Go to top

Regeerakkoord kan verdienkracht vergroten

FME: Regeerakkoord kan verdienkracht vergroten


Zoetermeer, 30 oktober 2012 – FME prijst de daadkrachtige aanpak van de onderhandelaars van VVD en PvdA, die vandaag met een akkoord zijn gekomen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “In deze economisch moeilijke tijd hebben we meer dan ooit een krachtig en stabiel kabinet nodig en dat lijken Rutte en Samsom nu te leveren. Het nieuwe kabinet moet de verdienkracht van ons land vergroten door in te zetten op kennis, innovatie en export.”

In de aanloop naar de verkiezingen heeft FME een lijst met voor de technologische industrie belangrijke punten aan Den Haag gepresenteerd. Het ging daarbij om stappen die noodzakelijk zijn om de verdienkracht te vergroten. De belangrijkste voorwaarden waren: een stabiel kabinet én een stevige begrotingsdiscipline. Daaraan lijkt te zijn voldaan.

Kennis
FME is positief gestemd over het plan van het nieuwe kabinet om met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een Techniekpact 2020 te sluiten. Dezentjé: “Een goed opgeleide beroepsbevolking is cruciaal voor economische groei. De voorgestelde maatregelen lijken voor de technologische industrie een belangrijke stap in de goede richting.”

Innovatie
Een eerste rekensom laat zien dat er wéér wordt bezuinigd op innovatie. Dezentjé: “In concurrerende landen wordt veel geïnvesteerd in innovatie. Om kampioen op de exportmarkt te blijven is het noodzakelijk dat we blijven inzetten op innovatie. Bij een krimpende wereldhandel is er immers alleen plaats voor de beste producten en arbeidsprocessen.”

Export
FME wil een kabinet dat pal staat voor de Nederlandse exportbelangen en daarom pleitte FME voor een minister voor Buitenlandse Handel bij het ministerie van EL&I. Dezentjé: “Die post komt er nu, maar wordt helaas gecombineerd met ontwikkelingssamenwerking onder Buitenlandse Zaken. Ik zal de nieuwe bewindspersoon er scherp op houden dat het idealisme niet de overhand krijgt boven de zakelijke belangen van de industrie. We moeten ervoor zorgen dat we geld blijven verdienen, anders valt er niks te verdelen."

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht