Verlenging en uitbreiding aanwijzing van Applus RTD Certification B.V.

Den Haag, 30 januari 2014.
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de nationale aanstelling van Applus RTD Certification B.V. als Aangewezen Keuringsinstelling (AKI) in het kader van het Warenwetbesluit Drukapparatuur, te verlengen tot 1 januari 2020. Tevens heeft het ministerie de Europese Commissie gemeld dat zij hebben besloten Applus RTD Certification B.V. te erkennen als ‘Erkende Onafhankelijke Instelling (RTPO) voor de keuring van procedures van permanente verbindingen’.

Applus RTD Certification B.V. is hiermee tot en met 1 januari 2020 bevoegd om de volgende verrichtingen uit te voeren:

Nationaal (Warenwetbesluit Drukapparatuur):

· Keuringen voor ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen;

· Herkeuringen van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen met vaste termijnen;

· Beoordelingen van reparaties van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen;

· Beoordelingen van wijzigingen van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen;

Europees (Pressure Equipment Directive):

· Goedkeuren van uitvoeringsmethoden van permanente verbindingsmethoden van drukapparatuur, ofwel Lasmethode Kwalificaties, die vallen binnen de risicocategorie II, III of IV.

Met de verlenging en uitbreiding van de erkenning van Applus RTD Certification B.V., kan Applus RTD de Nederlandse markt (daar waar nodig in samenwerking met zusterbedrijf Applus+ Velosi) haar klanten het volledige dienstenpakket aan testen , inspecteren en certificeren (TIC) aanbieden. De naadloze samenwerking tussen de verschillende entiteiten en de klanten rondom Asset Management resulteert in een optimaal inspectieplan, waarmee stilstand en risico’s bij de klant geminimaliseerd worden.

Applus RTD

Applus RTD levert innovatieve en betrouwbare technologieën en diensten voor Niet-Destructief Onderzoek, Inspecties en Certificatie. We leveren aan kapitaal intensieve bedrijven in de olie-, gas- en energie sector. Applus RTD levert innovatieve, consistente en betrouwbare hoogwaardige technologieën en diensten, en toegewijd, proactief en goed opgeleid personeel is overal beschikbaar om samen te werken met onze klanten om operationele efficiency te behouden, terwijl de risico’s voor mens en omgeving geminimaliseerd worden.

Applus RTD is sinds 2006 onderdeel van de Applus+ Group, en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste NDO en Inspectie leveranciers, met wereldwijd meer dan 4500 werknemers in 35 kantoren.