Go to top

Derustit Holland omarmt BRZO+

Derustit Holland is als eerste in haar branche opgenomen in de bedrijvenlijst van het Brzo+ (Besluit risico’s zware ongevallen). Daarmee is dé grootste specialist van oppervlaktebehandelingen van roestvaststaal in Europa naar eigen zeggen aangeschoven bij de ‘grote jongens’. Het bedrijf is op deze manier ook voorbereid op de verdere succesvolle én veilige toekomst. Derustit adviseert andere bedrijven uit de branche het Brzo+ te omarmen, omdat je er je voordeel mee kunt doen.
 

Door Sandra Put


“Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 geldt voor alle bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken”, legt adjunct-directeur Klaas de Boer van Derustit Holland uit. “Als er bij Brzo-bedrijven iets misgaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, omwonenden én het milieu. Als bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen moet je dus voldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken.” Het Brzo-2015/Seveso III is volgens De Boer van toepassing op ongeveer vierhonderd bedrijven in Nederland. “Met het Brzo wordt gekeken naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen binnen je bedrijf”, aldus De Boer. “Daarbij gaat het om acuut toxische stoffen. Bij het Brzo wordt een bepaalde drempelwaarde gehanteerd. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen word je ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijf. Een hogedrempelbedrijf is risico­voller en kent andere verplichtingen en inspectiefrequentie. Die hogedrempelwaarde geldt voor alle loonbeitsinrichtingen in Nederland.” Derustit Group, met Nederlandse vestigingen in Heerenveen en Winterswijk, is het eerste bedrijf binnen de branche dat sinds 1 april 2022 daadwerkelijk als Brzo-bedrijf is opge­nomen. “Inmiddels voldoen we keurig aan alle eisen”, vertelt De Boer. “Afgelopen februari hadden we ons laatste inspectie­bezoek. We zijn er erg blij mee dat we aan het Brzo voldoen. Hiermee stralen we nog meer vertrouwen uit, richting onze medewerkers, onze klanten en onze leveranciers. We benadrukken nog eens extra dat we altijd werken volgens de bestaande wet- en regelgeving, met alle aandacht voor mens en milieu.”

Periodiek bezocht
 Elk Brzo-bedrijf krijgt periodiek bezoek van een inspectie­team. Dat team bestaat uit een aantal inspecteurs afkomstig van het Wabo bevoegd gezag (Brzo-omgevingsdiensten), de Nederlandse Arbeidsinspectie en/of de veiligheidsregio. Tijdens het bezoek wordt gecontroleerd of een bedrijf zich houdt aan de regels van het Brzo 2015.  “Zo’n bezoek kan aangekondigd en onaangekondigd plaatsvinden”, legt Laura Dikkens-Rijkers uit. Zij is als KAM-coördinator binnen Derustit Holland het aanspreekpunt over de kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. “Met de inspecties wordt gekeken naar verschillende onderdelen. Zo zijn we als Brzo-bedrijf verplicht om een eigen veiligheidsbeheerssysteem en een preventiebeleid te hebben. Daarnaast is er aandacht voor de juiste techniek van de installaties en een goede veiligheidscultuur binnen ons bedrijf. Onze medewerkers hebben de juiste opleiding én instelling om de veiligheid van zichzelf en de mensen in hun omgeving zeker te stellen.”
 
 
Positief over Brzo
In april 2022 vond bij Derustit Holland een eerste inspectie voor het Brzo plaats. Deze werd uitgevoerd door een afvaar­diging van de Omgevingsdienst Groningen (namens de Provincie Fryslân), de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio Groningen. “Wij hebben die inspectie als iets heel positiefs ervaren”, zegt algemeen directeur Menno-Kier Visser. “Wij nemen graag het voortouw. We gaan altijd de uitdaging aan om op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu de veiligste oppervlaktebehandelaar te zijn. Bij een succesvol bedrijf gaat het tenslotte niet alleen om het maken van winst. Sterker nog, het gaat juist ook om de gezondheid en het welzijn van je medewerkers en de gehele samenleving.”  Visser en De Boer maken duidelijk dat een positieve en innovatieve houding ook echt ten grondslag ligt aan Derustit als succesvol bedrijf.  Derustit werd in 1953 in Duitsland opgericht. Derustit Holland bestaat sinds 1988 en maakt onderdeel uit van de Derustit Group. De groep bestaat uit vier vestigingen in Duitsland en twee in Nederland. “We zijn in veel sectoren actief”, vertelt De Boer. “In onder meer de waterstofindustrie, de chemie, de farmacie, de kerntechnologie, de voedingsmiddelenindustrie, de scheeps- en jachtbouw, de constructie- en machinebouw, de tankbouw en de lucht- en ruimtevaart.” Eind 2023 viert Derustit Holland haar 35-jarige bestaan. De Derustit Group is dan al meer dan 70 jaar actief. “In al die jaren hebben we ons ontwikkeld tot een erkende oppervlakte­specialist op het gebied van roestvaststaal”, zegt Visser. “We beitsen en passiveren, we slijpen en polijsten en we conditioneren en onderhouden. Dat doen we met allerlei technieken. Hier in Heerenveen hebben we sinds 2022 een nieuwe afdeling voor zuurstofschoon reinigen, 02 cleanen.” Derustit heeft die afdeling op verzoek van een klant in de waterstofindustrie opgezet. “Er was in Nederland geen bedrijf te vinden dat de combinatie 02 cleanen en elektrolytisch polijsten kon leveren”, zegt De Boer. De kennis van het 02 cleanen werd daarom speciaal vanuit Hamburg overgebracht naar de Friese vestiging. Inmiddels maken klanten uit binnen- en buitenland, vooral uit de waterstofindustrie, gebruik van de nieuwe faciliteiten van Derustit Holland.
 
 

Preventief naar risico’s kijken
De twee vestigingen in Nederland zijn sinds 1996 volledig gecertificeerd met de ISO 9001 en de ISO 14001. “Onze vestiging in Heerenveen is eveneens gecertificeerd met de Safety Certificate Contractors - SCC – voor het werken op locatie”, zegt Dikkens-Rijkers. “Daarnaast voldoen we aan de IPPC-richtlijnen. Dat staat voor Integrated Pollution Prevention and Control waarmee we verontreiniging preventief bestrijden. En daar is nu dus het Brzo bijgekomen.” Volgens Dikkens-Rijkers laat het Brzo je als bedrijf vanuit een heel andere invalshoek naar de risico’s op zware ongevallen kijken. “Je bekijkt het vanuit de preventiekant, dus op het voorkomen van ongevallen. Het bijzondere is dat we ons beleid hiervoor altijd hebben gericht op het reageren op eventuele ongevallen.” Na het eerste inspectiebezoek bleek dan ook dat Derustit nog wel wat te organiseren had om ook preventief ongevallen te voorkomen. “We zijn nu ruim twee jaar verder sinds het eerste inspectie­bezoek”, zegt Dikkens-Rijkers. “Omdat we al onder meer ISO-gecertificeerd waren, hadden we in eerste instantie het idee dat het Brzo niet veel ingewikkelder zou worden dan dat. Maar achteraf gezien blijk je je met de ISO meer te richten op de beheersmaatregelen. De Brzo-regelgeving gaat zoals gezegd veel meer uit van preventie. Van tevoren bedenk je je dus wat er allemaal zou kunnen gebeuren en daar speel je op in. Je moet echt kunnen aantonen wat je allemaal doet om een zwaar ongeval te voorkomen.” Dat aantonen gebeurt onder meer met een apart toezicht­programma waaraan verschillende overheidsdiensten samenwerken. De resultaten van inspecties staan in een gezamenlijke inspectiedatabase: de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte. Dikkens-Rijkers: “Als bedrijf moet je hiervoor echt een groot aantal zaken op orde hebben. Zo hebben we veiligheidsstudies moeten uitvoeren met gebruik van installatiescenario’s en risicoanalyses. Daarnaast hebben we een bedrijfsnoodplan opgesteld en de oefenfrequentie aangepast. Ook moet er altijd een actuele lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen beschikbaar zijn.”


 
 

Nog betere werkgever
“Eerlijk is eerlijk”, zegt de KAM-coördinator, “er komt echt veel op je af met het Brzo. Het was zoveel dat we na de eerste inspectieronde echt even dachten: hoe dan? Maar als je het dan een voor een oppakt, valt alles steeds meer op zijn plaats. De controlerende instanties hebben daarin goed met ons meegedacht. We zijn begonnen met het vastleggen van ons preventiebeleid. Vanuit daar zijn we steeds verder gaan uitbouwen. We huren er ook expertise voor in.” De Boer vult aan: “Het Brzo dwingt je om op een andere manier naar je bedrijfsvoering te kijken. Daar is niks mis mee. Je wordt er alleen maar een nog betere werkgever van. Je kijkt nog meer naar het menselijke belang. De aandacht voor onze medewerkers en bezoekers hebben we altijd al gehad, maar we zijn er nu nog bewuster naar gaan kijken. We willen dat iedereen die hier in de ochtend aan de slag gaat tegen het einde van de dag ook weer gezond naar huis gaat. Wanneer we een veiligheidsbril moeten dragen, zetten we deze dus niet meer op ons voorhoofd. We zetten die echt op onze neus.”
 
 

Draagvlak creëren
Dat vraagt dat ook het nodige van de medewerkers. Zij zijn tenslotte degenen die de veiligheidsvoorschriften moeten opvolgen. Volgens Menno-Kier Visser heerste er bij sommigen een houding van ‘waarom moet dit, ik doe het al jaren zo’. “En inderdaad: in de geschiedenis van ons bedrijf heeft er nog nooit een zwaar ongeval plaatsgevonden”, zegt hij. “Maar we moeten wel voorkomen dat er toch iets gebeurt. Vanuit die preventieve houding zijn we met iedereen die bij ons werkt, op een goede en constructieve manier het gesprek aangegaan. We hebben met elkaar geconcludeerd dat er spelregels nodig zijn op een plek waar mensen met elkaar samenwerken. Zeker als het gaat om een werkplek waar chemicaliën worden gebruikt. Juist door dat open gesprek met elkaar te voeren, is er op de werkvloer van Derustit veel draagvlak voor het Brzo ontstaan. “We hebben met elkaar de spelregels in voorschriften vastgelegd”, aldus Visser. “Het Brzo is daarmee niet aan onze medewerkers opgelegd. We hebben het juist heel bewust met elkaar vormgegeven. Niet alleen in beleid, maar ook in het doorvoeren van onder meer het uitbesteden van chemieopslag, waarschuwingsborden, veiligheidsregels voor bezoekers en looprichtingen buiten en binnen ons bedrijf. Daardoor weten we allemaal precies wat er van ons wordt gevraagd en durven we elkaar aan te spreken als er onverhoopt toch situaties ontstaan die minder veilig zijn.”

(tekst gaat door onder de foto)

 

Laura Dikkens-Rijkers geeft aan dat er binnen Derustit de afgelopen tijd steeds dieper is ingegaan op het Brzo. “Voor het veiligheidsbeheerssysteem zijn zeven elementen van toepassing, waaronder de organisatie en het personeel en de planning bij noodsituaties. We hebben hiermee onder meer vastgelegd wie binnen ons bedrijf welke functie vervuld met welke taken en bevoegdheden. Ook hebben we onlangs ons bedrijfsnoodplan onder de loep genomen. Daarmee zijn we ons allemaal nog bewuster geworden van wat er nodig is om veilig te kunnen werken.” Visser: “Het klopt dat het de nodige inspanningen en investeringen heeft gekost. Maar we voldoen nu wel aan alle eisen gesteld aan Brzo-bedrijven. Daarmee onderscheiden we ons in de markt en bevestigen we maar weer eens onze voortrekkersrol.”

Voor meer informatie kijkt u op de website van Derustit of belt u met +31 (0) 543 51 29 90

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht