Go to top

Visser Las/Snijtechniek toont noviteiten Selco

‘Schweissen und Schneiden’ ’s werelds grootste beurs voor lassen en snijden


De beurs ‘Schweissen und Schneiden’ is ’s werelds grootste beurs op het gebied van lassen en snijden. Deze vindt eens in de vier jaar plaats. Normaliter in Essen, nu eenmalig in Düsseldorf. Van 25 tot en met 29 september a.s. staat Visser Las/Snijtechniek als gast op de stand van Selco, fabrikant van het gerenommeerde merk lasmachines, dat Visser onder andere vertegenwoordigt. De enorme beurs toont alle noviteiten van de grote las- en snijfabrikanten wereldwijd. ‘Schweissen und Schneiden’ is daarnaast ook een echte home-beurs voor de Duitse bedrijven. Veertien hallen vol interessante en innovatieve machines, methoden en middelen. Wat zijn de innovaties van Selco en Visser Las/Snijtechniek?

Door Myriam Borghuis

Visser Las/Snijtechniek heeft zich ontwikkeld op het gebied van las- en snijmachines voor rvs- en aluminium verwerkende bedrijven. Gestart in 1963 is het bedrijf via Haastrecht en Polsbroek, in 1990 verhuisd naar Woerden. Het ISO 9001:2008-gecertificeerde bedrijf beschikt over een modern ingerichte werkplaats, opslag en kantoorpand. Daar vertegenwoordigt het een aantal topmerken, waaronder Selco en Kemppi. Peter Visser is algemeen directeur en hij weet zich gesteund door een enthousiast team.

Ontwikkelingen in de laswereld


Vragend naar de algemene ontwikkelingen geeft Peter Visser aan dat het accent in de laswereld met name ligt op efficiëntie binnen het lassen. Daarnaast is het milieu een hot item, dat met een doorgevoerde MVO-aanpak rondom lassen beter bediend kan worden. Dat betekent energiezuiniger lassen, vermindering van lasdampen, schoon en stofvrij werken enzovoort.
Visser: ‘Dat is belangrijk voor het milieu, maar ook om de bekwame en technische mensen, die toch al schaars zijn, vooral binnen je bedrijf te houden.’
Een andere trend is de WPS (Welding Procedure Specification) ofwel lasmethodebeschrijving, waar Kemppi al ver mee is en Selco ook is gestart. Hiermee wordt de werkwijze en de kwaliteit van de las gemonitord en vastgelegd.

Innovaties Visser Las/Snijtechniek


Dan de innovaties, die Visser Las/Snijtechniek in haar pakket heeft. Peter noemt de volgende onderwerpen:
• Selco EasyArc®, een intelligente evolutie in TIG-lassen, getoond op de Selco-stand;
• Afzuigtoren i.v.m. verdere verlaging van voorgeschreven grenswaarde C6 medio 2017;
• Nieuwe serie gevulde draden voor rvs;
• KEMPPI X8 MIG Welder, geleverd met WPS;
• Orbitaal lassen met Orbitec; en
• Lashelmen van Optrel.

• Selco EasyArc®

Er is een trend te streven naar meer neersmelt bij TIG-apparatuur. Visser geeft als voorbeeld de Selco EasyArc®. ‘EasyArc® is een geheel nieuwe en unieke manier van TIG-lassen, op de markt gebracht door Selco. Hiermee hebben ze een intelligente evolutie in TIG-lassen ontwikkeld, die alle voordelen van Selco TIG AC- en DC-lasprocessen combineert. Met de EasyArc® is het mogelijk om tussen de 50 en 90% meer snelheid te genereren dan bij een standaard TIG-proces. Dat komt door de extreem geconcentreerde en stabiele lasboog. Het rendement is dus sterk verhoogd en zelfs verdubbeld, van zo’n 250 naar 500 mm per minuut.’
Visser geeft verder aan dat door slechts één parameter in te stellen de lasser al een hoogwaardige lasrups heeft met een aanzienlijke toename van de productiviteit en een belangrijke reductie in warmte-inbreng. ‘De controle van de microprocessor maakt het beheer van de lasparameters uiterst precies en snel. Door een reductie van gemiddeld 30% in de warmte beïnvloede zone wordt de thermische vervorming sterk verminderd en de EasyArc® verwezenlijkt een zeer mooi lasuiterlijk.’
Visser geeft aan dat steeds meer lasmachinefabrikanten streven naar een hogere lassnelheid.
De EasyArc® is te bewonderen op de beurs, waar de Italiaanse Selco staat in Hal 9, 9D04.

• Hoogwaardige afzuigsystemen

Visser Las/Snijtechniek levert hoogwaardige afzuigsystemen, zoals afzuigarmen, mobiele afzuigers, ventilatoren en vacuüm units. Een van die afzuigsystemen is de lastoorts 7XE extractor met afzuiging. Met deze lastoorts wordt 90 tot 95% van de lasrook direct aan de bron effectief afgezogen in alle lasposities. De blootstelling van de lasser aan lasrook wordt sterk verminderd. In vele praktijksituaties zelfs lager dan de huidige wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3.
Visser biedt ook de optie om lasrookafzuigers te huren.

Project ‘Strategieën beheersmaatregelen lasrook’

De chroom C6 molecuul is sterk in het nieuws in de laswereld, zeker actueel bij rvs. Bij TNO loopt een onderzoek hoe de belasting van deze molecuul kan worden verminderd. Het project heet ‘Strategieën beheersmaatregelen lasrook’. Visser Las/Snijtechniek participeert in dit TNO-onderzoek, samen met partners Translas, Laspartners Multiweld, Elektrolas BV, Lemtech BV en RoboVent.
Het doel van dit project is, door de bestaande kennis van TNO en de praktische kennis van producenten, leveranciers en gebruikers te combineren, te komen tot een ‘Strategie beheersmaatregelen lasrook’. Hiermee kunnen de deelnemende bedrijven hun klanten beter adviseren welke beheersmaatregelen in de praktijk het meest effectief zijn, individueel en in samenhang, om aan de nieuwe wettelijke grenswaarde te voldoen.

Grenswaarde C6 medio 2017 verder verlaagd

De grenswaarde van zeswaardig chroom is per april 2015 verlaagd van 25 naar 10 µg/m³ en wordt medio 2017 verder verlaagd naar 1 µg/m³ met een streefwaarde van 0,01 µg/m³.  
Bij lassen van rvs worden in de praktijk concentraties zeswaardig chroom gemeten, die ver boven deze nieuwe grenswaarde (1 µg/m³) uitkomen. Er ligt een grote uitdaging om de werknemers (lassers en collega’s) in voldoende mate te beschermen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden.

Normen rond lassen


Jonathan van Hemert is een medewerker binnen Visser Las/Snijtechniek, die ruime kennis heeft van de normen in verband met lassen. Een van die normen is de 1090. Hij licht deze norm toe. Verder beschrijft hij de WPS of lasmethodebeschrijving, als onderdeel daarvan en de ISO 3834. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke lasnormen. Hij noemt nog de ISO-EN-NEN 15614 en 9606.

NEN-EN 1090
In het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, is het wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen, die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU, een CE-verklaring op te stellen. Deze CE-verklaring kunt u als bedrijf alleen opstellen indien u door een aangemelde (externe) instantie bent gecertificeerd op de EN 1090-1.

WPS

Een lasmethodebeschrijving of WPS (Welding Procedure Specification) bevat alle informatie die een lasser of lasrobotoperator nodig heeft om een las te maken, die aan vooraf vastgestelde normen voldoet. De lasser kan in deze beschrijving informatie vinden over het materiaal dat gelast moet worden en welk lasproces daarbij gehanteerd dient te worden. Het soort lasdraad en de lasdraaddiameter is tevens beschreven en de bijbehorende ampèrerange, volt en range in cm per minuut. Ook de warmte-inbreng is aangegeven in het aantal Kj per millimeter. Deze WPS komt ook weer terug in de norm NEN-EN-1090. Door de machine te instrueren volgens deze lasmethode, weet je dat de las correct is uitgevoerd en dat alle parameters bekend en vastgelegd zijn.

ISO 3834-02
De ISO 3834-2 omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. Deze norm geeft uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet-destructief onderzoek.

• KEMPPI X8 MIG Welder
Een voorbeeld van een innovatieve techniek die wordt geleverd met een WPS is de nieuwe Kemppi X8 van Kemppi. Dit bedrijf is heel ver met zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Door te leveren volgens een QA/QC-systeem, waarbij QA staat voor Quality Assurance en QC voor Quality Control, worden producten en diensten geleverd exact volgens de specificaties van de afnemer. De slimme digitale WPS-functie maakt het mogelijk lasparameters automatisch in te stellen. Dit lasproces is volledig te volgen, vast te leggen en uit te wisselen door middel van een Wifi-systeem.

• Orbitaal lassen

Een van de nieuwere technologieën binnen de lasbranche is orbitaal lassen. Visser Las/Snijtechniek is leverancier van Orbitec, een Duits merk dat het gemechaniseerde lasproces mogelijk maakt. De voordelen van orbitaal lassen, met name toegepast bij rvs-verwerking, lopen uiteen van uitstekende kwaliteit van de las en perfecte doorlassing tot snelheid en nauwkeurigheid. Orbitaal lassen wordt veel ingezet bij de farmacie, waaraan Visser deze apparatuur ook verhuurt. Maar ook in andere industrieën krijgt orbitaal lassen steeds meer aandacht.

Visser heeft enkele machines in huis als testmachine. ‘Zo kunnen klanten ervaring opdoen alvorens te beslissen.’

• Lashelmen van Optrel

Visser is inmiddels ook premium dealer van het Zwitserse Optrel. Dit bedrijf is voorloper in de hoogwaardige lashelmen en PAPR verse-luchtsystemen.


Peter Visser, directeur Visser Las/Snijtechniek, toont een klantspecifiek op te bouwen lasboom.


Aandacht voor hoogwaardig apparatuur


Naast de hiervoor genoemde hoogwaardige merken en technieken, is Visser ook gespecialiseerd in het lassen met laskolommen. Dat is interessant voor kleine kolommen tot aan tanks met een grote doorsnede.

Een van die lasapparaten, die geleverd kan worden, is de nieuwe laskolom, ook wel lasboom genoemd, die automatisch TIG en MIG kan lassen. Visser: ‘Deze machine wordt bij ons geheel naar de specifieke wensen van de klant opgebouwd en ingesteld. De laskolom wordt vaak gebruikt voor het lassen van grote buizen.’

Ook aan het verhuurpark wordt voortdurend aandacht geschonken. Visser: ‘We hebben de MIG-apparatuur inmiddels grotendeels vervangen door pulserende MIG-apparatuur. Dat is ook weer geënt op de rvs-markt. Hiermee kan tevens wat energiezuiniger gelast worden.’

Uitgebreid pakket aan diensten


Verder is een sterke troef van Visser het brede pakket aan diensten. De slogan is dan ook ‘De professionele lasser is bij ons in één keer klaar’.  Visser: ‘Die diensten betreffen reparatie, installatie, onderhoud, kalibratie, keuren en preventief onderhoud. Daarnaast hebben wij in ons uitgebreide verhuurpark lasmachines, mechanisatie en afzuigsystemen.’
Ook is er geïnvesteerd in het verbeteren van valideren en kalibreren van lasapparatuur, wat nu met een scanner wordt gedaan.

Streven is energieneutraal


Naast de vele diensten naar de klanten wil Visser ook investeren in diensten naar de drie P’s. Een van die P’s is Planet en daar wordt veel aandacht aan besteed. ‘We gaan de komende tijd zonnepanelen aanschaffen, met als opzet een zelfvoorziening in energie te realiseren. En verder daar waar mogelijk, passen we besparingen in het verbruik van water en energie en andere MVO-aanpakken toe, zoals schoner en, indien mogelijk, minder vervoer door efficiënter inkoop- en leverbeleid.’
De medewerkers worden ook betrokken in voorkoming van onnodige verspilling. ‘Dat kan simpel de verwarming of verlichting zijn. Door daarover te praten creëer je een bewustwording. En met elkaar ga je er dan voor.’
Uiteraard is de P van People ook heel belangrijk. ‘Goed personeel krijgen is al moeilijk, maar je moet ook investeren in goed personeel houden. Dat doen we door ze te faciliteren met een gezonde werkomgeving. Naast alle mogelijke beschermingsmiddelen kun je bijvoorbeeld denken aan stabureaus en andere hulpmiddelen. Alle medewerkers krijgen een abonnement voor de sportschool. Zij waarderen deze aanpak en worden zo geprikkeld te letten op hun gezondheid.’

Bezoek de Selco-stand!


Terug naar Schweissen und Schneiden: Een belangrijke noviteit op het gebied van TIG-lassen, die wordt getoond op de stand van Selco, is de EasyArc®. Ten aanzien van het MIG-lassen ziet u tevens de nieuwste technieken voor het genereren van een hogere neersmelt en de meest efficiënte manier van lassen. Ook wordt er een nieuwe plasmasnijmachine-lijn getoond. Kortom, Selco, te vinden in hal 9, stand nummer D04, is het bezoeken meer dan waard en het bedrijf presenteert zich weer met een traditioneel mooie, grote, goed verzorgde stand met kwalitatief hoogwaardige noviteiten, waar de Nederlandse vertegenwoordigers u graag te woord staan.

www.visserlas.nl


Naar de beurs, dat doe je samen

Al meer dan 20 jaar wordt er door Visser Las/Snijtechniek een bustrip naar de beurs georganiseerd. Deze reis is altijd bijzonder positief ontvangen en heeft als milieu- en praktisch voordeel dat er in plaats van vele auto’s op de weg en op de parkeerplaats in Düsseldorf, slechts één bus rijdt.
Een ander voordeel is dat je tijdens de reis al kan starten met netwerken.

Wie woensdag 27 september a.s. met Visser mee wil naar Düsseldorf om de beurs Schweissen und Schneiden te bezoeken, kan zich melden bij Visser Las/Snijtechniek.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Verzamelen: vanaf 05.15 uur bij AC Restaurant, Meerndijk 59, De Meern;
- De bus vertrekt om: 06.00 uur;
- Aankomst beurs: tussen 09.00 en 10.00 uur;
- Vertrek richting De Meern: 16.00 uur;
- Onderweg is er een stop bij de Nederlandse grens om een hapje te eten;
- Aankomst AC Restaurant De Meern: tussen 20.00 en 20.30 uur.
U kunt zich aanmelden tot 20 september a.s.,
via

http://www.visserlas.nl/uitgelicht/schweissen-und-schneiden

Share this

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle niet te missen ontwikkelingen in de Aluminium en Roestvast Staal branche.

Velden met een * zijn verplicht