Van Dulst - MPS Profiel Sorteer en Verzamel Systeem (2)

Assembly van het “Profile Sorter and Storage System” van MPS.

  • De losse karren worden geplaatst op de postie en gefixeerd.
  • De profielen die zijn bewerkt worden doorgevoerd vanuit de uitvoerpositie van de bewerkingsmachine.
  • De uitgevoerde profielen worden op de juiste voor geprogrammeerde positie ingeschoven.
  • De karren met voorgesorteerde profielen kunnen naar de werkplek van de betreffende gevel gereden worden. Dit bespaart zeer veel tijd in het samenstellen van gevelelementen.