Go to top

Hoekman Roestvast Staal - Goed, goedkoop én snel?

Wat is bij het vergeven van een opdracht, bepalend bij het kiezen van de toeleverancier? Of terwijl; waar moet de leverancier aan voldoen om de opdracht te krijgen? Als maakbedrijf wil je graag weten wat je kansen zijn wanneer je een offerte uitbrengt, maar ook welke verwachtingen de klant heeft. Zeker als het om eenmalige projecten gaat, of wanneer een nieuwe (potentiële) opdrachtgever zicht aandient. Als je in het begin van het offertetraject de vraag stelt wat nou bepalend is bij de keuze voor de opdrachtgever, krijg je over het algemeen drie reacties:


1. Kwaliteit – Kún je het maken/leveren volgens tekening?
2. Prijs – Hoe kostenefficiënt kun je het aanbieden?
3. Levertijd – Hoe snel kun je leveren?Conclusie; er zijn drie belangrijke waarden waarop de klant zijn keuze voor een leverancier baseert. Eventueel wordt daar ook nog (lever)betrouwbaarheid aan toegevoegd. Logisch, want betrouwbaarheid heeft op alle drie de genoemde punten betrekking. Men wil kunnen vertrouwen op je kwaliteit, vertrouwen op je prijs én een betrouwbare levertijd die gehaald wordt. Steeds vaker raadplegen inkopers hiervoor de reviews en ervaringen van andere klanten.


De drie pijlers

Kwaliteit, prijs en levertijd dus. Deze drie factoren hangen nauw met elkaar samen. Vraag je te veel van het één, dan gaat dat vaak ten koste van het ander. Het is dan ook de grootste uitdaging voor maakbedrijven om kwalitatieve (half)fabricaten te produceren, in een zo kortmogelijke doorlooptijd, tegen realistische en marktconforme prijzen. Zo ook voor ons. Want hoe doe je dat? In een korte tijd, de juiste en maatvaste onderdelen produceren, terwijl de kosten van het productieproces beheersbaar blijven? De klant heeft een ‘probleem’ en hij verwacht dat dit wordt opgelost. Bied jij de beste oplossing, dan ben jij z’n leverancier! Het draait daarbij voornamelijk om het managen van de verwachtingen. Kort door de bocht; zeg wat je doet en doe wat je zegt. Want wat een klant absoluut niet wil is:
 

  • afkeur op het product omdat deze niet aan de gestelde kwaliteit voldoet;
  • onnodig veel voor een product betalen;
  • langer op een product wachten dan noodzakelijk.Kwaliteit en verwachtingen

Onze klanten verwachten kwaliteit van ons. Maar is er een eenduidige definitie van kwaliteit? Ook hierbij draait het voornamelijk om verwachtingen. Maken we de verwachtingen van onze klant waar, dan doen we het goed. Dat klinkt eenvoudig, maar het is elke dag weer een enorme uitdaging. De kwaliteit van het eindproduct dat onze productiehal verlaat is namelijk afhankelijk van een heel aantal factoren. Gedurende de gehele route die het product aflegt; van aanvraag tot uitlevering; is kwaliteitsverlies mogelijk. Dit begint al bij de informatieoverdracht van de opdrachtgever en de aangeleverde tekeningen. Maar ook de informatieborging, de nauwkeurigheid van de machines, de vakbekwaamheid van de mensen, de kwaliteit van het uitbestede werk bij derden zijn voorbeelden van stappen in het proces waar kwaliteitsverlies denkbaar is. Wat verwacht de klant te ontvangen als we het over de kwaliteit van het eindproduct hebben? Om dit eenduidig te krijgen is het belangrijk dat de verwachtingen van beide partijen op één lijn liggen, vóórdat we overgaan tot produceren.


Kwaliteit; de norm

Om een definitie te geven van wat de klant van ons als toeleverancier mag verwachten hanteren wij de ISO 9013-1 voor lasersnijdelen en de ISO 2768 voor gekante plaatdelen. Dit zijn internationale normen, waarin een standaard is neergelegd. Er staat zwart op wit wat de klant van ons mag verwachten op het gebied van toleranties. Door de norm als standaard te hanteren, spreken we met elkaar af wat maximaal toelaatbaar is.


Kwaliteit; de klantvraag 

We lasersnijden met Trumpf en LVD lasersnijmachines. De machines uitgerust met de meest recente fibertechniek. Onze LVD kantbanken zijn voorzien van een easy form hoekmeetsysteem. Deze technologie corrigeert de buiging al tijdens het kanten, waardoor de hoek in het plaatwerk zeer nauwkeurig wordt gevormd. Met onze plaatwerkmachines zijn we in de gelegenheid om aan meer kritische toleranties te voldoen dan staat omschreven in de norm. Vraag je als opdrachtgever afwijkende toleranties, dan is het vooral belangrijk om ze duidelijk kenbaar te maken. Zorg er daarnaast voor dat je je specificaties op orde hebt (we geven je graag vier goede redenen waarom je dit moet willen!) Vaak is het gewenst om hier voorafgaand over met elkaar in gesprek te gaan. Door met elkaar de wensen, eisen en behoeften te bespreken en vast te leggen in een werkdocument, stemmen we onze processen op elkaar af. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om afspraken te maken over het verpakken van de producten of over het meeleveren van meetrapporten.Faro meetarmKantbank met hoekmeetsysteemKwaliteit; het beleid

Door het voeren van een kwaliteitsbeleid zien wij erop toe, dat wij leveren onder de gestelde condities. Hoekman Roestvaststaal hanteert hiervoor het kwaliteitsmanagementsysteem; ISO 9001-2015. En dan alsnog, gaat er soms wel eens iets mis. Binnen onze organisatie hechten wij waarde aan een vast aanspreekpunt als het om kwaliteitsvraagstukken gaat. Daarom hebben wij een kwaliteitsmedewerker in dienst, die kwaliteitsissues verzamelt, beheert en een passende oplossing biedt op het moment dat de verwachtingen niet in lijn liggen. Niet alleen met het doel om lopende kwaliteitsissues als losstaande incidenten op te lossen, maar juist om patronen te herkennen en te zorgen voor structurele verbetering binnen het proces.


Prijs- en prijsdruk in de maakindustrie

De maakindustrie maakt een verschuiving door van massaproductie, naar maatwerk dat specifiek aan de wensen en behoeften van de klant voldoet, ook bij kleine aantallen of zelfs enkelstuks. Dat brengt een nieuwe visie op produceren met zich mee. In het geval van Hoekman RVS betekent dit: efficiënt en geautomatiseerd de productie van slimme plaatwerkoplossingen aansturen, ook als het om enkelstuks of kleine series gaat. Efficiënte productie-aansturing Automatisering en digitalisering namen de jaren een enorme vlucht en nog steeds zijn we volop in ontwikkeling. We zijn op een punt aanbeland waarbij de software belangrijker is geworden dan de hardware. Automatisering en efficiënte productie gaan hand in hand. Onnodige stappen in het productieproces willen we elimineren. Door repeterende en manuele handelingen uit het werkvoorbereidingstraject te halen besparen we tijd, maar ook geld.


Produceren vanuit 3D CAD

Het programmeren van de machines gebeurt niet meer aan de machine zelf, maar wordt offline gedaan met het gebruik van slimme software. Machines voor lasersnijden, robotkanten en robotlassen, sturen wij rechtstreeks aan vanuit de 3D-step. Een universeel 3D-model waarin productiedata staat geborgd, krijgt daardoor een steeds grotere rol. In de praktijk zien we vaak dat de aangeleverde tekeningen nog niet productiegeschikt zijn. In samenspraak met onze klant is het mogelijk dat we aanpassingen in het 3D-model doorvoeren, om tot een maakbaar concept te komen. Als uitbestedende partij is het een must om de aangepaste tekeningen zelf ook te borgen in de processen. Want een goed revisiebeleid, heb je zelf in de hand! Als uitbestedende partij wil je namelijk niet afhankelijk zijn van slechts één leverancier die weet hoe het product geproduceerd wordt.
 


RobotkantenLVD DynaCell – Pressbrake
 

Continuïteit en betrouwbaarheid versus prijs

Efficiëntie door automatisering levert tijdswinst op. En tijd is natuurlijk geld. Tijdswinst in het proces maakt het mogelijk om de productiekosten per product te verlagen. Uiteraard willen we onze klanten hiervan laten profiteren. Toch zit er ook een keerzijde aan de medaille. Automatiseren kóst namelijk ook tijd en geld. Krijg je als leverancier deze ruimte niet, dan wordt de mogelijkheid ontnomen om te investeren in kennis en middelen die nodig zijn om te automatiseren. Het bewerkingsproces zal achterop raken en uiteindelijk verdwijnt het bestaansrecht. Wanneer ons productieproces rendabel is, blijft er ruimte over om te investeren in verdere procesverbetering. Een leverancier die doorontwikkelt in processen en techniek werkt aan zijn toekomst en concurrentiepositie. Dit vertaalt zich naar continuïteit en betrouwbaarheid. Naast prijs, hele belangrijke waarden voor een klant!


Korte levertijden en uptime systemen

Naast kwaliteit en prijs, is flexibel schakelen met kortere levertijden ook de komende jaren van belang voor fabrikanten van machines en systemen. Toeleveranciers zoals wij, maar ook onze klanten staan voortdurend onder druk om meer te produceren in een kortere tijd.
“Elke schakel in de supply chain wil iets verdienen, maar moet daarvoor ook toegevoegde waarde bieden.”
Gert Hoekman | Directeur Hoekman RVS

 

ICT-Infrastructuur

Machines die 24/7 onbemand produceren dragen bij aan het reduceren van doorlooptijden. Uptime is de maatstaaf voor de betrouwbaarheid van de systemen. Te veel downtime heeft negatieve gevolgen voor de productiviteit, met tijd- en inkomstenverlies tot gevolg. Belangrijk is dat het verbonden bedrijfsproces, te allen tijde beschikbaar en operationeel is. Dit verdient dus onze grote zorg en aandacht. Toch zorgde een grote stroomstoring, waarbij een aantal keren achter elkaar de spanning van het net werd gehaald, onlangs voor een grote verrassing. Het gevolg was dat naast machinestilstand, ruim een dag werk uit de systemen was verdwenen door een corrupt geraakte server. Dan zie je hoe hick-ups in de ICT-en data-infrastructuur kwetsbaarheid te weeg brengen.


Productieplanning verbeteren en doorlooptijden verkorten

De stroomstoring overviel ons op een moment dat we al te kampen hadden met een grote hoeveelheid opdrachten die tegelijkertijd binnenkwam. Die piek in orders, was die vooraf te voorspellen op basis van verzamelde data? En is het überhaupt mogelijk op basis van data-analyses de doorlooptijden te verkorten? Dit zijn interessante vraagstukken waarin Hoekman-RVS in het KORT-project met drie collega plaatwerkbedrijven een antwoord op wil formuleren. Het project is onderdeel van het Advanced Manufacturing Program (AMP). De Universiteit van Twente ontwikkelde dit programma samen met de overheid en partners om de industrie in het oosten van het land sterker te maken. Door binnen de supply chain samen te werken, bekijken waar de kritieke punten liggen en waar verbetering mogelijk is. De corona-crisis heeft de noodzaak van een transformatie van traditionele supply chain-modellen naar meer agile en flexibele vormen van toelevering bij bedrijven versneld. Bedrijven kijken kritischer naar de fundamentele processen in de keten en vooral naar beschikbaarheid, zichtbaarheid en traceerbaarheid. Met als belangrijkste doel om meer informatie in de bredere end-to-end supply chain te vergaren en te delen.


Het meest essentieel: een goede samenwerking!

In de afgelopen jaren is er veel veranderd, zowel op het gebied van bewerkingen, als in de processen en systemen. Een hoog geautomatiseerde productie-aansturing is niet meer weg te denken uit een moderne plaatwerkfabriek. Hoekman Roestvaststaal probeert waar mogelijk altijd mee te gaan in de nieuwste ontwikkelingen en is altijd op zoek naar verbetering. We investeren continu in technologie, automatisering, productieprocessen en mensen. Dit kost tijd en geld, maar ook begrip. Begrip van de klant dat we (nog) niet altijd aan de verwachting voldoen, omdat we ons in een doorlopend leer- en verbeterproces bevinden. In een goede relatie tussen klant en leverancier, staat de samenwerking centraal. De kans op succes neemt toe wanneer we samenwerken aan hetzelfde doel. Kenmerkend voor een goede samenwerking? Elkaar het beste gunnen, verwachtingen duidelijk uitspreken en niet voor goed gaan, maar altijd streven naar beter!

Meer informatie: www.hoekman-rvs.nl/over-ons/

Share this