om tegemoet te komen aan milieuwetgeving.

  Lees verder

 • Schadeonderzoek aan windmolens

  Molens maken een herkenbaar deel uit van de Nederlandse openbare ruimte en zijn zelfs deel van de culturele identiteit. Al eeuwen lang worden ze in de lage landen gebruikt in de strijd tegen het water, maar ze waren ook de basis van de beginnende industrialisatie van de Nederlanden. Vanaf de 16 eeuw zijn windmolen aangedreven zagen gebruikt om de bomen uit de productiebossen te verwerken tot planken voor de scheepsfabricage. Met de huidige energietransitie wint ook de moderne windmolen (wind turbine) aan terrein in het landschap, al ligt dit terrein ook steeds vaker op zee.

  Lees verder

 • Corrosie en de bestrijding ervan

  Corrosie komt in de praktijk in verschillende vormen voor. Iedere corrosievorm vraagt de nodige aandacht van de constructeur en procestechnoloog met het oog op corrosiepreventie. Het ontstaan en het voorkomen van corrosiemechanismen hangen dan ook nauw met elkaar samen. Onwetendheid heeft in de praktijk al tot zeer veel onnodige schade geleid. Feitelijk kan gesteld worden dat de meeste corrosie voorkomen had kunnen worden, mits er voldoende kennis aanwezig was geweest. De wens is dan ook dat dit artikel bij zal dragen om corrosie verder terug te dringen.

  Lees verder

 • Diverse lasprocessen

  Over lasprocessen is in de afgelopen decennia al veel informatie verschenen in diverse technische media. Dit artikel beoogt in kort bestek een indruk te geven over de meest voorkomende lasprocessen, met daarin de karakteristieken en een mogelijke motivatie waarom dat specifieke proces in bepaalde omstandigheden wordt toegepast. Het lasproces heeft altijd ten doel om m.b.v. warmte en/of druk twee metalen aan elkaar te verbinden dankzij een metaalbinding.

  Lees verder