Go to top

Eenmalige uitkering van november 2012 in de CAO Technische Groothandel 2011-2012

CAO-partijen in de Technische Groothandel hebben voor november 2012 een eenmalige uitkering van 1,25% afgesproken. Hieronder vindt u een nadere toelichting.

Hoe luidt de CAO-afspraak?
In artikel 32 lid 1 sub b van de CAO Technische Groothandel 2011-2012 staat dat in de maand november 2012 een eenmalige uitkering plaatsvindt ter hoogte van 1,25% van 12 keer het maandsalaris over de maand oktober 2012 voor alle medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend naar evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 november 2012.

Wat wordt er onder het ‘maandsalaris’ verstaan?
Onder maandsalaris wordt verstaan het vaste bruto maandsalaris, zonder de in artikel 14 lid 3 van de CAO genoemde toeslagen (vakantietoeslag, overwerkvergoeding, diplomatoeslag, ploegentoeslag, andere vaste toeslagen, prestatiebeloning en vaste gratificatie).

Wat krijgt een medewerker die korter dan een jaar in dienst is?
De uitkering wordt berekend naar evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 november 2012. Als een medewerker bijvoorbeeld op
1 juni 2012 in dienst is gekomen, dan krijgt hij als eenmalige uitkering 1,25% van 5 keer het bruto maandsalaris van oktober (de maanden juni tot en met oktober 2012).

Wat ontvangt een medewerker die:
•in oktober 2012 uit dienst is gegaan: deze medewerker krijgt geen eenmalige uitkering, omdat hij/zij in de maand november 2012 niet meer in dienst was;
•op 1 december 2012 of later in dienst treedt: deze medewerker heeft ook geen recht op de eenmalige uitkering omdat hij/zij in november 2012 niet in dienst was.
 

Meer informatie op www.fme.nl

Share this

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de wekelijkse Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium Roestvast en Staal branche!

Velden met een * zijn verplicht