Go to top

Sir John biedt circulaire procesaanpak met Ecomatic

Afvalwaterinstallatie antwoord op vraag uit de markt


Sir John B.V. kan bogen op 30 jaar kennis en ervaring betreffende producten voor de oppervlaktebehandeling van roestvast staal en aluminium. Een sterk productmerk in het pakket van Sir John is het Duitse Pelox en sinds een jaar is Sir John ook exclusief leverancier van de Avesta Finishing Chemicals. Samen met de merken Antox, Inoxliner en Birchwood wordt zo een compleet pakket aan gespecialiseerde producten geleverd. Nieuw in het aanbod is de Ecomatic afvalwaterbehandelingsinstallatie en een vacuümverdamper. Daarmee geeft Sir John een antwoord op de vraag uit de markt.


Door Myriam Borghuis


Afvalwaterinstallatie Ecomatic 200.


Sir John B.V. is leverancier van gespecialiseerde reinigings-, ontvettings- en beschermingsproducten die uitermate geschikt zijn voor de industriële reiniging van zwaardere vervuilingen. Aan de chemiekant zijn Pelox, Avesta en Antox de drie grootste producenten voor deze producten. In gesprek met Robbert Vermeule, directeur van Sir John. ‘Er wordt gestreefd naar de meest hoogwaardige werking van de producten met de minst mogelijke belasting voor het milieu. Het is zoeken naar een optimale samenstelling. Maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Dat betekent in de praktijk dat je een oplossing voor het restafval moet zoeken. Er zijn afvalverwerkers, waar het vervuilde water naar toe gebracht kan worden, maar dat is een kostbare en intensieve afhandeling.’

Milieu verdient grote aandacht


De producten worden veel geleverd aan de meest uiteenlopende bedrijven die zich bezighouden met de roestvaststaal oppervlaktebehandeling. Deze zijn zeer tevreden met de resultaten van dit merk. Uiteraard voldoet het wel aan de strenge eisen ten aanzien van de beitsproducten. Vermeule: ‘Er is veel vraag om mee te denken aan het verbeteren van de impact van deze producten op het milieu. Een van de issues vormt het afvalwater. Zonder zuivering zou je het proceswater niet kunnen lozen op het riool. Je kunt het wel laten afvoeren door een zuiveringsbedrijf, maar – ook door de omvang - blijft dat een kostbare stap. Zaak is om het hele proces, van toepassing tot afvoer op orde te krijgen: gebruik van hoogwaardige behandelingsproducten met een kwalitatief uitstekend resultaat en de opvang en reiniging van het schadelijke afval, die daaruit voortvloeit, zodat er schoon water vrijkomt, dat op het riool geloosd kan worden. Zo ontstaat een circulaire aanpak van het hele proces.’

Reststof grootste probleem bij beitsen


‘Bij het beitsen ets je een paar tiende mµ van je oppervlakte af en dat zijn zware metalen. Al zou je het met water kunnen doen, dan ets je nog steeds iets van die oppervlakte af. Dus die reststof, de zware metalen, blijf je houden’, licht Vermeule toe. ‘Dat is giftig. Daarmee is het restproduct een groter probleem dan het beitsproduct. Dat laatste laat zich makkelijk neutraliseren. Het restproduct wordt gevormd door die zware metalen, zoals ijzer, chroom en nikkel. De spoorelementen die vrijkomen tijdens de behandeling, veroorzaken het grootste probleem in de afvalverwerking.’


Robbert Vermeule, directeur Sir John.


Oplossing voor afvalwater


Er komt steeds meer vraag naar een oplossing voor het afvalwater. Hoe kan het verwerkt worden en waar kunnen we het aanbieden. Vermeule: ‘Sir John is op zoek gegaan naar een haalbare oplossing voor haar klanten. Er bestaan wel dure machines, die goed werken, maar niet bereikbaar zijn voor ieder bedrijf. Inmiddels kan Sir John een machine aanbieden, die wel voor vele beitserijen geschikt zijn, het Ecomatic afvalwatersysteem. Een betaalbare, uitstekend werkende machine, die niet te veel ruimte inneemt. In de standaard machines kunnen batches van 150, 200, 400, 800 tot 1.000 liter verwerkt worden. Daarnaast zijn er echte grote machines met een capaciteit van 3.000 en 5.000 liter. Neem die van 400 liter per batch, dan zit je gauw op 2.000 liter verwerkt afvalwater per dag. Dus aan de ene kant pak je die zure stroom van het beitsproduct, aan de andere kant haal je ook die zware metalen uit het water. Zo wordt het water voldoende gezuiverd, om geloosd te kunnen worden op het riool. Wat je overhoudt is een slib, waarin die zware metalen zitten. Dat restproduct, dat chemisch afval, wordt verzameld en gaat naar een afvalverwerker.’
‘Hiermee wordt een probleem waar onze klanten en wij tegenaan liepen, prima opgelost. En zo krijg je een circulair proces, waarbinnen alle stappen kloppen: Een uitstekend beitseffect en een oplossing voor het bijkomende afvalwater.’

Maatwerk


Vermeule geeft aan hoe de keuze voor zo’n machine wordt begeleid. ‘We kijken naar wat de lozingseis is voor de klant. Dan wordt er een afvalwatermonster genomen. Dat wordt geanalyseerd in het laboratorium. Die lozingseisen zijn – let wel - overal anders. Daarna wordt bekeken met welke producten je kunt voldoen aan de geldende norm. Daar wordt de machine op afgesteld. Uiteraard moet er een milieuvergunning aangevraagd worden om het gezuiverde afvalwater te mogen lozen op het riool. Effect: Geen opslag meer van grote tanks met vervuild water. Dat scheelt vele vierkante meters en logistieke oponthoud. Doordat je niet afhankelijk bent van een afvalverwerker voor al het proceswater, kun je altijd door. We bekijken het hele traject van behandeling, opvang, lozingseis en afvoer tot lozing. Daarna maken we een offerte voor een machine met de geschikte capaciteit. Uiteraard zorgen we voor een stuk ondersteuning en service. Een te lozen watermonster wordt gecontroleerd door een gecertificeerd lab. Ofwel, met deze machine is de klant werkelijk ontzorgd.’

Nieuwe afvalwaterinstallatie ontzorgt de klant.

Nullozing mogelijk


‘We kunnen zelfs naar een nullozing toe’, vertelt Vermeule. ‘Dat kan worden bewerkstelligd met een vacuümverdampsysteem. Daarmee kun je het water helemaal terugwinnen en houd je alleen chemisch afval over van die zware metalen. Dit wordt in Nederland nog niet veel toegepast. De mogelijkheid is er in ieder geval en Sir John kan de machine leveren. Deze moet wel aan wat andere eisen voldoen dan de gewone afvalwaterinstallatie. De technieken zijn dus beschikbaar en ook betaalbaar.’

Totaalpakket = product+


Product, advies, begeleiding, randproducten. Zo kom je tot een juiste keuze en gebruik. Naast de beitsproducten kan Sir John alle zaken leveren om die producten te gebruiken. Bijvoorbeeld voor de medewerkers, die zich bezighouden met het beitsproces, is er een totaalpakket aan beschermende maatregelen. Vermeule: ‘We leveren al die producten niet zomaar. Wij kunnen informatie en instructies bieden, zodat er juist en veilig met de producten wordt omgegaan. Die instructies en demonstraties bieden we bij de klant zelf. Dan zijn de situatie en omstandigheden exact zoals er gewerkt wordt en wat er bewerkt wordt. Wij brengen onze kennis in, die we, naast studie, in dertig jaar ervaring hebben opgebouwd. We krijgen altijd veel vragen over de keuze van de juiste oppervlaktebehandeling, de producten, de toepassing enzovoort.’


Vacuümverdampsysteem.


Ondersteuning producent


Zo nodig gaat het nog verder, geeft Vermeule aan: ‘Als er toepassingen zijn waar echt meer onderzoek voor nodig is, - maar dan heb je het al gauw over bepaalde exotische materialen -, is het mogelijk om gebruik te maken van het laboratorium van Pelox of Avesta. Daar kunnen we – indien nodig - materialen laten testen. Dat is voor de klant ook een toegevoegde waarde. Er zijn nauwelijks opleidingen op beitsgebied en kennis moet van de leverancier komen.  Materialen en producten veranderen en wij zorgen dat we onze kennis vernieuwen door contact met de producent. En we kunnen bogen op die enorme praktijkervaring. Daar kunnen we de klant mee ondersteunen. Beitsen wordt vaak gezien als nat en vies, maar het is een heel belangrijk onderdeel van het hele maakproces van producten. Niet alleen vanwege het esthetische, maar ook voor de veiligheid en betere toepassing.’ 

Sir John staat voor service en kwaliteit


De hoogwaardige kwaliteit van de drie merken uit Duitsland en Zweden zijn alom bekend. En dat is precies wat de klant wil. Sir John levert zo zekerheid. Klanten van Sir John vind je in vele landen, tot aan het Midden-Oosten en het verre oosten. Maar de meeste relaties, die worden bediend, komen uit de Benelux. Met zijn vijf medewerkers weet Vermeule de kennis en informatie over te dragen, die zo belangrijk is. Daarnaast wordt de website aangepast, wat ook weer de nodige informatie biedt. Vermeule: ‘Maar wat het meest belangrijk is, is het contact met de klant. Als je ze met een bepaalde regelmaat bezoekt of spreekt, komen vanzelf vragen en wensen naar voren. Zo zijn we ook gestart met het aanbieden van de Ecomatic en de vacuümverdamper. Een vraag uit de markt, waar wij nu invulling aan kunnen geven. Dat is service, daar staan wij voor.’


Afvalwaterinstallatie Ecomatic 400.


Ecomatic afvalwaterinstallatie

Wat is de werking van de Ecomatic afvalwaterinstallatie? Er wordt een reactor gevuld met het te behandelen afvalwater door middel van de toevoerpomp. Bij het bereiken van het maximale niveau schakelt de pomp uit en start de roertijd. Tegelijkertijd wordt de geprogrammeerde hoeveelheid Ecostatic gedoseerd. Na de reactieperiode vangt de sedimentatietijd aan, zodat de vlokken die zijn gevormd, kunnen bezinken. Door middel van het dubbele afvoersysteem wordt eerst het opstaande water over de bandfilter afgevoerd. Hiermee wordt een aanzienlijke besparing aan filtermateriaal gerealiseerd. In tweede instantie wordt het gevormde slib/watermengsel over de bandfilter geleid. Zodra de bandfilter zijn maximale niveau bereikt, sluit direct het slibafvoerventiel en schakelt de aandrijfmotor in, waardoor het slib vooruit wordt getransporteerd. Doordat er een schoonfilteroppervlak wordt gecreëerd, komen de sondes vrij van het slib en opent het ventiel opnieuw zodat de procedure wordt voortgezet, totdat de reactor leeg is. Hierna wordt de reactor gespoeld en is de installatie gereed voor de volgende charge. Indien de doseerunit leeg of het filtermateriaal op is, gaat er een alarm.
De Ecomatic biedt hiermee meerdere voordelen: de belangrijkste zijn het reduceren van afvoerkosten, het verminderen van het af te voeren afvalwater en de recycling en het hergebruik ervan.

Vacuümverdamper
De vacuümverdamper is een zeer geschikt systeem om op economische en adequate wijze afval- en proceswaterstromen, belast met zware metalen, pigmenten, kleefstoffen, chloriden, sulfaten, minerale olie en vetten en olie-emulsies te behandelen. In de meeste gevallen wordt het destillaat water hergebruikt. De vacuümverdamper, die leverbaar is in vele capaciteiten en uitvoeringen, reinigt het afvalwater zonder gebruik van chemische producten en werkt volautomatisch, 24 uur per etmaal.

Energiebesparing
Door het creëren van een vacuüm in de boiler, door middel van een venturi pomp, wordt het kookpunt aanzienlijk verlaagd en vindt de verdamping reeds plaats op een temperatuur van 35°C. Dankzij het vacuüm wordt de hoeveelheid energie, die nodig is om het water te verdampen met 80% gereduceerd. Door het lage kookpunt van 35°C–40°C, produceert de vacuümverdamper zeer schoon destillaatwater (95%), wat opnieuw ingezet kan worden als spoel- of demiwater. Zo wordt het behandelde water continu gerecycled, wat een aanzienlijke reductie geeft van het in te nemen stads/leidingwater. De gemiddelde hoeveelheid van vijf procent chemisch afval dient afgevoerd te worden.
De vacuümverdamper verbruikt weinig energie, geen chemicaliën of gevaarlijke stoffen, haalt een hoog rendement, is zeer arbeidsvriendelijk en heeft weinig onderhoud nodig. Verder werkt het systeem continu, 24 uur per dag en zorgt het voor een hoge reductie op afvoerkosten van afvalwater.
De vacuümverdamper kan in praktisch elke bedrijfssituatie en/of industrietak toegepast worden, zoals in onder andere olie-emulsies, ontvettingsbaden, polijst afvalwater of fosfateerbaden.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht