VeMet-Luiten Stagebeurs 2015

Materialen zijn overal om ons heen en vormen de basis voor onze op technologie gebaseerde maatschappij. Ze zijn mede bepalend voor onze vooruitgang bij het realiseren van een duurzame balans tussen technologie en milieu. De Vereniging Metalen, VeMet, richt zich op de belangrijke materiaalklasse METALEN en stelt in 2015 een beurs van maximaal 5.000 euro beschikbaar voor een buitenlandse stage van een student of werknemer. De belangrijkste criteria bij de selectie zullen zijn:

• Metaalkundige inhoud van de stage
• Kwaliteit van de ontvangende instantie
• Doel van de stage binnen de opleiding of de carrière van de bursaal
• Bijdrage aan de versterking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen

Kandidaten dienen voor 1 juni 2015 een aanvraag (in het Nederlands of in het Engels) in met:

1. Curriculum Vitae en contactgegevens
2. Motiveringsbrief
3. Beschrijving van de inhoud van de stage
4. Motivering voor de keuze van de ontvangende instantie en begeleiding vanuit Nederland
5. Bijdrage van de stage aan verrijking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen
6. Beknopt financieel overzicht van de stage

Het bestuur van de VeMet zal tijdens de jaarlijkse VeMet-dag de beslissing over de toekenning van de Luitenbeurs 2015 bekend maken.

Meer informatie? Klik hier

Voor vragen over de Luitenbeurs kunt u gebruikmaken van het e-mailadres VeMetLuitenbeurs@vemet.nl.