Go to top

Digitaal Handboek Materiaalgebruik in de voedingssector - augustus online

Voedingsmiddelen zijn, net als andere chemische stoffen, verantwoordelijk in alle procesfazen
(inclusief verpakken) voor corrosieve effecten van verscheidene aard op constructiemateriaal. Deze
effecten worden bovendien beïnvloed door condities die heersen in het milieu zoals temperatuur,
stromingssnelheden en wisselende spanningen die op kunnen treden in delen van de procesapparatuurDe aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof is in het algemeen van belang met betrekking tot de mate waarin corrosie zich voordoet.


De technische inhoud van deze special is bijna onmisbaar voor iedereen in de keten die zich bezighoudt met het ontwikkelen, onderhouden, reinigen, plaatsen van apparatuur, inrichting etc. voor de voedingsmiddelenindustrie. Het voorkomen van fouten die kunnen leiden tot desastreuze gevolgen binnen de sector en het vergroten van kennis is de basis van een goed eindproduct!


Alvast een voorproefje? U kunt hier de laatste versie van de PDF downloaden. Als u op de hoogte gehouden wenst te worden omtrent de lancering van deze uitgave kunt u zich inschrijven voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief of de gratis APP downloaden! Klik hier voor Apple en hier voor Android


Indien u zich als bedrijf wenst te presenteren in deze uitgave stuurt u dan een mail naar jeroen@2blonds.nl  De tarieven voor een 1/2 pagina (clickable) bedraagt € 500,= en € 950,= voor een 1/1 pagina (bedragen zijn excl. BTW en gelden voor een aaneengesloten periode van 12 maanden)