Go to top

PureFinish nabewerking voor optimale hygiëne

PureFinish is een door Rösler Benelux in Oss ontwikkelde nabewerkingstechniek waarmee RVS/Inox kan worden voorzien van een oppervlak met een lage en reproduceerbare SRI-waarde beneden 0,010. In de praktijk vertaalt zich dat in een lage aanhechtingsgraad voor vervuiling en in een effectieve reinigbaarheid. Met name binnen de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, waar de eisen op het gebied van hygiëne bijzonder hoog liggen, biedt het proces uitgelezen mogelijkheden.Hygiënische oppervlakteafwerking (RVS) in voedsel- en farmaceutische industrieën.


Binnen marksegmenten als de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie heeft optimale hygiëne de hoogste prioriteit. Uit oogpunt van veiligheid, maar ook om contaminaties te voorkomen en de kwaliteit van een product qua smaak, geur en uiterlijk te waarborgen. Het optreden van vervuiling (of het nu gaat om bacteriën, eiwitten of andere elementen) moet dus zo veel mogelijk worden voorkomen en voor zoverre dit niet te vermijden is moeten de vervuilende componenten snel en efficiënt verwijderd kunnen worden. Naast een optimaal ontwerp van de procesinstallaties vereist dat een gedefinieerde, homogene en reproduceerbare oppervlaktestructuur van alle onderdelen die in direct contact komen met de processtromen. Op dat punt biedt het PureFinish proces van Rösler interessante perspectieven.

Natstralen en glijslijpen


Bij PureFinish gaat het om een milieuvriendelijk natstraalproces waarbij een in water gesuspendeerd medium met kracht op een oppervlak wordt gestraald. Belangrijke parameters tijdens het stralen vormen naast de druk; de materiaalsoort en de deeltjesgrootte en -vorm. Door de 40 jaar lange ervaring op het gebied van natstralen en glijslijpen weet Rösler Benelux de juiste procesmedia toe te passen zodra er een PureFinish oppervlak wordt vereist.
Naast de natstraalvariant heeft Rösler Benelux ook een trommeltoepassing ontwikkeld, met name voor kleinere componenten middels glijslijptechniek. Tijdens het glijslijpen bewegen polijststenen met een glijdende/slijpende beweging langs het product. Ook dit proces onderscheidt zich door een hoge graad van homogeniteit en reproduceerbaarheid.

Overtuigend resultaat van TNO


Het PureFinish-proces is inmiddels uitvoerig getest door TNO. Daarbij is met name gekeken naar de SRI-waarde, de Soil Retention Index ofwel de Vuil Achterblijf Index, omdat in de praktijk is aangetoond dat deze parameter het meest direct het verband beschrijft tussen oppervlaktestructuur, vervuiling en reinigbaarheid.

“Een lage SRI staat garant voor een lage besmettingsgraad.”


De Ra-waarde is als zodanig te beperkt gebleken omdat deze slechts een gemiddelde waarde geeft voor de ruwheid en niets zegt over fluctuaties van pieken en dalen binnen het geheel. In de formule voor het bepalen van de SRI zitten naast de Sa-waarde (ruwheidsmeting van het oppervlak in 3D) ook de piekfrequentie (Pc) en de golving (Mr2) verwerkt. Hoe lager de SRI hoe minder vervuiling en hoe lager de afschuifkrachten die nodig zijn om het oppervlak te reinigen. Dat laatste is van belang om een goede reiniging te garanderen bij ‘cleaning-in-process’ procedures (CIP).


Minimaal achterblijven van vuil in behandeld oppervlak.


De metingen bij TNO leveren voor het natstraalproces een SRI op van 0,010 en bij het glijslijpproces zelfs 0,008. PureFinish scoort wat dat betreft gelijk of zelfs beduidend beter dan andere bedrijven die ook natstralen met een gekende norm (SRI 0,020). Overtuigende cijfers die de potentie van het PureFinish-proces onderstrepen. De Ra-waarde ligt afhankelijk van de te verwerken producten tussen de 0,30 en 0,55 µm en voldoet daarmee eveneens aan de huidige eis van < 0,8 van de EHEDG.

Minimaal residu


Het PureFinish-procedé zoals dat door Rösler Benelux is ontwikkeld geeft een betere oppervlaktestructuur met een vele lagere SRI dan bij het droogstralen, waar onvermijdelijk een zeker residu van het medium achterblijft in het oppervlak. Bij het PureFinish proces zorgt de waterfilm voor een effectieve bescherming tegen te harde inslagen van de abrassieve deeltjes (het straalmiddel) in het te behandelen oppervlak. Hierdoor is de hoeveelheid achtergebleven deeltjes in het materiaal minimaal.

Open proces


Voor de PureFinish bewerking heeft Rösler Benelux een speciale procesmedia ontwikkeld. De verhouding daarvan kan tijdens de procesvoering zowel handmatig als automatisch worden bewaakt en bijgestuurd. De procesmedia kan worden gerecycleerd en teruggevoerd naar het systeem om een constante kwaliteit aan te houden en verbruik in te perken.
De charme van het PureFinish proces is dat de gebruiker via de keuze van de procesparameters direct zicht heeft op het proces en het eindresultaat zeer nauwkeurig af kan stemmen op de eisen. Anders dan bij andere processen is dus sprake van een open en inzichtelijk proces. De leverancier van apparatuur voor het PureFinish proces biedt zowel straalinstallaties als glijslijpinstallaties aan. Bij beide technieken heeft de gebruiker direct zicht op het productieproces, wat tot nu toe niet het geval was. Straal- en glijslijpinstallaties kunnen zelfs eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande productielijnen of worden geautomatiseerd met robots en/of transportsystemen.
In het testlaboratorium bij Rösler Benelux in Oss worden in het voortraject alle benodigde proeven uitgevoerd om de optimale parameters in kaart te brengen. Dat wil zeggen het procesontwerp, het straal- en glijslijp medium en de procesparameters in relatie tot het onderdeel en de eisen waaraan het moet voldoen onder de gegeven procescondities. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden om de regie in handen te houden bij het bepalen van het bewerkingsproces. Deze nieuwe ontwikkeling maakt dat bedrijven het afwerken van RVS nu in eigen huis kunnen uitvoeren met een installatie volgens het PureFinish principe.


 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht