Go to top

Microbieel geïnduceerde corrosie (MIC) in leidingsystemen en procesinstallaties.

Microbieel geïnduceerde corrosie (MIC) in leidingsystemen en procesinstallaties.
Micro-organismen vormen een steeds groter probleem in koelunits en proceswaterinstallaties. MIC is een bekend fenomeen in verschillende industrieën waarbij metaal (op zijn minst tijdelijk) in contact is geweest met niet steriel water.


Niet alleen kan infectie van producten problemen veroorzaken maar ook kunnen biofilms de warmteoverdracht nadelig beïnvloeden. Zelfs kunnen deze organismen gehele systemen dicht laten slibben en ook ernstige corrosie veroorzaken. Een voorbeeld van bacteriën die gemakkelijk corrosie initiëren zijn sulfaat reducerende bacteriën (SRB’s) die zich als een slijmerige biofilm hechten op het oppervlak en uiteindelijk sulfaat omzetten in zwavelzuur. Dit betreft een sterk reducerend zuur waar RVS niet tegen bestand is en waardoor ernstige corrosie kan ontstaan. Andere voorbeelden van MIC-gerelateerde organismen zijn:

• SFB – slijmvormende bacteriën
• APB – zuur-producerende bacteriën
• IO/IRB – ijzer-oxiderende en reducerende bacteriën
• SOB – zwavel – oxyderende bacteriën
• MnO – mangaan – oxiderende bacteriën

En diverse andere MIC-gerelateerde microbiële groepen zoals nitraat-reducerende bacteriënVoorbeeldfoto’s van pitting veroorzaakt door MIC.


Micro-organismen versnellen corrosie met factor 100, in 40% van de corrosiegevallen is MIC betrokken en in 15% is MIC de directe oorzaak van corrosie. Kan microbieel geïnduceerde corrosie (MIC) ook op treden in warmtewisselaars en leiding-systemen van roestvast staal. Daar kan zonder meer bevestigend op geantwoord worden. Sterker nog, het kan binnen no time leiden tot lekkage’s.


Een oplossing bij MIC zou het verwijderen van de biofilm met bijv. biociden kunnen zijn en het verder tegengaan van een nieuwe biofilm d.m.v. het intermitterend doseren van bioci-des zoals natriumhypochloriet, perazijnzuur of het plaatsen van een UV-unit in combinatie met een filterunit. Bij eventuele vervanging is het veel beter om te kiezen voor een beter corrosiebestendig materiaal zoals elektrolytisch gepolijst RVS, 254 SMO of titanium grade 2. Ook (super-) du-plex is in dit geval geschikt. Toch zal met het gebruik van dergelijke hoogwaardige typen roestvast staal toch regelmatig een biocide moeten toevoegen om een mogelijke afzetting van een biofilm te voorkomen anders kan het alsnog misgaan. Omdat de eerste verschijnselen van MIC vaak zichtbaar zijn in het lasgebied van de leidingen is het zondermeer noodzakelijk om na aanleg het systeem te beitsen en passiveren, de relatief “zwakke” plek (de heat-affected zone) word daarmee opgeheven.

MIC diagnose

Hoe herken je MIC; aanwezigheid van biofilm, “rotte eieren” lucht en pitting.
Het vaststellen van MIC gaat om het verzamelen van de juiste gegevens. MIC is het gevolg van een complex aantal interacties tussen micro-organismen, de omgeving en het materiaal. Een diagnose moet zorgvuldig worden gedocumenteerd op een ‘case-by-case’ basis door gebruik te maken van:

• MIC-gerelateerde materiële ‘failure’ analyses
• Chemische analyses
• Microbiologische analyses


De kans op een foutieve interpretatie is groter wanneer een van bovenstaande analyses niet wordt meegenomen. Bij Derustit combineren wij alle beschikbare tools om een zo’n uitge-breid (allesomvattend) onderzoek uit te kunnen voeren. Derustit Group kan bij vermoedens van MIC een monster nemen van de aanwezige biofilm, deze wordt dan geanalyseerd op DNA profielen van de aanwezige bacteriën, op deze wijze is vast te stellen om welke bacteriën het gaat.

Voor analyses op DNA-niveau maken we gebruik van kwantitatieve polymerase-kettingreactie technologie (q-PCR). Daarmee kunnen we voor verschillende corrosie-relevante micro-organismen de corrosieve activiteit vaststellen en kwantificeren. Via sa-menwerking met onze partners hebben we toegang tot de nieuwste technologiën, die naast een breder vooral ook een specifieker inzicht geeft in de MIC-populatie en activiteit daarvan.

De belangrijkste voordelen van deze moleculaire technieken zijn:

• Snelheid: Uren in plaats van dagen bij kweekmethoden;
• A-selectief: In de analyse worden alle organismen meegenomen. Er bestaat geen se-lectie-druk op organismen die niet kweekbaar zijn of weggeconcurreerd worden door andere organismen;
• Zeer goed bruikbaar voor organismen die (alleen) onder extreme condities (hoge/ la-ge temperatuur; hoge druk) kunnen of willen groeien en veelal niet kweekbaar zijn.

Analyses worden op basis van de Nace standard TM0212-2012 Detection, Testing, and Eval-uation of Microbiologically Influenced Corrosion on Internal Surfaces of Pipelines uitgevoerd.
Op basis van deze informatie kan Derustit een procedure opstellen voor het verwijderen van de biofilm en de aanwezige bacteriën, het endoscopisch onderzoeken en het beitsen en pas-siveren van de leidingen.

Klaas de Boer – Derustit Group

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht