Go to top

Onverwacht sterke groei Nederlandse economie in 2e kwartaal 2022

Het Nederlandse bbp groeide met 2,6% in het tweede kwartaal van 2022. De consumptieve bestedingen droegen positief bij. Verder zien we een inhaaleffect in de dienstenconsumptie. De grootste bijdrages aan de groei kwamen vanuit de investeringen en de handel. Bedrijven halen een flink deel van de uitgestelde coronainvesteringen in (+5,2% k-o-k) . De netto-uitvoer droeg door het positieve handelssaldo met 1,2 procentpunt flink positief bij aan de kwartaalgroei.


Vandaag publiceerde het CBS de verassend positieve tweede kwartaalgroeicijfers. Het afgelopen kwartaal is het Nederlands bruto binnenlands product (bbp) met 2,6% gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal (k-o-k). Dit cijfer versloeg alle verwachtingen. In het licht van hoge inflatie, nog altijd stijgende energieprijzen en afkoelende groei in de Eurozone valt het Nederlandse groeicijfer op en illustreert het de weerbaarheid van de Nederlandse economie. Als we de pandemie buiten beschouwing laten is dit het hoogste kwartaalgroeicijfer sinds jaren. Een andere manier om naar dit cijfer te kijken is het bbp-niveau ten opzichte van de precorona trend. Zelfs met alle vormen van tegenwind komt het bbp-niveau hoger uit dan de groeitrend die we observeerden voor de pandemie (zie linkerfiguur). In de rechterfiguur is het tweedekwartaalcijfer uitgesplitst. We lichten de subcomponenten hieronder verder toe.

Consumptieve bestedingen gestegen

Het tweede kwartaal van 2022 werd getekend door hoge inflatiecijfers. Desondanks zijn de consumptieve bestedingen met 0,9% k-o-k gestegen. Alhoewel een deel van de verwachte rebound in bestedingen na de laatste lockdown deels al in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvond, kwam dus een deel van de verwachtte inhaalgroei ook nog in het tweede kwartaal. Ondanks de afname in consumentenvertrouwen en hoge inflatie was er dus ook nog een deel dat consumptie in het tweede kwartaal stuwde. Namelijk, iets minder goederenconsumptie maar een inhaaleffect in de dienstenconsumptie: bestedingen gingen voornamelijk naar de horeca, cultuur en recreatie, en vervoer en communicatie.


O
verheidsconsumptie nagenoeg stabiel
De overheidsbestedingen zijn in het tweede kwartaal gestegen met 0,1% k-o-k. In het vorige kwartaal schreven wij de daling van -0,7% k-o-k vooral toe aan de afschaling van COVID-19 test- en vaccinatiecapaciteit. De lichte stijging nu kan te maken hebben met de eerste intensiveringen vanuit het coalitieakkoord en de opstart van de nieuwe vaccinatiecampagne per september.


Investeringen halen achterstand in

Door internationale bottlenecks, materiaaltekort en arbeidsschaarste liepen de investeringen sinds 2021 achter op de bbp ontwikkeling. Het lijkt erop dat in het tweede kwartaal van 2022 een flink deel van deze achterstand is ingehaald. Investeringen namen met 5,2% k-o-k toe. Investeringen vonden vooral in woningen, bedrijfsgebouwen, vliegtuigen en schepen plaats, maar ook in machines en software is een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Hoewel uitsplitsing van de totale investeringen tussen particuliere investeringen en de overheidsinvesteringen pas bij de tweede berekening beschikbaar komt kunnen we op basis van de al wel gepubliceerde investeringen naar type activa een inschatting maken van deze verdeling. Wij verwachten dat de overheidsinvesteringen sneller groeiden dan de particuliere investeringen.


Handel verrast in positieve zin

Vergeleken met het vorige kwartaal, zien we dat zowel de uitvoer als de invoer een positieve kwartaalgroei laten zien. Namelijk, 2,7% en 1,6% k-o-k respectievelijk. Dat de uitvoer gestegen is, is voornamelijk te danken aan post-corona inhaalgroei. Met name de uitvoer van diensten bleef in de afgelopen kwartalen nog achter bij de ontwikkeling van totale uitvoer. Daarnaast spelen hoge orderboeken en versoepeling van wereldwijde bottlenecks hier ook een rol: bestaande orders worden langzaam ingehaald. Ook werden er meer machines, voedingsmiddelen en chemische producten uitgevoerd. Toerisme wordt ook meegerekend in deze cijfers. De toename van de invoer kan dus voor een deel toegeschreven worden aan de vakantieuitgaves van Nederlanders in het buitenland. Aangezien uitvoer relatief harder is gestegen dan de invoer, draagt het handelssaldo –export min import – met 1,2 procentpunt positief bij aan het groeicijfer.

Op dit moment zijn we onze economische voorspellingen aan het herzien. De nieuwe ramingen zullen volgende week gepubliceerd worden.

(bron: ABN-AMRO, economisch bureau)
 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht