Go to top

Vakbonden stoppen overleg CAO Metalektro

Vakbonden stoppen overleg CAO Metalektro

Zoetermeer 28 mei 2013 - Vandaag is aan het einde van de vierde onderhandelingsdag voor een nieuwe CAO Metalektro voor ondernemingen in de technologische industrie geen nieuwe datum voor het vervolg van de onderhandelingen afgesproken. Volgens FNV Bondgenoten is er geen vertrouwensbasis om er in een nieuwe onderhandelingsronde uit te komen.

Bij aanvang van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO schetste FME-voorzitter en hoofd van de werkgeversonderhandelingsdelegatie Ineke Dezentjé Hamming een beeld van de technologische industrie “De sector is sterk internationaal georiënteerd; zo’n zestig procent van de omzet komt uit export. Veel ondernemingen in onze sector opereren in een wereldwijde markt en zijn voor hun omzet sterk afhankelijk van de export. Na jaren van crisis is duidelijk geworden dat ondernemingen zich structureel moeten instellen op steeds snellere ontwikkelingen in technologie, veranderende marktomstandigheden en fors toegenomen fluctuaties in economische activiteit. Door innovatie, op tijd en alert inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kostenbeheersing en goed opgeleide medewerkers kunnen ondernemingen in Nederland zich blijven meten met de concurrentie op de wereldmarkt.”

Ze gaf verder aan dat als we werkgelegenheid en welvaart in ons land willen behouden, de concurrentiepositie van de bedrijven niet verzwakt mag worden. Daarom zette FME in op meer technici, interne flexibiliteit en duurzaam inzetbare medewerkers. Na de vierde dag van onderhandelingen constateert de werkgeversdelegatie dat dit beeld helaas niet gedeeld wordt door FNV Bondgenoten.

Techniekpact en Sociaal akkoord

Ter voorbereiding van deze onderhandelingsdag inventariseerde een werkgroep welke onderwerpen uit het Techniekpact en het Sociaal akkoord door de sociale partners gezamenlijk zouden kunnen worden uitgewerkt. Waar mogelijk was een koppeling gemaakt met voorstellen van de onderhandelende partijen.

Nieuwe CAO

Na de verkenning van het Sociaal akkoord en het Techniekpact hebben werkgevers de bereidheid getoond om tot een akkoord over de nieuwe CAO te komen. Zij hebben aan het einde van deze onderhandelingsdag een voorstel gedaan: bij een looptijd van 18 maanden (tot 1 januari 2015) een eenmalige uitkering in december 2013 van 0,5% en structurele loonsverhogingen van in totaal 1,5 % in 2014. De eenmalige uitkering moet de werkgever desgewenst kunnen omzetten in een vrije dag. Van de structurele verhogingen kan de werkgever in overleg met vakbonden afwijken. Om hier verder over te spreken, heeft FME de vakbonden uitgenodigd voor een vijfde onderhandelingsdag. Per 1 januari 2013 zijn de salarissen verhoogd met 1%.

Voor FNV Bondgenoten waren de voorstellen onvoldoende om deze volgende onderhandelingsdag te willen afspreken. FNV Bondgenoten gaf aan zwaar teleurgesteld te zijn in de voorstellen van werkgevers en geen vertrouwensbasis te zien om er in een volgende onderhandelingsronde uit te komen. Zij zullen hun leden consulteren of, wanneer en hoe zij het overleg zullen voortzetten.

Vervolg

Het is niet duidelijk hoe het vervolg van de onderhandelingen zal zijn. Dezentjé: “Ik ben teleurgesteld in de opstelling van FNV Bondgenoten. Ik bespeur geen begrip bij vakbonden voor de nieuwe economische realiteit. Wij hebben serieuze voorstellen gedaan. FNV Bondgenoten heeft nog vrijwel niets laten zien, terwijl ook werknemers gebaat zijn bij een nieuwe CAO.” FME zal zich beraden op de ontstane situatie en het vervolg van de onderhandelingen.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht