Go to top

Blog Bert Jaarsma - Technisch VMBO is de basis

‘Techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. Technologie speelt in alle sectoren een steeds grotere rol. Bepaalde vacatures in de techniek zijn nu al moeilijk vervulbaar. In Nederland wordt de komende jaren dus veel werkgelegenheid verwacht in de techniek.’ Zo begint de petitie die Michael van Straalen als voorzitter van MKB Nederland vandaag, mede namens Koninklijke Metaalunie, heeft aangeboden aan politici in de Tweede Kamer. Wij maken ons namelijk grote zorgen over de instroom in het technisch VMBO en luiden hier de noodklok voor in politiek Den Haag.

We zien inmiddels een opwaartse trend van jongeren die voor bèta techniek willen kiezen. Deze opwaartse trend is echter in het VMBO niet waar te nemen en dat heeft gevolgen voor het technisch MBO, waarvoor het technisch VMBO de grootste aanvoerroute is. Wij maken ons ernstig zorgen over de afname van dit technisch VMBO, dat volop gaande is. Er zijn steeds minder scholen die technisch VMBO aanbieden.

Er zijn een aantal oorzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland kiezen onvoldoende jongeren voor het technisch VMBO. Dit speelt onder andere bij allochtone jongeren, veelal omdat economisch administratieve opleidingen een beter imago hebben. Een andere oorzaak is het bekostigingssysteem van het VMBO. Technisch onderwijs is gemiddeld duurder dan andere richtingen. Het gaat daarbij niet alleen om de inventaris, die noodzakelijk is om goed technisch onderwijs te kunnen aanbieden, maar ook om de kosten voor energie, ARBO, extra bijscholing docenten, enzovoort.

Deze beide ontwikkelingen worden versterkt door de versnippering in de regio van het aanbod aan technische VMBO opleidingen. Er is per profiel een instroom nodig van 80 leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het VMBO om qua bekostiging rendabel technisch VMBO aan te kunnen bieden. Door de versnippering wordt deze grens al snel niet (meer) gehaald en verdwijnt het totale aanbod.

Actie is écht noodzakelijk. MKB-Nederland en de technische platforms VMBO stellen daarom voor om éénmalig geoormerkt geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van goede technische profielen. Geef hiermee een extra impuls aan scholen die het huidige programma Techniek Breed willen omvormen tot één van de technische kernprofielen. Tientallen scholen staan voor die keus.

Daarnaast moet opnieuw worden gekeken naar de bekostigingsfactor van het technisch VMBO. Die is nu ontoereikend en wordt ook lang niet altijd volledig voor technisch onderwijs aangewend.

En als laatste moet goed worden gekeken naar de verdeling van de technische VMBO’s over de diverse regio’s. Er moet een landelijk dekkend netwerk van technisch VMBO onderwijs blijven bestaan.

Dit alles is in het belang van het behoud van technische werkgelegenheid en de groei van de technische sectoren. Actie is nú geboden.

Bert Jaarsma,
Directeur Organisatie

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht