Go to top

Vervuiling in warmtewisselaars kost de Nederlandse industrie €1.75 miljard p/j!

Cursus Warmtewisselaars voorkomt falen door juiste keuze


Warmtewisselaars zijn onopvallende apparaten in een proces, althans zolang ze het goed doen. Je moet erop kunnen vertrouwen. Maar zodra ze falen, wordt het een heel ander verhaal. Kennis is hierbij uiterst belangrijk. Een juiste keuze beperkt toekomstig falen van warmtewisselaars tot een minimum. Maar wat zijn de criteria waarop die keuze is gebaseerd?


Er zijn vele types warmtewisselaars. Hoe kom je tot de juiste keuze van een bepaald type en kun je – los van de enorme besparing in verminderd energieverbruik -  het toekomstig falen tot een minimum beperken? Dat vereist kennis van de technologie achter deze apparaten in combinatie met de toepassing. Nu wordt deze kennis op een bijzonder praktische wijze aangeboden.
In de complete online cursus Warmtewisselaars op www.leama.nl worden verschillende typen warmtewisselaars met hun specifieke kenmerken besproken en wordt de nadruk gelegd op beproefde technologieën, die aanvullend kunnen werken op reeds bestaande.
Eerst wat meer over dit onderwerp.

Wat zijn de aandachtspunten?


‘In de praktijk blijken ondernemingen nogal eens een warmtewisselaar aan te schaffen, die toch niet de juiste keuze blijkt te zijn’, geeft Bert Boxma, directeur van Heat Transfer ABC B.V. aan. ‘Dat kan komen door de verkeerde criteria voor aanschaf. Let niet alleen op de aanschafkosten. Dat is maar een deel van het kostenplaatje. Je moet naar de totale kosten over de levensduur van het apparaat kijken. Dat zijn de kosten van installatie, het in bedrijf houden, het energiegebruik, onderhoud en zelfs tot en met de afvoer van het apparaat na bewezen diensten. Als een warmtewisselaar eenmaal is geplaatst, is hij circa driemaal duurder dan de aanschafsom aangaf. Dit komt door investering in onder andere de aan te brengen fundering, een constructie ter ondersteuning, leidingen, meet- en regelapparatuur enzovoort. Dus alleen de kosten van het apparaat mogen niet leidend zijn.’

Typen warmtewisselaars


Bekend is de buis/rompwarmtewisselaar. Er zijn meerdere typen buis/rompwarmtewisselaars. De meest gangbare typen kunnen worden onderverdeeld in wel of niet gevoelig voor thermische uitzetting. Beschikbare technologie om de warmteoverdracht aan de buiszijde te verbeteren en/of vervuiling te verminderen, is onder andere de werking van inserts. Deze zijn te verdelen in intern geribde buisjes, vervormde buisjes en wervelbedprincipe. Een ander sucesvolle technologie is de Helixchanger® heat exchanger, een buis-rompwisselaar voorzien van schuingeboorde keerschotten voor verbetering van warmteoverdracht en sterke vermindering van mantelzijdige vervuiling.

Andere typen betreffen compacte warmtewisselaars:
-    Plaat- en frame warmtewisselaar,
-    Spiraal-plaat warmtewisselaar,
-    Plaat-in-mantel warmtewisselaar,
-    Elektrische warmtewisselaar en
-    Dubbelpijp- of multi-pijp warmtewisselaar.

Dit segment is populair bij MJA- en MKB-bedrijven door hun compactheid en bijbehorende prijsstelling. Dat laatste is vaak de enige overweging om tot aankoop van een dergelijk type over te gaan.

Warmtewisselaars in beweging


De ontwikkeling van warmtewisselaars blijft in beweging en de laatste decennia zijn talloze nieuwe warmtewisselaartechnologieën ontwikkeld. Maar mede door de conservatieve houding van de industrie, worden deze slechts mondjesmaat toegepast. De behoefte om vervuiling in warmtewisselaars tegen te gaan, standtijden te verlengen en te komen tot reductie van CO²-uitstoot, vraagt om meer toepassing van deze verbeterde technologieën.
Om het bewustwordingsproces te stimuleren bij eindgebruikers en ingenieursbureaus organiseert Heat Transfer ABC regelmatig cursussen over toepassing van energiebesparende technologieën. Met name selectie van de juiste warmtewisselaar voor een bepaald proces is van cruciaal belang. Heat Transfer ABC heeft samen met de Technische Universiteit Twente een warmtewisselaar selectietool ontwikkeld, beschikbaar gesteld door Heat Transfer ABC via internet.
Naast de bestaande cursussen is er nu ook een online cursus beschikbaar.

Voor wie is de cursus interessant?


Veranderingen in processen en strengere emissie-eisen kunnen leiden tot overmatige vervuiling, hogere drukvallen en buisvibratie waardoor kostbare apparaten moeten worden vervangen. Een initiële besparing met een bepaald type wisselaar kan later zeer veel geld kosten ten gevolge van verkeerde keuze. Investeren in de juiste technologie in het licht van de economische levensduur van een procesplant is dan ook een zaak die veel aandacht en kennis vereist.
De cursus Warmtewisselaars is daardoor interessant voor een groot aantal betrokken medewerkers: de Mechanical Engineer; Design Engineer; Maintenance Engineer; Instrument Engineer; Piping Engineer; Project Engineer; Process Engineer; Heat Transfer Engineer; Plant Engineer; Package Unit Engineer; Operation Engineer; Reliabilty Engineer; Static Equipment Engineer; Rotating Equipment Engineer; Process Control Engineer; Technical Sales Engineer; Energy Saving Engineer; Utility Engineer en de Learning & Development Department.
   
Middels praktijkvoorbeelden worden eventueel aanwezige valkuilen benoemd om mogelijk falen tot een minimum te beperken. Een goede selectie vooraf zal resulteren in een betrouwbare werking van het proces, waarbij productieverlies sterk wordt verminderd. Voor ieder proces is er een perfecte combinatie te maken met een bepaald type warmtewisselaar en/of technologie.

Cursus leidt tot forse besparingen


Het moge duidelijk zijn; een juiste keuze bij aanschaf of vervanging van een warmtewisselaar kan leiden tot een betere werking en grote besparingen. Omgekeerd kan een verkeerde keuze leiden tot grote schade. Vervuiling in warmtewisselaars kost de Nederlandse industrie € 1.75 miljard per jaar!
Met deze uitgebreide online cursus kunt u (gevolg)schade voorkomen!

De cursus is opgebouwd uit 13 modules. Deze zijn in het Nederlands en in het Engels te volgen. Per module komt een uitgebreid aantal onderwerpen aan bod. Het voordeel van een digitale cursus is duidelijk: stop er energie in op momenten dat het u uitkomt.
 
U kunt deze cursus en Masterclasses volgen door in te loggen in de Leama Portal (www.leama.nl). Heeft u nog geen inloggegevens? Inschrijven is eenvoudig. Wilt u meer informatie over het volgen van de cursussen in het algemeen, kijk dan bij ‘Over Leama’.

De cursus Warmtewisselaars is ontwikkeld in samenwerking met Heat Transfer ABC B.V. Directeur is Bert Boxma. Heat Transfer ABC B.V. adviseert bedrijven bij de selectie van de juiste type warmtewisselaars. Naast deze digitale cursus biedt het bedrijf technische ondersteuning aan zoals Root Cause Analysis en Second Opinion op het gebied van warmtewisselaars.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht