Vereniging Straatmeubilair luidt noodklok:

Vereniging Straatmeubilair vindt dat de overheid haar maatschappelijke rol als het gaat om duurzaam inkopen wel in woord maar niet in daad oppakt. De leden van de vereniging hebben niet de indruk dat duurzaam inkopen een bepalende rol speelt bij inkoopbeslissingen. Daarom wil de Vereniging Straatmeubilair nader onderzoeken wat precies de obstakels zijn bij duurzaam inkopen door de overheid. Vervolgens moet een effectief actieplan opgesteld worden dat leidt tot het halen van de doelstelling van de overheid.

Vereniging Straatmeubilair schrijft dit in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Hierin zegt de vereniging dat een minimale borging van een milieubeleid, namelijk voldoen aan ISO 14001, vrijwel nergens wordt geëist. Dit geldt ook voor een Milieuzorgsysteem, waarmee er geen meetbare eisen ten aanzien van milieubelasting worden gesteld. Dat het afdwingen door de overheid van eisen wel kan, bewijzen de steeds striktere eisen in relatie tot Social Return.

De leden van Vereniging Straatmeubilair investeren al tientallen jaren in duurzaam produceren van straatmeubilair zoals van fietsparkeervoorzieningen, afvalbakken, zitbanken en autowerende voorzieningen (anti-parkeerpalen). Daarmee pakken de bedrijven hun maatschappelijke rol en nemen zij vanuit hun eigen overtuiging investeringsbeslissingen. Zij dragen bij aan een lagere milieubelasting van de producten zelf. Waarbij bijvoorbeeld de fietsparkeervoorzieningen ook nog eens een rol spelen in vermindering van milieubelasting door mobiliteit. Bovendien zijn afvalbakken een schakel om te komen tot een circulaire economie, waarover het ministerie van Infrastructuur & Milieu recentelijk een uitgebreide beleidsnotitie heeft geproduceerd.

“Hoe kan het dat de overheid tot aan medio 2014 vrijwel niet duurzaam inkoopt terwijl zij zich ten doel gesteld heeft om als overheid in 2015 100% duurzaam in te kopen?”, zegt Leo Oosterveen, branchemanager van de vereniging. “Dit betekent dat effectief over vier maanden al volledig duurzaam moet worden ingekocht! Ondanks duidelijke richtlijnen en ondersteuning geeft de overheid geen uitvoering aan haar eigen beleid. Daarom luidt Vereniging Straatmeubilair de noodklok! Vereniging Straatmeubilair is van mening dat het tijd is de daad bij het woord te voegen en daadwerkelijk duurzaam in te kopen.”