Go to top

De kijk van Damstahl op de complexe handel in Roestvast staal.

27 januari 2022

In de afgelopen jaren is de handel in roestvast staal steeds complexer geworden. Stijgende nikkel- en energieprijzen in combinatie met tariefmuren en een Europese productie die de stijgende vraag niet kan bijbenen, hebben alles nog ingewikkelder gemaakt.Een wild jaar


De complexe redenen voor de problemen met de voorzieningszekerheid waren een van de onderwerpen toen Damstahl op 10 januari webinars organiseerde. Vier webinars, elk gericht op de Deense, Duitse, Zweedse en andere Europese markten, trokken het meer dan 400 deelnemers. Michael Lund, Group CEO, en Jan Knaak leidden de Engelstalige webinars. Zowel klanten als andere zakenpartners hadden grote behoefte aan uitleg over de huidige uitdagingen.
 

  • 2021 was een wild jaar. De prognoses die we voor het jaar 2020 hadden gemaakt, zaten er ver naast. Dat zoveel parameters zich tegelijkertijd zo heftig ontwikkelden, is nog nooit eerder gebeurd. Ik denk niet dat iemand deze ontwikkeling had kunnen voorspellen," zegt Henrik Ørskov.A perfect storm


De marktprijzen voor roestvast staal zijn in 2021 bijna verdubbeld, wat niet gemakkelijk te voorspellen was. Want de redenen hiervoor waren en zijn velerlei. 2021 was bijna wat je zou kunnen noemen een perfecte storm, voegt Henrik Ørskov eraan toe en vervolgt: Nikkel dat een belangrijke rol speelt bij de productie van roestvrij staal, werd aanzienlijk duurder, onder andere omdat de vraag naar accu's voor elektrische auto's explodeerde. De Amerikaanse tariefmuur, Section 232, die Aziatisch staal afsluit, en de daarvan afgeleide "EU-vrijwaringsmaatregelen", die Europa beschermen tegen overspoeld worden met goedkoop staal uit Azië, hadden ook een duidelijk effect. De Vrijwaringsmaatregelen van de EU betekenen dat we niet de hoeveelheden kunnen invoeren tegen de prijzen die onze klanten vragen. Voeg daarbij de gestegen transportkosten, zowel over het meer als over land, en de scherpe stijging van de energieprijzen in heel Europa, en we hebben een perfecte storm," legt hij uit.
 

Quota bedreigen voorzieningszekerheid

In principe kan Damstahl zoveel staal als het nodig heeft in Azië kopen, maar wanneer de driemaandelijkse tariefcontingenten zijn uitgeput, worden 25 procent extra EU-tarieven geheven. Sommige van de aandelen voor het eerste kwartaal van 2022 waren in een dag opgebruikt. Zelfs als sommige afnemers bereid zijn de extra 25 procent te betalen, veroorzaken de aandelen problemen met de continuïteit van de voorziening. De situatie is echter niet noodzakelijkerwijs volledig onmogelijk.


De quota zijn verdeeld over een groot aantal Aziatische landen. Sommige landen in Azië produceren in iets mindere mate roestvast staal, zodat de aandelen niet zo snel worden opgebruikt. Daarom zijn we voortdurend op de markt op zoek naar nieuwe leveranciers die kunnen helpen onze bevoorradingssituatie veilig te stellen," legt Henrik Ørskov uit

De pandemie blijft een bedreiging vormen voor het internationale goederenvervoer over zee, en het nultolerantiebeleid van China ten aanzien van Corona houdt een groot risico in dat belangrijke internationale havens geheel of gedeeltelijk gesloten zullen worden. Dit zal extra druk uitoefenen op het containervervoer dat al onder druk staat. In februari worden nieuwe verordeningen over carbotage en rusttijden voor chauffeurs van kracht. Dit zal het wegvervoer nog duurder en trager maken. Stijgende energieprijzen zullen ook hun stempel drukken – zowel op de productie als op het vervoer, benadrukt Henrik Ørskov.Een snelle en bedreigende ontwikkeling


Er was ook veel te bespreken tijdens het webinar, en een afsluitende vraag- en antwoordsessie zorgde voor een goede dialoog met de deelnemers. Daarna kregen we veel vragen en hadden we goede gesprekken over hoe we gezamenlijk de leveringen voor de productie van onze klanten kunnen afhandelen en veiligstellen, legt Henrik Ørskov uit. Daarom is het ook zeker dat Damstahl de gebeurtenis bij een latere gelegenheid zal herhalen, want er is altijd wel iets nieuws te melden. Terwijl deze regels worden geschreven, zijn er al elf dagen verstreken sinds de webinars. In die tijd is de nikkelprijs gestegen van $ 20.900 tot bijna $ 23.800 per ton.


Voor meer informatie neemt u contact op met Damstahl

 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht