Eigenschappen van Roestvast Staal bij hoge temperaturen

Oplosgloeien van deze legeringen vindt plaats door verhitten tot ongeveer 1095°C, gevolgd door snelle afkoeling. Carbiden die zijn opgelost bij deze hoge temperatuur kunnen uitscheiden op korrelgrenzen bij blootstelling aan temperaturen oplopend van 425 tot 870°C, waardoor er chroomverarming optreedt nabij de korrelgrenzen. In deze toestand is het staal gevoelig voor interkristallijne corrosie in oxiderende zuren.

De uitscheiding van chroomcarbiden kan worden gecontroleerd door het koolstofgehalte te verlagen, zoals is gedaan bij de typen 304L en 316L, of door toevoeging van sterkere carbidevormers zoals titanium en niobium, zoals is gedaan bij de typen 321 en 347. Deze legeringen worden gewoonlijk gekocht en gebruikt in de zachtgegloeide toestand. De verlaagde hoeveelheid koolstof die in opgeloste vorm aanwezig is in de laag-koolstofhoudende (304L, 316L) en gestabiliseerde (321, 347) typen heeft verlaagde kruipsterkte en breuksterkte door kruip tot gevolg.

lees verder