Go to top

Vecom Group: Vloeiend en vlot in het behandelen van vloeistof opslagtanks

12 december 2022
Het behandelen van vloeistof opslagtanks is een van de snelgroeiende activiteiten van een tweetal ondernemingen binnen de Vecom Group. Vanuit Maassluis wordt Vecom Industrial Services ingeschakeld voor Nederlandse – en internationale projecten met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Het in Bury nabij Manchester gevestigde Vecom Sillavan Metal Treatment richt zich namelijk op de Britse markt en is daarmee gewaardeerd partner van tankbouwers die actief zijn in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.
 

Verwachtingsmanagement
 
Vaak hebben eindgebruikers ten onrechte nog de indruk dat er een esthetische prestatie geleverd moet worden, daar waar de resultaten van de technische uitvoering maatgevend moet zijn. Daarom hebben de Vecom bedrijven een serie van testen opgenomen in hun overeenkomsten zodat er objectieve waarden bepaald kunnen worden waaraan de meetresultaten moeten voldoen. Ook worden per (productie)fase meer “checks and balances” ingebouwd. Los van meer gedetailleerde visuele inspecties voorafgaand aan aanvang van het werk wordt bijvoorbeeld ook met behulp van onze metal analyzer vastgesteld wat het materiaal is qua samenstelling. Dit is van invloed op de behandelwijze. Het komt voor dat het aangetroffen materiaal van een andere samenstelling is dan hetgeen beschreven is in het verzoek tot het maken van een prijsopgave. Ook aan de mate van reiniging van de tanks voordat wij ons werk beginnen worden hoge eisen gesteld. Aanwezigheid van slijpsel in nieuwbouwprojecten kan bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen hebben en leiden tot beschadiging van onze equipment. Dit aspect vormt dan ook een essentieel onderdeel in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de regel volstaat bij nieuwbouw een behandeling waarbij de tankbodem uitgespoten wordt en het dan aanwezige vuil verwijderd wordt alvorens de hele tank inwendig wordt ontvet. Na het ontvetten volgt het beitsen waarna gespoeld wordt tot pH neutrale waarden bereikt worden en het afvalwater op verantwoorde wijze geloosd kan worden. Afhankelijk van de omstandigheden kan een tussenfase van chemisch passiveren ingelast worden. Na het naspoelen met gedemineraliseerd water ronden wij af met een ferroxyltest en oxilyzertest. Met deze testen tonen wij aan dat de doelstelling van het verwijderen van vreemde metalen en het vervolgens passief maken van de tank geslaagd is waardoor er geen twijfel kan bestaan aan het hebben voldaan aan de technische parameters uit de overeenkomst. 
 
 
 
Onderscheidend vermogen
 
Enige jaren geleden werd Vecom benaderd door een gerenommeerde tank- en silobouwer die grote moeite had om partners te vinden en te binden die het gewenste kwaliteitsniveau konden leveren voor het chemisch technisch reinigen van hun constructies. Daarbij diende zich de vraag aan of het behandelen van tanks en silo’s van het hoogwaardige niveau chemisch technisch reinigen is dat onze onderneming nastreeft en waarmee wij onderscheidend vermogen creëren in de markt. Al snel bleek dat daar volmondig positief op geantwoord kon worden. Aan de hand van vele praktijkgevallen kwam aan het licht dat meerdere partijen in de markt minder zorgvuldig werken en ook qua opvang en verwerking van het afvalwater regelmatig niet aan de milieueisen voldeden van opdrachtgevers en overheden. Op basis van verder marktonderzoek werd besloten meer actief strategisch beleid te ontwikkelen en flink te investeren in het arsenaal aan pompen, filtersets, orbital cleaners met verschillende sproeikoppen zodat per opdracht steeds weer de meest optimale mix van de benodigde componenten samengesteld kon worden. De huidige offerte- en opdrachtenportefeuille kent een breed scala aan tanks variërend in diameter van 5.50 tot 32.50 meter en qua hoogte van 7.00 tot 38.00 meter en dat vereist een grote variëteit aan apparatuur om nauwgezet de juiste keuzes te kunnen maken om de kwaliteit van het werk te kunnen waarborgen.

 
Gevarieerd werkaanbod
 
De Vecom bedrijven worden gevraagd in actie te komen bij zowel nieuwbouw projecten alsook reinigingen van tanks die al enige tijd in gebruik zijn. Bij nieuwbouw ligt het accent op de binnen – en buitenzijde. Bij bestaande tanks worden we ingeschakeld voor de binnenzijde bij productomstelling, het verwijderen van organische stoffen of bij aangetroffen bacteriële corrosie of microbiologische corrosie.
 
 
Qua nieuwbouw is er volop werkaanbod. Met name in het Verenigd Koninkrijk worden er de komende jaren tientallen tanks van verschillende omvang bij Vecom Sillavan Metal Treatment ter behandeling aangeboden die allen de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C als eindbestemming hebben. Omdat de onderneming als één van de weinigen binnen de branche is geaccrediteerd door de overkoepelende Nuclear New Build Generation Company heeft zij zich middels diverse audits bij alle hoofdaannemers, onderaannemers en leveranciers van het project gekwalificeerd in de selecte groep bedrijven die beits- en passiveerwerk mogen uitvoeren. Omdat de werkingssfeer van deze accreditatie zich ook uitstrekt over Sizewell C, de volgende kernenergie centrale die in het Verenigd Koninkrijk gebouwd wordt, lijkt een aanvoer van een forse hoeveelheid tanks de komende 10 jaar gegarandeerd. De aanvragen die bij Vecom Industrial Services zijn ingediend voor projecten in Nederland en ver daarbuiten zijn meer divers van samenstelling en strekken zich uit tot voedingsmiddelen industrie, farmaceutische industrie en opslag van allerhande brandstoffen en chemicaliën voor biotechnologie.
 
De cirkel van Sinner
 
Waar het betreft werkzaamheden aan bestaande tanks nemen wij vaak monsters van de vervuiling en onderzoeken deze in ons laboratorium. Aan de hand van diverse testen bepalen wij aan de hand van “de cirkel van Sinner” welke combinatie van chemie, mechanische kracht, tijd en temperatuur ingezet moet worden omdat deze vier hoofdfactoren het succes van een reiniging bepalen. Vecom voegt daar een extra dimensie aan toe. 
Onze sinds 1953 zorgvuldig opgebouwde expertise brengt met zich mee dat de vele succesvolle oplossingen inmiddels zijn vastgelegd in Vecom reinigingsprocedures die als toetsing meegenomen worden in de advisering aan onze opdrachtgevers.
 
 
On site 
 
De ideale opstelling welke op basis van onze jarenlange ervaring bestaat uit een filter welke op de zuigleiding is aangesloten waardoor de vloeistof welke uit de te reinigen tank retour komt naar onze circulatietanks gefilterd wordt. De circulatietank wordt voorzien van een afsluitbaar deksel zodat er geen omgevingsvervuiling in de bak terecht kan komen. 
 

 
Het manifold voor de pomp zorgt er voor dat we kunnen schakelen tussen de twee circulatie tanks welke gevuld zijn met de vloeistoffen welke we voor deze reiniging benodigd hebben. Deze zullen voornamelijk bestaan uit onze beitsvloeistof en gedemineraliseerd water. Onze kernwaarden excellentie, expertise and flexibiliteit klinken ook door in het meenemen van twee elektrische pompen. Enerzijds hebben we dan altijd een reservepomp beschikbaar bij calamiteiten, anderzijds kunnen we desgewenst ook twee 2 tanks tegelijk behandelen met verschillende of dezelfde producten. Het manifold achter de pompen geeft ons de mogelijkheid om te kunnen schakelen tussen de beide sproeibollen zonder dat de pomp door de beitsvloeistof vervuild raakt. De capaciteit van de gebruikte sproeibollen is zorgvuldig afgestemd op basis van de afmetingen van de tank zodat het bereik van de sproeibol waarborgt dat alle onderdelen voldoende geraakt worden door de vloeistoffen tijdens de reinigingsprocedure.
 
Het voordeel van deze opstelling is dat er minder spoelwater wordt aangemaakt voor het continu moeten omspoelen van de circulatietanks en het spoelen van de pompen tijdens het overschakelen van beitsvloeistof naar gedemineraliseerd water waarmee de aandacht die de Vecom Group bedrijven besteden aan milieu ook geagendeerd is . Ook hoeft er minder tijd besteed te worden aan het ombouwen van de systemen In geval van meerdere tanks op eenzelfde locatie. 
 
 
 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht